Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta

26. huhtikuuta 2017

Hakemus

Samuli Huikko hakee lupaa 10 vuodeksi yhteensä 30 000 m3:n maa-ainesten ottoon tilalle Kiialanpelto 172-419-2-124. Maa-aines alueella on kivistä hiekkaa ja soraa. Suunnitellun alueen ala on 0,67 ha.

Kuulutusaika ja asiakirjojen nähtävilläolo

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana 21.04. - 22.05.2017 Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Muistutukset ja mielipiteet

Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena viimeistään 22.05.2017 mennessä ympäristölautakunnalle osoitteeseen Joutsan kunta, Ympäristölautakunta, PL 20, 19651 Joutsa.

Lisätiedot

Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

Joutsassa 20.04.2017

Ympäristölautakunta

 

 


Kesätyöpaikat

26. huhtikuuta 2017

Joutsan vapaa-aikatoimessa on haettavana Joutsan uimalan kaksi aluevalvojan kesätyö-
paikkaa ajalle 12.6. - 6.8.2017, työaika 25 h/viikko, työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä.

Vapaamuotoiset hakemukset ke 10.5.2017 mennessä Joutsan kunnan vapaa-aikatoimeen
os. Länsitie 7, 19650 Joutsa tai sähköpostilla kari.kosunen@joutsa.fi

Joutsan kunta/vapaa-aikatoimi 


Asemakaavan vireilletulo ja tiedote kaavan hyväksymisestä

25. huhtikuuta 2017

VT 4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ LEIVONMÄEN ASEMAKAAVOJEN OSITTAINEN KUMOAMINEN, MUUTOS JA LAAJENTAMINEN

Ilmoitus asemakaavan vireilletulosta

Asemakaavojen osittainen kumoaminen koskee Leivonmäen taajaman kohdalla vain valtatien 4 maantiealueita. Alueella on voimassa kaksi eri asemakaavaa. Asemakaavan kumoamisella mahdollistetaan valtatietä 4 koskevien suunnitelmien vahvistaminen suoraan tiesuunnitelmalla.

Asemakaavan laajentamisessa on kyse Teboil Leivonmäen sekä Leivonmäen yritystalon alueita koskevien alueiden kaavoittamisesta siten, että asemakaava vastaa alueiden nykyistä käyttöä. Näiltä alueilta on asemakaava kumottu Leivonmäen kunnan toimesta vuonna 1995.

Asemakaavan merkitykseltään vähäinen muutos:
Osa Teboilin nykyisestä vuokra-alueesta sijoittuu nykyisen asemakaavan mukaiselle katualueelle. Katualuetta tarkistetaan tältä osin.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkaistu kunnan kotisivuilla os. www.joutsa.fi/kaavoitus > vireillä olevat asemakaavat.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 48, TONTTI 3

Joutsan kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 13.2.2017 § 11.

Kaava-asiakirjat ovat nähtävissä sähköisesti kunnan kotisivuilla sekä kunnanvirastolla teknisellä osastolla.


Linja-autokuljetuspalveluiden hankinta

24. huhtikuuta 2017

Joutsan kunta järjestää linja-autokuljetuksista uuden tarjouskilpailun, jossa sisältöä ja vaatimuksia on muutettu. Kysymys on kokonaan uudesta hankinnasta, jossa yhden auton sijaan pyydämme tarjouksia kahdesta linja-autosta. Lisäksi autovaatimuksia on selkeytetty ja kevennetty. Myös hinnan muodostumiseen on luotu porrastus.

Hankinta-asiakirja-aineisto tässä:

01_TARJOUSPYYNTO_Linja_autokuljetukset_20170404_ak.pdf

02_LIITE_0a_TARJOUSLOMAKE_Joutsan_Linja_autot_20170404.doc

03_LIITE_0b_Alustava_luonnos_Linja_autoreiteiksi_20170404.pdf

04_Liite_1_SopimusLUONNOS_Joutsan_Linja_autot_20170404.pdf

05_Liite_1c_JYSE_2014_palvelut.pdf

06_LIITE_2a_Yksilokuljetusten_Palvelutasokuvaus_20161214_KH_lle.pdf

07_LIITE_3a_Tavarakuljetusten_Palvelutasokuvaus_20161214_KH_lle.pdf


Tarjouspyyntö, viheralueiden hoitourakka 2017-2019

21. huhtikuuta 2017

Tarjouspyyntö

Joutsan kunta pyytää tarjouksia Joutsan ja Leivonmäen taajamien viheralueiden hoitourakasta 2017-2019. Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä palveluhankinta ja urakkaan sisältyy mahdollisuus optiovuosille (3 + 2 vuotta).

Kirjalliset tarjoukset tulee jättää tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla viimeistään 5.5.2017 klo 12.00 mennessä.

Lisätiedot: tekninen johtaja Jari Lämsä 0400 646 848 tai työpäällikkö Veijo Penttinen p. 040 358 0013

Tarjouspyyntöasiakirjat on saatavilla sähköisesti os:

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-010286

 

Joutsan kunta, tekninen osasto


Kuulutus maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteisestä lupahakemuksesta

20. huhtikuuta 2017

Hakija: Sora-Manninen Oy
             Sahinjoentie 140
             41660 Toivakka

Hakemus
Sora Manninen Oy hakee lupaa 10 vuodeksi yhteensä 360 000 m³:n maa-ainesten ottoon tiloille
Koivurinne 172-419-6-28, Lehtomäki 172-419-6-50 ja Mattila 172-419-6-86. Maa-aines alueella
on pääosin soraa ja hiekkaa. Lisäksi lupaa haetaan soran ja kivien murskaukselle ja puhtaiden
ylijäämämaiden varastoinnille. Murskattavan maa-aineksen määrä on arviolta noin 100 000 m³.
Lupahakemus koskee 9,98 hehtaarin suunnitelma-aluetta, josta kaivualueen pinta-ala on 5,90 ha.

Kuulutusaika ja asiakirjojen nähtävilläolo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana 21.04.-22.05.2017 Joutsan kunnan yhteispalvelu-
pisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Muistutukset ja mielipiteet
Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena viimeistään 22.05.2017 mennessä
ympäristölautakunnalle osoitteeseen Joutsan kunta, Ympäristölautakunta, PL 20, 19651 Joutsa.

Lisätiedot
Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209.

Joutsassa 20.04.2017

Ympäristölautakunta 


Julkipanoilmoitus

19. huhtikuuta 2017

Joutsan ympäristötarkastajan hyväksymä ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ympäristötarkastaja antaa ympäristönsuojelulain 118 § mukaisesta meluilmoituksesta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

Päätös meluilmoituksesta ja niihin liitetyt asiakirjat ovat kuulutusajan nähtävänä Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Ilmoituksen tekijä
Joutsan Moottorikerho ry

Toiminta ja sen sijainti
Enduro ja crossipyörien Cross Coutry, kilpailu Joutsa CC 6.5.2017
Joutsan seudun ratakeskus Röksäntie 169, Joutsa

Päätöksen antopäivä 21.4.2017

Muutoksenhaku
Meluilmoitukseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasa hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Joutsan kunnan ympäristötarkastajalta p. 040 3479 209

Tämä ilmoitus on julkipantu Joutsan kunnan ilmoitustaululle ajaksi 20.04. -22.05.2017

Joutsassa 19.04.2017
Ympäristötarkastaja


Kuntavaalit 2017, vahvistettu tulos

13. huhtikuuta 2017

KUNTAVAALIT 2017

           
                 

9. päivänä huhtikuuta 2017 pidettyjen kuntavaalien perusteella keskusvaalilautakunta

 

on 12.4.2017 vahvistanut tuloksen, jonka mukaan Joutsan kunnanvaltuuston jäseniksi

   

ja varajäseniksi on valittu seuraavat henkilöt

     
                 
                 

Varsinaiset jäsenet vertausluvuittain

       
                 
                 
 

Nimi

 

Ammatti

   

Ryhmä

Äänet

Vertausluku

                 

1.

Kuurne Heikki

Toimitusjohtaja

 

KESK

225

939,000

2.

Huikko Jukka

Toimittaja, insinööri

KOK

170

517,000

3.

Liukkonen Jarmo

Ympäristöterveystarkastaja

KESK

91

469,500

4.

Suomalainen Keijo

Verkkoasentaja, pääluottamusmies

SDP

112

377,000

5.

Hovila Sari

Opetushoitaja

 

KESK

84

313,000

6.

Ilmonen Iiris

Yrittäjä, tuotantoassistentti

KOK

41

258,500

7.

Lehtonen Jussi

Maaseutuyrittäjä

 

PS

77

246,000

8.

Reinikainen Katri

Perushoitaja

 

KESK

78

234,750

9.

Kuitunen Marjaana

Ohjaaja

   

SDP

93

188,500

10.

Kyröläinen Tapio

Maanviljelijä, koneurakoitsija

KESK

72

187,800

11.

Nikkilä Lea-Elina

Agronomi, maanviljelijä

VIHR

180

180,000

12.

Oksanen Petteri

Työnjohtaja, yrittäjä

KOK

37

172,333

13.

Kallioinen Matti

Rovasti

   

KD

54

165,000

14.

Tarkkanen Jouko

Kyläpäällikkö, eläkkeellä

KESK

49

156,500

15.

Takala Otto

Liikunta- ja nuorisoalan ammattilainen

KESK

49

134,143

16.

Teppola Teresa

Kokki, hevoshieroja

 

KOK

33

129,250

17.

Solatie Ari

Kiinteistönhoitaja

 

SDP

42

125,667

18.

Kaistinen Saku

Insinööriopiskelija, autonkuljettaja

PS

59

123,000

19.

Salonen Maija

Eläkeläinen

 

KESK

45

117,375

20.

Peltonen Niilo

Ylikonstaapeli, eläkkeellä

KESK

42

104,333

21.

Hännikäinen Timo

Maanviljelijä, metsäyrittäjä

KOK

31

103,400

22.

Peltoniemi Eero

Kasvatustieteen maisteri, kulttuuritoimija

SDP

37

94,250

23.

Tupala Arto

Maanviljelijä

 

KESK

40

93,900

24.

Aapro Ari

 

Lihamestari, ruokamestari

KOK

28

86,167

25.

Fredin Kalevi

Maaseutuyrittäjä

 

KESK

38

85,364

 

Varalla

             
                 

Vihreä liitto

             
 

ei varamiehiä

           
                 

Perussuomalaiset

           

1.

Talja Aarre

Eläkeläinen, vapaaehtoistoimija

PS

41

82,000

2.

Salminen Petri

Yrittäjä

   

PS

41

61,500

                 

Suomen Keskusta

           

1.

Hytönen Pekka

Pitäjäneuvos, eläkeläinen

KESK

38

78,250

2.

Tommola Ulla

Metsätalousinsinööri

KESK

29

72,231

3.

Tuukkanen Matti

Yrittäjä

   

KESK

26

67,071

4.

Temisevä Liisa

Eläkeläinen

 

KESK

23

62,600

5.

Partanen Jukka

Ympäristötarkastaja, eläkkeellä

KESK

10

58,688

                 

Suomen Kristillisdemokraatit

         

1.

Hölttä Arto

Maanviljelijä

 

KD

52

82,500

2.

Hölttä Erja

Vapaaehtoistyöntekijä

KD

29

55,000

                 

Kansallinen Kokoomus

           

1.

Hautakangas Jouni

Asentaja

   

KOK

27

73,857

2.

Pylkkänen Sini

Nuoriso- ja vapaa-aikaohjaaja

KOK

19

64,625

3.

Toivonen Terhi

Lähihoitaja, varapääluottamusmies

KOK

18

57,444

4.

Vuopio Jari

Rakennusinsinööri (AMK), rakennuttajainsinööri

KOK

14

51,700

5.

Ahola Rauno

Entinen autoilija, eläkeläinen

KOK

13

47,000

6.

Avikainen Ansa

Yrittäjä

   

KOK

13

43,083

                 

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

       

1.

Niinikoski Leo

Koulutuspäällikkö, eläkeläinen

SDP

23

75,400

2.

Niinikoski Aila

Yhteiskuntatieteiden maisteri

SDP

20

62,833

3.

Saari Anssi

Viilunkäsittelijä, kalastaja

SDP

17

53,857

4.

Lepistö Taisto

Työkalunvalmistaja, eläkeläinen

SDP

14

47,125

                 
                 
                 

Joutsa, 19.4.2017

           
                 

JOUTSAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

         

Lastentarhanopettaja (2)

12. huhtikuuta 2017

JOUTSAN KUNTA HAKEE KAHTA LASTENTARHANOPETTAJAA

Joutsan varhaiskasvatuksessa on haettavana kaksi vakituista lastentarhanopettajan tointa 1.8.2017 alkaen.
Työsuhteiden alussa sijoituspaikkana on Koivukummun päiväkoti, joka toimii myös vuorohoitoyksikkönä.

Haemme varhaiskasvatuksen ammattilaisia, joilta odotamme lapsilähtöistä työotetta, sitoutumista tiimityöskente-
lyyn, hyviä vuorovaikutustaitoja ja joustavuutta. Arvostamme kokemusta varhaiskasvatuksesta, kehittävää työ-
otetta ja positiivista asennetta.

Lastentarhanopettajalta edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen
(272/2005 7 §:n) mukaista tehtävään soveltuvaa koulutusta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävän täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista
esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä toimitettava nähtäväksi lain nro 504/2002 mukainen
rikosrekisteriote.

Tarjoamme vastuullisia ja monipuolisia työtehtäviä sekä kokeneen ja hyvän työyhteisön tuen.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Paperiset hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa Joutsan kunnan varhaiskasvatuksen toimistolle
5.5.2017 klo 15 mennessä, os. Länsitie 7, 19650 Joutsa. Kuoreen merkintä "Lastentarhanopettaja".

