HYVINVOINTITIETOA & HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ:

TEA-viisari, terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmä: https://www.teaviisari.fi/teaviisari/fi/index

KELAhttp://www.kela.fi, Kelasto, Kelan tilastotietokanta: http://www.kela.fi/tilastot

Sotkanet, tilasto- ja indikaattoripankki suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista: https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/index

Suomi.fi, verkkopalvelu, josta löytyy julkiset palvelut ja tietoa eri tilanteisiin. Suomi.fi on tarkoitettu kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille sekä viranomaisille. Suomi.fin kehittämisestä vastaa Väestörekisterikeskus. www.suomi.fi

 THL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, www.thl.fi