Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspaikat

Perhepäivähoito

on pienryhmässä, yleensä hoitajan omassa kodissa tapahtuvaa hoitoa, joka on suunnattu pääasiassa alle 3-vuotiaille. Hoitoryhmässä voi olla samanaikaisesti enintään 4 kokopäivähoidossa olevaa lasta ja näiden lisäksi enintään yksi esiopetuksessa oleva tai koulunsa jo aloittanut osapäivähoitoa tarvitseva lapsi. Perhepäivähoitopaikkoja on taajaman lisäksi myös kyläkunnissa.

Ryhmäperhepäivähoito

tapahtuu yleensä kodin ulkopuolisissa tiloissa. Kaksi perhepäivähoitajaa voi hoitaa samanaikaisesti enintään kahdeksaa kokopäivähoidossa olevaa lasta ja näiden lisäksi enintään kahta esiopetuksessa olevaa tai koulunsa jo aloittanutta lasta. Päivähoitaja ja kaksi ryhmäperhepäivähoitajaa voivat hoitaa samanaikaisesti enintään 12 kokopäivähoidossa olevaa lasta.

Ryhmäperhepäiväkotien valmiit lounaat sekä muiden aterioiden tarvikkeet tuodaan Joutsan Yhtenäiskoulun keittiöltä.

Joutsan kunnassa ryhmäperhepäiväkoteja on seuraavasti:
Leivonmäellä Keltasirkku
Rutalahdessa Koskikara
Joutsan taajamassa Varala

Vuorohoito

Vuorohoito järjestetään toistaiseksi päiväkoti Koivukummussa 

Vuorohoidon linjauksia:

  • Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta.
  • Vuorohoitoa tarjotaan vanhempien opiskelusta tai työstä johtuvan tarpeen mukaan.
  • Vuorohoito on tarkoitettu säännöllisesti vuorohoitoa tarvitseville lapsille.
  • Vuorohoidossa lasten hoitoajat perustuvat vanhempien työvuoroihin. Vanhempien pitää toimittaa hoitopaikkaan omat alkuperäiset  työvuorolistansa vähintään kolmen viikon jaksoissa viimeistään viikkoa ennen kuin uusi kolmen viikon jakso alkaa. Lapsen hoidontarve tulee ilmoittaa kirjallisesti hoitoon tulo- ja hoidosta lähtöaikoineen. Vanhemmat sitoutuvat ilmoittamiinsa hoitoaikoihin. Muutoksia voi tehdä pakottavista syistä ainoastaan keskusteltuaan ensin henkilökunnan kanssa. Muutoksista ei  saa aiheutua uudelleen järjestelyjä päivähoidon suunniteltuihin työvuoroihin, lukuun ottamatta hoidosta poissaoloa esimerkiksi sairauden tai muun syyn vuoksi.
  • Vanhempien vapaapäivinä, lomapäivinä ja sairauslomalla ei tarjota vuorohoitoa.
  • Vanhempien vapaa/lomapäivät ovat myös lapsen vapaa/lomapäiviä.
  • Jos vuorohoidon tarve päättyy, järjestetään lapselle toinen päivähoitopaikka, mikäli vuorohoitoon on tulossa muita lapsia.
  • Jos vuorohoitoa tarvitsee viikonloppuisin vain yksi lapsi, järjestetään hoito ostopalveluna palveluntuottajalta.

Lain mukaan lapsen hoitoaika saa yleensä jatkua yhtäjaksoisesti enintään 10 tuntia vuorokaudessa.   * Jouluaattona vuorohoitoyksiköt suljetaan viimeistään klo 12 ja avataan tarvittaessa aikaisintaan tapaninpäivänä klo 14. Juhannusaattona vuorohoitoyksiköt ovat kiinni klo 14 alkaen ja avataan tarvittaessa juhannuspäivän jälkeisenä sunnuntaina klo 12.

Päiväkodit

Päiväkoti Koivukummussa on kaksi ryhmää: Timantit ja Tähdet. 

Hoitopaikkaan tutustuminen

Kaikkien osapuolten kannalta tutustuminen ennen hoitosuhteen aloittamista lisää turvallisuuden tunnetta. Puolin ja toisin on tärkeätä tietää mm. tavoista, tottumuksista, käytännön arjen toimista, erityispiirteistä, odotuksista ja toiveista.

Palvelusuunnitelma

Huoltajien kanssa laaditaan palvelusuunnitelma kaikille varhaiskasvatukseen tuleville lapsille ennen hoitosuhteen alkua. Siinä sovitaan mm. hoitoajoista, joihin huoltajien tulee ehdottomasti sitoutua, tarjottavista aterioista, lapsen luovuttamisesta, yhteistyöluvista eri tahojen kanssa sekä osallistumisista eri tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Hoitosuunnitelmaa voidaan muuttaa tarvittaessa huoltajien hakemuksesta. Hoitosuunnitelma voidaan tehdä lapsen kotona tai hoitopaikassa.

Tärkeää muistaa:

Lapsen luovuttaminen

Lapsi tulee jättää hoitopaikkaan ja hakea sieltä niin, että työntekijä näkee. Lapsi luovutetaan hoitopaikasta hoitosuunnitelmassa mainituille yli 15-vuotiaille hakijoille tai yksittäisissä tapauksissa huoltajien erikseen ilmoittamalle henkilölle.

Lapsen varusteet

Huoltajien tehtävänä on huolehtia, että hoitopaikassa on riittävästi vaippoja. Varavaatteita tulee olla tarvetta vastaavasti. Likaantuneet vaatteet annetaan kotiin pestäviksi. Nenäliinat, kampa tai harja kuuluvat myös hoitokassin sisältöön.

Erityisruokavaliot ja muut erityistarpeet

Jos lapsi tarvitsee erityisruokavalion, siitä on toimitettava hoitopaikkaan terveydenhuoltoalan asiantuntijan kirjallinen lausunto.

Jos lapsella on sairaus tai jokin muu erityistoimia vaativa vamma, siitä on toimitettava erikoislääkärin tai muu alan asiantuntijan lausunto ja annettava kirjalliset ohjeet henkilökunnalle.

Lapsen sairastuminen

Sairasta lasta ei saa viedä hoitoon. Sairauden jälkeen lapsen tulee toipua kotona vielä yksi oireeton päivä. Suositeltavaa on infektio- ja epidemia-aikoina myös sisarusten olla poissa hoidosta lisätartuntojen ehkäisemiseksi.

 

Lapsen loma

Varhaiskasvatus on lapsen työtä, josta hänellä on oikeus lomaan. Huoltajien tulee ilmoittaa hoitopaikkaan lapsen hoidosta poissaolot niin pian kuin se on mahdollista.

 Ryhmäperhepäiväkodit

Keltasirkku 
Leivonmäentie 6, 41770 Leivonmäki
p. 0400 646 965
keltasirkku@joutsa.fi

Koskikara
Pelto- Koskelantie 13, 41710 Rutalahti
p. 040 3588 172
koskikara@joutsa.fi

Varala
Huttulantie 10 B 11, 19650 Joutsa
p. 040 181 7715
varala@joutsa.fi 

 

Päiväkoti Koivukumpu

Ryhmät: Timantit ja Tähdet
Hulikkalantie 3, 19650 Joutsa
 p. 040 134 6351 (Timantit)
p. 040 134 1991 (Tähdet)
päiväkodin keittiö 040 358 8170
koivukumpu@joutsa.fi

Päiväkoti Esikot

Ryhmät: Eskarit ja Viskarit
Koulutie 2 C, 19650 Joutsa
p. 0400 158 882
keittiö 040 358 8171
esikot@joutsa.fi


 

 

  

 

 

pyryharakat.jpg