Joutsassa 12.4.2017

Sivistyslautakunta/varhaiskasvatus

Työ alkaa: 1.8.2017 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen
Työavain: 136275

Yhteystiedot:
Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto, puh. 040 821 7176 tai sähköpostitse
annikki.lehto@joutsa.fi 

 


Kuulutus, MRL 131 §:n ja MRA 65 §:n mukainen rakennuslupahakemus

12. huhtikuuta 2017

Joutsan kunnan rakennusvalvonnassa on vireillä seuraava MRL 131 §:n ja MRA 65 §:n
mukainen rakennuslupahakemus:

Esperi Care Oy/perustettava yhtiö hakee rakennuslupaa.
Rakennushanke sijoittuu Joutsan kunnan Jousan kylän kortteliin 20 Y tontille
1 kiinteistölle Meijerinpuisto RN:o 2:865 osoitteeseen Kermakuja 2, 19650 JOUTSA.

Rakennustarkastaja tekee hakemuksen johdosta päätöksen.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 14 päivää, 13.04. - 28.04.2017 välisen ajan Joutsan
kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Länsitie 5, 19650 JOUTSA.
Asiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä teknisessä toimistossa ma - to klo 9 - 11 ja
12 - 15, pe 9 - 11 ja 12 - 13, Länsitie 5, 19650 JOUTSA. Lisätietoja asiassa antaa
rakennustarkastaja puh. 0400 649 224.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, voivat tehdä määräaikaan kirjallisen
muistutuksen. Muilla henkilöillä kuin edellä mainituilla asianosaisilla sekä yhteisöillä,
jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista kirjallinen mielipiteensä hakemuksen
johdosta. Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kuulutusaikana tekniseen toimistoon
osoitteella: Joutsan kunta, rakennusvalvonta, PL 20, 19651 JOUTSA.

Joutsa 12.04.2017

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Rakennusvalvonta 


Päivähoitajan sijaisuus

6. huhtikuuta 2017

Joutsan kunnan varhaiskasvatuksessa on haettavana päivähoitajan sijaisuus ajalle 22.5.2017 - 6.4.2018.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun
lain (272/2005) 7§ mukainen kelpoisuus.
Lähihoitajatutkinnon suorittaneilla tulee olla suuntautuminen lapsiin ja nuoriin.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti.

Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan ja
esitettävä lain 504/2002 tarkoittama rikosrekisteriote.

Hakemukset tulee toimittaa Joutsan kunnan varhaiskasvatuksen toimistolle, os. Länsitie 7,19650 Joutsa tai
sähköpostitse os. annikki.lehto@joutsa.fi 24.4.2017 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto, puh. 040 821 7176.

 

Joutsassa 6.4.2017

Sivistyslautakunta/varhaiskasvatus 


Luokanopettaja Joutsan yhtenäiskouluun

5. huhtikuuta 2017

Joutsan yhtenäiskoulun alaluokille haetaan luokanopettajaa ajalle 7.8.2017 - 30.6.2018.
Kokemus alkuopetuksesta katsotaan eduksi.

Hakemukset osoitetaan apulaisrehtori Mika Sirkalle osoitteella: Koulutie 2 D, 19650 Joutsa
tai sähköisenä mika.sirkka@joutsa.fi

Haku päättyy 21.4.2017 klo 15.

Tehtävästä voi tiedustella Mika Sirkalta puh. 040 533 5619.

Toimen kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun
asetuksen (986/98) mukaan. Valitun tulee ennen vaalin  vahvistamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. 

 


Kiinteistö myytävänä

3. huhtikuuta 2017

Joutsan kunta myy tarjousten perusteella Leivonmäellä sijaitsevan kiinteistön  172-418-2-512 (grillikiinteistö).
Kiinteistön pinta-ala on 1094 m2 ja sen osoite on Leivonmäentie 10. Kiinteistöllä sijaitsee vanha käytöstä poistettu heikkokuntoinen kioski/grillirakennus. Rakennusvuosi on 1987 ja rakennuksen huoneistoala on 84 m2. Kauppaan sisältyvät kiinteistön vesi-, viemäri- ja sähköliittymä (3x35A).
Kiinteistö muodostaa asemakaavan mukaisen asuin- ja liikehuoneistojen rakennuspaikan (AL), jolla on rakennusoikeutta 382 kem2.
Ostotarjoukset pyydetään jättämään
kirjallisena viimeistään 14.4.2017 klo 12 mennessä os. Joutsan kunta, PL 20, 19650 Joutsa. Kuoreen merkintä ”Grillikiinteistö” tai vaihtoehtoisesti tarjouksen voi jättää sähköisesti os. www.huutokaupat.com, kohdenumero 440615.

 30.3.2017

Joutsan kunta, tekninen osasto

Lisätiedot ja näyttö: Kiinteistönhoitaja Erkki Friman, p. 0400 544 827

grilli_pohjapiirrustus.JPG

grilli.JPG


Kuulutus: Joutsan Moottorikerho ry:n ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

31. maaliskuuta 2017

Joutsan Moottorikerho ry on toimittanut ympäristösuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee Joutsan kunnassa 6.5.2017 ajettavaa Joutsa CC enduromoottoripyöräkilpailua.

Kilpailureitti kulkee Joutsan seudun ratakeskuksen ja Joutsan Crossiradan alueella. ilmoituksen johdosta on asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus tehdä muistutuksia ilmoituksesta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä ilmoituksesta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on osoitettava ja toimitettava Joutsan kunnan ympäristölautakunnalle 18.4.2017 mennessä osoitteella Länsitie 5, 19650 Joutsa. Ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä 31.3.-18.4.2017 välisen ajan Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Lisätietoa antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, puh. 040 3479 2019

Joutsassa 30.3.2017
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Ympäristötarkastaja


Kuulutus: Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupahakemus

31. maaliskuuta 2017

LUVAN HAKIJA: Joutsan Moottorikerho ry, Kärälammentie 153, 19650 Joutsa
SIJAINTI: Joutsan Seudun Ratakeskus, Röksäntie 169, 19650 Joutsa ja Joutsan crossiradan alue
TOIMINTA: Enduro ja crossipyörien Cross Country kilpailu, Joutsa CC, 6.5.2017. Kilpailutoiminta alkaa klo 6.30 ja päättyy klo 18.00.

Hakemus liitteineen on nähtävänä kuulutusaikana Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä osoitteessa Länsitie 5.

Lisätietoa toiminnasta: Yhteyshenkilö Kimmo Virtanen, puh. 044  512 6899
Lisätietoja lupahakemuksesta: ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, puh. 040 3479 209

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET: Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutuksen tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet asiasta tulee toimittaa 18.4.2017 mennessä osoitteella Joutsan kunta, Ympäristölautakunta, PL 20 (Länsitie 5), 19651 Joutsa.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 31.3.-18.4.2017 välisen ajan Joutsan kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan www-sivuilla.

Joutsassa 30.3.2017

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Ympäristötarkastaja


Avoimet työpaikat, opettaja, englanti ja saksa

30. maaliskuuta 2017

Tuntiopettaja Joutsan lukioon ja yhtenäiskouluun. Opetettavina aineina ovat englanti ja saksa. 
Kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.  
Tehtävässä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Yhteystiedot: Merja Heinäaho, rehtori, Joutsan yhtenäiskoulu ja lukio, puh. 0407667889, merja.heinaaho@joutsa.fi
Työpaikan osoite: Koulutie 2, 19650 Joutsa
Halutut taidot ja pätevyys: englannin kieli, saksan kieli
Palkkaus: ovtes
Työ alkaa: 7.8.2017
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 11.4.2017 klo 15.00
Hakemukset: Koulutie 2 D, 19650 Joutsa, merja.heinaaho@joutsa.fi


Kuulutus maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteisestä lupahakemuksesta

28. maaliskuuta 2017

Hakija: Jukka Jääskeläinen
            Korkeakankaantie 574
            41710 Rutalahti 

Hakemus
Lupaa haetaan kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen olemassa olevalle ottoalueelle
Joutsan Leivonmäellä kiinteistöllä Kotasenvuori 3:76. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta
vakuutta vastaan ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Lupahakemus koskee 4,9 hehtaarin
suunnitelma-aluetta, josta varsinaista ottamisaluetta on 2,1 hehtaaria. Alueelta on arvioitu
saatavaksi noin 217 000 kiinto-m³ kiviainesta. Haettu ottamisaika on 10 vuotta.

Kuulutusaika ja asiakirjojen nähtävilläolo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 29.03. - 27.04.2017 Joutsan kunnan yhteis-
palvelupisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Muistutukset ja mielipiteet
Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena viimeistään 27.04.2017 mennessä
ympäristölautakunnalle osoitteeseen Joutsan kunta, Ympäristölautakunta, PL 20, 19651 Joutsa.

Lisätiedot
Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

Joutsassa 28.03.2017

Ympäristölautakunta 

 


Julkipanoilmoitus maa-aineslupapäätöksestä

27. maaliskuuta 2017

Joutsan kunnan ympäristölautakunta on käsitellyt Maanrakennus Pertti Kärnä Oy:n maa-aineslupahakemuksen
ja myöntänyt sen johdosta hakijalle luvan soran ottoon. Lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 28.3.2017.
Toiminta sijoittuu Joutsan kunnan Tammilahden kylään tilalle Hiekkamäki 9:140. Lupapäätös on voimassa
10 vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulopäivästä lukien. Haettu kokonaisottomäärä on 115 000 m³.

Päätöksestä kuulutetaan Joutsan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla 27.03. - 27.04.2017.
Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä 28.03. - 27.04.2017 Joutsan kunnan yhteispalvelu-
pisteessä os. Länsitie 5, Joutsa.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta 29.03.2017 - 27.04.2017 Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta.
Valitusosoitus on nähtävillä lupapäätöksen yhteydessä.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, p. 040 3479 209.

Joutsassa 27.03.2017

Ympäristölautakunta 


Ehdokaslistojen yhdistelmä

22. maaliskuuta 2017

Joutsan kunnassa 9. päivänä huhtikuuta 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten laadittu ehdokaslistojen yhdistelmä.

Ehdokaslistan_yhdistelmlista_Joutsa.pdf


Poikkeamislupapäätös kiinteistölle Kiviranta 172-402-4-670

21. maaliskuuta 2017

Joutsan kunnan ympäristölautakunta kokouksessaan 16.3.2017 § 17 antanut myönteisen päätöksen poikkeamislupa-asiassa.

Poikkeaminen koskee Joutsan kunnassa Jousan kylässä sijaitsevaa kiinteistöä Kiviranta 172-402-4-670. Hakemuksessa poiketaan vahvistetun yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan käyttötarkoituksesta (RA > AP).                 

Hakija:
Norola Pekka

Päätöksen antopäivä on 22.3.2017

Poikkeamislupa-asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 21.3. – 21.4.2017 Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä, Länsitie 5.

Valitusaika:
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhaku:
Poikkeamispäätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.

Ympäristölautakunta

 

 

 


Poikkeamislupapäätös kiinteistölle Koppeli 172-401-1-17

21. maaliskuuta 2017

Joutsan kunnan ympäristölautakunta kokouksessaan 16.3.2017 § 16 antanut myönteisen päätöksen poikkeamislupa-asiassa.

Poikkeaminen koskee Joutsan kunnassa Jousan kylässä sijaitsevaa kiinteistöä Koppeli 172-401-1-7. Hakemuksessa poiketaan vahvistetun yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan käyttötarkoituksesta (RA > AP).                   

Hakija:
 Onali Annikki ja Matti

Päätöksen antopäivä on 22.3.2017

Poikkeamislupa-asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 21.3. – 21.4.2017 Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä, Länsitie 5.

Valitusaika:
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhaku:
Poikkeamispäätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.

Ympäristölautakunta

 

 


Poikkeamislupapäätös kiinteistölle Tuomiranta 172-402-4-628

21. maaliskuuta 2017

Joutsan kunnan ympäristölautakunta kokouksessaan 16.3.2017 § 15 antanut myönteisen päätöksen poikkeamislupa-asiassa.

Poikkeaminen koskee Joutsan kunnassa Jousan kylässä sijaitsevaa kiinteistöä Tuomiranta 172-402-4-628. Hakemuksessa poiketaan vahvistetun yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan käyttötarkoituksesta (RA > AP)                  

Hakija:
Simola Matti

Päätöksen antopäivä on 22.3.2017

Poikkeamislupa-asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 21.3. – 21.4.2017 Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä, Länsitie 5.

Valitusaika:
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhaku:
Poikkeamispäätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.

Ympäristölautakunta


Mielipidekysely taajamametsien hoidosta

15. maaliskuuta 2017

Tekninen osasto valmistelee Joutsan ja Leivonmäen taajamametsien hoitosuunnitelmien päivitystä. Työ toteutetaan opinnäytetyönä ammattikorkeakouluopiskelija Jesse Rantasen toimesta.
Tällä lyhyellä kyselyllä kartoitamme kuntalaisten mielipiteitä ja toiveita taajamametsien hoitoon.

Kyselyyn voi vastata 7.4.2017 asti (vastausaikaa on jatkettu).

Suunnitelman luonnos asetetaan vielä erikseen yleisesti nähtäville, jolloin suunnitelmasta voi lausua mielipiteitä. Tästä ilmoitamme erikseen myöhemmin.

