Hallinto ja päätöksenteko

Vaalit

EDUSKUNTAVAALIT 2019

Äänestyspäivä sunnuntai 14.4.2019 klo 9.00 – 20.00

Vaalipäivän äänestyspaikat
1. Joutsa Joutsan kunnanvirasto Länsitie 5, 19650 Joutsa
2. Leivonmäki Kurkiauran koulu Leivonmäentie 6, 41770 Leivonmäki

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestyspäivät 3.-9.4.2019

Joutsan kunnanvirasto Länsitie 5, Joutsa
ke – pe 3.- 5.4. 9 - 18
la 6.4. 10 - 14
ma – ti 8.-9.4. 9 - 18

Leivonmäen kirjasto Leivonmäentie 6, Leivonmäki
to 4.4. 13 - 19
pe 5.4. 10 - 16

Ennakkoäänestyksestä laitoksissa ilmoitetaan laitoskohtaisesti erikseen.

Kotiäänestys järjestetään niille Joutsan kunnan äänioikeusrekisteriin merkityille henkilöille, joiden kyky
liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, etteivät he pääse vaalipäivän äänestyspaikkaan tai
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön
omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava edellyttäen, että hän on
tehnyt omaishoitajasopimuksen ja asuu samassa taloudessa hoidettavan kanssa ja on äänioikeutettu
Joutsan kunnassa.

Ennakkoäänestys kotona tapahtuu ennakkoäänestyspäivinä klo 9 – 19.
Kotiäänestyksen toimittamisesta ja ajankohdasta ilmoitetaan äänestäjälle etukäteen.
Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti, osoite PL 20, 19651
Joutsa, tai puhelimitse puh. 0400 454 044 viimeistään 2.4.2019 klo 16.

Henkilöllisyyden selvittäminen
Vaalilain mukaan sekä ennakkoäänestykseen että varsinaisen vaalipäivän äänestykseen osallistuja on
velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle/vaalilautakunnalle selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjä
voi todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevalla poliisin antamalla henkilökortilla, passilla, kuvallisella
Kela-kortilla tai ajokortilla.
Joutsassa, 27.3.2019
JOUTSAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA