Viranhaltijapäätökset julkaistu 14.12.2017

14. joulukuuta 2017

viranhaltijapaatokset_julkaistu_14_12_2017.pdf

Päätökset kokonaisuudessaan nähtävillä ko. viranhaltijalla


Kunnanhallituksen asialista 18.12.2017

13. joulukuuta 2017

Kunnanhallitus                                                 18.12.2017

 AIKA                             18.12.2017 klo 15:00

 PAIKKA                        Käräjäsali, Länsitie 5

 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

LUVAN MYÖNTÄMINEN KUNNAN VAAKUNAN KÄYTTÖÖN/OIKAISUVAATIMUS

6

5

VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA PRESIDENTINVAALIA 2018 VARTEN

8

6

NUORISOVALTUUSTON ASETTAMINEN

9

7

ILMOITUSASIAT

12

8

MUUT ASIAT

13

9

KUNNANJOHTAJASOPIMUKSEN MUKAINEN KEHITTÄMISKESKUSTELU SEKÄ TYÖN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET

14

 

 

 

Viranhaltijapäätökset julkaistu 12.12.2017

12. joulukuuta 2017

viranhaltijapaatokset_julkaistu_12_12_2017.pdf

Päätökset kokonaisuudessaan ko. viranhaltijallaPoikkeamislupapäätös Ravihiekka 172-412-1-141 kiinteistölle

11. joulukuuta 2017

Joutsan kunnan tekninen lautakunta kokouksessaan 30.11.2017 § 60 antanut myönteisen päätöksen poikkeamislupa-asiassa.

Poikkeaminen koskee Joutsan kunnassa Tolvasniemen kylässä sijaitsevaa kiinteistöä Ravihiekka 172-412-1-141. Hakemuksessa poiketaan vahvistetun yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan käyttötarkoituksesta (RA > AP).

Hakija:
Eskelinen Marketta

Päätöksen antopäivä on 12.12.2017.

Poikkeamislupa-asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 11.12.2017 - 11.1.2018 Joutsan kunnan asiointipisteessä, Länsitie 5. 

Valitusaika:
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa
ei työskennellä, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhaku:
Poikkeamispäätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.

Tekninen lautakunta  


Julkipanoilmoitus ympäristölupapäätöksestä

11. joulukuuta 2017

Joutsan kunnan tekninen lautakunta on käsitellyt Kati ja Jouni Flinkmanin ympäristölupahakemuksen kokouksessaan 30.11.2017 ja antaa sen johdosta päätöksensä. Lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 12.12.2017. Päätös koskee eläinsuojan toimintaa Joutsan kunnan Mieskonmäen kylässä tilalla Sokura 1:855.

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana 11.12.2017 - 11.01.2018 Joutsan kunnan asiointipisteessä os. Länsitie 5, Joutsa. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä ko. päivää lukuun ottamatta. Valitusosoitus on nähtävillä lupapäätöksen yhteydessä.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209.

Joutsassa 8.12.2017
Tekninen lautakunta    


Perusturvalautakunta asialista 13.12.2017

7. joulukuuta 2017

Perusturvalautakunta                                       13.12.2017

 AIKA                             13.12.2017 klo 16:15

PAIKKA                        Kunnan virastotalo, Länsitie 5, Joutsa (Käräjäsali)

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

54

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

55

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

56

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

57

PERUSTURVAN TALOUDEN SEURANTA

6

58

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA, JETY OY

7

59

HYVÄKSYMINEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI -  ATTENDO ERKINPUISTO

9

60

KEHITYSVAMMAHUOLLON ASIAKASMAKSUT  JA KORVAUKSET 2018

11

61

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN 1.1.2018 ALKAEN

12

62

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

14

63

ILMOITUSASIAT

15

64

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

17

 

 

 


Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan kokouksen asialista 12.12.2017

7. joulukuuta 2017

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta                                       12.12.2017

AIKA                             12.12.2017 klo 16:15

PAIKKA                        Kunnanvirasto, os. Länsitite 5 Joutsa (Käräjäsali)

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

36

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

37

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

38

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

39

VAPAA-AIKA- JA NUORISOTOIMEN VUODEN 2017 PALKITSEMISET

6

40

VAPAA-AIKA- JA NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUKSET VUODELTA 2017

7

41

YHTENÄISKOULUN VALINNAISAINEET LV. 2018-2019

8

42

VARHAISKASVATUKSEN YKSIKÖIDEN SULKUAJAT JOULUN JA VUODENVAIHTEEN 2017-2018 AIKANA

10

43

SIVISTYSTOIMEN TALOUDEN SEURANTA AJALTA 1.1.-31.10.2017

11

44

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

12

45

ILMOITUSASIAT

13

46

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

14

 

 

 


Viranhaltijapäätökset julkaistu 5.12.2017

5. joulukuuta 2017

viranhaltijapaatokset_julkaistu_5_12_2017.pdf

Päätökset kokonaisuudessaan nähtävillä ko. viranhaltijalla


Rehtorin virka

1. joulukuuta 2017

Joutsan kunnan hyvinvointi - ja sivistysosastolla on haettavana koulukeskuksen

REHTORIN VIRKA

Tule rehtoriksi uuteen koulukeskukseemme. Meillä on nykyaikaiset koulurakennukset sekä uudenlaista opetusteknologiaa käytössämme. Rehtorin tehtävä on vastata yhtenäiskoulun (luokat 1 - 9) ja lukion rehtorin tehtävistä. Rehtorin apuna koulujen päivittäisjohtamisesta vastaavat työnjaosta sopimisen jälkeen lukion vararehtori ja yhtenäiskoulun apulaisrehtori. Varhaiskasvatuksen esimies vastaa päiväkodissa annettavasta esiopetuksesta.

Olet etsimämme henkilö, jos sinulla on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen perusopetuksen tai lukion rehtorin kelpoisuus, riittävä kokemus opettajan tehtävistä ja opetushallinnon tutkinto tai muulla tavoin hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus. Lisäksi odotamme hyvää opetusalan tuntemusta, kykyä muutosjohtamiseen sekä näkemystä perusopetuksen ja lukion pedagogisesta kehittämisestä sekä kykyä viedä uudistuksia läpi. Arvostamme hyviä henkilöstöjohtamisen sekä verkosto-osaamisen taitoja.

Rehtoriksi valitun on toimitettava ennen viran vastaanottamista nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Virka täytetään 1.2.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virkasuhteen ehdot ja palkkaus ovat määräytyvät OVTES:n mukaan. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksen.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Peruspalvelujohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset palkkatoivomuksineen tulee toimittaa 29.12.2017 klo 12.00 mennessä osoitteella Joutsan kunta, Peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen, PL 20/Länsitie 5, 19650 Joutsa. Kuoreen merkintä ”Rehtori”. Hakemukseen tulee liittää kopiot kelpoisuuden osoittavista todistuksista sekä ansioluettelo tai nimikirjaote.

Työ alkaa: 1.2.2018 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: Ovtes:n mukainen
Työavain: 159635
Lisätietoa antavat kunnanjohtaja Harri Nissinen puh. 050 654 35 tai peruspalvelujohtaja Päivä Hakulinen puh. 0400 641 105


Viranhaltijapäätökset julkaistu 1.12.2017

1. joulukuuta 2017

viranhaltijapaatokset_julkaistu_1_12_2017.pdf

Päätökset kokonaisuudessaan ko. viranhaltijalla.Viranhaltijapäätökset julkaistu 30.11.2017

30. marraskuuta 2017

viranhaltijapaatokset_julkaistu_30_11_2017.pdf

Päätökset kokonaisuudessaan nähtävillä ko. viranhaltijalla.


Linja-autovuoroista

29. marraskuuta 2017

Kuntaan saadun tiedon mukaan linja-autovuorot Joutsan ja Jyväskylän välillä jatkuvat ainakin aamulla Joutsasta klo 6.30 lähtevän ja takaisin Jyväskylästä klo 16.15 lähtevän vuoron osalta. Nämä vuorot jatkuvat toukokuun loppuun asti ja todennäköisesti pidempäänkin, mutta asia riippuu vuorojen käytöstä ja markkinaehtoisen liikenteeen kehittymisestä. ELY-keskus tekee lopetusuhan alla olleista vuoroista pikakilpailutuksen.


Yhtenäiskoulun matematiikan päätoimisen tuntiopettajan sijaisuus

28. marraskuuta 2017

Joutsan yhtenäiskoulu hakee matematiikan päätoimista tuntiopettajaa määräaikaiseen sijaisuuteen ajalle 5.3.-2.6.2018.

Hakijalla tulee olla kelpoisuus matematiikan opettamiseen, fysiikan kelpoisuus ja it-osaaminen lasketaan eduksi.

Hakemukset osoitetaan yhtenäiskoulun vs. rehtori Anna-Liisa Hännikäinen-Uutelalle osoitteella Koulutie 2, 19650 Joutsa tai sähköisesti anna-liisa.hannikainen-uutela@joutsa.fi.

Toimen kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksesta annetun asetuksen (986/98) mukaan. Valitun tulee ennen valinnan vahvistamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Työpaikkaa voi hakea sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa:                                      5.3.2017
Palkkaus:                                       OVTES:n mukainen
Työavain:                                       159096
Yhteystiedot: vs. rehtori Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela, puh. 040 766 7889 (ma 4.12. klo 9-12 tai 7.12. klo 9-12), anna-liisa.hannikainen-uutela@joutsa.fi


Ohjaaja toimintakeskus Helperiin

28. marraskuuta 2017

Haemme ohjaajaa Toimintakeskus Helperiin, joka järjestää työ- ja päivätoimintaa kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Tarvitsemme ohjaajaa päivätoimintaryhmään. Tehtävä täytetään vuodeksi 2018 alkaen 2.1.2018 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävään edellytetään soveltuvaa sosiaalihuollon korkeakoulututkintoa tai aikaisempaa opistotasoista tutkintoa. Arvostamme työkokemusta kehitysvamma- alalta, ohjaustaitoja sekä mielellään erityisosaamista jollain aihealueella. Työaika 38,45 h /vko. Palkkaus on KVTESin mukainen. Jos olet reipas, omatoiminen, innovatiivinen, yhteistyökykyinen sekä pidät työskentelystä kehitysvammaisten henkilöiden parissa, olet etsimämme henkilö!

Toimintakeskus Helperin toiminnasta löydät Facebookista hakusanalla Toimintakeskus Helperi sekä osoitteesta www.joutsa.fi.

Hakemukset 12.12.2017 klo 15.00 mennessä sähköisinä Kuntarekyn kautta (liitteeksi vapaamuotoinen hakemus ja CV), paperiset hakemukset, sisältäen CV:n, toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, Toimintakeskus Helperi/Pirkko Simo, Jousitie 54 B, 19650 JOUTSA tai pirkko.simo@joutsa.fi.
Haastattelut vko 50 lopussa – vko 51 alussa.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa:                                      2.1.2018 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus:                                       KVTES
Työavain:                                       159142
Yhteystiedot: kehitysvammahuollon esimies Pirkko Simo, puh. 040 531 9101


Oravakiven asemakaavan laajennus voimaan

28. marraskuuta 2017

ORAVAKIVEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

Joutsan kunnanvaltuusto hyväksyi Oravakiven asemakaavan laajennuksen 16.10.2017 § 33.

 Asemakaava on lainvoimainen ja se tulee voimaan tällä kuulutuksella.

Asiakirjat löytyvät kaavoitussivulta tästä

29.11.2017

kunnanhallitus


Viranhaltijapäätökset julkaistu 28.11.2017

28. marraskuuta 2017

viranhaltijapaatokset_julkaistu_28_11_2017.pdf

Päätökset kokonaisuudessaan nähtävillä ko. viranhaltijalla. 


Lähihoitaja, määräaikainen työsuhde ajalle 1.1.-31.12.2018

27. marraskuuta 2017

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se jota etsimme!

Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen lähihoitajaa Joutsan kotihoitoon. Kotihoidossa osa henkilöstöstä tekee kaksivuorotyötä ja osa kolmivuorotyötä.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki, väestössämme on paljon ikäihmisiä. Kotihoidossa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työssä toteutamme voimavara-lähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Käytössämme on autonominen työvuorosuunnittelu vapaa-ajan ja vuorotyön yhteensovittamiseksi. Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Lähihoitajan tehtävään edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja).

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:in mukainen.

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 11.12.2017 klo 15.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen:
Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus määräaikainen lähihoitaja". Haastattelut suoritetaan 18.-19.12.2017.

Työ alkaa:                                      1.1.2018
Palkkaus:                                       Kvtes:n mukainen
Työavain:                                       159012
Yhteystiedot: kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi
Asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, puh. 040 358 8160 tai terhi.kallio@joutsa.fi


Lähihoitaja, 3 työsuhdetta

27. marraskuuta 2017

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se jota etsimme! 

Haemme vakinaiseen työsuhteeseen kolmea (3) lähihoitajaa Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Asumispalveluissa tehdään kolmivuorotyötä ja kotihoidossa osa henkilöstöstä tekee kaksivuorotyötä ja osa kolmivuorotyötä. 

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki, väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Käytössämme on autonominen työvuorosuunnittelu vapaa-ajan ja vuorotyön yhteensovittamiseksi. Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön. 

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun. 

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Lähihoitajan tehtävään edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoita/perushoitaja).

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 11.12.2017 klo 15.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: 

Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 Joutsa. Kuoreen merkintä "Hakemus lähihoitaja".
Haastattelut suoritetaan 18.-19.12.2017.

Työ alkaa:                                      1.1.2018 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus:                                       KVTES:n mukainen
Työavain:                                       158904

Yhteystiedot: Asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, puh. 040 358 8160 tai terhi.kallio@joutsa.fi 
Kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, pun. 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi


Teknisen lautakunnan 30.11.2017 asialista

23. marraskuuta 2017

Tekninen lautakunta 30.11.2017

 

AIKA 30.11.2017 klo 16:15

PAIKKA Käräjäsali, Länsitie 5

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

KATI JA JOUNI FLINKMANIN YMPÄRISTÖLUPA ELÄINSUOJALLE

6

5

KUNTIEN RAKENNUSVALVONTOJA KOSKEVA YHTEISTYÖSELVITYS

7

6

ILMOITUSASIAT

8

7

MUUT ASIAT

9

 


Päiväkoti Koivukummun putkiremontin päivitystiedote

20. marraskuuta 2017

Päiväkoti Koivukummun kuivaustyöt jatkuvat edelleen. Vahinkokohde on yhä suojattuna ja alipaineistettu. Ympäröivissä tiloissa on tehty tehostettu siivous kunnan laitoshuollon toimesta 7.11.2017.

Remontista aiheutuu edelleen haittaa päiväkodin toiminnalle. Korjaustöihin päästään rakenteiden kuivuttua riittävästi. Kuivuus varmistetaan rakennekosteusmittauksella ennen korjaavia työvaiheita.

Kunnan sisäilmatyöryhmän tietoon on tuotu epäilyjä rakennuksen sisäilman puhtaudesta. Tämän johdosta kunta on tilannut rakennukseen sisäilmatutkimuksen. Pohjolan Kiinteistökartoitus Oy tekee rakennuksessa sisäilmaan liittyviä mittauksia ja tarkastuksia 21.11.2017. Mittaukset kestävät 2 viikkoa, jonka jälkeen näytteet analysoidaan laboratoriossa. Tämän jälkeen kunta tiedottaa tutkimustuloksista lisää. Kunnan sisäilmatyöryhmä käsittelee tilannetta seuraavassa kokouksessaan 17.1.2018.

Kunnan johtoryhmässä pohdittiin 20.11.2017 päiväkodin pitkän aikavälin tilakysymystä.

Lisätiloja on tarvittaessa saatavilla kunnan omista rakennuksista vähäisin muutoksin. Lisäksi kunnassa ryhdytään valmistelemaan pitkän aikavälin tilaratkaisua päiväkodille. Suunnitelma laaditaan ensi vuoden aikana.

Jari Lämsä, tekninen johtaja p. 0400 646 848


Kunnanhallituksen asialista 20.11.2017

16. marraskuuta 2017

Kunnanhallitus                                                 20.11.2017

AIKA                             20.11.2017 klo 16:15

PAIKKA                        Pappistalo, Koulunraitti 21, 19920 Pappinen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN

6

5

KIINTEISTÖN VIRMALA 172-402-2-979 OSTAMINEN NINA SALMISELTA

7

6

KUNTAPAIKKOJEN TARJOAMINEN OLESKELULUVAN SAANEILLE TURVAPAIKANHAKIJOILLE

8

7

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

11

8

JOUTSAN KUNNAN INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2018-2020

16

9

IKÄIHMISTEN, MUISTISAIRAIDEN TAI PITKÄAIKAISSAIRAIDEN YMPÄRIVUORO- KAUTISEN ASUMISEN JA HOIDON ASIAKKUUSKRITEERIT JA SOVELTAMISOHJEET

18

10

ILMOITUSASIAT

20

11

MUUT ASIAT

21

 

 


Julkipanokuulutus maa-aines- ja ympäristölupapäätöksestä

13. marraskuuta 2017

Joutsan kunnan tekninen lautakunta on käsitellyt  2.11.2017 Terttu ja Mikko Hentisen maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta hakijoille luvan kalliokiviaineksen ottoon, louhintaan ja murskaukseen sekä  puujätteen ja kierrätysasfaltin ja betonin murskaukseen.

Lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 14.11.2017.

Toiminta sijoittuu Joutsan kunnan Jousan kylän tiloille Vehmas 172-402-4-537 ja Koivusalo 172-402-4-185. Lupapäätös on voimassa 15 vuotta päätöksen voimaiseksi tulopäivästä lukien. 

Päätöksestä kuulutetaan Joutsan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla 13.11. – 14.12.2017.

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä, Länsitie 5, Joutsa.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 14.12.2017. Valitusosoitus on nähtävillä lupapäätöksen yhteydessä.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, puh.  040 3479 209.

Joutsassa 13.11.2017

Tekninen lautakunta


Vapaa-aikatoimen kohdeavustukset

8. marraskuuta 2017

vuodelta 2017 ilmoitetaan liikunta- ja nuorisoyhdistysten haettaviksi. Avustusta myönnetään kohdeavustukseksi laskettaviin tapahtumiin tositteiden perusteella. Hakemukset tulee toimittaa to 23.11.2017 mennessä Joutsan kunnan vapaa-aikatoimi, Länsitie 7, 19650 Joutsa.

Lisätietoja kunnan vapaa-aikatoimesta Kari Kosunen p. 0400 530046. Lomakkeita saa kunnanviraston yhteispalvelupisteestä, vapaa-aikatoimistosta tai kunnan nettisivuilta osiosta Asiointi ja neuvonta

Joutsan kunnan vapaa-aikatoimi


KOTIKALLION RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

8. marraskuuta 2017

Maanomistaja on käynnistänyt ranta-asemakaavan muutoksen kiinteistölleen 172-402-6-34. Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa ranta-asemakaavaa siten, että vanha peruskorjauskelpoinen rakennus muutetaan lomarakennuspaikaksi maanomistajan omaan käyttöön. Rakennuspaikka ei rajoitu rantaan.

Ranta-asemakaavan luonnoksen asiakirjat (valmisteluvaiheen kuuleminen) asetetaan yleisesti nähtäville 9.11.- 8.12.2017. Asiakirjat ovat nähtävillä kunnanvirastolla ja sähköisesti os. www.joutsa.fi/kaavoitus.     

8.11.2017
Tekninen- ja ympäristöosasto


VT 4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ LEIVONMÄEN ASEMAKAAVOJEN OSITTAINEN KUMOAMINEN

8. marraskuuta 2017

Joutsan kunnanhallitus hyväksyi VT 4 maantiealueita koskevien asemakaavojen osittaisen kumoamisen 25.9.2017 § 82.

 Asemakaavojen kumoamispäätös on lainvoimainen ja se tulee voimaan tällä kuulutuksella. 

Joutsassa 8.11.2017
Kunnanhallitus


Vesivahinko päiväkoti Koivukummussa

3. marraskuuta 2017

PUTKIVUOTO PÄIVÄKOTI KOIVUKUMMUSSA

Päiväkoti Koivukummussa on havaittu putkivuoto, josta on syntynyt kiinteistöön vesivahinkoja. Vesivahinko on sattunut keskellä rakennusta olevassa ”roolivaate varastossa”. Vahinko havaittiin 31.10.2017, jonka jälkeen on käynnistetty välittömästi tarvittavat suojaamis- ja korjaustoimet.

Tällä hetkellä työkohteeseen on rakennettu suojaseinät ja korjattavat tilat on alipaineistettu.

Vahinkokohteen purkutyöt saataneen valmiiksi tänään ja sen jälkeen alkaa rakenteiden kuivaus.

Kokemus on osoittanut, että kuivatus kestää 2-5 viikkoa ennen kuin rakenteet ovat korjattavissa. Tilojen kuivuus tarkistetaan mittauksin ennen korjaamista ja pinnoittamista.

Työstä aiheutuu ajoittain melua ja muuta häiriötä päiväkodin toimintaan.

Jari Lämsä

tekninen johtaja

p. 0400 646 848


Kunnanhallituksen asialista 6.11.2017

2. marraskuuta 2017

Joutsan kunnanhallitus                                                      06.11.2017

AIKA                             06.11.2017 klo 16:15

PAIKKA                        Käräjäsali

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

LUVAN MYÖNTÄMINEN KUNNAN VAAKUNAN KÄYTTÖÖN

6

5

JOUTSAN SOTE-KESKUKSEN HANKESUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN

7

6

NUORISOVALTUUSTON ASETTAMINEN

9

7

TERTTU HENTISEN VAHINGONKORVAUSVAATIMUS

10

8

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

13

9

ILMOITUSASIAT

15

10

MUUT ASIAT

16

 

 

 


Hyvinvointi ja sivistyslautakunnan kokouksen asialista 7.11.2017

30. lokakuuta 2017

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta                                       07.11.2017

AIKA                             07.11.2017 klo 16:15

PAIKKA                        Joutsan kunnanvirasto, Länsitie 5, Joutsa (kunnanjohtajan huone)

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

24

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

25

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

26

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

27

SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIKATSAUS 3/2017 AJALTA 1.1.-30.9.2017

6

28

HYVINVOINTI- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2018 

8

29

PERUSOPETUKSEN JA LUKION TUNTIKEHYS JA TYÖSUUNNITELMAT LV. 2017-2018

11

30

LUKUVUODEN 2018-2019 TYÖAJAT

12

31

JOUTSAN KUNNAN LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS VUOSILLE 2017-2020

13

32

KUNTAPAIKKOJEN TARJOAMINEN OLESKELULUVAN SAANEILLE TURVAPAIKANHAKIJOILLE

16

33

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

18

34

ILMOITUSASIAT

19

35

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

20

 

 

 Poikkeamislupapäätös Ravihiekka 172-412-1-141 kiinteistölle

25. lokakuuta 2017

Joutsan kunnan tekninen lautakunta kokouksessaan 19.10.2017 § 36 antanut myönteisen päätöksen poikkeamislupa-asiassa.

Poikkeaminen koskee Joutsan kunnassa Tolvasniemen kylässä sijaitsevaa kiinteistöä Ravihiekka 172-412-1-141. Hakemuksessa poiketaan vahvistetun yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan käyttötarkoituksesta (RA > AP).                    

Hakija:
Eskelinen Marketta

Päätöksen antopäivä on 26.10.2017

Poikkeamislupa-asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 25.10. – 27.11.2017 Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä, Länsitie 5.

Valitusaika:
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhaku:
Poikkeamispäätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.

Tekninen lautakunta

 

 

 


Poikkeamislupapäätös Tiimaa 172-402-2-906 kiinteistölle

25. lokakuuta 2017

Joutsan kunnan tekninen lautakunta kokouksessaan 19.10.2017 § 35 antanut myönteisen päätöksen poikkeamislupa-asiassa.

Poikkeaminen koskee Joutsan kunnassa Jousan kylässä sijaitsevaa kiinteistöä Tiimaa 172-402-2-906. Hakemuksessa poiketaan vahvistetun yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan käyttötarkoituksesta (RA > AP).                    

Hakija:
Ilmonen Iiris

Päätöksen antopäivä on 26.10.2017

Poikkeamislupa-asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 25.10. – 27.11.2017 Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä, Länsitie 5.

Valitusaika:
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa
ei työskennellä, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhaku:
Poikkeamispäätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.

Tekninen lautakunta

 


Kunnanhallituksen asialista 30.10.2017

24. lokakuuta 2017

Joutsan kunnanhallitus                                                      30.10.2017

AIKA                             30.10.2017 klo 16:15

PAIKKA                        Kurkiauran koulu, Leivonmäki

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

6

5

ASUNTO OY JOUSINIITYN OSAKKEIDEN MYYMINEN

7

6

SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINTA AJANJAKSOLLE 1.1.2018-31.12.2020 JA OPTIOT VUOSILLE 2021 JA 2022

8

7

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

12

8

JOUTSAN KUNNAN INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2018-2020

14

9

ALOITE LUONNONMUISTOMERKISTÄ

16

10

ILMOITUSASIAT

17

11

MUUT ASIAT

18

 

 


Kuulutus Oravakiven asemakaavan laajennus

24. lokakuuta 2017

Joutsan kunnanvaltuusto hyväksyi Oravakiven asemakaavan laajennuksen 16.10.2017 § 33.

Asemakaavalla muodostuvat korttelien 1-5 mukaiset asuinpientalojen korttelialueet (AP), liikerakennusten korttelialueet (KL), liike- ja huoltoasemarakennusten korttelialue (KLH), teollisuusrakennusten korttelialueet (TY), maantiealueet (LT), venesatama-alue (LV), mastoalue (EMT), suojaviheralueet (EV), maa- ja metsätalousalueet (M) sekä katualueet.

Asemakaavan asiakirjat ovat nähtävissä kunnanvirastolla ja sähköisesti kunnan kotisivuilla internetissä: www.joutsa.fi/kaavoitus.

25.10.2017

kunnanhallitus


Jätehuollon perusmaksujen maksuunpanoluettelo

24. lokakuuta 2017

Joutsan kunnan tekninen lautakunta ilmoittaa, että jätehuollon perusmaksujen maksuunpanoluettelo on nähtävänä Joutsan kunnan teknisellä-  ja ympäristöosastolla, Länsitie 5 Joutsa  24.10. – 7.11.2017 välisen ajan viraston aukioloaikana.

Maksuja koskevat jätelain 82 §:ssä tarkoitetut muistutukset tulee toimittaa 14 vuorokauden kuluessa maksulipun saamisesta osoitteeseen Joutsan kunta, tekninen-  ja ympäristöosasto, Länsitie 5 19650 Joutsa.

Joutsa 24.10.2017

Tekninen ja ympäristöosasto


Perhepäivähoitajan kaksi määräaikaista työsuhdetta

23. lokakuuta 2017

Joutsan kunnan varhaiskasvatus hakee kahta kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa määräaikaisiin työsuhteisiin mielellään keskustan alueelle. Työsuhteet ovat ensisijaisesti ajalle 2.1.-31.12.2018. Toinen tehtävistä alkaisi mahdollisesti myöhemmin, sopimuksen mukaan.

Perhepäivähoitajan työtehtäviin kuuluu päivän aikana lasten hoitoon ja huolenpitoon sekä varhaiskasvatukseen liittyvät työtehtävät omassa kodissa. Perhepäivähoitaja toimii yhteistyössä muiden perhepäivähoitajien ja varhaiskasvatusyksiköiden kanssa.

Odotamme hakijalta joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Eduksi katsotaan valmius vuorohoitoon tarvittaessa.

Perhepäivähoitajan hoitoryhmässä voi hoitajan omat lapset mukaan luettuna olla enintään neljä alle kouluikäistä lasta ja yksi osapäiväinen esiopetusikäinen lapsi. Omista alle 3 -vuotiaista lapsista saa lasten kotihoidon tukea.

Hakijalta edellytetään perhepäivähoitajan ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus (laki 272/2005). Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa voidaan tehtävään määräaikaisesti palkata soveltuvin hakija.

Työaika on 40 h/viikko.

Perhepäivähoitajan palkka määräytyy ryhmän lapsiluvun, hoitoaikojen ja työntekijän koulutuksen mukaan (KVTES).

Valitun on ennen työsuhteen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan ja esitettävä lain 504/2002 tarkoittama rikosrekisteriote.

Hakemukset tulee toimittaa Joutsan kunnan varhaiskasvatuksen toimistolle, os. Länsitie 7, 19650 Joutsa tai sähköpostitse os. annikki.lehto@joutsa.fi 10.11.2017 klo 12 mennessä. 

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto, puh. 040 821 7176.

Työ alkaa: 2.1.2018 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES
Työavain: 155271

Joutsassa 23.10.2017
Hyvinvointi ja sivistyslautakunta/varhaiskasvatus


Tiedote ja tietopyyntö Joutsan vesijohtoverkon kupariputkiin liittyvästä selvityksestä

18. lokakuuta 2017

Joutsan kunta ja Joutsan Vesihuolto Oy tiedottavat kirkonkylän vesijohtoverkostoon liittyvän selvityksen aloittamisesta.  

Joutsan kirkonkylän alueella on muutaman edellisen vuoden aikana havaittu uusissa kuparisissa vesijohdoissa pistesyöpymiin viittaavia putkivuotoja. Vuodot ovat ilmenneet kohteissa, jotka ovat iältään 10 vuotta tai alle, eikä putkien pitäisi näin ollen vielä syöpyä käyttöikänsä puitteissa puhki.

Kunta on jo teettänyt VTT Expert Services Oy:llä alustavia tutkimuksia selvittääkseen mahdollista syöpymisen aiheuttajaa kunnan vesijohtoverkossa. Kaikkien analyysituloksien perusteella kunnan vesijohtoverkon vesi täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. VTT:n tai vesilaitoksen omavalvonnan analyysit suorittavan Nablabs Oy:n analyysivastauksissa ei myöskään ole havaittu mitään viitettä sille, ettei vesi täyttäisi sille asetettuja terveysvaatimuksia.

Koska uudehkojen kupariputkien syöpymistä ilmenee siitä huolimatta, että käyttövesi täyttää sille asetetut laatuvaatimukset, on kunta käynnistänyt selvitystyön sulkeakseen pois mahdolliset veteen liittyvät tekijät syöpymien aiheuttajina. Tämän lisäksi tutkitaan myös itse kupariputkien laatuominaisuuksia.

Tähän selvitystyöhön liittyen kunta pyytää kiinteistönomistajia ja/tai huoltohenkilökuntaa ilmoittamaan kiinteistöissään havaituista putkivuodoista, jotka johtuvat putkiston ennenaikaisesta syöpymisestä. Ilmoitukset tarvitaan korkeintaan noin 10 vuotta vanhoista tai sitä uudemmista kiinteistöistä, joissa on ollut kuvatun kaltaisia pistemäisiä vuotoja. Ilmoitukset palvelevat jatkotutkimusten suunnittelua.

Tiedot pyydetään ilmoittamaan sähköpostitse Joutsan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Tapio Kämpille, tapio.kamppi@joutsa.fi puh. 0400 799 038 tai tekniselle isännöitsijälle Petri Laitiselle, petri.laitinen@joutsa.fi puh. 040 861 4779 marraskuun 2017 aikana.

Lisätietoja selvityksestä antaa kunnan tekninen johtaja Jari Lämsä. p. 0400 646 848 tai jari.lamsa@joutsa.fi

 


TARJOUSPYYNTÖ

17. lokakuuta 2017

Joutsan kunnan perusturvalautakunta pyytää tarjouksia seuraavasta palvelusta: 

SOTAINVALIDEILLE JA VETERAANEILLE TUOTETTAVAT KOTISIIVOUSPALVELUT
Ajalle 1.1.2018-31.12.2018.

Hankinnasta on ilmoitettu kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan internet sivuilla. 

Jättääkseen tarjouksen edellä mainittuun palveluhankintaan tulee tarjoajan noutaa tai pyytää tarjouskilpailuun liittyvät tarjouspyyntöasiakirjat kotihoidon toimistolta osoitteesta Myllytie 14, Joutsa tai sähköpostitse osoitteesta tiina.savolainen@joutsa.fi, puh. 040-358 8161. 
Tarjous liitteineen tulee toimittaa 3.11.2017 klo 15.00 mennessä. 

Joutsa 17.10.2017
PerusturvalautakuntaKansalaisopiston rehtorin viransijaisuus

10. lokakuuta 2017

Joutsan kunta

Puulan seutuopisto

Puulan seutuopisto julistaa haettavaksi kansalaisopiston rehtorin viransijaisuuden ajalle 6.11.2017-31.12.2019.
Puulan seutuopisto toimii Joutsan, Kangasniemen ja Toivakan kuntien alueella ja sen ylläpitäjä on Joutsan kunta.
Kansalaisopistossa annetaan vapaan sivistystyön mukaista opetusta n. 10 700 tuntia vuodessa.

Kansalaisopiston rehtorilta odotamme aktiivista työotetta, kehittämishalukkuutta, yhteistyökykyä, talous- ja 
johtamistaitoa sekä kansalaisopiston tuntemusta. Kansalaisopiston rehtorin viran kelpoisuusvaatimuksena  on
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset määrittelevän asetuksen 986/1998 2 §:n mukainen kansalais-
opiston rehtorin kelpoisuus tai muu soveltuva koulutus ja kokemus vastaavista tehtävistä.

Palkkaus on OVTES:n mukainen ja viran täyttämisessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Virkaan valitun tulee ennen
viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan sekä lain 504/2002 6 §:n mukainen
rikosrekisteriote.

Hakemus, johon liitetään kelpoisuutta osoittavat todistukset ja nimikirjanote tai CV, tulee toimittaa 24.10.2017 
klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Joutsan kunta/Puulan seutuopisto
"Rehtori"
PL 20
19651 Joutsa

WWW-osoite       http://www.joutsa.fi ja http://www.puulanseutuopisto.fi
Yhteystiedot        Lisätietoja antaa peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen, puh. 0400 641 105 tai paivi.hakulinen@joutsa.fi
                            ja kansalaisopiston rehtori Sari-Maarit Peltola, puh. 040 357 6255 tai sari.peltola@joutsa.fi
Työpaikan osoite 19650 JOUTSA
Palkkaus             OVTES:n mukainen
Työ alkaa            6.11.2017 tai sopimuksen mukaan
Työaika               kokoaikatyö
Työn kesto          yli 12 kuukautta
Haku päättyy      24.10.2017 klo 15.00
Työavain             154107


Kuntosalin vuoromuutokset

9. lokakuuta 2017

Kunnan kuntosali (Jousitie 54B) on varattu Joutsan kunnan vanhuspalveluille

ke 11.10.2017 klo 16.00 - 17.00 ja ke 18.10.2017 klo 16.00 - 17.00

lisäksi keskivikkoisin 11.10.2017 sekä 25.10.2017 - 29.11.2017 klo 10-13 Helperin sekä koululiikunnan käyttöön.Lupasihteerin toimi

5. lokakuuta 2017

Teknisellä -ja ympäristöosastolla on haettavana lupasihteerin toimi.

Lupasihteerin tehtäviin kuuluvat kunnan rakennus- ja ympäristövalvonnan lupasihteerin monipuoliset valmistelu- ja arkistoinnin tehtävät sekä asiakaspalvelutehtävät.

Lupasihteerin toimen kelpoisuutena on tehtävään soveltuva kaupallinen tai tekninen koulutus sekä vähintään vuoden kokemus vastaavista tehtävistä.

Hakijan eduksi katsotaan Lupapisteen sähköisen lupamenettelyn tuntemus ja perehtyneisyys Sito Louhi -kuntarekisteriympäristöön.

Toivomme, että olet oma-aloitteinen, tarkka, yhteistyökykyinen ja joustava.

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön TS:n mukaan. Tehtävässä sovelletaan 4 kk:n koeaikaa.
Ennen toimen vastaanottamista pyydetään esittämään hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta.

Organisaation kuvaus

Työpaikka sijaitsee Joutsan kunnan teknisellä -ja ympäristöosastolla os. Länsitie 5, 19650 Joutsa

Työpaikkaa haetaan sähköisesti Kuntarekry-sivuston kautta (www.kuntarekry.fi).

Hakuaika päättyy 20.10.2017 klo 12.

Yhteystiedot

Jari Lämsä, tekninen johtaja p. 0400 646848


Kunnanhallituksen asialista 9.10.2017

4. lokakuuta 2017

Joutsan kunnanhallitus                                                      09.10.2017

 AIKA                             09.10.2017 klo 16:15

 PAIKKA                        Käräjäsali

 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

TIETOTURVASUUNNITELMA JA TIETOTURVAN RISKIANALYYSI.

6

5

ORAVAKIVEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEEN LIITTYVIEN KIINTEISTÖKAUPPOJEN ESISOPIMUSTEN TEKEMINEN ESKO TEMISEVÄN JA LAUTTURINTUPA OY:N KANSSA

 

8

6

ORAVAKIVEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

10

7

ILMOITUSASIAT

15

8

MUUT ASIAT

16

 

 


Asemakaavan muutos Myllytiellä, kortteli 407

4. lokakuuta 2017

Joutsan kunnanhallitus hyväksyi 7.8.2017 asemakaavan muutoksen kortteliin 407, Myllytielle.

Asemakaavalla muodostuvat Myllytien ranta-alueelle AP-tontit 5-8.
Asemakaavan muutos on lainvoimainen.

4.10.2017
Joutsan kunta


Asemakaavan hyväksymispäätös

4. lokakuuta 2017

Joutsan kunnanhallitus hyväksyi 25.9.2017 § 82 valtatien 4:n muutoksiin liittyvän
Leivonmäen asemakaavojen osittaisen kumoamisen. Asiakirjoihin voi tutustua
kunnanvirastolla ja sähköisesti kunnan kotisivuilla www.joutsa.fi/kaavoitus

Asemakaavan kumoamisella mahdollistetaan valtatien 4 tiesuunnitelman
hyväksyminen Leivonmäen taajaman kohdalla. Leivonmäen yritystalon ja 
Teboilin kortteleita koskevan asemakaavan laatiminen jatkuu erillisenä
asemakaavana. 

 


Perhetyöntekijä

4. lokakuuta 2017

Haemme työsopimussuhteista perhetyöntekijää sosiaalihuoltolain ja lastensuojelun avohuollon edellyttämiin tehtäviin. Työn pääpaino on ehkäisevässä perhetyössä, mutta työhön kuuluu myös vähäisessä määrin lastensuojelun perhetyötä.

Työ kohdistuu tuen tarpeessa oleviin lapsiperheisiin. Perhetyöntekijä tukee ja ohjaa perheitä. Työskentely tapahtuu pääsääntöisesti päiväluonteisesti, mutta saattaa tarvittaessa sisältää asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ilta- ja viikonlopputyötä.

Työntekijältä edellytetään ammatillista perustutkintoa tai alan aikaisempaa kouluasteista ammatillista tutkintoa. Työssä vaaditaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kannustavaa työotetta ja kykyä kuulla asiakasta, joustavuutta sekä vastuullisuutta. Työn liikkuvuuden vuoksi oman auton käytön mahdollisuus on välttämätön.

Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) edellyttämä ote rikosrekisteristä. Sosiaalihuollon tehtävissä toimivien lähihoitajien tulee olla hakenut nimikesuojausta rekisteröitymällä Valviran ammattihenkilölain mukaiseen rekisteriin.

Hakemukset, minkä liitteenä on CV ja todistusjäljennökset, toimitetaan 20.10.2017 klo 12 mennessä osoitteella: Joutsan kunta, Johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä, PL 20, 19651 Joutsa. Kuoreen merkintä "Perhetyöntekijä". 

Haku päättyy: 20.10.2017 klo 12.00
Työsuhteen kesto: vakinainen
Työn luonne: kokopäivätyö
Työ alkaa: 1.11.2017 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES:n mukainen
Työavain (kuntarekryssä): 153537
Yhteystiedot: Johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä puh. 040 358 0009


Sidonnaisuusilmoitukset lisätty

3. lokakuuta 2017

Sidonnaisuusilmoitukset julkaistu kunnan kotisivuilla osoitteessa http://www.joutsa.fi/hallinto-ja-paatoksenteko/sidonnaisuudetPerusturvalautakunta 26.9.2017 asialista

26. syyskuuta 2017

Perusturvalautakunta                                       26.09.2017

 AIKA                             26.09.2017 klo 16:15

 PAIKKA                        Kunnanviraston Käräjäsali, Länsitie 5, Joutsa

 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 

Asia

Otsikko

Sivu

15

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

16

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

17

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

18

PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALUSTAVA TALOUSARVIO  VUODELLE 2018 (ULKOINEN)

6

19

NUORTEN TYÖPAJAN TOIMINTARAPORTTI 1.7.2016-30.6.2017

9

20

PÄIHDEHUOLLON PALVELUT 2018

11

21

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

12

22

ILMOITUSASIAT

13

23

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

15

Lisälista

Asia

Otsikko

Sivu

24

PALVELURAKENNETYÖRYHMÄN RAPORTTI UUDESTA PALVELURAKENTEESTA

2

25

VANHUSPALVELUIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAN TARVE VUODELLE 2017

6


Lähihoitaja, 3 työsuhdetta

25. syyskuuta 2017

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se jota etsimme!

Haemme vakinaiseen työsuhteeseen kolmea (3) lähihoitajaa Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Asumispalveluissa tehdään kolmivuorotyötä ja kotihoidossa osa henkilöstöstä tekee kaksivuorotyötä ja osa kolmivuorotyötä.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki, väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Käytössämme on autonominen työvuorosuunnittelu vapaa-ajan ja vuorotyön yhteensovittamiseksi. Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Lähihoitajan tehtävään edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja).

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:in mukainen.

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 9.10.2017 klo 15.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus lähihoitaja".

 Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: 1.11.2017 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen
Työavain: 152693
Yhteystiedot: asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, puh. 040 358 8160, terhi.kallio@joutsa.fi tai kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089, marjatta.virtanen@joutsa.fi


Toimistosihteeri

21. syyskuuta 2017

Tehtävän kuvaus

Joutsan kunnan hyvinvointi- ja sivistysosaston tehtävä on järjestää kuntalaisille varhaiskasvatuksen, koulutoimen, kansalaisopiston, kirjasto- , kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palveluja. Perusopetuksen, lukio-opetuksen ja vapaan sivistystyön koulutuspalveluja järjestetään myös naapurikuntien oppilaita ja opiskelijoita varten.

Joutsan kunnan hyvinvointi- ja sivistysosastossa on haettavana toimistosihteerin tehtävä. Ensisijainen sijoituspaikka on koulutoimistossa.

Toimistosihteeriä haetaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 15.11.2017 alkaen.

Toimistosihteerin tehtävänä on vastata hyvinvointi- ja sivistysosaston asiakirjahallinnosta sekä osallistua asiakaspalvelu-, taloushallinto-, tilastointi- ja muihin toimistotehtäviin.

Koulutoimen tehtävien lisäksi hän osallistuu hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan kokousten valmisteluun mm. esityslistojen ja pöytäkirjojen valmistelu sekä lautakunnan päätösten toimeenpano. Lisäksi tehtävään kuuluu lautakunnan kokoussihteerin tehtävät sekä muut työnantajan määräämät tehtävät.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammattikorkeakoulu- tai opistoasteentutkinto. Eduksi luetaan kokemus vastaavista tai muista vaativista toimistotehtävistä. Lisäksi edellytetään toimisto-ohjelmien tuntemusta (Dynasty ja Pro Economica). Aikaisempi työskentely kunnallishallinnon tehtävissä katsotaan eduksi.

Palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Työaika on liukuva toimistotyöaika (36,25 h/vko).

Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun henkilön tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemuksiin on liitettävä kelpoisuutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo. Hakemukset pyydetään lähettämään 13.10.2017 klo 12 mennessä postitse osoitteeseen Joutsan kunta, peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen, PL 20, 19651 Joutsa. Kuoreen merkintä "Toimistosihteeri".

Työ alkaa: 15.11.2017 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES:n mukainen
Työavain: 152503
Yhteystiedot: Peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen, puh. 0400 641 105


Kunnanhallituksen asialista 25.9.2017

19. syyskuuta 2017

Joutsan kunnanhallitus                                                      25.09.2017

 AIKA                             25.09.2017 klo 16:15

 PAIKKA                        Käräjäsali

 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

VT4 MUUTOKSIIN LIITTYVÄ LEIVONMÄEN ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN

6

5

MÄNTYPIRTIN OSTAMINEN

7

6

HALLINTOJOHTAJA HANNU PULKKISEN EROANOMUS

9

7

ILMOITUSASIAT

10

8

MUUT ASIAT

11

 


Toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan muuttaminen

15. syyskuuta 2017

Hakija:  Harri ja Karolina Jokinen
              Tammimäentie 134
              19920 Pappinen

Sijainti
Tammimäentie 134, 19920 Pappinen, kiinteistötunnus 172-402-4-262

Hakemus
Harri ja Karolina Jokinen ovat toimittaneet hakemuksen 27.04.2015 myönnetyn
ympäristöluvan muuttamiseksi. Hakemus koskee nautakasvattamon laajentamista.

Nähtävilläpito
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 15.09. - 16.10.2017 osoitteessa: Joutsan kunta,
Asiointipiste, Länsitie 5, 19650 JOUTSA. Avoinna ma-pe klo 9- 15.

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemusta koskevat muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena viimeistään
16.10.2017 klo 15 Joutsan kunnan tekniselle lautakunnalle osoitteeseen PL 20, 19650
JOUTSA.

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, p. 040 3479 209

Joutsassa 14.09.2017
Tekninen lautakunta

  


Hyvinvointi ja sivistyslautakunnan kokouksen asialista 19.9.2017

13. syyskuuta 2017

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta                                       19.09.2017

 AIKA                             19.09.2017 klo 16:15

 PAIKKA                        Kunnanvirasto, os. Länsitie 5, Joutsa Käräjäsali

 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 

Asia

Otsikko

Sivu

15

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

16

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

17

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

18

SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 AJALTA 1.1.-30.6.2017

6

19

HYVINVOINTI- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2018  (ULKOINEN TOIMINTA)

8

20

KESKI-KIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN

10

21

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

11

22

ILMOITUSASIAT

12

23

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

13


Asemakaavan muutoksen hyväksyminen kortteliin 48

13. syyskuuta 2017

Joutsan kunnanvaltuusto hyväksyi 13.2.2017 § 11 asemakaavan muutoksen kortteliin 48.
Asemakaavaa koskeva valitus on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 16.8.2017.

Kunnanvaltuuston hyväksymä asemakaava on lainvoimainen ja se tulee voimaan tällä
kuulutuksella.

13.9.2017
Joutsan kunta 


Toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan muuttaminen

13. syyskuuta 2017

Hakija:               Kati ja Jouni Flinkman
                           Sokurantie 141
                           19670 Mieskonmäki

Sijainti:              Sokurantie 141, 19670 Mieskonmäki, kiinteistötunnus 172-406-1-855

Hakemus:         Kati ja Jouni Flinkman ovat ilmoittaneet hakemuksen 26.11.2003 myönnetyn ympäristöluvan muuttamiseksi. Kyseessä on tuotantosuunnan muutos lypsylehmistä emolehmiin.

Nähtävilläpito:
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 13.9.-13.10.2017 osoitteessa: Joutsan kunta, Asiointipiste, Länsitie 5, 19650 Joutsa. Avoinna ma-pe klo 9-15.

Muistutukset ja mielipiteet:
Hakemusta koskevat muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena viimeistään 13.10.2017 klo 15 Joutsan kunnan tekniselle lautakunnalle osoitteeseen PL 20, 19650 Joutsa.

Lisätiedot:        ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, puh. 040 3479 209

Joutsassa 12.9.2017
Tekninen lautakunta


Myllytien kevyenliikenteenväylän muutostyö

12. syyskuuta 2017

Tietyöilmoitus

Joutsan kunta rakentaa liikenneturvallisuuskohteena Myllytien kevyenliikenteen väylään liittyvän muutoksen Kumputien kohdalla.

Rakentamissa muutetaan Kumputien suuntaan lähtevää suojatietä ja kevyenliikenteen väylän tasausta nostetaan nykyisestä.

Tien käyttäjiä pyydetään noudattamaan varovaisuutta ja ottamaan huomioon poikkeavat liikennejärjestelyt työmaan kohdalla.

Työ kestää arviolta loppuviikon. Väylän päällystäminen teetetään eri työnä myöhemmin.

Tekninen- ja ympäristöosasto


Tiedote Joutsan yhtenäiskoulun D-rakennuksen toimenpiteistä

12. syyskuuta 2017

Tiedotamme Joutsan kunnan sisäilmatyöryhmän puolesta yhtenäiskoulun D-rakennuksessa 
(vanha lukio) tämän syksyn tulevista toimenpiteistä.

Kesäaikana saatiin tiivistettyä kaikki keväällä havaitut epätiiveyskohdat luokkahuoneista ja
henkilökunnan tiloista. Syksyllä kelin viilennyttyä suoritetaan rakennuksen yläpohjassa tarkempi
tarkastuskierros, jonka yhteydessä havaitut puutteet vielä kunnostetaan. Yläpohjassa ei ole
havaittu vesivuotoja kesän tarkastuksissa. Korjaukset ovat rakennusjätteen poistamista ja vanhojen
hormien paikkauksia. 

Kesällä havaitut ilmanvaihdon toimintahäiriöön johtaneet vialliset laitteet on uusittu ja ilmanvaihto-
järjestelmän viritys ja säätö tapahtuvat viikoilla 37 - 38. Etteplan Design Center Oy suorittaa kohteella
yhdessä LK Automaatio Oy:n kanssa järjestelmän tarkastuksen. Korjaukset havaittuihin puutteisiin
suoritetaan automaation osalta tarkastuksen yhteydessä.

Syksyn säätö- ja tarkastustoimenpiteiden jälkeen koulun ilmanvaihto jää toimintaan automaation ohjaa-
mana ja kiinteistönhoidon valvomana.
Ilmastointikanavien kesälle 2018 suunniteltua puhdistusta on aikaistettu ja kanaviston nuohous, mittaus
ja säätö toteutetaan syyslomaviikolla 42/2017.

Tämän jälkeen järjestelmän ilmanvaihdon säädöt tarkastetaan vielä kertaalleen viikkojen 43 - 44 aikana,
jonka jälkeen ilmanvaihdon toimivuutta ryhdytään seuraamaan. Seuraava laajempi tarkastus on suunniteltu
tehtäväksi keväällä 2018. Tästä tiedotetaan tarkemmin lähempänä tätä ajankohtaa.

Mikäli käyttäjillä ilmenee sisäilmasta aiheutuneeksi epäiltyjä oireita kiinteistössä, pyydetään heitä ottamaan
yhteyttä työ- tai oppilasterveydenhuoltoon. Tällä tavoin oireilun syyt pystytään arvioimaan paremmin ja harkit-
semaan tarvittaessa jatkotoimenpiteitä koulurakennuksella.

Sisäilmatyöryhmän puolesta

Joutsassa 11. syyskuuta 2017
Jari Lämsä, tekninen johtaja, Joutsan kunta

 

 


Hyvä omaishoitaja tai läheisestä huolehtiva Joutsan seudulta

12. syyskuuta 2017

Tervetuloa päiväksi virkistäytymään Peurunkaan!

Kaipaatko pientä omaa hetkeä ja vaihtelua arkeen, nyt tämä on mahdollista

Tule mukaan Peurunkaan 13.10.2017.

Ohjelma:

Klo 09.00                   Kyyti lähtee Joutsan seniorikeskuksesta
Klo 10.00-12.00         Peurungassa valittavana keilailu tai kylpylä
Klo 12.00                   Ruokailu Pata & Pannu ravintolan seisovasta pöydästä
Klo 13.00                   Omaishoitajan hyvinvointi ja jaksaminen-luento
                                  sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri Aira Korhonen
Klo 14.00                   Kahvit
Klo 14.30                   Paluukyyti lähtee Joutsaan

Päivän mahdollistaa Sysmän Säästöpankin lahjoitusraha omaishoitajien virkistymiseen ja
Joutsan kunta tarjoamalla hoidettavalle hoidon.

Tarvitseeko läheisesi päivän ajaksi hoitoa?
Päivän ajaksi hoitoa ja huolenpitoa tarjoaa Joutsan kunta seniorikeskuksessa.

Ilmoita itsesi ja hoidettavan hoidon tarve mukaan päivään 22.9.2017 mennessä 
Jyvässeudun omaishoitajat ry:lle 050 409 6975/Elisa tai 050 452 2303/Sanna

 

 


Kunnanhallituksen kokouksen asialista 11.9.2017

5. syyskuuta 2017

Joutsan kunnanhallitus                                                      11.09.2017

 AIKA                             11.09.2017 klo 16:15

 PAIKKA                        Käräjäsali

 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

KESKI-SUOMEN VALOKUITUVERKOT -YHTIÖN ESITTELY

6

5

TILINTARKASTAJAN SELOSTE 22.8.2017

7

6

LAUSUNTO TAKSILUPAKIINTIÖIDEN VAHVISTAMISTA VARTEN

8

7

TERTTU HENTISEN VAHINGONKORVAUSVAATIMUS

9

8

KUNNANHALLITUSOHJELMA

11

9

ILMOITUSASIAT

12

10

MUUT ASIAT

13

 

 


Päivähoitajan sijaisuus

31. elokuuta 2017

Joutsan kunnan varhaiskasvatuksessa on haettavana päivähoitajan sijaisuus ajalle 25.9.2017-31.7.2018 sekä ryhmäperhepäivähoitajien sijaisuuksia.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 7§ mukainen kelpoisuus. Lähihoitajatutkinnon suorittaneilla tulee olla suuntautuminen lapsiin ja nuoriin.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti.

Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan ja esitettävä lain 504/2002 tarkoittama rikosrekisteriote.

Hakemukset tulee toimittaa Joutsan kunnan varhaiskasvatuksen toimistolle, os. Länsitie 7, 19650 Joutsa tai sähköpostitse os. annikki.lehto@joutsa.fi 15.9.2017 klo 12 mennessä.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto, puh. 040 821 7176.

(Työhakemuksen voi toimittaa postitse osoitteeseen: Joutsan kunta, PL 20, 19651 Joutsa)

Joutsassa 31.8.2017
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta / varhaiskasvatus


Kuulutus, Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistus

31. elokuuta 2017

Keski-Suomen tarkistetun maakuntakaavan ehdotus asetetaan nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n
ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 12 §:n mukaisesti.

Maakuntakaavan tarkistus koskee Keski-Suomen maakuntakaavaa ja 1., 2., 3. ja 4. vaihemaakuntakaavoja
sekä Pirkanmaan 1. maakuntakaavaa Jämsän Länkipohjan osalta. Lopputuloksena on saatu kaikki edellä
mainitut kaavat kokoava Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava. Tarkistetun maakuntakaavan yhteydessä
kumotaan kaikki aiemmat maakuntakaavat.

Maakuntakaavaehdotus on nähtävillä 1.9.2017 - 2.10.2017 jokaisessa Keski-Suomen kunnassa ja Keski-Suomen
liitossa (Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä) sekä verkkosivuilla www.keskisuomi.fi/maakuntakaavantarkistus

Keski-Suomen liitto järjestää syyskuun aikana Kaavakahvila-kiertueen eri puolilla Keski-Suomea. Kahviloissa
on mahdollista kysyä ja keskustella kaavaehdotuksesta liiton edustajien kanssa. Kiertueen aikataulu julkaistaan
liiton verkkosivuilla viimeistään 4.9.2017.

Kaavaehdotuksesta on mahdollisuus antaa muistutus, jonka pyydämme lähettämään kirjallisena 2.10.2017
mennessä osoitteeseen Keski-Suomen liitto, Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä, sähköpostitse osoitteeseen
kirjaamo@keskisuomi.fi tai verkkosivujen kautta osoitteessa www.keskisuomi.fi/maakuntakaavantarkistus.
Myöhässä annettuja muistutuksia ei oteta huomioon.

Lisätietoja antavat:
Olli Ristaniemi, 040 595 0052, olli.ristaniemi(at)keskisuomi.fi
Liisa Bergius, 040 590 2296, liisa.bergius(at)keskisuomi.fi
Pekka Kokki, 040 595 0006, pekka.kokki(at)keskisuomi.fi
Hanna Kunttu, 040 591 5901, hanna.kunttu(at)keskisuomi.fi
Reima Välivaara, 040 595 0918, reima.valivaara(at)keskisuomi.fi

Jyväskylässä 25.8.2017
KESKI-SUOMEN LIITTO
MAAKUNTAHALLITUS 


Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistus

29. elokuuta 2017

Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistus on edennyt ehdotusvaiheeseen. Tervetuloa keskustelemaan
kaavaehdotuksesta liiton edustajien kanssa Kaavakahvilaan:

Joutsassa 14.9.2017 klo 16 - 18, Kahvila Hypoteekki (Jousitie 43)

Kaavakahvila on avoinna kaikille klo 16 - 18 välisenä aikana. Ei ennakkoilmoittautumista.
Kaavaehdotus on nähtävillä osoitteessa www.keskisuomi.fi/maakuntakaavantarkistus

Lisätietoja: Olli Ristaniemi, p. 040 595 0052, olli.ristaniemi@keskisuomi.fi 


Julkipanoilmoitus Joutsan ympäristötarkastajan hyväksymä ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

28. elokuuta 2017

Ympäristötarkastaja antaa ympäristönsuojelulain 118 § mukaisesta meluilmoituksesta päätöksensä
oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

Päätös meluilmoituksesta ja niihin liitetyt asiakirjat ovat kuulutusajan nähtävänä Joutsan kunnan
asiointipisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Ilmoituksen tekijä
Oteran Oy

Toiminta ja sen sijainti
Sillankorjaustyömaa, Joutsansalmi I silta

Päätöksen antopäivä 29.08.2017.

Muutoksenhaku
Meluilmoitukseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää
lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja 
liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.
Lisätietoja päätöksestä saa Joutsan kunnan ympäristötarkastajalta p. 040 3479 209.

Tämä ilmoitus on julkipantu Joutsan kunnan ilmoitustaululle ajaksi 28.08. - 28.09.2017.

Joutsassa 25.08.2017
Ympäristötarkastaja

  


Kuulutus. VT4 muutoksiin liittyvä Leivonmäen asemakaavojen osittainen kumoaminen, muutos ja laajennus. Kaavaehdotus nähtävillä

23. elokuuta 2017

KUULUTUS

VT 4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ LEIVONMÄEN ASEMAKAAVOJEN OSITTAINEN KUMOAMINEN, MUUTOS JA LAAJENTAMINEN

                     

Asemakaavaehdotus

 

Asemakaavojen osittainen kumoaminen koskee Leivonmäen taajaman kohdalla vain valtatien 4 maantiealueita. Asemakaavan kumoamisella mahdollistetaan valtatietä 4 koskevien suunnitelmien vahvistaminen suoraan tiesuunnitelmalla. Asemakaavan laajentamisessa on kyse Teboil Leivonmäen sekä Leivonmäen yritystalon alueita koskevien alueiden kaavoittamisesta siten, että asemakaava vastaa alueiden nykyistä käyttöä. Näiltä alueilta on asemakaava kumottu Leivonmäen kunnan toimesta vuonna 1995. Kaavaan liittyy asemakaavan merkitykseltään vähäinen muutos, jossa osa Teboilin nykyisestä vuokra-alueesta sijoittuu nykyisen asemakaavan mukaiselle katualueelle. Katualuetta tarkistetaan asemakaavassa tältä osin.

Asemakaavaehdotus asetetaan yleisesti nähtäville  30 päivän ajaksi 24.8. - 22.9.2017. Kaavaehdotuksesta on mahdollista tehdä muistutus.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee tehdä kirjallisesti ja ne osoitetaan Joutsan kunnanhallitukselle kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana.

Asemakaavaehdotus pidetään yleisesti nähtävillä Joutsan kunnanvirastossa os. Länsitie 5 sekä internetissä os. www.joutsa.fi/kaavoitus


Kuulutus, taajamametsien hoitosuunnitelmat nähtävillä

23. elokuuta 2017

Joutsan ja Leivonmäen taajamametsien hoitosuunnitelmat nähtävillä

Joutsan kunnan omistamille asemakaava-alueilla sijaitseville taajamametsäkuvioille on valmistunut taajamametsien hoitosuunnitelmat. Taajamametsien hoitosuunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi, 24.8. - 22.9.2017, jolloin kuntalaiset voivat esittää mielipiteensä eri metsäkuvioiden hoidosta ja niillä sijaitsevan puuston käsittelystä. Suunnitelmassa tarkistetaan edellisen hoitosuunnitelman mukaiset toimenpiteet sekä asetetaan kuviokohtaisesti eri toimenpiteille vuosiaikataulut.

>> Joutsan suunnitelma

>> Leivonmäen suunnitelma

Suunnitelma-alueet ovat voimassa olevan asemakaavan mukaan pienialaisia metsätalous-, puisto- tai lähivirkistysalueita. Taajamametsien hoitosuunnitelma ohjaa näiden pienialaisten metsien käsittelyä. Tekninen lautakunta hyväksyy taajamametsien hoitosuunnitelmat myöhemmin tänä vuonna ja ottaa käsittelyssään huomioon nyt annetut mielipiteet ja aiemmin keväällä suoritetun asukaskyselyn palautteet.

Joutsan kunta, tekninen- ja ympäristöosasto

23.8.2017


Kuulutus, Kotikallion ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulo

23. elokuuta 2017

Kotikallion ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maanomistaja on käynnistänyt ranta-asemakaavan muutoksen omistamalleen kiinteistölle 172-402-6-34.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on osoittaa kaavaan Rieskalantien varrella sijaitseva vanha jo rakennettu rakennuspaikka loma-asunnon rakennuspaikaksi.

Kaavamuutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan MRA 34§:n mukaisesti yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi 24.8. - 22.9.2017.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään yleisesti nähtävillä Joutsan kunnanvirastossa os. Länsitie 5 sekä internetissä os. www.joutsa.fi/kaavoitus


Julkipanoilmoitus ympäristö- ja maa-aineslupa

22. elokuuta 2017

Joutsan kunnan tekninen lautakunta on käsitellyt Sora Manninen Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta hakijalle luvan soran ja hiekan ottoon sekä soran ja kivien murskaukselle ja puhtaiden ylijäämämaiden varastoinnille Joutsan kunnan Rutalahden kylän tiloille Koivurinne 6:28, Lehtomäki 6:50 ja Mattila 6:86. Lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 23.8.2017.

Päätöksestä kuulutetaan Joutsan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan www-sivuilla 22.8. – 22.9.2017. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävä 23.8.-22.9.2017 Joutsan kunnan asiointipisteessä, os. Länsitie 5, Joutsa.

Päätöksestä on valitusoikeus Vaasan hallinto-oikeuteen 22.9.2017 mennessä. Valitusosoitus on kokonaisuudessaan nähtävillä asiakirjojen yhteydessä.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209.

Joutsassa 22.8.2017

Joutsan kunnan tekninen lautakunta


Julkipanoilmoitus maa-aineslupa

22. elokuuta 2017

Tekninen lautakunta on käsitellyt Samuli Huikon maa-aineslain 4 §:n mukaisen lupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta hakijalle luvan kivisen hiekan ja soran ottamiseen Joutsan kunnan Rutalahden kylän tilalle Kiialanpelto (172-419-2-124). Lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 23.8.2017.

Päätöksestä kuulutetaan Joutsan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan www-sivuilla 22.8. – 22.9.2017. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävä 23.8.-22.9.2017 Joutsan kunnan asiointipisteessä, os. Länsitie 5, Joutsa.

Päätöksestä on valitusoikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 22.9.2017 mennessä. Valitusosoitus on kokonaisuudessaan nähtävillä asiakirjojen yhteydessä.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209.

Joutsassa 22.8.2017

Joutsan kunnan tekninen lautakunta


Perusturvalautakunta 24.8.2017 asialista

18. elokuuta 2017

Perusturvalautakunta                                       24.08.2017

 AIKA                             24.08.2017 klo 16:15

 PAIKKA                        Joutsan kunnanvirasto, Käräjäsali, Länsitie 5, Joutsa

 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET SYKSYLLÄ 2017

6

5

PERUSTURVALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2017

8

6

OSASTOAPULAISEN TYÖSUHTEEN MUUTTAMINEN LÄHIHOITAJAN TYÖSUHTEEKSI

9

7

KOTIAVUSTAJAN TYÖSUHTEEN MUUTTAMINEN LÄHIHOITAJAN TYÖSUHTEEKSI

10

8

HYVÄKSYMINEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI -  ESPERI HOIVAKOTI RAUTUHOVI

11

9

HYVÄKSYMINEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI - JYRÄNKÖLÄN SETLEMENTTI RY

13

10

ASIA EI JULKINEN (JulkL §24 mom 25)

15

11

JOUTSAN KUNNAN KOTIPALVELUTOIMINNAN JOHTAMISEN JA TOIMINNAN VALVONTA

18

12

ILMOITUSASIAT

19

13

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

20

14

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

21


Kunnanhallituksen kokous 23.8.2017 asialista

17. elokuuta 2017

Joutsan kunnanhallitus                                                      23.08.2017

 AIKA                             23.08.2017 klo 16:15

 PAIKKA                        Käräjäsali

 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

YHDISTETYN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON NIMEÄMINEN VUOSILLE 2017 - 2020

6

5

JÄSENEN VALITSEMINEN PIENTEN KUNTIEN TYÖKKÄRI -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄÄN

9

6

MAASEUTUKEHITYS RY:N KUNTAOSUUDET

11

7

LAUSUNNON ANTAMINEN VALTATIE 4 PARANTAMISEN TIESUUNNITELMASTA VÄLILLÄ JOUTSA-TOIVAKKA

14

8

KUNNANHALLITUSOHJELMA

15

9

ILMOITUSASIAT

16

10

MUUT ASIAT

17


Kuulutus maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteisestä lupahakemuksesta

17. elokuuta 2017

Hakija: Mikko ja Terttu Hentinen
             Kariharjuntie 11
             19650 Joutsa

Hakemus
Lupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiseen, louhintaan ja murskaukseen olemassa 
olevalle ottoalueelle Joutsan kunnan Jousan kylässä sijaitsevilla kiinteistöillä Vehmas 4:537
ja Koivusalo 4:185. Lupahakemus koskee 57 000 m² ottamisaluetta. Haettu kokonaismäärä
on 400 000 m³ ja ottamisaika 15 vuotta.

Kuulutusaika ja asiakirjojen nähtävilläolo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana 16.08. - 15.09.2017 Joutsan kunnan 
yhteispalvelupisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Muistutukset ja mielipiteet
Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena viimeistään 15.09.2017 
mennessä ympäristölautakunnalle osoitteeseen Joutsan kunta, Tekninenlautakunta, PL 20,
19651 Joutsa.

Lisätiedot
Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

Joutsassa 15.08.2017

TekninenlautakuntaTyövalmentaja

11. elokuuta 2017

Joutsan kunta hakee
TYÖVALMENTAJAA
sijaisuuteen sosiaalisen työllistämisen yksikköön TyöVarikolle ajalle 1.9.2017 - 30.4.2018.

Työvalmentajan tehtävänä on puuverstaan toiminnan organisointi ja valmentautujien ohjaaminen sekä heidän kuntoutumisen tukeminen yhteistyössä yksilövalmentajan kanssa. Edellytämme työvalmentajalta ammatillista perustutkintoa sekä työkokemusta. Työpajakentän ja palveluverkoston tuntemus sekä kokemus ohjaustyöstä katsotaan eduksi. 

Valitun tulee esittää lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin tarkoittama rikosrekisteriote. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi  

Paperiset hakemukset, minkä liitteenä on CV ja todistusjäljennökset, toimitetaan 25.8.2017 klo 12.00 mennessä osoitteella: Joutsan kunta, Perusturvalautakunta, PL 20, 19651 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Työvalmentaja". 

Haastattelut tehtävään pyritään suorittamaan elokuun aikana. Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon.  

Lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä, p. 040 358 0009

Haku päättyy: 25.8.2017 klo 12.00
Työ alkaa:
 1.9.2017 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen
Työavain: 148733


Lähihoitaja

11. elokuuta 2017

Oletko Sinä avoin ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeuttamistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se jota etsimme!

Haemme vakinaiseen työsuhteeseen kolmea (3) lähihoitajaa Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Asumispalveluissa tehdään kolmivuorotyötä ja kotihoidossa osa henkilöstöstä tekee kaksivuorotyötä ja osa kolmivuorotyötä. 

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki, väestössä on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatilista työyhteisöä. Työssä  toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Käytössämme on autonominen työvuorosuunnittelu vapaa-ajan ja vuorotyön yhteensovittamiseksi. Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön. 

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun. 

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi  

(Työhakemuksen voi toimittaa postitse osoitteeseen: Joutsan kunta, PL 20, 19651 JOUTSA)

Haku päättyy 31.8.2017 klo 15.00
Työsuhteen kesto: vakinainen
Työn luonne: Kokoaikatyö
Työ alkaa: 11.9.2017 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES:n mukainen
Työavain: 148682

Yhteystiedot: 
Kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400-670 089, marjatta.virtanen@joutsa.fi  
Asumispalveluiden- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, puh. 040 358 8160, terhi.kallio@joutsa.fi


Asemakaavan muutoksen hyväksyminen korttelissä 407, Myllytie

9. elokuuta 2017

Joutsan kunnanhallitus hyväksyi 7.8.2017 asemakaavan muutoksen korttelissa 407.

Asemakaavalla muodostuvat Myllytien ranta-alueelle AP-tontit 5-8.

 

Kaavan hyväksymiseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä kunnanvirastossa ja sähköisesti os. www.joutsa.fi/kaavoitus.

 

 

9.8.2017

kunnanhallitus


Kuulutus asemakaavamuutoksen hyväksymisestä

8. elokuuta 2017

KUULUTUS

Asemakaavan muutoksen hyväksyminen korttelissa 407, Myllytie

Joutsan kunnanhallitus hyväksyi 7.8.2017 asemakaavan muutoksen korttelissa 407.

Asemakaavalla muodostuvat Myllytien ranta-alueelle AP-tontit 5-8.

Kaavan hyväksymiseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä kunnanvirastossa ja sähköisesti os. www.joutsa.fi/kaavoitus.

9.8.2017 kunnanhallitus 


Uinninvalvoja

8. elokuuta 2017

Joutsan vapaa-aikatoimi hakee
UINNINVALVOJAA

Uinninvalvoja palkataan osa-aikaiseen (19 h/vko) toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Leivonmäen uimahallille. Uinninvalvojan tehtäviin kuuluu myös lipunmyynti.

Kelpoisuusehtona on uinninvalvojan pätevyys tai soveltuva kelpoisuus. Kirjalliset hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa 23.8.2017 klo 15 mennessä Joutsan kunnan vapaa-aikatoimistoon. Osoite: Joutsan kunnan vapaa-aikatoimi, Länsitie 7, 19650 Joutsa. Palkkaus KVTES:n mukainen. Valitun henkilön tulee esittää ennen työsuhteen vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Työsuhteessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoa antaa vapaa-aika- ja nuorisotoimen esimies Kari Kosunen p. 0400 530 046 tai kari.kosunen@joutsa.fi

Joutsan kunnan vapaa-aikatoimi


Kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

3. elokuuta 2017

Oteran Oy on toimittanut ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee Joutsan kunnassa 28.08. – 30.11.2017 välisenä aikana tehtäviä Joutsansalmen sillan purku- ja rakentamistoimenpiteitä. Silta sijaitsee tieosoitteessa 16647-001-00857.

 

Työt aloitetaan työmaan perustamistehtävillä 28.8.2017. Varsinaiset meluavat työt alkavat 4.9.2017. Meluavat työt tehdään arkisin klo 7.00 – 22.00 välisenä aikana paitsi 2 viikkoa lauantaisin alkaen 4.9.2017 vanhan sillan purkutyöt klo 9 – 18.

 

Melua aiheuttavia koneita ja laitteita ovat kaivinkone piikkausvasaralla, sirkkeli, moottorisahat, kulmahiomakone, täryjyrä, asfaltin jyrsintälaitteet, asfalttikoneet. Melutaso 10 metrin päässä 85 – 120 dB(A).

 

Ilmoituksen johdosta on asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus tehdä muistutuksia ilmoituksesta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä ilmoituksesta.

 

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on osoitettava ja toimitettava Joutsan kunnan ympäristölautakunnalle 16.08.2017 mennessä osoitteella Länsitie 5, 19650 Joutsa. Ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä 03.08. - 16.08.2017 välisen ajan Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

 

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

 

Joutsassa 03.08.2017

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Ympäristötarkastaja

 


KOULUKULJETUSTEN aikataulut ja -reitit lukuvuonna 2017- 2018

2. elokuuta 2017

Muutokset ja tarkennukset ovat mahdollisia toiminnan käynnistyttyä. Lisätietoja myöhemmin koulujen kotisivuilla: https://peda.net/joutsa

Joutsan yhtenäiskoulu:
7:40 Kivisuontie 480 - 7:50 Vaihelantien th. - 8:00 Venetahontie 460 – 8:30 Kairostie th – Heiskalantien th - Yhtenäiskoulu n. 8:45 (Hämeen Mörköpirtti/ Timo Mönkölä)
8:05 Räyhänmäentie –Niemistenkyläntie - n. 8:30 Yhtenäiskoulu (Jarmo Jokinen)
8:40 Koivuniementie 10 - Linnasaarentie th - Yhtenäiskoulu n. 8:55 (Jarmo Jokinen)
7:45 Kurikkamäen th/Marjotaipaleen th - Pertunmaantie - Jussilantie th - Kuhalantie -Pertunmaantie - Leh-tikorventie th - Yhtenäiskoulu n. 8:25 (Kari Åkman yhteenliittymä: Kari Åkman)
8:35 Niemistenkyläntie 500 - Simontie th. yhtenäiskoulu 9:00 (Kari Åkman yhteenliittymä/Kari Åkman)
8:40 Kärälammentie/Ruokorannantie risteys - Rajalantie th - Yhtenäiskoulu 8:55 (Juha Hauvala)
Ruokorannan suuntaan tulee vielä tarkennuksia ennen lukuvuoden aloittamista.
7:45 Rusi - Joutsan yhtenäiskoulu n. 7:55. Hartolan suunnan lukiolaisten kuljetukset sekä perusopetuksen oppilaat Rusista. (Samuli Haarasilta)

Leivonmäen Kurkiauran koulu/Joutsan yhtenäiskoulun ja lukion liityntäkuljetukset:
7:55 Rutalahti - Kivisuo - Vartiamäen th - Mutkalanmetsä th. - Poikkitie th - Permiharjuntie th. Taipaleentie th. - Ilomäentie th. - Kurkiauran koulu n. klo 8:30 (Kyytiässä/Kalevi Heinonen)
7:25 Peltolantie 240 - Havumäentie 1640 - Lapintie 1 - Säynätjärventie th - Mäkiahontie th. - Etu-Ikolantie - Kurkiauran koulu 8:30 (Kari Åkman yhteenliittymä/Kari Åkman)
8:20 Mäntyniemen th. - 8:30 Kurkiaura - Nelostie - Säkäläntie/Laviantie th - Yhtenäiskoulu 8:55 (Samuli Haarasilta)

Mieskonmäen koulu / yläkoulun ja lukion liityntäkuljetukset:
7:40 Marjotaipaleentie 1208 - Harjulantie th - Marjotaipaleentie/Hirvensalmentie th - Pylsyntie 459 - 8:20 Keronlahdentie th - Mieskonmäen koulu 8:25 - Suosalontie th (katettu pysäkki) - Poikkitien th - Kangasnie-mentie - Yhtenäiskoulu ja lukio 8:50 (Mieskonmäen koulukuljetus/ Unto Lehtonen)
7:40 Pajumäentie 455 - Nurmelantie th - Pajula - Muunilantie th - Suosalontien pysäkki - 8:05 Martintie th. - Ranaatintie th - Mieskonmäen koulu 8:25 (Juha Hauvala)

Luhangan vuoro lähtee Luhangan kirkonkylältä klo 7:55, paluu Joutsa koulukeskus 15:05 (Anssi Mäkinen)

Leivonmäen suunnan koulukuljetuksen yläkouluun ja lukioon hoitaa Samuli Haarasilta

Kuljettajien yhteystiedot: Kalevi Heinonen 0400 648814, Jarmo Jokinen 0400 583054, Timo Mönkölä 0400 538533, Juha Hauvala 0400 162 450, Kari Åkman 040 5251357, Unto Lehtonen 040 5455101, Samuli Haara-silta 0400 494696, Anssi Mäkinen 0400 646982. Koulujen johtajat: Jouni Lahti 040 358 8145, Tero Nikkanen 040 5617445 sekä yhtenäiskoulun apulaisrehtori Mika Sirkka 040 5335619.

Joutsa 1.8.2017 Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta/ esi- ja perusopetus, lukio


Tiedote Joutsan yhtenäiskoulun D-rakennuksen sisäilmatilanteesta

25. heinäkuuta 2017

Kunnan sisäilmatyöryhmän puolesta tiedotamme seuraavaa Joutsan yhtenäiskoulun D-rakennuksessa vuoden 2017 aikana tehdyistä toimenpiteistä.

Joutsan kunnan sisäilmatyöryhmä otti yhtenäiskoulun D-rakennuksen käsittelyynsä viime talvena, kun oppilaiden vanhemmilta oli tullut yhteydenottoja, joissa oli ilmaistu epäilys rakennuksen sisäilmahaitasta. Sisäilmatyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran helmikuun alussa ja päätti tuolloin teettää sekä opiskelijoille että henkilökunnalle sisäilmastokyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää mahdollisen oireilun syytä sekä laajuutta. Samanaikaisesti Pohjolan Kiinteistökartoitus Oy suoritti koululla kiinteistökierroksen, jolla kartoitettiin mahdollisia sisäilmaan heikentävästi vaikuttavia tekijöitä.

Kyselyiden toteuttamisesta vastasi oppilasterveydenhuolto sekä Aalto Työterveys. Kyselytulokset sekä tutkimusraportti saatiin sisäilmatyöryhmän käsittelyyn maaliskuun loppupuolella. Saatujen tulosten perusteella koulun käyttäjillä ei ole tavanomaista enempää oireilua, jotka viittaisivat kiinteistön sisäilmaongelmaan. Pääasiallisesti oireilu viittasi kiinteistön ilmanvaihdon puutteisiin, johon päätettiin tehdä selvitystä tarkemmin. Lisäksi kiinteistön riskikartoituksessa oli havaittu muutamia tiivistystä vaativia eri tilojen välisiä läpivientejä, joiden kunnostaminen päätettiin tehdä kesäaikana.

Kunnan vuosikumppani Etteplan Design Center Oy suoritti kohteella kesäkuun alussa koulujen loputtua selvityksiä, joissa kävi ilmi, että ilmanvaihdon automaatio oli rikki ja ilmanvaihdon ilmamäärät olivat tästä johtuen alhaisemmat kuin niiden kuuluisi olla. Korjauksiin on jo ryhdytty ja rikkoutuneiden automaatio-osien korvaavien osien tilaukset on tehty.

Rakenteissa olleiden läpivientien tiivistyspuutteiden korjaamiseksi kunta pyysi muutamalta toimijalta tarjouksen korjauksista. Korjaustyötä suorittamaan valittiin Rakennus Auvinen Oy. Korjaustöiden käynnistyttyä kesällä koululla todettiin alakattojen yläpuolella olevan huomattavasti enemmän läpivientejä avoinna kuin aluksi oli arvioitu. Merkittävimmät puutteet rakenteellisesti olivat täysin avoinna olleet eri palo-osastojen väliset rakenneläpiviennit, jotka otettiin tärkeimmäksi prioriteetiksi nyt tehtävissä korjauksissa.

Lisäksi kesän aikana poistettiin vaurioituneita mineraalivillaeristeitä ilmanvaihdon kanavien päältä sekä käsiteltiin paljaalla mineraalivillapinnalla olleet osat maalamalla, jotta niistä ei pääse irtoamaan kuituja sisäilmaan.

Korjaustyöt ovat vielä osin käynnissä muun muassa pölynsidontamaalauksien osalta, mutta kohteella aloitetaan jo valmiiden tilojen osalta siivoukset, joissa poistetaan loputkin pölyt alakattojen yläpuolisesta välitilasta ja siivotaan luokkatiloista remontin jäljet. Työt valmistuvat koulun aloitukseen mennessä myös siivouksien osalta. Siivouksen laatu tarkastetaan tiloissa ulkopuolisen tarkastajan toimesta.

Nyt tehtyjen korjausten yhteydessä on tarkastettu rakennuksen yläpohjan rakenteita ja Pohjolan Kiinteistökartoitus Oy on kesän aikana erikseen suorittanut yläpohjarakenteiden kosteuskartoituksen. Näissä tarkastuksissa ja mittauksissa ei ole havaittu poikkeavia jälkiä tai mitään kosteusvaurioihin viittaavaa.

Sisäilmatyöryhmän tietoon on tullut, että koulurakennuksessa on kerrottu olleen vesikattovuotoja, mutta tällaisista kosteusvaurioista ei ole löydetty mitään viitteitä.

Lisäksi sisäilmatyöryhmän tietoon on tullut epäilyjä, että ilmanvaihdon kanavien ulkopuolella eristeenä olleista mineraalivillaeristeistä olisi päässyt ilmanvaihtokanavistoon kuituja. Sisäilmatyöryhmä haluaa oikaista tämän virheellisen tiedon. Kuten edellä kerrottiin, puutteellisesti asennettuja ja rikkoutuneita eristeitä on poistettu kanavien päältä ja paikattu tarvittavilta osin. Näistä eristeistä on voinut irrota kuituja huonetilan sisäilmaan, mutta ilmanvaihdon kanavien sisään kuidut eivät ole päässeet, eivätkä siis leviämään laajemmalle alueelle sitä kautta.

Korjauksien jälkeen sisäilmatyöryhmä pitää tiedotustilaisuuden käyttäjille ja jakaa tiedotteen koulun oppilaille ja heidän vanhemmilleen. Samaten syksyllä päätetään tarvittavista seurantatoimenpiteistä, joilla tarkastellaan kohteen toimivuutta korjauksien jälkeen.

Sisäilmatyöryhmän puolesta

Joutsassa 25. heinäkuuta 2017

Jari Lämsä
tekninen johtaja


Koulutyö Joutsan peruskouluissa ja Joutsan lukiossa

24. heinäkuuta 2017

alkaa keskiviikkona 9.8.2017.

Perusopetuksen koulut ovat Joutsan yhtenäiskoulu, Kurkiauran koulu ja Mieskonmäen koulu.
Ensimmäisen luokan aloittavat v. 2010 syntyneet lapset. Esiopetus Päiväkoti Esikoissa alkaa
keskiviikkona 9.8.2017 klo 9.00.

Perus- ja esiopetuksen koulukuljetusten reittisuunnitelmista ja aikatauluista tiedotetaan
paikallislehdessä 2.8.2017, ja koulujen sivuilla ennen koulujen alkua.

Joutsan kunnan koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2017 - 2018, sekä sivistyslautakunnan
vahvistamat koulukuljetusten periaatteet ja koulukuljetussääntö ovat luettavissa kunnan Internet-
sivulla osoitteessa
http://www.joutsa.fi/kasvatus-ja -opetus/perusopetus/

 

Joutsassa 24.7.2017              Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta

  


Tiesuunnitelma

19. heinäkuuta 2017

KUULUTUS

Tiesuunnitelma 
Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa - Toivakka, Joutsa
pidetään maantielain 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä
Joutsan kunnan virastossa kolmekymmentä (30) päivää

19.7. - 17.8.2017 välisenä aikana.

Suunnitelmaan sisältyy ylijäämämaiden sijoitusalueita, joille perustetaan työnaikaiset käyttö- ja kulkuoikeudet.

Muistutukset on Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- jaympäristökeskukselle osoitettuina toimitettava Joutsan kunnanhallitukselle ennen nähtävänä oloajan päättymistä.

19.7.2017 

JOUTSAN KUNNANHALLITUS


Lähihoitaja

14. heinäkuuta 2017

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se jota etsimme!

Haemme vakinaiseen työsuhteeseen neljää (4) lähihoitajaa Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Asumispalveluissa tehdään kolmivuorotyötä ja kotihoidossa osa henkilöstöstä tekee kaksivuorotyötä ja osa kolmivuorotyötä.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki, väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Käytössämme on autonominen työvuorosuunnittelu vapaa-ajan ja vuorotyön yhteensovittamiseksi. Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 147007)

(Työhakemuksen voi toimittaa postitse osoitteeseen: Joutsan kunta, PL 20, 19651 JOUTSA)

Työ alkaa: Sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES:n mukainen
Työavain: 147007 

Yhteystiedot: Kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400-670 089, marjatta.virtanen(a)joutsa.fi


NIMEÄMISPYYNTÖ vanhus- ja vammaisneuvostoon

3. heinäkuuta 2017

Kunnanhallitus tulee nimeämään
VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTOON 6 – 8 jäsentä.

Niitä järjestöjä, jotka toimivat vanhus- tai vammaisjärjestönä, pyydetään nimeämään ehdokkaita vanhus- ja vammaisneuvostoon 26.7.2017 mennessä. Järjestöjen tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista paikkaa kohden, jotta tasa-arvolain vaatimus voidaan toteuttaa.

Ehdotukset tulee toimittaa kuntaan sähköpostilla
os. kunta@joutsa.fi

Joutsassa 3.7.2017
KUNNANHALLITUS


Tiedote Joutsansalmen siltatyömaasta, Jousitie

30. kesäkuuta 2017

TIEDOTE 30.6.2017
Joutsansalmen silta, Joutsa

Joutsansalmen sillan uusiminen alkaa viikolla 35 alustavilla liikennejärjestelyillä. Liikenne on kiertotiellä vk 36-41.
Sillan maatukien yläosat sekä koko päällysrakenne uusitaan. Tien tasausta nostetaan, kaiteet uusitaan ja keiloja korjataan.
Sillan rakennustyöt valmistuvat 31.10.2017 mennessä. Korjaustyöstä aiheutuu lievää meluhaittaa vanhan sillan purku-ja kaivutöiden aikana. Pahoittelemme häiriötä.

Lisätietoja: Jari Ruuska Työmaapäällikkö Oteran Oy jari.ruuska@oteran.fi puh. 050 576 600


Kaavoja yleisesti nähtävillä

30. kesäkuuta 2017

KUULUTUS, ERI KAAVOJA NÄHTÄVILLÄ

Joutsan pohjoisosien rantaosayleiskaava ja Rutajärven rantaosayleiskaavan kumoaminen.

Joutsan pohjoisosien rantaosayleiskaava ja Rutajärven rantaosayleiskaavan kumoamisen 2. yleiskaavaehdotus asetetaan yleisesti nähtäville.

Kaavoitettavat alueet on esitetty kahdeksalla eri karttalehdellä. Kaava-alueeseen kuuluvat ent. Leivonmäen kunnan alueen vesistöjen ranta-alueet, joille ei ole aikaisemmin vahvistettu rantaosayleiskaavaa. Lisäksi uusi rantaosayleiskaava kumoaa voimaantulleessaan vanhan Rutajärven rantaosayleiskaavan.
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 3.7. – 4.8.2017


Rantaosayleiskaavan muutos, Koivula 172-413-1-45

Kaavaehdotus asetetaan yleisesti nähtäville.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on virheen korjaaminen kiinteistöllä Koivula 172-413-1-45. Kiinteistöllä on vanhastaan rakennuslupa vuodelta 1983 ja rakennettu loma-asunto, mikä olisi tullut huomioida vanhana rakennuspaikkana ensimmäistä kaavaa laadittaessa. Kaavamuutoksessa tämä rakennuspaikka merkitään rantaosayleiskaavaan vanhana rakennuspaikkana.
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 3.7. – 4.8.2017


Rantaosayleiskaavan muutos, Siikaniemi

Kaavamuutoksen yleiskaavaehdotus asetetaan yleisesti nähtäville.

Kaavamuutoksen kohteena on yhden emätilan alue, josta on muodostunut seuraavat kiinteistöt: 172-406-1-427, 172-406-1-428, 172-406-1-455, 172-406-1-573, 172-406-1-668, 172-406-1-669, 172-406-1-789, 172-406-1-878, 172-406-1-715, 172-406-1-716, 172-406-1-717, 172-406-1-718, 172-406-1-719, 172-406-1-720.
Kaavamuutoksella on tarkoitus ratkaista 1. rantayleiskaavassa kaavaan osoittamatta jätetty kaavan mitoitukseen sisältyvän yhden lisärakennuspaikan sijainti.

Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 3.7. – 4.8.2017


Valtatie 4:n muutoksiin liittyvä Leivonmäen asemakaavojen osittainen kumoaminen ja muutos sekä asemakaavan laajennus

Asemakaavalla kumotaan osa valtatie 4:n maantiealuetta, sekä muutetaan pieni osa katualuetta ja osoitetaan kaavaan tarkistetuin rajauksin Teboil Leivonmäen tontti sekä viereinen yritystalon tontti.

Asemakaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 3.7. – 21.7.2017

Kaava-asiakirjat pidetään julkisesti nähtävillä Joutsan kunnanvirastossa os. Länsitie 5, sekä sähköisesti kunnan kotisivuilla www.joutsa.fi/kaavoitus.

Kaavaluonnoksista voi esittää mielipiteitä ja kaavaehdotuksista voi jättää muistutuksia kaavojen nähtävilläoloaikana. Mahdolliset mielipiteet (kaavaluonnokset) ja muistutukset (kaavaehdotukset) tulee antaa kirjallisesti ja ne osoitetaan tekniselle lautakunnalle os. Joutsan kunta, tekninen lautakunta, PL 20, 19650 Joutsa tai sähköpostitse os. kunta@joutsa.fi

28.6.2017
Joutsan kunta, tekninen- ja ympäristöosasto


Kunnan siirtämät ajoneuvot

29. kesäkuuta 2017

Joutsan kunta on ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) nojalla siirtänyt 
Joutsan kunnan alueella seuraavan ajoneuvon, jonka omistajaa ei ole pystytty selvittämään.

Mikäli varastoalueelle siirretyn ajoneuvon omistaja ei ilmoittaudu 30 päivän kuluessa tämän
kuulutuksen päättymispäivästä lukien, siirtyy ajoneuvon omistusoikeus kunnalle.

Ajoneuvon merkki ja malli:
Vihreä Seat 4D CORDOBA 1.9TDI, rekisteritunnus OIP-614
Valmistenumero VSSZZZ6KZXR129746

Ajoneuvo on siirretty paikasta:
Pajutie, Leivonmäki

 Ajoneuvo on siirretty paikkaan:
Lassila & Tikanoja Oyj
Teollisuustie 15, 19650 Joutsa
Yhteydenotot puh. 040 1834 302

Siirtopäivämäärä on 05.01.2017

Ajoneuvon omistajaa/haltijaa pyydetään välittömästi ottamaan yhteyttä:
Joutsan kunta, ympäristölautakunta PL 20, 19651 Joutsa
Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

Tämä kuulutus pidetään Joutsan kunnan virallisella ilmoitustaululla 29.06. - 31.07.2017.