Linkki kyselyyn:

https://www.webropolsurveys.com/S/BD06AC490022DBF1.par


Nuorten kesätyöt 2017

15. maaliskuuta 2017

Joutsan kunta on varannut määrärahaa 40:n, Joutsassa henkikirjoilla olevan ja peruskoulun
päättäneen, alle 18 vuotiaan nuoren työllistämiseen. Nuori työllistyy kahdeksi viikoksi ja saa
kertakaikkisena korvauksena 300 €.

Lisäksi mikäli yksityinen henkilö, yhdistys tai yritys palkkaa nuoren enintään 18 vuotta täyttäneen
(ei oman perheen jäsen) töihin on mahdollisuus 50 % tukeen palkkakustannuksista kuitenkin
enintään 170 €/nuori. Yhden työllistämisen osalta tulee saman vuoden aikana kyseeseen
yksi työllistämisjakso kunnassa tai vaihtoehtoisesti yksi yritykselle/yhdistykselle/yksityiselle
maksettava tuki.

Kunnan palvelukseen hakeminen tapahtuu lomakkeella, jota saa kunnan yhteispalvelupisteestä
(Länsitie 5) ja kunnan nettisivulta osiosta Asiointi ja neuvonta/Lomakkeet. Lomakkeessa on
tarkemmat tiedot työkohteista. Yritykselle/yhdistykselle/yksityiselle maksettava tuki haetaan samalla
lomakkeella. Lisätietoja kunnanvirastosta puh. 0400 454 044.

Lomakkeet palautetaan yhteispalvelupisteeseen (Länsitie 5) ke 5.4.2017 klo 15.00 mennessä.
Myöhästyneitä hakemuksia ei hyväksytä.

Joutsan kunta 


Yksityiset palveluntuottajat infotilaisuus 24.3.2017

13. maaliskuuta 2017

YKSITYISET PALVELUNTUOTTAJAT - infotilaisuus
Kukoistava kotihoito –hankkeesta

Aika:          perjantai 24.3.2017 klo 13.30-15
Paikka:       Keljon palvelukeskuksen ruokasali A-talo, Keljonkatu 26
Mukana:     Kukoistava kotihoito –hanketiimi, Tuija Koivisto Muutosagentti,
                   Valinnanvapauskokeilusta: Riitta Pylvänen ja Mia Lindberg

Kutsu / ohjelma Yksityiset_palveluntuottajat_24.3.2017.pdf


Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta

8. maaliskuuta 2017

Hakija: MHT Etelä-Suomi
             Haapasaarentie 18
             44500 Viitasaari

Hakemus
Lupahakemus koskee 4200 m²:n ottamisaluetta kiinteistöllä Joutsan valtionmaat 172-893-1-6.
Suunniteltavalta alueelta on laskettu louhittavan räjäyttämällä moreenia yhteensä 24 000 m³
kymmenen vuoden aikana. Keskimääräinen ottosyvyys 6 m. Saatava maa-aines murskataan
pääosin 0-32 mm murskeeksi ja sitä käytetään lähialueella sijaitsevien Metsähallituksen yllä-
pitämän metsäautotiestön ylläpitoon ja kunnostamiseen.

Kuulutusaika ja asiakirjojen nähtävilläolo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana 08.03.-06.04.2017 Joutsan kunnan yhteis-
palvelupisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Muistutukset ja mielipiteet
Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena viimeistään 06.04.2017 mennessä
ympäristölautakunnalle osoitteeseen Joutsan kunta, Ympäristölautakunta, PL 20, 19651 Joutsa.

Lisätiedot
Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

Joutsassa 07.03.2017

Ympäristölautakunta 
 


Välipalakilpailu

1. maaliskuuta 2017

Terveellinen välipala -kilpailu
Kilpailuaika: 1.2. - 31.3.2017
Kilpailun ohjeet: Kilpailuun voivat osallistua kaikki Joutsan ja Luhangan kuntalaiset. 

Kilpailuun osallistutaan jättämällä ehdotus terveellisestä välipalasta joko sähköisellä lomakkeella tai paperilomakkeella Joutsan tai Luhangan hammashoitolassa. Parhaimmat välipalaehdotukset palkitaan ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Parhaimmat välipalat pääsevät näytille hammashoitolan näyttelyyn.

> Osallistu kilpailuun tästä!

Kilpailulla kootaan kuntalaisten ehdotuksia terveellisestä välipalasta. Tarkoituksena on saada ihmiset tiedostamaan, mikä merkitys ruualla ja varsinkin välipalojen sisällöllä on hampaisiin. Kilpailulla siis herätellään kuntalaisia kiinnittämään enemmän huomiota omiin syömisiinsä sekä nostetaan esille omahoidon merkitystä. Omahoito on merkittävä osa terveyden edistämistä, johon seututerveyskeskuksessa panostetaan erityisesti vuonna 2017. Varsinkin Joutsan seudun suun terveydenhuollossa hoitoon pääsyn jonot ovat olleet pitkiä, joten tilannetta pyritään parantamaan erilaisilla terveyden edistämisen toimenpiteillä. Vuoden aikana on tarkoitus järjestää myös muita vastaavanlaisia kilpailuja.

Onnea kilpailuun!


Täydentävien autojen lopulliset hankinta-asiakirjat

23. helmikuuta 2017

Joutsan kunta julkaisi 20.12.2016 neljä kuljetusten tarjouskilpailua. Yksi niistä koski täydentävillä autoilla suoritettavia kuljetuksia. Tuon tarjouspyynnön mukaisesti oli mahdollista esittää hankintaa koskevia kysymyksiä 16.2.2017 klo 10 asti. Kysymyksiä saatiin runsaasti sekä 10. tammikuuta 2017 pidetyssä infotilaisuudessa että kirjallisesti. Nyt kysymykset vastauksineen on julkaistu. Kysymysten johdosta myös joitakin asiakirjoja on muokattu.

Lopullinen asiakirja-aineisto on nyt tässä:

1_TARJOUSPYYNTO_Joutsan_Taydentavat_autot_Muokattu_20170222.pdf

2_LIITE_0a_TARJOUSLOMAKE_Joutsan_Taydentavat_autot_20170217.doc

3_Liite_1_SopimusLUONNOS_Joutsan_Taydentavat_autot_muutettu20170217.pdf

4_LIITE_1a_Ryhmakuljetusten_Palvelutasokuvaus_20161214_KH_lle.pdf

5_Liite_1c_JYSE_2014_palvelut.pdf

6_LIITE_2a_Yksilokuljetusten_Palvelutasokuvaus_MUOKATTU_20170118.pdf

7_LIITE_3a_Tavarakuljetusten_Palvelutasokuvaus_20161214_KH_lle.pdf

8_Esitetyt_TAYDENTAVAT_AUTOT_kysymykset_ja_vastaukset_versio20170217.pdf

9_MUISTIO_Infotilaisuus_10_1_2017.pdf

10_INFOTILAISUUS_20170110_Joutsan_taydentavat.pdf


Sairaanhoitajia kesäsijaisuuksiin vanhuspalveluihin

22. helmikuuta 2017

Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas sairaanhoitaja; olet se jota etsimme! Haemme sairaanhoitajia kesälomasijaisuuksiin Joutsan vanhuspalveluihin. Työsuhteet ovat eripituisia sijaisuuksia. Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Asumispalveluissa tehdään kolmivuorotyötä ja kotihoidossa osa henkilöstöstä tekee kaksivuorotyötä ja osa kolmivuorotyötä.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki ja väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa sairaanhoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Kotihoidossa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä ja mobiilit sekä vanhuspalveluissa yleisesti Effica -potilastietojärjestelmä. Meillä on käytössä autonominen työvuorosuunnittelu sekä mahdollisuus tehdä osa-aikatyötä.

Eduksi katsotaan monipuolinen kokemus hoiva- ja hoitotyöstä, hyvät sosiaaliset työskentelytaidot sekä kiinnostus vanhuspalveluiden kehittämiseen. Kotihoidossa hakijoilta edellytetään ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta. Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Tehtäviin edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (sairaanhoitaja) sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Myös terveydenhuoltoalaa opiskelevat huomioidaan (terveydenhoitaja, sairaanhoitaja).

Palkkaus on KVTES:in mukainen. Työ alkaa sopimuksen mukaan. Palvelussuhteen tyyppi sijaisuus.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi
Työavain 129145

Kirjalliset hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 10.3.2017 klo 12.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus sairaanhoitaja".

Lisätietoja:
asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, puh. 040 358 8160 tai terhi.kallio@joutsa.fi tai
kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi


Kuntavaalit 2017

22. helmikuuta 2017

Joutsan kunnan keskusvaalilautakunta ilmoittaa, että 9.4.2017 toimitettavissa kuntavaaleissa 
äänestys Joutsan kunnassa tapahtuu

Joutsan äänestysalueella Joutsan kunnanvirastolla, osoite Länsitie 5, Joutsa.

Leivonmäen äänestysalueella Kurkiauran koululla, osoite Leivonmäentie 6, Leivonmäki

Äänestyshuoneistot avataan äänestyspäivänä klo 9 ja suljetaan klo 20.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 29.3. - 4.4.2017 seuraavasti:

Joutsan kunnanvirasto      arkipäivisin klo 09 - 18 (29.-31.3.) ja (3.-4.4.)
                                          la 1.4.         klo 10 - 14
Leivonmäen kirjasto          to 30.3.       klo 13 - 19
                                          pe 31.3.      klo 10 - 16 
Sunnuntaina 2.4.2017 ei ole äänestystä.

Ennakkoäänestyksestä laitoksissa ilmoitetaan laitoskohtaisesti erikseen.

Kotiäänestys

Ennakkoäänestys kotona tapahtuu ennakkoäänestysaikana arkipäivinä klo 9 - 19.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän
pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänes- 
tää kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Mikäli em. henkilö voi mennä äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin tai muitten
kuljettamana tai muuten avustamana, hän ei kuulu kotiäänestykseen oikeutettujen piiriin.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös samassa taloudessa asuva omaishoitaja,
jolla on kunnan kanssa omaishoitosopimus.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti, osoite PL 20,
19651 Joutsa, tai puhelimitse puh. 040 723 0118 viimeistään 28.3.2017 ennen klo 16.
Kotiäänestyksen toimittamisesta ja ajankohdasta ilmoitetaan äänestäjälle etukäteen.

Ennakkoäänestykseen ja varsinaisen vaalipäivän äänestykseen osallistuja on velvollinen
esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään.

Joutsassa, 22.2.2017 

 

 

 

 


Millaista on hyvä ja arvokas kotihoito?

21. helmikuuta 2017

Kuntalaisilta kysellään ikäihmisten kotona asumisen tukemisesta tulevaisuudessa

-vastaa ja vaikuta 31.3.2017 mennessä!

Tulevaa sote -maakuntaa varten halutaan kuulla kuntalaisten näkemyksiä siitä, millaista on hyvä ja arvokas kotihoito. Kuntalaiskyselystä vastaa Kukoistava kotihoito –hanke, joka on yksi hallituksen I&O (Ikäihmiset & omaishoito) -kärkihankkeista. Kukoistava kotihoito- hankkeen päätavoitteena on vahvistaa ikäihmisten toimintakykyä ja kotona asumista tukevia palveluja sekä luoda yhtenäinen kotihoidon malli koko Keski-Suomen maakuntaan.

Keski-Suomen asukkailta toivotaan näkemyksiä ja kokemuksia muun muassa siitä, mitä ikäihminen tarvitsee kotona pärjäämiseksi ja millä asioilla voidaan tukea omassa kodissa asumista. Kyselyssä halutaan myös selvittää, mitkä asiat vaikuttavat palvelujen valintaan.

-On erittäin tärkeää saada kuntalaisten ääni kuuluviin maakunnallisen kotihoidon palvelulupauksen määrittelemiseksi, kertoo kehittämiskoordinaattori Anne-Mari Hakala. Vastausaikaa kyselyyn on maaliskuun loppuun saakka.

Kyselyyn pääsee vastaamaan: Kuntalaiskysely

Kukoistava kotihoito- hanke –sivuilta saa lisätietoa hankkeesta.

Lisätietoa: Kehittämiskoordinaattori Anne-Mari Hakala, Kukoistava kotihoito –hanke, p. 014-266 8101


Asumispalvelujen vastaava sairaanhoitaja

16. helmikuuta 2017

Joutsan kunnassa on haettavana asumispalvelujen vastaavan sairaanhoitajan virka, jonka ensisijaisena sijoituspaikkana Palvelukeskus Jousi.  

Vanhuspalvelut on jaettu kotiin annettaviin palveluihin ja asumispalveluihin. Kunnan ikärakenne edellyttää koko vanhuspalveluiden kehittämistä. Kehittäminen edellyttää kykyä hahmottaa vanhuspalveluiden kokonaistilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Joutsan vanhustyö ja asumispalvelut ovat merkittävässä muutoksessa. 

Haemme vastaavaa sairaanhoitajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen Joutsan vanhuspalveluihin. Tehtävänä on asumispalvelujen päivittäisjohtaminen sisältäen hoidon ja hoivan toteuttamisen ja arvioinnin sekä henkilöstöhallintoon kuuluvien tehtävien hoitamisen sisältäen työvuorosuunnittelun. Tehtävä edellyttää kykyä määritellä työvuorojen henkilöstötarve sekä osaamista arvioida ikäihmisen hoivan ja hoidon toteutusta.  

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon korkeakoulututkinto ja lisäksi vähintään 15 opintopisteen johtamisen ja hallinnon opinnot tai aikaisemmin hyväksytty osastonhoitajan pätevyys sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Työntekijältä edellytetään lisäksi vahvaa vanhuspalveluiden tuntemusta, kliinistä osaamista, paineensietokykyä ja uskallusta muutoksiin sekä monipuolista sairaanhoitajan työkokemusta. Eduksi katsotaan kokemus esimiestyöstä sekä valmiuksia käyttää Titania -työvuorosuunnitteluohjelmaa sekä Effica -potilastietojärjestelmää.  

