Ikäihmisten palvelut

Joutsan kunnan ikäihmisten palveluiden ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että alueella ikäännytään virkeänä, pidetään elämän ohjakset omissa käsissä myös ikääntyessä, pysytään hyväkuntoisina ja ollaan aktiivisesti mukana arjessa sekä asutaan kotona tai kodinomaisissa asumispalveluyksiköissä. Ikääntyville järjestettävien palveluiden tarkoituksena on tukea ja auttaa asiakasta selviytymään mahdollisimman pitkään tutussa kotiympäristössä.

Vanhuspalveluiden asiakasmaksut 1.1.2018:
Asiakasmaksut2018.pdf
 vanhusp_asiakasmaksut2018.doc

Ikäihmisten palveluopas luettavissa alla olevasta linkistä:

Ikihmisten_palveluopas_Joutsa.1.19.pdf


PALVELUOHJAUS

Seututerveyskeskuksen sosiaali- ja palveluohjaus on asiakkaan tukea, neuvontaa ja ohjausta sosiaali- jaterveyspalveluiden käytössä sekä niiden yhteensovittamista. 

Yhteystiedot: Joutsan palveluohjaaja, p. 014 269 0223, soittoaika ma-pe klo 8-16.

Yhteystiedot:

Asumispalvelujen- ja
hoitotyön esimies 
Niina Kankare-Anttila
p. 040 358 8160 ma, ke, pe
niina.kankare-anttila@joutsa.fi

Kotihoidon esimies
Marjatta Virtanen
p. 0400 670 089
marjatta.virtanen@joutsa.fi
puhelinaika ja ajanvaraus:
ma – pe klo 8 – 11

Vanhuspalveluiden kanslisti
Tiina Savolainen 
p. 040 358 8161
tiina.savolainen@joutsa.fi


ara.PNG