Joutsassa 29.06.2017
Ympäristölautakunta

 


Julkipanoilmoitus Joutsan ympäristötarkastajan hyväksymät ilmoitukset melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

29. kesäkuuta 2017

Ympäristötarkastaja antaa ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisista meluilmoituksista päätöksensä
oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

Päätökset meluilmoituksista ja niihin liitetyt asiakirjat ovat kuulutusajan nähtävänä Joutsan kunnan
yhteispalvelupisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Ilmoituksen tekijä: PurkuPro Oy. Toiminta ja sen sijainti: Louhinta ja murskaus, Leivonmäen 
valtionmaa 172-893-1-6

Ilmoituksen tekijä: Karlin Pirjo Tmi, Toiminta ja sen sijainti: Ulkoilmakonsertit, Savontie 8, Joutsa

Päätösten antopäivä on 30.06.2017

Muutoksenhaku
Meluilmoitukseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä
on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-
oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä
olevasta valitusosoituksesta. 

Lisätietoja päätöksestä saa Joutsan kunnan ympäristötarkastajalta p. 040 3479 209.

Tämä ilmoitus on julkipantu Joutsan kunnan ilmoitustaululle ajaksi 29.06. - 31.07.2017.

Joutsassa 29.06.2017
Ympäristötarkastaja


 


Rantauimakoulu

28. kesäkuuta 2017

Joutsan rantauimakoulu järjestetään Joutsan Uimalassa ma 17.7. - pe 21.7.2017 klo 12.00 - 13.30.

Ilmoittautumiset kunnan yhteispalvelupisteeseen p. 0400 454 044 (ei tekstiviesti-ilmoittautumisia).
Uimakoulumaksu viikolta on 15 €, uimaopettajana toimii Outi Nyman. Uimakouluun otetaan enintään
15 lasta, alaikäraja 6 v.

Joutsan kunta   vapaa-aikatoimi


Kuulutus

27. kesäkuuta 2017

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ilmoittaja                 Kukko Racing ry.
                                 Markkulantie 10
                                 41770 Leivonmäki

Sijainti                     Joutsan seudun Ratakeskus
                                 Röksäntie 169
                                 19650 Joutsa

Toiminta                   Rokkiralli autourheilukilpailu
                                  pe 11.08.2017 klo 12.00 - 22.00
                                  la  12.08.2017 klo 07.00 - 22.00
                                  su 13.08.2017 klo 07.00 - 22.00

Muistutukset ja mielipiteet

                                   Hakemus on nähtävänä Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä (os. Länsitie 5).
                                   Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutuksen
                                   tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka  eivät edusta asianosaista,
                                   on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä.

                                   Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet asiasta tulee toimittaa 5.7.2017 mennessä osoitteella
                                   Joutsan kunta, tekninen osasto, ympäristölautakunta, Länsitie 5, 19650 Joutsa.

                                   Lisätietoja lupahakemuksesta antaa ympäristötarkastaja puh. 040 3479 209.

                                   Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 27.6. - 5.7.2017 välisen ajan Joutsan kunnan virallisella
                                   ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla.         

                                   Joutsa 26.6.2017

                                   Ympäristölautakunta/ympäristötarkastaja 


Toimistosihteeri

26. kesäkuuta 2017

Joutsan kunnan hyvinvointi- ja sivistysosastossa on haettavana perusturvan toimistosihteerin tehtävä.

Toimistosihteeriä haetaan määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.8.2017 - 31.7.2018. Työ alkaa 1.8.2017
tai sopimuksen mukaan.

Toimistosihteerin tehtävänä on osallistua perusturvan asiakaspalvelu-, taloushallinto-, tilavaraus- ja muihin
toimistotehtäviin. Lisäksi hän osallistuu perusturvalautakunnan kokousten valmisteluun ja toimii esityslistojen
ja pöytäkirjojen laadinnan osalta teknisenä sihteerinä. Lisäksi toimistosihteeri hoitaa muita mahdollisia työn-
antajan määräämiä tehtäviä.

Toimeen valittavalta henkilöltä edellytämme vähintään aiempaa alan opistoasteen tutkintoa sekä kokemusta
vastaavista toimistotehtävistä.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES)
mukaan. Työaika on liukuva toimistotyöaika (36,75 h/vko).

Työsuhteessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemuksiin on liitettävä kelpoisuutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo. Hakemukset pyydetään lähettämään
5.7.2017 klo 12.00 mennessä postitse osoitteeseen Joutsan kunta, Perusturvalautakunta, PL 20, 19651 Joutsa.
Kuoreen merkintä "Toimistosihteeri".

Työ alkaa: Sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen
Työavain: 145460

Yhteystiedot:
Peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen, puh. 0400 641 105 


Lähihoitajia (2) vanhuspalveluihin

26. kesäkuuta 2017

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se jota etsimme!  

Haemme vakinaiseen työsuhteeseen kahta (2) lähihoitajaa Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Asumispalveluissa tehdään kolmivuorotyötä ja kotihoidossa osa henkilöstöstä tekee kaksivuorotyötä ja osa kolmivuorotyötä.  

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki, väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten koko-naisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Käytössämme on autonominen työvuorosuunnittelu vapaa-ajan ja vuorotyön yhteensovittamiseksi. Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.  

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun.  

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta. 

Lähihoitajan tehtävään edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja). 

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:in mukainen. 

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 5.7.2017 klo 15.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus lähihoitaja".  

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Työ alkaa: 1.8.2017 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES:n mukainen
Työavain: 145029

Yhteystiedot: Asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, puh. 040 358 8160 tai terhi.kallio(a)joutsa.fi


Fysioterapeutti

26. kesäkuuta 2017

Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas fysioterapeutti; olet se jota etsimme!

Haemme vakinaista fysioterapeuttia Joutsan vanhuspalveluihin; työympäristönä on kotihoito, asumispalvelu-
yksiköt, vanhainkoti ja seniorikeskustoiminta.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa
ja Leivonmäki ja väestössämme on paljon ikäihmisiä.

Vanhuspalveluiden fysioterapeutin työ painottuu ennaltaehkäisevään toimintaan ja on ennen kaikkea kotihoitoa
tukevaa ja edistävää. Työ painottuu sekä asiakkaiden että hoitohenkilökunnan neuvontaan ja ohjaukseen.
Eduksi katsotaan monipuolinen työkokemus ikäihmisten kanssa sekä perehtyneisyys neurologisiin sairauksiin
ja gerontologiaan. Hakijalta edellytämme hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä aitoa kiinnostusta vanhus-
palveluiden kehittämiseen. Lisäksi hakijalta edellytämme ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Tehtävään edellytetään sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa tai terveydenhuoltoalan aikaisempaa
opistoasteista tutkintoa sekä kiinnostusta ikäihmisten toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän toiminnan kehittämiseen.

Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Toimen täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:in mukainen.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Paperiset hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 3.7.2017 klo 15.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen:
Joutsan vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Haastattelut suoritetaan 5. - 7.7.2017.

Työ alkaa: Sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen
Työavain: 145164

Yhteystiedot:
Asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, puh. 040 358 8160 tai terhi.kallio@joutsa.fi
Kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi

 

 


Lähihoitajia (3) sijaisuuksiin

26. kesäkuuta 2017

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se jota etsimme!

Haemme pitkäaikaisiin lähihoitajan sijaisuuksiin kolmea (3) lähihoitajaa Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut
sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Asumispalveluissa tehdään kolmivuorotyötä ja koti-
hoidossa osa henkilöstöstä tekee kaksivuorotyötä ja osa kolmivuorotyötä.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja
Leivonmäki, väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltai-
sesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työssä toteutamme voimavaralähtöistä
hoiva- ja hoitotyötä. Käytössämme on autonominen työvuorosuunnittelu vapaa-ajan ja vuorotyön yhteensovittamiseksi.
Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnos-
tusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjaus-
järjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Lähihoitajan tehtävään edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja).

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kahden kuukauden koeaika. Palkkaus on KVTES:in mukainen.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi 

Kirjalliset hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 28.7.2017 klo 15.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen:
Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus lähihoitaja".

Työ alkaa: Sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen
Työavain: 145589

Yhteystiedot:
Asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, puh. 040 358 8160 tai terhi.kallio@joutsa.fi (vuosilomalla 10.7. - 6.8.)
Kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi (vuosilomalla 15.6. - 9.7.)  


Rehtorin sijaisuus

26. kesäkuuta 2017

Joutsan kunnan sivistystoimessa on haettavana ajalle 1.8. - 31.12.2017

REHTORIN SIJAISUUS

Tule rehtoriksi uuteen koulukeskukseemme. Meillä on nykyaikaiset koulurakennukset sekä uudenlaista opetusteknologiaa käytössämme. Rehtorin tehtävä on vastata yhtenäiskoulun (luokat 1 - 9) ja lukion rehtorin tehtävistä.
Rehtorin apuna koulujen päivittäisjohtamisesta vastaavat työnjaosta sopimisen jälkeen lukion vararehtori ja yhtenäiskoulun apulaisrehtori. Varhaiskasvatuksen esimies vastaa päiväkodissa annettavasta esiopetuksesta.

Olet etsimämme henkilö, jos sinulla on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen perusopetuksen tai lukion rehtorin kelpoisuus. Lisäksi odotamme hyvää opetusalan tuntemusta, kykyä muutos-johtamiseen sekä näkemystä perusopetuksen ja lukion pedagogisesta kehittämisestä sekä kykyä viedä uudistuksia läpi. Arvostamme hyviä henkilöstöjohtamisen sekä verkosto-osaamisen taitoja.

Sijaisuuteen valitun on toimitettava ennen sijaisuuden alkua nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvit- tämiseksi annetun lain (506/2002) 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.

Virka täytetään ensivaiheessa määräaikaisesti ajalle 1.8. - 31.12.2017. Virkasuhteen ehdot ja palkkaus ovat OVTES:n
mukaiset. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksen.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Peruspalvelujohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset palkkatoivomuksineen tulee toimittaa 6.7.2017 klo 12.00 mennessä
osoitteella Joutsan kunta, Peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen, PL 20/Länsitie 5, 19650 Joutsa. Kuoreen merkinta "Rehtori". Hakemukseen tulee liittää kopiot kelpoisuuden osoittavista todistuksista sekä ansioluettelo tai nimikirjaote.

Työ alkaa: 1.8.2017 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: Ovtes:n mukainen
Työavain: 145574

Yhteystiedot:
Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Harri Nissinen p. 050 654 35 tai
peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen p. 0400 641 105
 


Kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

21. kesäkuuta 2017

Karlin Pirjo Tmi on toimittanut ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee Joutsan kunnassa 30.6. - 02.7.2017, 22.7.2017 ja 18.8. - 19.8.2017 järjestettäviä ulkoilmakon-sertteja.

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa Savontie 8, 19650 Joutsa.

Pe 30.6. klo 20.00 - 01.00
La 01.7. klo 14.00 - 01.00
La 22.7. klo 20.00 - 01.00
Pe 18.8. klo 20.00 - 01.00 
La 19.8. klo 10.00 - 01.00

Musiikintoistolaitteistoa useita kappaleita. 22.7.2017 max. melutaso 10 metrin päässä 100 dB(A). 
Muina päivinä max. melutaso 105 dB(A).

Ilmoituksen johdosta on asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus tehdä muistutuksia ilmoituksesta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä ilmoituksesta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on osoitettava ja toimitettava Joutsan kunnan ympäristölautakunnalle 27.6.2017 mennessä osoitteella Länsitie 5, 19650 Joutsa. Ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä 21.6. - 27.6.2017 välisen ajan Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa. 

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209.

Joutsassa 21.6.2017
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Ympäristötarkastaja 


Kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

21. kesäkuuta 2017

Purku Pro Oy on toimittanut ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee Joutsan kunnassa n. 20 päivää kestävää louhintaa ja murskausta.

 Toimintaa harjoitetaan kiinteistöllä Leivonmäen valtionmaa (172-893-1-6) hakemuksen liitekartan mukaisesti. Toimintaa harjoitetaan ilmoituksen mukaan aikavälillä 1.7.-31.12.2017.

Ma –Pe         klo 7 – 22
La                 klo 7 - 18

Koneina ja laitteina käytetään leuka ja kartiomurskaa, kaivinkonetta, pyöräkuormaajaa ja seulaa. Melutaso 10 metrin päässä on noin 90 dB (A).

 Ilmoituksen johdosta on asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus tehdä muistutuksia ilmoituksesta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä ilmoituksesta.

 Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on osoitettava ja toimitettava Joutsan kunnan ympäristölautakunnalle 27.06.2017 mennessä osoitteella Länsitie 5, 19650 Joutsa. Ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä 21.06. - 27.06.2017 välisen ajan Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

 Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

 Joutsassa 21.06.2017

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Ympäristötarkastaja


Get this feed  codestrat concrete5 addon development
« Edellinen12Seuraava »