Hallinto ja päätöksenteko

Vaalit

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019

Äänestyspäivä sunnuntai 26.5.2019 klo 9.00 – 20.00

 Vaalipäivän äänestyspaikat

1. Joutsa, Joutsan kunnanvirasto, os. Länsitie 5 19650 Joutsa
2. Leivonmäki, Kurkiauran koulu, os. Leivonmäentie 6, 41770 Leivonmäki

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestyspäivät 15.-21.5.2019

Joutsan kunnanvirasto,  Länsitie 5, Joutsa   
ke - pe   15.-17.5. klo 9 - 18
la 18.5. klo 10 - 14
ma - ti 20.-21.5. klo 9 - 18

Leivonmäen kirjasto, Leivonmäentie 6, Leivonmäki
to 16.5. klo 13 - 19
pe 17.5. klo 10 - 16

Ennakkoäänestyksestä laitoksissa ilmoitetaan laitoskohtaisesti erikseen.

 Kotiäänestys

Kotiäänestys järjestetään niille Joutsan kunnan äänioikeusrekisteriin merkityille henkilöille, joiden kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, etteivät he pääse vaalipäivän äänestyspaikkaan tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava edellyttäen, että hän on tehnyt omaishoitajasopimuksen ja asuu samassa taloudessa hoidettavan kanssa ja on äänioikeutettu Joutsan kunnassa. Ennakkoäänestys kotona tapahtuu ennakkoäänestyspäivinä klo 9 – 19.

Kotiäänestyksen toimittamisesta ja ajankohdasta ilmoitetaan äänestäjälle etukäteen.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti, osoite PL 20, 19651 Joutsa, tai puhelimitse puh. 0400 454 044 viimeistään 14.5.2019 klo 16.

Henkilöllisyyden selvittäminen

 Vaalilain mukaan sekä ennakkoäänestykseen että varsinaisen vaalipäivän äänestykseen osallistuja on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle/vaalilautakunnalle selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjä voi todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevalla poliisin antamalla henkilökortilla, passilla, kuvallisella Kela-kortilla tai ajokortilla.

JOUTSAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA