Varhaiskasvatus

Esiopetus

Perusopetuslain mukaisella esiopetuksella tarkoitetaan pääsääntöisesti vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkua. Lapsi on esiopetuksessa yleensä sinä vuonna, kun hän täyttää 6 vuotta. Esiopetus on kaikille lapsille maksutonta.

Esiopetusta annetaan koulujen toiminta-aikoina vähintään 700 tuntia lukuvuodessa.

Esiopetukseen ilmoittautumisesta tiedotetaan paikallislehti Joutsan Seudussa helmi-maaliskuussa.

Hakemuksen esiopetukseen löydät kohdasta Asiointi ja neuvonta -> Lomakkeet

Joutsan taajaman esiopetus toteutetaan Yhtenäiskoulun C rakennuksessa Esikoiden ryhmässä, jonka yhteydessä järjestetään myös esioppilaiden tarvitsema päivähoito. Taajaman ulkopuolella esiopetusta järjestetään koulujen yhdysluokissa Kurkiauran ja Mieskonmäen kouluilla.

Esioppilailla (Esikot) on otettu käyttöön Wilma viestintäjärjestelmä. Järjestelmä on tarkoitettu kodin ja esikoulun väliseen tiedoittamiseen.

Esiopetussuunnitelma

Esiopettaja laatii alkusyksystä yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa henkilökohtaisen esiopetussuunnitelman oppimaanoppimisen valmiuksien tukemiseksi. Suunnitelmaa tarkistetaan ennen joulua ja keväällä katsotaan, miten se on kokonaisuudessaan toteutunut.

Yhteystiedot esiopetus:

Osoite: Koulutie 2, 19650 Joutsa
         Esikot p. 0400 158 882
Jakelukeittiö: 040 358 8171
esikot@joutsa.fi


 Taajaman ulkopuolella esiopetusta järjestetään koulujen yhdysluokissa Kurkiauran ja Mieskonmäen kouluilla.

perhonen.jpg