Varhaiskasvatus

Ajankohtaista

 

5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu Joutsassa

Joutsan kunta on valittu mukaan 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun  1.8.2019-31.7.2020. Kokeilun aikana kaikki joutsalaiset vuonna 2014 syntyneet lapset voivat osallistua maksuttomaan varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa, pääsääntöisesti neljä tuntia viitenä päivänä viikossa tai vaihtoehtoisesti kolmena päivänä, yhteensä 20 h (84 h/kk). Varhaiskasvatusajat sovitaan tarkemmin ennen hoidon alkamista palvelusopimuksella.

  • Jos lapsi on kotihoidossa ja huoltaja haluaa hänelle elokuusta alkaen maksuttoman varhaiskasvatuspaikan, huoltajan tulee hakea varhaiskasvatusta hakulomakkeella viimeistään  5.4.2019 mennessä.
  • Ne 5-vuotiaat, joilla on jo varhaiskasvatuspaikka, pääsääntöisesti jatkavat nykyisessä paikassaan myös ensi syksynä. Hakulomakkeet on toimitettu koteihin jo aiemmin. Haku päättyy 29.3.2019.

Mikäli varhaiskasvatusta on varattu yli 84 tuntia/kk, perhe maksaa yli menevän osuuden asiakasmaksulain mukaisesti.

5 –vuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta järjestetään taajaman päiväkodeissa Koivukumpu ja Esikot sekä perhepäivähoidon yksiköissä mm. Leivonmäellä ja Rutalahdessa.

Lisätietoja: varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto p. 0408217176 annikki.lehto@joutsa.fi  


Huom!

Nykyisten esioppilaiden opetus päättyy automaattisesti esiopetuksen päättyessä ilman irtisanomista. Mikäli esiopetuksessa oleva lapsi jatkaa varhaiskasvatuksessa 1.6. jälkeen ja tarvitsee kesäajalle hoitotunteja enemmän, muutosta tulee hakea ko. lomakkeella sekä samalla irtisanoa, kun kesän viimeinen hoitopäivä selviää.

Terveisin Varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto p. 0408217176

 

Varhaiskasvatuksen uusi tietovaranto Varda

Varda_tiedote_10.6.2019 ja Tietosuojaseloste_Varda koskien uutta varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaa. 

Varhaiskasvatus Joutsassa

Alle kouluikäiset lapset ovat vanhempien äitiys- ja isyysloman päätyttyä oikeutettuja kunnan järjestämään varhaiskasvatuspaikkaan vähintään 20 h/vko.

Varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea jatkuvasti. Hakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Mikäli hoidon tarve johtuu yllättävästä työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuksen alkamista.

 Varhaiskasvatushakemuksen löydät kohdasta Asiointi ja neuvonta -> Lomakkeet

Hakemus palautetaan Varhaiskasvatuksen toimistoon, Länsitie 7, 2 krs
Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen esimies, p. 040 8217176, annikki.lehto@joutsa.fi

Yhteistyö huoltajien kanssa

Kasvatusvastuu on huoltajilla. Varhaiskasvatus tukee kasvatuskumppanuudessa huoltajia. Tämä edellyttää luottamuksellisia, avoimia suhteita. Päivittäiset, tarpeellisiksi katsottavat kuulumiset vaihdetaan lasta tuotaessa ja haettaessa sekä lisäksi reissuvihkon ja päiväkoti Esikoissa Wilman välityksellä.

Tavoitteellisen ja yhdensuuntaisen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon edellytyksenä on säännöllinen keskustelu eri osapuolten kesken.

Huoltajien toivotaan osallistuvan yhteisiin tilaisuuksiin.

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatuksen työntekijä laatii yhdessä huoltajien ja mahdollisuuksien mukaan myös lapsen kanssa varhaiskasvatussuunnitelman noin 3-4 kuukauden kuluttua hoidon alettua. Siinä sovitaan sillä hetkellä tärkeistä kasvatuksen, opetuksen ja hoidon painopisteistä. Suunnitelmaa tarkistetaan aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Joutsan varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2019 lukien löytyy tästä linkistä.

Tiedonsiirto

Lapsen siirtyessä hoitopaikasta tai -muodosta toiseen tai esiopetukseen varhaiskasvatussuunnitelmat kulkevat mukana. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen päätyttyä em. suunnitelmat annetaan vanhemmille.

Esiopetusvuoden tiedot siirretään vanhempien luvalla tulevalle opettajalle.

Yhteistyö eri tahojen kanssa

Varhaiskasvatus tekee yhteistyötä lasten neuvolan kanssa huoltajien luvalla.

Varhaiskasvatuksen erityisasiantuntija työskentelee kaikissa hoitopaikoissa. Hän tukee ja ohjaa työntekijöitä sekä laatii tarvittaessa kuntoutussuunnitelman yhteistyössä huoltajien, muiden asiantuntijoiden sekä työntekijöiden kanssa. Lisäksi hän tekee yksilöohjausta lasten kanssa.

Erityisasiantuntija ja  päiväkoti Esikon lastentarhanopettajat tekevät yhteistyötä Yhtenäiskoulun erityisopettajan kanssa tiedonsiirtopalaverin lisäksi koko lukuvuoden ajan.

Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan mm. eri terapeuttien, terveydenhoidon ja sosiaalihuollon asiantuntijoiden kanssa.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Paikka tulee irtisanoa kirjallisesti niin aikaisessa vaiheessa kuin se suinkin on mahdollista. Irtisanomislomake tulee toimittaa varhaiskasvatuksen esimiehille.

Yhteystiedot:

varhaiskasvatuksen esimies
Annikki Lehto

p. 040 821 7176,
annikki.lehto@joutsa.fi

Varhaiskasvatuksen vastaava osastopäällikkö,
hyvinvointi- ja sivistysjohtaja
Mika Sirkka
 
p. 040 533 5619,
mika.sirkka@joutsa.fi