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy KVTES:n ja työn vaativuuden mukaan. 

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi 

Kirjalliset työhakemukset, cv ja todistusjäljennökset lähetetään 13.3.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Palvelukeskus Jousi; asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies, Myllytie 14, 19650 Joutsa, kuoreen tunnus "Asumispalvelujen vastaava sairaanhoitaja".

 

Lisätietoja antavat peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen p. 0400 641 105, paivi.hakulinen@joutsa.fi sekä asumispalvelujen ja hoitotyön esimies Terhi Kallio p. 040 358 8160, terhi.kallio@joutsa.fi

 


Lähihoitajia kesäsijaisuuksiin vanhuspalveluihin

16. helmikuuta 2017

Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se jota etsimme!

Haemme lähihoitajia kesälomasijaisuuksiin Joutsan vanhuspalveluihin. Työsuhteet ovat eripituisia sijaisuuksia. Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Asumispalveluissa tehdään kolmivuorotyötä ja kotihoidossa osa henkilöstöstä tekee kaksivuorotyötä ja osa kolmivuorotyötä.  

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa, Joutsa ja Leivonmäki ja väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Kotihoidossa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä ja mobiilit sekä vanhuspalveluissa yleisesti Effica -potilastietojärjestelmä. Meillä on käytössä autonominen työvuorosuunnittelu sekä mahdollisuus tehdä osa-aikatyötä. 

Eduksi katsotaan monipuolinen kokemus hoiva- ja hoitotyöstä, hyvät sosiaaliset työskentelytaidot sekä kiinnostus vanhuspalveluiden kehittämiseen. Kotihoidossa hakijoilta edellytetään ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta. Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta. 

Tehtäviin edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja) sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Myös terveydenhuoltoalaa opiskelevat huomioidaan (lähihoitaja, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja). 

Palkkaus on KVTES:in mukainen. Työ alkaa heti tai sopimuksen mukaan. Palvelussuhteen tyyppi sijaisuus. 

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

 Kirjalliset hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 6.3.2017 klo 15.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus lähihoitaja"

Lisätietoja:
asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, puh. 040 358 8160 tai terhi.kallio@joutsa.fi tai
kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi


Vapaa-aikatoimen avustukset

15. helmikuuta 2017

Joutsan vapaa-aika- ja nuorisojaosto julistaa haettavaksi vuoden 2017 yleisavustukset urheiluseuroille ja nuorisoyhdistyksille. Hakemukseen tulee liittää toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Nuorten vapaille harrastusryhmille julistetaan haettavaksi kohdeavustukset. Hakemuksessa tulee olla toimintasuunnitelma ja selvitys rahankäytöstä.

Hakemuslomakkeita saa kunnan yhteispalvelupisteestä, vapaa-aikatoimistosta sekä Joutsan kunnan internet-sivuilta osiosta Asiointi ja neuvonta / lomakkeet.
Hakemukset on toimitettava ke 15.3.2017 mennessä vapaa-aikatoimistoon os. Länsitie 7 tai kunnan yhteispalvelupisteeseen, os. Länsitie 5.

Joutsan vapaa-aika ja nuorisojaosto


Yksityistieavustukset

15. helmikuuta 2017

Joutsan kunnassa olevien yksityisteiden kunnossapitoavustusten hakemukset on
toimitettava 31.3.2017 klo 15.00 mennessä Joutsan kunnan tekniselle osastolle
osoitteeseen Länsitie 5, 19650 JOUTSA.

Hakemuslomakkeita on saatavana kunnan tekniseltä osastolta em. osoitteesta
sekä kunnan kotisivulta internetistä:

(www.joutsa.fi/yksityistiet).

Yksityisteiden kunnossapitoa avustetaan kunnanvaltuuston päättämien avustus-
kriteerien puitteissa. Avustuksen ehtona on mm., että vakituisesti asuttu yksityistie
on vähintään 500 m pitkä.

15.2.2017

JOUTSAN KUNTA 


Sosiaalityöntekijän virka

10. helmikuuta 2017

Haemme vakituiseen virkasuhteeseen sosiaalityöntekijää 01.03.2017 alkaen.

Sosiaalityöntekijällä on kokonaisvastuu sosiaalityön asiakasprosesseista: asiakkaan palvelutarpeen arviointi, palveluohjauksen koordinaatio, kokonaisvastuu asiakassuunnitelman laatimisesta, palvelutarpeen arvioista, asiakkaita koskevat päätökset ja kokonaisvastuu arvioinneista. Työ on yhdennettyä sosiaalityötä, joka on painottunut aikuissosiaalityöhön ja työllisyyden hoitoon. Virkaan kuuluu sosiaalityötä myös Luhangan kunnassa.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2005) § 3 mukainen pätevyys.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän tehtävään on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.

Palkkaus on KVTES:n mukainen. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Lisäksi valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisteriote (joka ei saa olla 6 kk vanhempi). Virkaan kuuluu kuuden (6) kuukauden koeaika.

Edellytetään oman auton käyttömahdollisuutta.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.
Työavain: 128562

Paperiset hakemukset, minkä liitteenä on CV ja todistusjäljennökset, toimitetaan 27.2.2017 klo 12.00 mennessä osoitteella: Joutsan kunta, Perusturvalautakunta, PL 20, 19651 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Sosiaalityöntekijä”.

Lisätietoja tehtävästä antavat:

johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä, p. 040 358 0009 tai

peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen, p. 0400 641 105.

 


Kuulutus

8. helmikuuta 2017

Joutsan kunnan keskusvaalilautakunta ilmoittaa, että Joutsan kunnassa huhtikuun 9. päivänä 2017
toimitettavissa kunnallisvaaleissa valitaan ensi kesäkuun 1. päivänä alkavaksi nelivuotiskaudeksi
kaksikymmentäviisi (25) valtuutettua ja heille varajäsenet.

Valitsijayhdistysten ja puolueiden hakemukset ehdokaslistojen julkaisemisesta sekä ilmoitukset
yhteislistoista ja vaaliliitoista on annettava viimeistään 28.2.2017 ennen klo 16.

Vaalilain 38 § tarkoitetut oikaisut ja hakemusten täydennykset on tehtävä viimeistään 8.3.2017
ennen klo 16.

Edellä mainittuja asiakirjoja ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Hannu Pulkkinen tai
toimistosihteeri Leena Hietala Joutsan kunnanvirastossa.

Joutsassa 8.2.2017

JOUTSAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA 


Palveluntuottajaksi palvelusetelillä

8. helmikuuta 2017

Tehostetun palveluasumisen seteli on niille vanhuksille, jotka eivät rajoitetun toimintakykynsä vuoksi selviydy omassa kodissaan, vaan tarvitsevat ympärivuorokautista valvottua asumista siihen liittyvine palveluineen. Palveluseteli sisältää ympärivuorokautiset palvelut, tarvittavan ohjauksen, avustamisen, hoidon, toimintakyvyn tukemisen sekä ateriat. Kunta voi tarjota palvelusetelin käyttömahdollisuutta niille asiakkaille, jotka täyttävät tehostettuun asumiseen pääsyn myöntämisperusteet.

Palveluntuottajia haetaan jatkuvalla haulla. Kaikki ehdot ja kriteerit täyttävät palveluntuottajat hyväksytään palvelusetelituottajiksi ja hyväksytyksi tulemisesta lähetetään tuottajalle ilmoitus. Kunta pitää julkista rekisteriä palveluntuottajista kunnan kotisivulla.

Hakulomake ja tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Lisätietoja antavat peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen, p. 0400 641 105 tai paivi.hakulinen@joutsa.fi ja asumispalvelujen ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, p. 040 358 8160 tai terhi.kallio@joutsa.fi

Hakemukset toimitetaan postitse Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 Joutsa tai sähköpostilla terhi.kallio@joutsa.fi


Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen

8. helmikuuta 2017

Joutsan kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 13.2.2017 klo 18 valtuustosalissa, Länsitie 7, Joutsa.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Joutsan kunnan-
virastolla torstaina 16.2.2017 klo 10 - 15.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne
 

Käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
 3. Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
 4. Kunnanvaltuuston kokouksista ilmoittaminen vuonna 2017
 5. Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2017
 6. Keskusvaalilautakunnan vaalin tarkistaminen
 7. Määräalan myynti Rakennustyö Marko Lehtonen Oy:lle
 8. Leipomohallin myyminen Timo Havukaiselle
 9. Takauksen myöntäminen Joutsan Lämpö Oy:n ottamalle lainalle
10. Kermakujan tontin myynti ja Y-tonttien yleiset luovutusehdot
11. Korttelin 48 tontin 3 asemakaavan muutos
12. Huuponhovin palvelukeskuksen myyminen Attendo Oy:lle
13. Joutsan terveyskeskuksen saneeraushanke
14. Muut esille tulevat asiat
15. Ilmoitusasiat 


Esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen

8. helmikuuta 2017

JOUTSASSA AJALLA ma 13.2. - to 16.2.2017

Vuonna 2010 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa tänä syksynä ja vuonna 2011 syntyneet lapset aloittavat syksyllä esiopetuksen. Esiopetus on muuttunut lakimuutoksella velvoittavaksi. Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Joutsalaisten vv. 2010 ja 2011 syntyneiden lasten koteihin on postitettu ilmoittautumislomakkeet. Tarvittaessa linkki tulostettaviin lomakkeisiin löytyy osoitteesta www.joutsa.fi/asiointi-ja-neuvonta/lomakkeet

Ilmoittautuminen 1. luokalle tapahtuu joko Wilman tunnuksilla tai palauttamalla lomake koululle.
Kyläkoulujen esiopetukseen ilmoittaudutaan palauttamalla lomake koululle.
Varhaiskasvatuksen esiopetuksen (päiväkoti Esikot) ilmoittautumislomake palautetaan Varhaiskasvatustoimistoon, os. Länsitie 7, 19650 Joutsa.

Yhteystiedot ja lisätietoja:
Kurkiauran koulu kurkiauran.koulu@joutsa.fi , p. 040 358 8145
Mieskonmäen koulu mieskonmaki@joutsa.fi ,  p. 040 561 7445
Esiopetus Päiväkoti Esikot annikki.lehto@joutsa.fi , p. 040 821 7176
Joutsan yhtenäiskoulu yhtenaiskoulu@joutsa.fi , koulusihteeri p. 040 829 0466

Sivistyslautakunta vahvistaa oppilaiden koulupaikat lähikouluperiaatteen mukaisesti (PoL 6 §).

Mikäli huoltaja ilmoittaa v. 2010 tai 2011 syntyneen lapsen toisen kunnan oppilaitokseen, pyydämme tiedon koulutoimistoon, puh. 040 358 0008, koska oppivelvollisen asuinkunnan tulee valvoa oppivelvollisuuden suorittaminen (PoL 26 §).

VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN
Varhaiskasvatukseen on jatkuva haku. Päivähoitopaikkaa haetaan 4 kk ennen hoidon alkamista.
Hakemuslomakkeita saa varhaiskasvatustoimistosta os. Länsitie 7, tai tulostamalla se osoitteesta www.joutsa.fi/asiointi-ja-neuvonta/lomakkeet sekä Joutsan kunnan yhteispalvelupisteestä os. Länsitie 5,19650 Joutsa. Tiedustelut p. 040 821 7176.

Yksityiset perhepäivähoitajat ovat lain mukaan velvollisia ilmoittamaan toiminnastaan kunnalle, Joutsassa varhaiskasvatustoimistoon, p. 040 821 7176.

Joutsassa 8.2.2017                                                  Sivistyslautakunta


Tiedote - Yhtenäiskoulun D-rakennuksen sisäilmaongelman epäily

7. helmikuuta 2017

3.2.2017

Joutsan kunnan yhtenäiskoulun D-rakennuksen osassa tiloissa on saatujen oireilmoitusten
johdosta herännyt epäily oireiden aiheutuvan tilojen sisäilmasta.

Joutsan kunnan sisäilmatyöryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan tällä viikolla ja päätti moni-
ammatillisen projektiryhmän perustamisesta tilojen tarkempia tutkimuksia varten.

Projektiryhmä, johon on kutsuttu kiinteistönhoidon, koulu- ja työterveyshuollon, ympäristö-
terveyshuollon, työsuojelun sekä henkilökunnan edustus kokoontuu kohteessa ja päättää
jatkotoimista.

Rakenteissa ei ole päällepäin tai aistinvaraisesti havaittavissa esimerkiksi kosteusvaurioon
viittaavia vaurioita, joten lisätutkimukset ovat tarpeen. Tilojen käyttörajoituksille ei tämän
hetkisen tiedon valossa nähdä laajempaa tarvetta, mutta koulu voi tehdä yksittäisiä henki-
löitä koskevia opetustilojen vaihtoja tarvittaessa. 

Koulunmäellä jo pitempään vaivannut viemärin hajuongelma on myös ollut selvitysten kohteena.
Koska tämä ongelma ei ole poistunut, jatkamme verkoston kunnon selvittämistä edelleen.
Viemärin hajuongelmat liittyvät verkoston teknisiin ratkaisuihin.

Koulun sisäilman selvitystyöhön tulee sisältymään ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemät
tutkimukset,
joilla selvitetään sisäympäristöolosuhteita, rakenteiden rakennekosteuksia ja
muita mahdollisia sisäilman epäpuhtauksien lähteitä.

Henkilökunnalle ja oppilaille tullaan toteuttamaan oirekyselyt, joiden tarkoituksena on 
saada kokonaiskuva oireiden laajuudesta.

Toimenpiteillä pyritään siihen, että tilojen käyttäjien terveydelliset ja turvalliset olosuhteet 
varmistetaan kaikissa tilanteissa.

Tiedotuksesta huolehditaan aktiivisesti erityisesti tilankäyttäjät huomioiden.
 

Lisätietoja asiasta antavat:

Tekninen johtaja Jari Lämsä p. 0400 646 848
Ympäristöterveystarkastaja Jari Pihlajaniemi p. 014 266 2381 

 


Tiedote - Virastotalojen sisäilmaongelmat

7. helmikuuta 2017

3.2.2017

Joutsan kunnan virastotaloissa Länsitie 5 ja 7 on ollut pitkään jatkunutta usean työntekijän oireilua.
Oireilun epäillään johtuvan tilojen sisäilmasta. Sisäilmaoireiden laatua ja laajuutta on jo selvitetty
erillisin tutkimuksin ja henkilöstökyselyin. Tällä hetkellä näyttää siltä, että henkilöstön oireet ovat
lisääntyneet. Osassa tiloissa on ollut käytössä tilakohtaisia ilmanpuhdistuslaitteita.

Joutsan kunnan sisäilmatyöryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan tällä viikolla ja päätti moniammatillisen
projektiryhmän perustamisesta tilojen tarkempia tutkimuksia varten. Yhtä aikaa tämän päätöksen 
kanssa kunnan johtoryhmä on jo linjannut, että asiaan haetaan ratkaisua osalle henkilöstölle
osoitettavilla väistötiloilla.

Projektiryhmä, johon on kutsuttu kiinteistönhoidon, työterveyshuollon, ympäristöterveyshuollon, 
työsuojelun sekä henkilökunnan edustus kokoontuu kohteessa ja päättää jatkotoimista.

Rakenteissa on havaittavissa esimerkiksi kosteusvaurioon viittaavia vaurioita, mutta lisätutkimukset
ovat silti tarpeen kiinteistön jatkokäytön selvittämisessä. Rakennusten eri osissa on lisäksi tiedossa
putkistovaurioista peräisin olevia vesivahinkoja sekä sulamisvesien synnyttämiä vuotoja kattoraken-
teista. Näitä vaurioita on korjattu vain pienialaisesti vahinko kerrallaan.

Tilojen käyttörajoituksille ei tämän hetkisen tiedon valossa nähdä laajempaa tarvetta, mutta
eniten oireileville järjestetään väistötiloja.

Virastotalon saneerauksesta on jo laadittu hankesuunnitelmatasoinen suunnitelma, mutta eri tila-
vaihtoehtoja pohditaan vielä uudelleen koko kunnan kiinteistöstrategiassa, joka tulee päätöksen-
tekoon vielä tämän kevään aikana.

Sisäilmaongelmien selvitystyöhön tulee sisältymään ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemät 
tutkimukset,
joilla selvitetään sisäympäristöolosuhteita, rakenteiden rakennekosteuksia ja muita
mahdollisia sisäilman epäpuhtauksien lähteitä. Selvityksen tulokset palvelevat rakennusten jatko-
suunnitelmia. 

Toimenpiteillä pyritään siihen, että tilojen käyttäjien terveydelliset ja turvalliset olosuhteet varmis-
tetaan. Osan henkilöstön kohdalla väistötilalla haetaan helpotusta jo pitkään jatkuneisiin oireisiin,
joiden on epäilty johtuvan sisäilman epäpuhtauksista.

Tiedotuksesta huolehditaan aktiivisesti erityisesti tilankäyttäjät huomioiden.
 

Lisätietoja asiasta antavat:

Tekninen johtaja, työsuojelupäällikkö Jari Lämsä p. 0400 646 848
Ympäristöterveystarkastaja Jari Pihlajaniemi p. 014 266 2381
 

 


Hiihtoladut

6. helmikuuta 2017


Tykkilumella kunnostettu 3km hiihtolatu on hyvässä kunnossa sekä perinteisen että vapaan hiihtotavoille. Lähtö liikuntahallilta, os. Tapiontie. Myös 5km ja 7,5km ladut ovat kunnossa. Ampumaradan lenkki on kunnostettu 2 km osalta perinteiselle hiihtotavalle.


Sosiaalityöntekijän viransijaisuus

30. tammikuuta 2017

Haemme sosiaalityöntekijän viransijaista ajalle 10.4.2017 - 26.2.2018.

Sosiaalityöntekijällä on kokonaisvastuu sosiaalityön asiakasprosesseista: asiakkaan palvelutarpeen arviointi, palveluohjauksen koordinaatio, kokonaisvastuu asiakassuunnitelman laatimisesta, palvelutarpeen arvioista, asiakkaita koskevat päätöksen ja kokonaisvastuu arvioinnista. Työhön kuuluvat koulukuraattorin tehtävät.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2005) § 3 mukainen pätevyys.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän tehtäviin on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Sijaisena voi toimia myös sosiaalityön opiskelija, joka on suorittanut vähintään sosiaalityön aineopinnot ja pakolliset sosiaalityön harjoittelujaksot.

Palkkaus on KVTES:n mukainen. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Lisäksi valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote (joka ei saa olla 6 kk vanhempi).

Edellytetään oman auton käyttömahdollisuutta.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Paperiset hakemukset, minkä liitteenä on CV ja todistusjäljennökset, toimitetaan 31.3.2016 klo 12.00 mennessä osoitteella: Joutsan kunta, Perusturvalautakunta, PL 20, 19651 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Sosiaalityöntekijän sijaisuus”.

Lisätietoja tehtävästä antavat:
johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä, p. 040 358 0009 tai
peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen, p. 0400 641 105.

 


Tavarakuljetusten lopulliset hankinta-asiakirjat

29. tammikuuta 2017

Joutsan kunta julkaisi 20.12.2016 neljä kuljetusten tarjouskilpailua. Yksi niistä koski tavarakuljetuksia. Tuon tarjouspyynnön mukaisesti oli mahdollista esittää hankintaa koskevia kysymyksiä 23.1.2017 klo 10 asti. Kysymyksiä saatiin runsaasti sekä 10. tammikuuta 2017 pidetyssä infotilaisuudessa että kirjallisesti. Nyt kysymykset vastauksineen on julkaistu. Kysymysten johdosta myös joitakin asiakirjoja on muokattu.

Lopullinen asiakirja-aineisto on nyt tässä:

01_TARJOUSPYYNTO_Joutsan_Tavarakuljetukset_Muokattu_20170126_Harri.pdf

02_LIITE_0a_TARJOUSLOMAKE_Joutsan_Tavarakuljetukset_Muokattu_20170126.doc

03_LIITE_0b_Tavarakuljetusten_tarjouskilpailun_aikainen_ohjelma.pdf

04_Liite_0c_Annosaterioiden_kayttajatilastot_vuosilta_2015_2016.pdf

05_Liite_1_SopimusLUONNOS_Joutsan_Tavara_autot_Muokattu_20170127.pdf

06_LIITE_3a_Tavarakuljetusten_Palvelutasokuvaus_20161214_KH_lle.pdf

07_Liite_1c_JYSE_2014_palvelut.pdf

08_Esitetyt_TAVARAKULJ_kysymykset_ja_vastaukset_20170126.pdf

09_MUISTIO_Infotilaisuus_10_1_2017.pdf

10_INFOTILAISUUS_20170110_Joutsan_paivaautokilpailu.pdf


Linja-autokuljetusten lopulliset hankinta-asiakirjat

29. tammikuuta 2017

Joutsan kunta julkaisi 20.12.2016 neljä kuljetusten tarjouskilpailua. Yksi niistä koski linja-autoilla suoritettavia kuljetuksia. Tuon tarjouspyynnön mukaisesti oli mahdollista esittää hankintaa koskevia kysymyksiä 23.1.2017 klo 10 asti. Kysymyksiä saatiin runsaasti sekä 10. tammikuuta 2017 pidetyssä infotilaisuudessa että kirjallisesti. Nyt kysymykset vastauksineen on julkaistu. Kysymysten johdosta myös joitakin asiakirjoja on muokattu.

Lopullinen asiakirja-aineisto on nyt tässä:

1_TARJOUSPYYNTO_Linja_autokuljetukset_Muokattu_20170126.pdf

2_LIITE_0a_TARJOUSLOMAKE_Joutsan_Linja_autot_20161214.doc

3_LIITE_0b_Alustava_luonnos_Linja_autoreitiksi_20161213.pdf

4_Liite_1_SopimusLUONNOS_Joutsan_Linja_autot_Muokattu_20170126.pdf

5_LIITE_1a_Ryhmakuljetusten_Palvelutasokuvaus_20161214_KH_lle.pdf

6_Liite_1c_JYSE_2014_palvelut.pdf

7_LIITE_2a_Yksilokuljetusten_Palvelutasokuvaus_MUOKATTU_20170118.pdf

8_LIITE_3a_Tavarakuljetusten_Palvelutasokuvaus_20161214_KH_lle.pdf

9_Esitetyt_LINJAAUTOkysymykset_ja_vastaukset_20170126.pdf

10_MUISTIO_Infotilaisuus_10_1_2017.pdf

11_INFOTILAISUUS_20170110_Joutsan_paivaautokilpailu.pdf


Kuulutus, MRL 131 §:n ja MRA 65 §:n mukainen rakennuslupahakemus

25. tammikuuta 2017

Joutsan kunnan rakennusvalvonnassa on vireillä seuraava MRL 131 §:n ja MRA 65 §:n 
mukainen rakennuslupahakemus:

Joutsan Lämpö Oy hakee rakennuslupaa kaukolämpölaitoksen uusimiselle ja laajentamiselle.
Rakennushanke sijoittuu Joutsan kunnan Jousan kylän kiinteistölle Puistomaa RN:o 34:37
osoitteeseen Pertunmaantie 54, 19650 JOUTSA.

Rakennustarkastaja tekee hakemuksen johdosta päätöksen.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 14 päivää, 26.01. - 10.2.2017 välisen ajan Joutsan kunnan
ilmoitustaululla osoitteessa Länsitie 5, 19650 JOUTSA.

Asiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä teknisessä toimistossa ma - to klo 9 - 11 ja 12 - 15,
pe 9 - 11 ja 12 - 13, Länsitie 5, 19650 JOUTSA. Lisätietoja asiassa antaa rakennustarkastaja
puh. 0400 649 224.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, voivat tehdä määräaikaan kirjallisen muistutuksen.
Muilla henkilöillä kuin edellä mainituilla asianosaisilla sekä yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia,
on oikeus ilmaista kirjallinen mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutukset ja mielipiteet tulee
toimittaa kuulutusaikana tekniseen toimistoon osoitteella: Joutsan kunta, rakennusvalvonta, PL 20,
19651 JOUTSA.

Joutsa 23.01.2017

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Rakennusvalvonta 


Kuulutus vesilain mukaisesta päätöksestä tehdystä valituksesta

24. tammikuuta 2017

Joutsan kunnan ympäristölautakunta on kokouksessaan 10.11.2016 § 52 tehnyt päätöksen
vesilain mukaisesta hakemuksesta. Päätöksestä on määräaikaan mennessä saapunut yksi
(1) valitus, joka on nähtävillä 02.02.2017 asti Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä
osoitteessa Länsitie 5, 19650 Joutsa.

Valituksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus vastineen
antamiseen.

Kirjalliset vastineet valituksesta tulee toimittaa 02.02.2017 mennessä Joutsan kunnan
ympäristölautakunnalle osoitteeseen PL 20, 19651 Joutsa.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Joutsan kunnan virallisella ilmoitustaululla 20.1.2017
- 02.02.2017.

Joutsassa 19.01.2017
Ympäristölautakunta 


PÄIVÄAUTOJEN LOPULLISET HANKINTA-ASIAKIRJAT

20. tammikuuta 2017

Joutsan kunta julkaisi 20.12.2016 neljä kuljetusten tarjouskilpailua. Yksi niistä koski päiväautoilla suoritettavia kuljetuksia. Tuon tarjouspyynnön mukaisesti oli mahdollista esittää hankintaa koskevia kysymyksiä 16.1.2017 klo 10 asti. Kysymyksiä saatiin runsaasti sekä 10. tammikuuta 2017 pidetyssä infotilaisuudessa että kirjallisesti. Nyt kysymykset vastauksineen on julkaistu. Kysymysten johdosta myös joitakin asiakirjoja on muokattu.

Lopullinen asiakirja-aineisto on nyt tässä:

1_TARJOUSPYYNTO_Joutsan_Paiva_autot_Muutettu_20170119_allekirjoituksin.pdf

2_LIITE_0a_TARJOUSLOMAKE_Joutsan_Paiva_autot_Muutettu20170119.doc

3_LIITE_0b_Esimerkki_paiva_autojen_ohjelmasta.pdf

4_Liite_0c_Asiointiliikenteen_kayttajatilastot.pdf

5_Liite_1_SopimusLUONNOS_Joutsan_Paivaautot_Muutettu_20170119.pdf

6_LIITE_1a_Ryhmakuljetusten_Palvelutasokuvaus_20161214_KH_lle.pdf

7_Liite_1c_JYSE_2014_palvelut.pdf

8_LIITE_2a_Yksilokuljetusten_Palvelutasokuvaus_MUOKATTU_20170118.pdf

9_LIITE_3a_Tavarakuljetusten_Palvelutasokuvaus_20161214_KH_lle.pdf

10_LIITE_4_Kuvaus_kyydinvalityspalveluista_20161214.pdf

11_Esitetyt_PAIVAAUTOkysymykset_ja_vastaukset_versio20170119.pdf

12_MUISTIO_Infotilaisuus_10_1_2017.pdf

13_INFOTILAISUUS_20170110_Joutsan_paivaautokilpailu.pdf


Kuulutus, asemakaavan voimaantulo

13. tammikuuta 2017

KUULUTUS

Asemakaavan voimaantulo, Teollisuustie kortteli 100

Joutsan kunnanhallitus hyväksyi 3.10.2016 § 165 asemakaavan muutoksen Teollisuustielle kortteliin 100.

