Varhaiskasvatus

Ajankohtaista

YKSIKÖIDEN TALVILOMA-AJAT VKO 9

HUOM!  Päivystys paikka on muuttunut!

Päiväkoti Koivukumpu on kiinni 25.2.-3.3.2019.
Päivystys on Päiväkoti Esikoissa Koulutie 2, p. 0400 158 882, 040 1341991, 040 1346351.
Varalan p. 040 1817715 sekä Keltasirkun ryhmikset p. 0400 646 965 ovat avoinna.
Koskikaran ryhmäperhepäiväkoti suljettu ajalla 25.2.-3.3.2019.
Perhepäivähoidon vuosilomia ja vapaapäiviä keskitetään viikolle 9.

Varhaiskasvatuksen uusi tietovaranto Varda

Tiedote ja tietosuojaseloste  koskien uutta varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaa. 

Varhaiskasvatus Joutsassa

Alle kouluikäiset lapset ovat vanhempien äitiys- ja isyysloman päätyttyä oikeutettuja kunnan järjestämään varhaiskasvatuspaikkaan vähintään 20 h/vko.

Varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea jatkuvasti. Hakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Mikäli hoidon tarve johtuu yllättävästä työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuksen alkamista.

 Varhaiskasvatushakemuksen löydät kohdasta Asiointi ja neuvonta -> Lomakkeet

Hakemus palautetaan Varhaiskasvatuksen toimistoon, Länsitie 7, 2 krs
Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen esimies, p. 040 8217176, annikki.lehto@joutsa.fi

Yhteistyö huoltajien kanssa

Kasvatusvastuu on huoltajilla. Varhaiskasvatus tukee kasvatuskumppanuudessa huoltajia. Tämä edellyttää luottamuksellisia, avoimia suhteita. Päivittäiset, tarpeellisiksi katsottavat kuulumiset vaihdetaan lasta tuotaessa ja haettaessa sekä lisäksi reissuvihkon ja päiväkoti Esikoissa Wilman välityksellä.

Tavoitteellisen ja yhdensuuntaisen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon edellytyksenä on säännöllinen keskustelu eri osapuolten kesken.

Huoltajien toivotaan osallistuvan yhteisiin tilaisuuksiin.

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatuksen työntekijä laatii yhdessä huoltajien ja mahdollisuuksien mukaan myös lapsen kanssa varhaiskasvatussuunnitelman noin 3-4 kuukauden kuluttua hoidon alettua. Siinä sovitaan sillä hetkellä tärkeistä kasvatuksen, opetuksen ja hoidon painopisteistä. Suunnitelmaa tarkistetaan aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2017.  
Alla olevassa osoitteessa Joutsan varhaiskasvatussuunnitelma.

 Joutsan_varhaiskasvatussuunnitelma_2017.pdf

Tiedonsiirto

Lapsen siirtyessä hoitopaikasta tai -muodosta toiseen tai esiopetukseen varhaiskasvatussuunnitelmat kulkevat mukana. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen päätyttyä em. suunnitelmat annetaan vanhemmille.

Esiopetusvuoden tiedot siirretään vanhempien luvalla tulevalle opettajalle.

Yhteistyö eri tahojen kanssa

Varhaiskasvatus tekee yhteistyötä lasten neuvolan kanssa huoltajien luvalla.

Varhaiskasvatuksen erityisasiantuntija työskentelee kaikissa hoitopaikoissa. Hän tukee ja ohjaa työntekijöitä sekä laatii tarvittaessa kuntoutussuunnitelman yhteistyössä huoltajien, muiden asiantuntijoiden sekä työntekijöiden kanssa. Lisäksi hän tekee yksilöohjausta lasten kanssa.

Erityisasiantuntija ja  päiväkoti Esikon lastentarhanopettajat tekevät yhteistyötä Yhtenäiskoulun erityisopettajan kanssa tiedonsiirtopalaverin lisäksi koko lukuvuoden ajan.

Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan mm. eri terapeuttien, terveydenhoidon ja sosiaalihuollon asiantuntijoiden kanssa.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Paikka tulee irtisanoa kirjallisesti niin aikaisessa vaiheessa kuin se suinkin on mahdollista. Irtisanomislomake tulee toimittaa varhaiskasvatuksen esimiehille.

Yhteystiedot:

varhaiskasvatuksen esimies
Annikki Lehto

p. 040 821 7176,
annikki.lehto@joutsa.fi

Varhaiskasvatuksen vastaava osastopäällikkö, vs. peruspalvelujohtaja
Mika Sirkka
 
p. 040 533 5619.