Joutsan kunnan uusi laaja hyvinvointikertomus 2017-2020

Mikä on hyvinvointikertomus?

Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä kunnassa.

Hyvinvointikertomus on kunnassa hyvinvointijohtamisen työväline ja se muodostaa pohjan kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle. Hyvinvointijohtamisella taas tarkoitetaan kuntalaisten hyvinvoinnin eteen tehtävää strategista johtamista ja valittujen strategioiden toteuttamista. Hyvinvoinnin haasteita tulee pitää yhtä tärkeinä kuin taloushaasteitakin ja kaikki kunnassa toimivat tahot kantavat vastuuta hyvinvoinnista.

 Hyvinvointikertomus siis auttaa kuntaa edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja vastaamaan lakien asettamiin velvoitteisiin. Hyvinvointikertomus soveltuu valmistelevien viranhaltijoiden ja päättäjien käytännön työhön havainnollistavuutensa ja helppokäyttöisyytensä takia.

 Hyvinvointikertomuksessa kuvaillaan kunnan asukkaiden hyvinvoinnin nykytilaa sekä tuodaan esiin tavoitteet ja toimenpiteet, joilla kuntalaisten hyvinvointia tullaan edistämään tulevina vuosina.

 Kunnassa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain.

Hyvinvointikertomus sisältää muun muassa seuraavia tietoja:

  • kunnan toteuttama hyvinvointipolitiikka 
  • kuntalaisten terveys ja hyvinvointi 
  • terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät
  • palvelujärjestelmän toimivuus ja kunnan kyky vastata hyvinvointitarpeisiin 
  • kunnassa toteutettava ehkäisevä työ ja sen mahdolliset vaikutukset sekä
  • tavoitteet ja toimenpiteet.

Uusi, laaja hyvinvointikertomus 2017-2020: 
hyvinvointikertomus.2017.pdf

Tulostettava, lyhennetty versio uudesta, laajasta hyvinvointikertomuksesta 2017-2020: Hyvinvointikertomus.lyhytversio.pdf