Hanketoiminta

YTYÄ - YRITYSPUISTO YHTEISTYÖLLÄ JA VERKOSTOILLA -hanke
1.9.2016-31.10.2018
Hankkeessa toteutetaan monipuolisia toimenpiteitä uusien yritysten saamiseksi Joutsaan Oravakivi-Karimäki alueelle, johon teollisuuden yrityksistä ja palvelua tarjoavista yrityksistä muodostuu yrityspuisto.
Hankkeessa toteutettavilla toimenpiteillä
-  luodaan uusia yksityisen sektorin työpaikkoja
- muodostetaan aidot ja toimivat verkostot yritysten välille 
- kartoitetaan Joutsan seutukunnalla toimivien yritysten kehittämistarpeita
- edesautetaan kehittämistoimenpiteiden ja yritysryhmähankkeiden toteuttamisessa
- turvataan osaavan työvoiman saaminen toimiville yrityksille

 HANKESUUNNITELMA

EU_Lippu_ja_lause_suomi_PIENI.jpg


Maaseuturahaston uusi hankekausi pyörähtää käyntiin keväällä 2015, paikallisissa rahoitusmahdollisuuksissa neuvoo Maaseutukehitys ry.

Maaseutukehitys ry
(toimialueena Joutsa, Hankasalmi, Konnevesi, Luhanka ja Toivakka)

Yhdistys rahoittaa pienimuotoisia maaseudun kehittämishankkeita yleishyödyllisille toimijoille sekä alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille . Toimihenkilöt ohjaavat ja neuvovat hanketoimintaa suunnittelevia tahoja hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Jos suunnittelet hanketta, ota jo suunnittelun alkuvaiheessa yhteyttä henkilökuntaan:
toiminnanjohtaja Tiina Seppälä, tiina.seppala1@gmail.com, puh. 040 755 5115
talouspäällikkö Anja Kauppinen, anja.kauppinen@hankasalmi.fi,
puh. 040 538 9180