Asemakaavan muutos on lainvoimainen ja kaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.

18.1.2017

Joutsan kunta

tekninen osasto


ICT-asiantuntija

9. tammikuuta 2017

Joutsan kunta, Yleishallinto

ICT-asiantuntijan tehtäviin kuuluvat ICT-tuen ja -ylläpidon tehtävät kuten asennukset, hankinnat, 
päivitykset, korjaukset, neuvonta sekä käytön tuki. Lisäksi ICT-asiantuntija kehittää Joutsan kunnan
ICT-asioita kokonaisuutena.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään alan hyvää asiantuntemusta, oma-aloitteisuutta, innostu-
nutta asennetta kehittämiseen, palveluasennetta ja hyviä yhteistyötaitoja. Kelpoisuusehtona toimeen
on soveltuva toisen asteen tai korkeakoulututkinto sekä riittävää kokemusta vastaavista tehtävistä.

Tehtävä täytetään mahdollisimman pian. Palkkaus on KVTES:n mukainen ja tehtävässä noudatamme
kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta
sekä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 § 2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä ennen työn vastaan-
ottamista.

Työpaikkaa haetaan 27.1.2017 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi , työavain 124772.

Hakemuksen liitteenä pyydämme toimittamaan vapaamuotoisen hakemuksen ja ansioluettelon.

Työsuhteen kesto: Vakinainen
Työn luonne: Kokoaikatyö
 

Lisätietoja antavat:
kunnanjohtaja Harri Nissinen p. 050 654 35
talousjohtaja Pekka Takala p. 040 358 0007
tekninen johtaja Jari Lämsä p. 0400 646 848.
Sähköposti kaikille on etunimi.sukunimi@joutsa.fi. 


Kunnan siirtämät ajoneuvot

9. tammikuuta 2017

Joutsan kunta on ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) nojalla siirtänyt Joutsan kunnan alueella seuraavan ajoneuvon, jonka omistajaa ei ole pystytty selvittämään.

 Mikäli varastoalueelle siirretyn ajoneuvon omistaja ei ilmoittaudu 30 päivän kuluessa tämän kuulutuksen päättymispäivästä lukien, siirtyy ajoneuvon omistusoikeus kunnalle.

 Ajoneuvon merkki ja malli: Vihreä Seat 4D CORDOBA 1.9TDI, rekisteritunnus OIP-615
                                            
Valmistenumero VSSZZZ6KZXR129749

 Ajoneuvo on siirretty paikasta: Pajutie, Leivonmäki

 Ajoneuvo on siirretty paikkaan: Lassila & Tikanoja Oyj
                                                  
Teollisuustie 15, 19650 Joutsa
                                                   
Yhteydenotot puh. 040 1834 302

 Siirtopäivämäärä on 05.01.2017

Ajoneuvon omistajaa/haltijaa pyydetään välittömästi ottamaan yhteyttä:
Joutsan kunta, ympäristölautakunta PL 20, 19651 Joutsa
Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

Tämä kuulutus pidetään Joutsan kunnan virallisella ilmoitustaululla 09.01.- 07.02.2017

Joutsassa 05.01.2017
Ympäristölautakunta

 


Sivistystoimen kulttuuriavustukset v. 2017

3. tammikuuta 2017

Joutsan sivistyslautakunta julistaa haettavaksi kultturitoimen yleis- ja kohdeavustukset. 
Haettava määräraha on yhteensä 5 000 € v. 2017.

Hakulomakkeen saa kunnanviraston yhteispalvelupisteestä os. Länsitie 5. Ilmoitus on
myös kunnan internet-sivuilla www.joutsa.fi  etusivu /Kuulutukset, ja hakulomake löytyy
osiosta Asiointi ja neuvonta/ lomakkeet.

Hakemukset liitteineen on toimitettava ke 15.2.2017 klo 15 mennessä kunnanviraston
yhteispalvelupisteeseen, osoite Länsitie 5 Joutsa.

Joutsassa 2.1.2017
Sivistyslautakunta 


Veteraanien siivouspalvelu

3. tammikuuta 2017

VETERAANIEN SIIVOUSPALVELU
julistetaan haettavaksi 31.1.2017 mennessä.

Palveluun oikeutettuja ovat siivouspalvelua tarvitsevat rintamatunnuksen omaavat henkilöt.
Siivouspalvelua myönnetään ainoastaan määrärahojen puitteissa ja siitä peritään omavastuuosuus.

Hakemuslomakkeita saa kotihoidon toimistosta, Palvelukeskus Jousesta ja kunnanviraston yhteis-
palvelupisteestä.

Lisätietoja tarvittaessa kotihoidon esimies Marjatta Virtanen p. 0400 670 089, soittoaika klo 8.00 - 11.00.

 

Joutsassa 3.1.2107
Perusturvalautakunta 

 


Kirvesmies

2. tammikuuta 2017

Joutsan kunta hakee palvelukseensa kirvesmiestä / korjausrakentamisen ammattiosaajaa

Työtehtävä vaatii itsenäistä ja vastuullista työotetta, teknistä osaamista ja ajattelua, asiakaspalvelutaitoja, tarkkuutta ja huolellisuutta. Tehtäviin kuuluvat monipuolisesti kaikki kunnan kiinteistöihin liittyvät korjaus‐ ja kunnossapitotyöt, kirvesmiestyöt, laatoitus-, matto- ja maalaustyöt. Työ sisältää myös kiinteistöpäivystystä.

Tehtävään haetaan henkilöä, jolla on talonrakennusalan soveltuva ammattitutkinto ja riittävä pätevyys, työkokemusta korjausrakentamisesta ja vastaavista tehtävistä. Lisäksi hakijalta vaaditaan B‐ajokortti sekä oman auton käyttömahdollisuus työssä.

Hakijalle on eduksi VTT:n myöntämä märkätilojen asentajan sertifikaatti.

Tehtävään valitun on ennen työsuhteen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävä täytetään 4 kuukauden koeajalla.

Joutsan kunta on savuton työpaikka.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Vaihtoehtoisesti hyväksytään vapaamuotoinen kirjallinen hakemus ja ansioluettelo, jotka toimitetaan 20.1.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella: Joutsan kunta, tekninen osasto, PL 20, 19650 Joutsa. Kuoreen merkintä: kirvesmies.

Hakemuksia liitteineen ei palauteta.

Lisätiedot: Työpäällikkö Veijo Penttinen, p. 040 358 0013 tai tekninen johtaja Jari Lämsä, p. 0400 646 848.


Kiinteistönhoitaja (3)

2. tammikuuta 2017

Haemme palvelukseen kolmea kiinteistönhoitajaa

Kelpoisuusehtona tehtäviin on kiinteistönhoitajan perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai vaihtoehtoisesti alalta 10 vuoden työkokemus.

Hakijalla tulee olla vähintään B-ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus työtehtävissä. Odotamme työntekijöiltä oma-aloitteellisuutta ja yhteistyökykyä. Työtehtäviin sisältyy kiinteistöpäivystystä.

Kiinteistöautomaation ja huoltokirjaympäristön käyttökokemukset ovat hakijalle eduksi. Käytössämme on Eners-huoltokirja.

Yhden kiinteistöhoitajan työpaikka sijaitsee Leivonmäellä, jossa tehtäviin kuuluu kiinteistöhuollon tehtävien lisäksi liikuntapaikkojen ylläpitotehtäviä (uimahalli, kuntosali, ulkoliikuntapaikat).

Kahden kiinteistönhoitajan työpaikat sijoittuvat Joutsaan.

Tehtävään valitun on ennen työsuhteen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävät täytetään 4 kuukauden koeajalla.

Joutsan kunta on savuton työpaikka.

Työpaikkoja haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Vaihtoehtoisesti hyväksytään vapaamuotoinen kirjallinen hakemus ja ansioluettelo, jotka toimitetaan 20.1.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella: Joutsan kunta, tekninen osasto, PL 20, 19650 Joutsa. Kuoreen merkintä: kiinteistönhoitaja. 

Hakemuksia liitteineen ei palauteta.

Lisätiedot: Työpäällikkö Veijo Penttinen, p. 040 358 0013 tai tekninen johtaja Jari Lämsä, p. 0400 646 848.


Laitoshuoltaja (2)

23. joulukuuta 2016

Joutsan kunnan vanhuspalvelut hakee kahta laitoshuoltajaa vakituiseen työsuhteeseen.

Työsuhde edellyttää oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä ja kehittymiskykyä. Työssä tarvitaan joustavuutta, järjestelykykyä, hyvää fyysistä terveyttä sekä ripeää otetta työhön, sillä henkilö joutuu siirtymään nopeastikin eri toimipisteisiin.

Kelpoisuusvaatimuksena on laitoshuoltajan tutkinto tai muu soveltuva koulutus ja työkokemus.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan ja työaika on 38,75 h/vk.
Työsuhteessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi
Kirjalliset hakemukset opinto- ja työtodistuksineen Joutsan kunnan vanhuspalveluille osoitettuna 9.1.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella: Joutsan kunta/vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kirjekuoreen merkintä "Laitoshuoltaja". Hakemuksia ei palauteta.

Työsuhteeseen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työsopimuksen allekirjoitusta.

Tiedustelut: asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, puh. 040 358 8160 tai terhi.kallio@joutsa.fi ja kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi

Työ alkaa 1.2.2017 tai sopimuksen mukaan.

Työavain:                                       124113


Lähihoitaja (4)

22. joulukuuta 2016

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se
jota etsimme!

Haemme vakinaiseen työsuhteeseen neljää (4) lähihoitajaa Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut
sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Asumispalveluissa tehdään kolmivuoro-
työtä ja kotihoidossa osa henkilöstöstä tekee kaksivuorotyötä ja osa kolmivuorotyötä.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa
Joutsa ja Leivonmäki, väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten
kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työssä toteutamme
voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Käytössämme on autonominen työvuorosuunnittelu vapaa-ajan ja
vuorotyön yhteensovittamiseksi. Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton
käyttöön.

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja
sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä koti-
hoidossa toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Lähihoitajan tehtävään edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja).

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveyden-
tilastaan. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:in mukainen.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi
Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 9.1.2017 klo 15.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen:
Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus lähihoitaja".

Työ alkaa: 1.2.2017 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen
Työavain: 124063

Yhteystiedot:
Asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, puh. 040 358 8160 tai terhi.kallio@joutsa.fi
Kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi 
 

 


Kunnan kuljetusten tarjouskilpailut ovat käynnissä

20. joulukuuta 2016

Joutsan kunnanhallitus on päättänyt 19.12.2016 pitämässään kokouksessa kunnan kuljetusten kokonaisuuden kilpailuttamisesta. Hankintaan kuuluu kunnan järjestämät ja tarvitsemat henkilö- ja tavarakuljetukset. Tarjouskilpailuja järjestetään neljä, joista yksi koskee tavarakuljetuksia, yksi vähintään 40-paikkaisella bussilla suoritettavia kuljetuksia, yksi ns. päiväautokuljetuksia ja neljäs tarjouskilpailu sisältää täydentävien autojen puitejärjestelyn.

Mainitut neljä tarjouskilpailua on käynnistetty 20.12.2016 julkaisemalla niitä koskevat hankintailmoitukset HILMA -palvelussa:

Tavarakuljetukset

Linja-autokuljetukset

Päiväautoilla suoritettavat kuljetukset

Täydentävillä autoilla suoritettavat kuljetukset

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat hankintailmoitusten liitteenä.

Kuljetushankinnasta kiinnostuneille tarjoajaehdokkaille järjestetään tarjouskilpailua koskeva infotilaisuus tiistaina 10.1.2017 klo 17 alkaen Joutsan kunnan valtuustosalissa. Tilaisuudessa esitellään hankintakokonaisuutta ja jokaista neljää tarjouskilpailua.

Joutsan kunta
Kunnanhallitus


Palveluntuottajaksi palvelusetelillä vammaisten asumispalveluun

20. joulukuuta 2016

Joutsan kunta hakee palveluntuottajia palvelusetelillä hankittavaan vammaisten asumispalveluun

Kehitysvammaisten asumispalvelun palveluseteli on tarkoitettu vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukaiseen vakituiseen, tarvittaessa ympärivuorokautiseen asumiseen tai tilapäiseen asumiseen. Palveluseteli sisältää tarvittaessa ympärivuorokautiset palvelut, tarvittavan ohjauksen, avustamisen, hoidon ja toimintakyvyn tukemisen. Kunta voi tarjota palvelusetelin käyttömahdollisuutta niille asiakkaille, jotka täyttävät po. asumiseen pääsyn myöntämisperusteet.

Palveluntuottajia haetaan jatkuvalla haulla siten, että palveluseteli on käyttöönotettavissa vuoden 2017 aikana. Kaikki ehdot ja kriteerit täyttävät palveluntuottajat hyväksytään palvelusetelituottajiksi ja hyväksytyksi tulemisesta lähetetään tuottajalle ilmoitus. Kunta pitää julkista rekisteriä palveluntuottajista kunnan kotisivulla.

Hakemuslomake ja kehitysvammaisten palvelusetelin sääntökirja ovat saatavilla kotisivuilta.

