Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 23.05.2012 | Avaa haku

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 23.05.2012 Pykälä 28Tekninen lautakunta
§ 28
23.05.2012

 

JÄTEVESIPUMPPAMOIDEN UUSIMINEN 

Tekltk § 28
Joutsan jätevedenpuhdistamolle tuleva jätevesien määrä on kasvanut ja kasvaa entisestään tulevaisuudessa. Nykyään jätevesiä tulee puhdistamolle Joutsan taajaman lisäksi myös Luhangan, Leivonmäen ja Hartolan suunnilta. Tämän vuoksi taajama-alueen pumppaamoiden toimintavarmuus on ensiarvoisen tärkeää.

 

Elokuussa 2011 tekninen osasto pyysi FCG Finnish Consulting Group Oy:tä tekemään Joutsan taajaman pumppaamoiden saneerauksesta suunnitelman kustannusarvioineen talousarviota varten. Tarkastelussa olivat mukana Karimäen, Veanderin, Sairaalan, Kermalan, Myllytien ja Siikatien pumppaamot (6 kpl).

 

Suunnitelmissa kiireisimpinä uusimis- tai parannuskohteina ovat tulleet esiin Karimäen, Veanderin ja Siikatien pumppaamot. Karimäen ja Veanderin pumppaamot on tarkoituksenmukaista uusia kokonaan. Siikatien pumppaamolla on tarve tasausaltaalle ja sähkökeskuksen uusinnalle. Everstinmäen kaavan ja alueen käytön sekä ABC:n rakentaminen Oravakiveen lisäävät Karimäen pumppaamon käyttöä. Koko Joutsan jätevedenpuhdistamolle kulkevasta jätevedestä kulkee Veanderin pumppaamon kautta n. 75 - 80 %. Siikatien pumppaamolla ei ole ylivuotoa, jonka vuoksi pumppaamolle tulee asentaa tasaus- / valuma-allas.

 

Pumppaamojen uusiminen päätettiin aloittaa Veanderin ja Karimäen pumppaamoiden uusinnasta ja Siikatien pumppaamon varustamisesta tasausaltaalla sekä uusitulla sähkökeskuksella.

 

Tarjoukset työstä pyydettiin kahdelta tarjoajalta, joilla on valmius saneeraukseen työnaikaisella ohipumppauksella.

Tarjous saatiin Oy Grundfos pumput AB:lta ja Oy Lining AB:lta. Molemmat tarjoukset sisälsivät tarjouspyynnön mukaisen pumppaamoiden uusinnan avaimet käteen periaatteella.

 

Tarjouksista edullisempi oli Oy Lining AB:n jättämä, jonka kokonaishinta ohjaus- ja kaukovalvontalaitteistoineen oli 136150 € (alv 0%).

 

Talousarviossa pumppaamoiden uusimiseen on vuodelle 2012 varattu 127000 €. Hanke liittyy kuitenkin osaltaan Everstinmäen vesihuollon rakentamiseen ja viemäriverkoston korjaukseen, joihin on varattu erilliset määrärahat, ja ylimenevä osa voidaan kohdistaa näihin investointeihin.

 

 

 

 

 

 

 

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy kokonaiskustannuksiltaan edullisemman Oy Lining AB:n tarjouksen.

 


Päätös:


Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

__________ 

  
©