Ikäihmisten palvelut

Joutsan kunnan ikäihmisten palveluiden ensisijaisena tavoitteena on, että elämä on merkityksellistä ja elämän ohjakset pysyvät omissa käsissä. Lisäksi tavoitteena on, että alueella ikäännytään virkeänä, pysytään hyväkuntoisina ja ollaan aktiivisesti mukana arjessa.

Ikääntyville järjestettävien palveluiden tarkoituksena on tukea ja auttaa asiakasta selviytymään mahdollisimman pitkään tutussa kotiympäristössä tai tuetusti asumispalveluissa.

Vanhuspalveluiden asiakasmaksut 1.1.2019:
perusturvapalveluiden_yleinen_ohje.2019.pdf
asiakasmaksuliite.PDF
asiakasmaksu.liite.PDF

PALVELUOHJAUS

Seututerveyskeskuksessa toimii palveluohjaaja, joka on kaikkien kuntalaisten käytössä. Palveluohjaus ja sosiaalityö on asiakkaan neuvontaa, ohjausta ja tukea sosiaali- ja terveyspalvelujen käytössä sekä niiden yhteensovittamisessa. 
Palveluohjaaja kertoo tarjolla olevista vaihtoehdoista sekä ohjaa ja auttaa asiakasta ottamaan yhteyttä oikeaan tahoon. Mikäli asiakkaan tilanne vaatii laajaa palvelu-tarpeen selvittämistä, palveluohjaaja välittää pyynnön kotihoidon vastaavalle sairaanhoitajalle. 

Yhteystiedot: Joutsan palveluohjaaja, p. 014 269 0223, soittoaika ma-pe klo 8-16.

Yhteystiedot:

Asumispalvelujen- ja
hoitotyön esimies 
Terhi Kallio
p. 040 358 8160 ma, ke, pe
terhi.kallio@joutsa.fi

Kotihoidon esimies
Marjatta Virtanen
p. 0400 670 089
marjatta.virtanen@joutsa.fi
puhelinaika ja ajanvaraus:
ma – pe klo 8 – 11

Vanhuspalveluiden kanslisti
Tiina Savolainen 
p. 040 358 8161
tiina.savolainen@joutsa.fi


ara.PNG