Lisätietoja antavat peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen, p. 0400 641 105 tai paivi.hakulinen@joutsa.fi ja kehitysvammahuollon esimies Pirkko Simo, p. 040 531 9101 tai pirkko.simo@joutsa.fi

Hakemukset toimitetaan postitse Toimintakeskus Helperi, Pirkko Simo, Jousitie 54B, 19650 Joutsa tai sähköpostilla pirkko.simo@joutsa.fi

Joutsa 21.12.2016
Perusturvalautakunta


Maastoliikennelain 30§:n mukainen lupahakemus

19. joulukuuta 2016

HAKIJA
Helsingin Moottorikerho ry
c/o Mervi Sillman
Graniittitie 6 A 1
00710 Helsinki

TOIMINTA JA SIJAINTI
Helsingin Moottorikerho ry hakee maastoliikennelain 30§:n mukaista lupaa Päijänteen Ympäriajo -nimisen enduro-moottoripyöräkilpailun maastokokeen järjestämiseksi Joutsan kunnan alueella 25.3.2017 klo 14 - 18 välisenä aikana hakemuksen liitteenä olevien karttojen mukaisesti. Kilpailun maastokoe järjestetään Vaihelan maastossa. Ennakkoarvion mukaan kilpailuun osallistuu noin 250 moottoripyörää. Hakemuksen mukaan Päijänteen Ympäriajokilpailun aiheuttamat haitat ympäristölle ovat hyvin pienet, eikä kilpailusta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muullekaan ympäristölle. Kilpailun jälkeen kartoitetaan ja korjataan kilpailun mahdollisesti aiheuttamat vauriot ja siistitään maasto reittimerkeistä. Lisäksi järjestäjä kerää katselu- ja huoltoalueilta roskat pois.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO
Hakemus liitteineen on nähtävänä kuulutusaikana 16.12.2016-2.1.2017 Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä osoitteessa Länsitie 5.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
Hakemuksesta on niillä joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutuksen tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet asiasta tulee toimittaa 2.1.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Joutsan kunta, Ympäristölautakunta, PL 20 (Länsitie 5) 19651 JOUTSA.

Lisätietoja lupahakemuksesta: ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

Joutsassa 15.12.2016
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA


Asukaskuuleminen joukkoliikenteen palvelutasoehdotuksesta

19. joulukuuta 2016

Keski-Suomen ELY-keskus ja alueen kunnat ovat valmistelleet ehdotuksen alueen joukkoliikenteen palvelutason määrittelystä. Palvelutason määrittelyn tarkoituksena on ilmaista, millaisia joukkoliikenteen palveluja alueella halutaan tarjota ja millaiseksi toimivaltainen viranomainen pyrkii kehittämään alueen joukkoliikennepalveluja.

 ->Palvelutasokartta ja taulukko

Joukkoliikennelain 4 § velvoittaa toimivaltaiset viranomaiset määrittelemään toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason. Palvelutason määrittely ei kuitenkaan velvoita toimivaltaista viranomaista tarjoamaan määritetyn palvelutason mukaista liikennettä. Palvelutason määrittely ei siten luo myöskään subjektiivista oikeutta joukkoliikennepalvelujen saamiseen.

Palvelutason määrittely pohjautuu nykytilan analyysista saatuihin tuloksiin, yhdessä liikenteenharjoittajien ja kuntien edustajien kanssa tunnistettuihin liikkumistarpeisiin sekä käytettävissä olevaan julkiseen rahoitukseen. Palvelutasomäärittely on tehty Liikenneviraston ohjejulkaisussa esitettyjen kriteerien avulla. Palvelutason määrittelyn mukainen liikenne voi toteutua joko markkinaehtoisesti tai toimivaltainen viranomainen järjestää liikenteen. ELY-keskuksen liikennehankinnat perustuvat yhteisrahoitteisiin hankintoihin kuntien kanssa, jolloin palvelutasomäärittelyllä on selkeä vaikutus myös kuntien kustannuksiin.

Palvelutasoehdotuksesta pyydetään kommentteja alueen asukkailta 13.1.2017 mennessä. Jos haluat kommentoida, kilkkaa auki oheinen kysely: https://player.myzef.com/waystep/ajax/?q=13-SIPBtIrA

Lisätietoja palvelutason määrittelystä antaa Rauni Malinen, Keski-Suomen ELY-keskus etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Tarjouspyyntö pienten suunnitteluhankkeiden vuosikumppanuus

18. joulukuuta 2016

Joutsan kunnan tekninen osasto pyytää tarjouksia pienten määrittelemättömien suunnittelukohteiden vuosikumppanuudesta.

Tarjoukset pyydetään ARK, LVIA-, sähkö- ja rakennesuunnittelusta sekä rakennuttamisen ja valvonnan tehtävistä.

>> Tarjouspyyntö kaikkine asiakirjoineen on HILMA:ssa.

Tarjousten jättämisen määräaika on 5.1.2017 klo 12.

 

Joutsan kunta

tekninen osasto


Tarjouspyynnöt Joutsan paloaseman saneerausurakoista

18. joulukuuta 2016

Tarjouspyyntöjä HILMA:ssa

Joutsan paloaseman saaneeraushankkeen tarjouspyynnöt on julkaistu HILMA:ssa.

Määräaika tarjousten jättämiselle on 5.1.2017 klo 12.

Rakennusurakan tarjouspyyntö:

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2016-028946

Sähköurakan tarjouspyyntö:

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2016-029046

LVIA-urakan tarjouspyyntö:

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2016-029042

Joutsan kunta, tekninen osasto


Matematiikan ja fysiikan opettaja

14. joulukuuta 2016

Lukion pitkän matematiikan ja fysiikan opettajan avoin työpaikka Joutsan lukiossa
Matematiikan kursseja on 3 ja fysiikan 2

WWW-osoite

http://www.joutsa.fi

Yhteystiedot

Merja Heinäaho, rehtori, Joutsan yhtenäiskoulu ja lukio
0407667889
merja.heinaaho@joutsa.fi

Työpaikan osoite

Koulutie 2 B, 19650 JOUTSA

Halutut taidot ja pätevyydet

Fysiikka, Matematiikka

Asuntomahdollisuus

kyllä

Palkkaus

ovtes

Työn luonne

 

Toimeksiantaja

 

Työkokemus

ei lainkaan - 1v

Työ alkaa

09.01.2017

Työaika

kokoaikatyö

Työn kesto

1 - 3 kk

Haku päättyy

27.12.2016 klo 15:00

Jätä hakemus

sähköisesti: merja.heinaaho@joutsa.fi


Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen

13. joulukuuta 2016

Joutsan kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 19.12.2016 klo 18 valtuustosalissa, Länsitie 7, Joutsa.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Joutsan kunnan-
virastolla torstaina 22.12.2016 klo 10 - 15.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne
 

Käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
 3. Eron myöntäminen Pekka Huikolle kunnanvaltuuston jäsenyydestä
 4. Vesihuollon eriyttäminen ja yhtiöittäminen
 5. Vuosien 2017 - 2021 Joutsan kunnan ja tytäryhtiöiden hallinnon ja
     talouden tarkastajien valitseminen
 6. Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 - 2020 taloussuunnitelman
     hyväksyminen 
 7. Muut esille tulevat asiat
 8. Ilmoitusasiat 

 

 

 


Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta

1. joulukuuta 2016

Hakija: Maanrakennus Pertti Kärnä Oy
             Jääkärintie 3
             19650 Joutsa

Hakemus
Maanrakennus Pertti Kärnä Oy hakee maa-aineslain mukaista lupaa soran ottotoiminnan jatkamiseksi. Lupahakemus koskee 2,2 ha:n ottamisaluetta tilalla Hiekkamäki 9:140 Joutsan kunnan Tammilahden kylässä. Maa-aineslupaa haetaan 115 000 m3:n maa-ainesmäärälle 10 vuodeksi alkaen siitä, kun lupapäätös on saanut lainvoiman.

Nähtävilläpito
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä yhteispalvelupisteen aukioloaikoina 02.12.2016 – 02.01.2017 osoitteessa: Joutsan kunta, yhteispalvelupiste, Länsitie 5, 19650 JOUTSA.

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemusta koskevat muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena viimeistään 02.01.2017 klo 15 Joutsan kunnan ympäristölautakunnalle osoitteeseen PL 20, 19651 JOUTSA.

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, p. 040 3479 209

01.12.2016
Ympäristölautakunta


Erityisopettaja

28. marraskuuta 2016

Erityisopettajan avoin työpaikka

Päätoiminen tuntiopettaja, laaja-alainen erityisopetus
Joutsan yhtenäiskoulussa luokilla 7-9 
Tuntimäärä on 24/vko

Tehtävässä on yhden (1) kuukauden koeaika. Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

 

WWW-osoite

http://www.joutsa.fi

Yhteystiedot

Rehtori Merja Heinäaho, 0407667889, merja.heinaaho@joutsa.fi

Työpaikan osoite

Koulutie 2, 19650 JOUTSA

 

 

Asuntomahdollisuus

kyllä

Palkkaus

ovtes

   

 

 

Työkokemus

ei lainkaan - 1v

Työ alkaa

09.01.2017

Työaika

kokoaikatyö

Työn kesto

3 - 6 kk, Päättyy 2.6.2017

Haku päättyy

12.12.2016 klo 15:00

Jätä hakemus

Koulutie 2 D, 19650 Joutsa

tai sähköisesti merja.heinaaho@joutsa.fi

 

 

Ilmoitus jätetty

28.11.2016

Ilmoitusnumero

9104423


Toimistovirkailija

25. marraskuuta 2016

Joutsan kunta hakee
TOIMISTOVIRKAILIJAA
toistaiseksi jatkuvaan työsuhteeseen kunnan keskushallinnossa.
Toimipaikka on kunnan yhteispalvelupisteessä, jossa hoidetaan kunnanviraston tehtävien lisäksi valtionhallinnon kunnille antamia yhteispalvelutehtäviä.
Edellytämme toimistoalan soveltuvaa tutkintoa sekä toimistotyön ja taloushallinnon kokemusta. Tehtävän hoitaminen edellyttää reipasta palveluhenkistä asennetta ja yhteistyökykyä.
Lisätietoja tehtävästä antavat hallintojohtaja Hannu Pulkkinen puh. 040 592 4015 ja talousjohtaja Pekka Takala puh. 040 358 0007.

Työpaikkaa haetaan 15.12.2016 mennessä sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi, työavain: 121773. Hakemuksen liitteenä pyydämme toimittamaan vapaamuotoisen hakemuksen ja ansioluettelon.


Hanketyöntekijä

25. marraskuuta 2016

Haemme määräaikaista hanketyöntekijää Hyvinvointitupa -hankkeeseen ajalle 1.1.2017 - 31.12.2018.
Hanketyöntekijän tehtäviin kuuluvat hankkeen suunnittelu ja toteutus hankehakemuksen linjausten
mukaisesti, verkostointi- ja viestintätehtävät sekä osittain hankehallinnointi.

Jos olet avoin, yhteistyökykyinen, kokonaisuuksia hahmottava, luovasti ja ratkaisukeskeisesti asioihin tarttuva
hanketyöntekijä; olet se jota etsimme! Ilmoittaudu rohkeasti mukaan rakentamaan Hyvinvointituvalle valoisaa
tulevaisuutta.

Joutsa on hyvien liikenneyhteyksien varrella sijaitseva kaunis maaseutukunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa
Joutsa ja Leivonmäki sekä virkeä ja elinvoimainen kyläverkosto. Hyvinvointitupa -hankkeen yhtenä päätavoitteena
on yhdistysten yhteistoiminnan kehittäminen, yhdessä tekemisen oppiminen, parhaiden käytäntöjen luominen
yhdessä toimimiseen ja yhteisen tietoisuuden vahvistaminen, mikä vaikuttaa positiivisesti kaikenikäisten kunta-
laisten terveyteen, hyvinvointiin ja osallisuuteen. Hyvinvointitupa -hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä
kolmannen sektorin toimijoille, jotta he kykenevät vastaamaan tulevaisuudessa heihin kohdistuviin, terveyden ja
hyvinvoinnin palveluiden järjestämisen haasteisiin. Lisäksi tavoitteena on tuoda kunnan tarjoamaan tilaan yhteis-
työssä eri toimijoiden kanssa monipuolista toimintaa, mikä edistää eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointia, osallisuut-
ta ja yhteisöllisyyttä. Toiminnan sisällön suunnittelevat käyttäjät itse. Hyvin suunnitellulla ja koordinoidulla yhteistyöllä
ja tilan käytöllä säästetään aikaa, rahaa ja voimia.

Hanketyöntekijältä vaaditaan soveltuvaa, vähintään AMK -tasoista tutkintoa (sosiaali, terveys tai muu soveltuva
tutkinto). Eduksi katsotaan hanketyökokemus sekä kokemus verkostoyhteistyöstä. Lisäksi eduksi katsotaan
tietämys sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnasta sekä tulevasta sote-valmistelusta. Hakijalta edellytetään hyviä
sosiaalisia työskentelytaitoja. Työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä. Työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus
oman auton käyttöön.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Tehtävän täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:in mukainen.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi ja liitteinä pyydämme toimittamaan vapaamuotoisen
hakemuksen ja ansioluettelon. Kirjalliset hakemukset toimitetaan opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 9.12.2016
klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä
"Hakemus hanketyöntekijä".

Yhteystiedot:
asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, ensisijaisesti sähköpostilla terhi.kallio@joutsa.fi tai
puh. 040 358 8160. 


Lähihoitaja (2)

22. marraskuuta 2016

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se jota etsimme!

Haemme vakinaiseen työsuhteeseen kahta lähihoitajaa Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät laitos-
hoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Asumispalveluissa tehdään kolmivuorotyötä ja kotihoidossa
osa henkilöstöstä tekee kaksivuorotyötä ja osa kolmivuorotyötä.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa
ja Leivonmäki, väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonais-
valtaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työssä toteutamme voimavara-
lähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Käytössämme on autonominen työvuorosuunnittelu vapaa-ajan ja vuorotyön yhteen-
sovittamiseksi. Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä
kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa
toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Lähihoitajan tehtävään edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja).

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveyden-
tilastaan. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:in mukainen.

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 7.12.2016 klo 15.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen:
Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus lähihoitaja".

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Yhteystiedot:
asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, puh. 040 358 8160 tai terhi.kallio@joutsa.fi 
kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi  

 


Poikkeamislupapäätös kiinteistölle Riihelä 172-402-1-76

21. marraskuuta 2016

Joutsan kunnan ympäristölautakunta kokouksessaan 10.11.2016 § 48 antanut myönteisen päätöksen poikkeamislupa-asiassa.

Poikkeaminen koskee Joutsan kunnassa Jousan kylässä sijaitsevaa kiinteistöä Riiihelä 172-402-1-76. Hakemuksessa poiketaan vahvistetun yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan käyttötarkoituksesta (RA > AP).                  

Hakija:
Pyykkönen Pasi

Päätöksen antopäivä on 22.11.2016

Poikkeamislupa-asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 21.11. – 23.12.2016 Joutsan kunnan
yhteispalvelupisteessä, Länsitie 5.

Valitusaika:
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhaku:
Poikkeamispäätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.

Ympäristölautakunta


Poikkeamislupapäätös kiinteistölle Joutoranta 172-402-1-139 asunto B 7

21. marraskuuta 2016

Joutsan kunnan ympäristölautakunta kokouksessaan 10.11.2016 § 49 antanut myönteisen päätöksen poikkeamislupa-asiassa.

Poikkeaminen koskee Joutsan kunnassa Jousan kylässä sijaitsevaa kiinteistöä Joutoranta  172-402-1-139 asunto B 7. Hakemuksessa poiketaan ranta-asemakaavan rakennuspaikan käyttötarkoituksesta RA-1 loma-asuntojen korttelialue.                    

Hakija:
Harry Vilkman ja Nina Sevón-Vilkman

Päätöksen antopäivä on 22.11.2016

Poikkeamislupa-asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 21.11. – 23.12.2016 Joutsan kunnan
yhteispalvelupisteessä, Länsitie 5.

Valitusaika:
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhaku:
Poikkeamispäätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.

Ympäristölautakunta


Julkipanoilmoitus päätöksen antamisesta

21. marraskuuta 2016

Joutsan kunnan ympäristölautakunta on kokouksessaan 10.11.2016 § 51 muuttanut tilaa Taipale 172-404-2-126 koskevan maa-ainesluvan lupaehtoa 2.

Päätöksen antopäivä on 22.11.2016, jolloin päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Valitusaika päättyy 22.12.2016. Julkipanoilmoitus on nähtävillä 21.11.2016 - 22.12.2016 Joutsan kunnan ilmoitustaululla.

Päätös on nähtävissä valitusaikana Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä, os. Länsitie 5.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja p. 040 3479 209

21.11.2016
Ympäristölautakunta


Vapaa-aikatoimen kohdeavustukset

10. marraskuuta 2016

vuodelta 2016 ilmoitetaan liikunta- ja nuorisoyhdistysten haettaviksi.
Avustusta myönnetään kohdeavustukseksi laskettaviin tapahtumiin
tositteiden perusteella. Hakemukset tulee toimittaa ke 30.11.2016
mennessä Joutsan kunnan vapaa-aikatoimi, Länsitie 7, 19650 Joutsa.

Lisätietoja avustuksista kunnan vapaa-aikatoimesta kari.kosunen@joutsa.fi
tai p. 0400 530 046.

Lomakkeita saa kunnanviraston yhteispalvelupisteestä, vapaa-aikatoimistosta
tai kunnan nettisivuilta osiosta Asiointi ja neuvonta.
 

Joutsan kunnan vapaa-aikatoimi 


Kuulutus rantaosayleiskaavan muutoksesta

9. marraskuuta 2016

Rantaosayleiskaavan muutos, Koivula 172-413-1-45

Kaavamuutoksen kaavaluonnos asetetaan yleisesti nähtäville 9.11.- 9.12.2016 väliseksi ajaksi. Kaavaluonnos on nähtävillä kunnan teknisellä osastolla os. Länsitie 5 ja internetissä os. www.joutsa.fi/kaavoitus.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on virheen korjaaminen kiinteistöllä Koivula 172-413-1-45. Kiinteistöllä on vanhastaan rakennuslupa vuodelta 1983 ja rakennettu loma-asunto, mikä olisi tullut huomioida vanhana rakennuspaikkana ensimmäistä kaavaa laadittaessa. Kaavamuutoksessa tämä rakennuspaikka merkitään rantaosayleiskaavaan vanhana rakennuspaikkana.

9.11.2016
Joutsan kunta, tekninen osasto


TARJOUSPYYNTÖ: Kotisiivouspalvelut

27. lokakuuta 2016

 

Joutsan kunnan perusturvalautakunta pyytää tarjouksia seuraavasta palvelusta:

SOTAINVALIDEILLE JA VETERAANEILLE TUOTETTAVAT KOTISIIVOUSPALVELUT Ajalle 1.1.2017 - 31.12.2017.

Hankinnasta on ilmoitettu kunnan virallisella ilmoitustaululla ja paikallislehti Joutsan Seudussa 26.10.2016.

Jättääkseen tarjouksen edellä mainittuun palveluhankintaan, tulee tarjoajan noutaa tai pyytää tarjouskilpailuun liittyvät tarjouspyyntöasiakirjat kunnan yhteispalvelupisteestä osoitteesta Länsitie 5, Joutsa tai sähköpostitse osoitteesta kunta@joutsa.fi tai soittamalla puh. 0400 454 044.

Tarjous liitteineen tulee toimittaa ke 9.11.2016 klo 12.00 mennessä.

Joutsa 19.10.2016
Perusturvalautakunta


Laitoshuoltaja

26. lokakuuta 2016

Hakuaikaa jatketaan.

Joutsan kunnan tekninen osasto hakee laitoshuoltajaa vakituiseen työsuhteeseen.  Työkohteet ovat pääsääntöisesti Leivonmäellä.

Työsuhde edellyttää oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä ja kehittymiskykyä. Työssä tarvitaan joustavuutta, järjestelykykyä, hyvää fyysistä terveyttä sekä ripeää otetta työhön, sillä henkilö joutuu siirtymään nopeastikin eri toimipisteisiin.

Kelpoisuusvaatimuksena on aikaisempi työkokemus.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan ja työaika on 38,25 h/vk. 

Työsuhteessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen Joutsan kunnan tekniselle osastolle osoitettuna 7.11.2016 klo 15.00 mennessä osoitteella: Joutsan kunta/tekninen osasto, Länsitie 5, 19650  JOUTSA. Kirjekuoreen merkintä laitoshuoltaja. Hakemuksia ei palauteta. Aikaisemmat hakemukset huomioidaan.

Työsuhteeseen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työsopimuksen allekirjoitusta.

Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Lisätietoja antaa laitoshuollon esimies Jaana Saarela, puh. 040 521 1881, s-posti jaana.saarela@joutsa.fi.

Joutsa 24.10.2016
Tekninen lautakunta


Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen

25. lokakuuta 2016

Joutsan kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 31.10.2016 klo 18 valtuustosalissa, Länsitie 7, Joutsa.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Joutsan kunnan-
virastolla torstaina 3.11.2016 klo 10 - 15.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne

 

Käsiteltävät asiat

  1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
  3. Määräalojen ostaminen kiinteistöistä 172-402-4-599 ja 172-402-4-589
  4. Joutsan Palvelukoti ry:n takaushakemus
  5. Suur-Savon Sähkö Oy:n ilmoitus osakkeiden siirtymisestä ja
      lunastusmenettelystä
  6. Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017
  7. Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2017
  8. Yleishyödyllisten yhteisöjen omistamien kiinteistöjen vapauttaminen
      kiinteistöverosta vuonna 2017
  9. Kunnanvaltuuston koko 1.6.2017 lukien
10. Vanhuspalveluiden lisämäärärahatarve vuodelle 2016
11. Talousarviomuutokset, investointiosa 2016
12. Joutsan kunnan lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevasta
      lakipakettiluonnoksesta
13. Muut esille tulevat asiat
14. Ilmoitusasiat 


Asemakaavamuutoksen hyväksyminen

25. lokakuuta 2016

KUULUTUS

Joutsan kunnanhallitus on kokouksessaan 3.10.2016 § 165 hyväksynyt asemakaavan muutoksen Teollisuustien korttelissa 100, jossa teollisuustontin aluetta on laajennettu pohjoiseen päin.

Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä kunnan teknisellä osastolla os. Länsitie 5 ja internetissä os.www.joutsa.fi/kaavoitus.

25.10.2016

Joutsan kunta, tekninen osasto


Miten sinä parantaisit lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia

7. lokakuuta 2016

Miten sinä parantaisit lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia Keski-Suomessa – kerro ideasi otakantaa.fi -osoitteessa 19.10. mennessä

Keski-Suomessa halutaan uudistaa lasten, nuorten ja perheiden palveluja. Parhaillaan valmistellaan hanketta, jonka tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin sekä heidän omien voimavarojen vahvistaminen. Keskisuomalaisilta perheiltä, nuorilta, lapsilta, kunnilta, järjestöiltä, yrityksiltä, seurakunnilta sekä muilta toimijoilta toivotaan ideoita, kommentteja ja mielipiteitä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen. Ideat ja kommentit voi esittää osoitteessa www.otakantaa.fi 19.10. mennessä.

Kunnat, yritykset, järjestöt sekä seurakunnat voivat ilmoittaa kiinnostuksestaan hankekumppanuuteen otakantaa.fi -osoitteessa 19.10. mennessä

Hankekumppanuudesta kiinnostuneet keskisuomalaiset kunnat, yritykset, järjestöt sekä seurakunnat voivat esittää myös kiinnostuksensa hakukumppanuudesta www.otakantaa.fi -sivulla.

Keski-Suomen hankkeessa on tarkoituksena kehittää perhekeskustoimintamalli, parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa, kehittää erityis- ja vaativamman tason palveluita sekä edesauttaa toimintakulttuurin muutosta. Hankehakemus on osa hallituksen kärkihankkeen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE).

Hankehakemusta valmistelee Keski-Suomen SOTE 2020. Hankehakemus jätetään 4.11.2016 mennessä.

www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/107/

Lisätietoja: Hanketyöntekijä Petri Oinonen, p. 050 412 4028, sähköposti petri.oinonen(at)jkl.fi

www.jyvaskyla.fi/sote2020/lapsiperheet
stm.fi/lapsi-ja-perhepalvelut/valtionavustukset

stm.fi/documents/1271139/1953486/Lape_esite_lapsille_ja_nuorille.pdf/bea4789e-cf1d-4052-aa27-da5ad3455fdf


Julkipanoilmoitus päätöksen antamisesta

5. lokakuuta 2016

Joutsan kunnan ympäristölautakunta on kokouksessaan 29.09.2016 § 39 päättänyt lopettaa
tilaa Taipale 172-404-2-126 koskevan ympäristölupahakemuksen käsittelyn.

Päätöksen antopäivä on 7.10.2016, jolloin päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen
tietoon. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Valitusaika päättyy 7.11.2016.
Julkipanoilmoitus on nähtävillä 6.10.2016 - 7.11.2016 Joutsan kunnan ilmoitustaululla.

Päätös on nähtävissä valitusaikana Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä, os. Länsitie 5.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristötarkastaja p. 040 3479 209.

 

6.10.2016
Ympäristölautakunta

 


Joutsan kunta myy vanhan Sisu kuorma-auton

27. syyskuuta 2016

Myydään

Joutsan kunta myy tarjousten perusteella vanhan

Sisu SL 210CKH-6x2 tiehoitoauton.

Kauppaan sisältyy mm. alusterä, Hiab, TVH-aura ja tukki-/pylväsperävaunu.

Kirjalliset ostotarjoukset yhteystietoineen pyydetään antamaan os. Joutsan kunta, tekninen os. Länsitie 5, 19650 Joutsa tai sähköpostiin kunta@joutsa.fi 28.10.2016 klo 12.00 mennessä. Myyjä pidättää oikeuden hylätä jätetyt tarjoukset.

Lisätiedot ja autoon tutustuminen:

Reijo Tamminen p. 040-7018603 tai

Veijo Penttinen p. 040-3580013 

Kuvat ja lisätiedot:

http://www.nettikone.com/sisu/sl/1555889


Laitoshuoltaja

22. syyskuuta 2016

Joutsan tekninen osasto hakee vakituiseen työsuhteeseen laitoshuoltajaa.
Työsuhde edellyttää oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyä. Työssä tarvitaan joustavuutta, järjestelykykyä, hyvää fyysistä terveyttä sekä ripeää otetta työhön, sillä henkilö joutuu siirtymään nopeastikin eri toimipisteisiin.
Katsomme eduksi, että työntekijällä on oma auto ja ajokortti.
Kelpoisuusvaatimuksena on laitoshuoltajantutkinto.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan ja työaika on 38,25 h/vk. 
Työsuhteessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen 13.10.2016 klo 15.00 mennessä osoitteella:
Joutsan kunta/tekninen osasto, Länsitie 5, 19650  JOUTSA.
Kirjekuoreen merkintä laitoshuoltaja. Hakemuksia ei palauteta.

Työsuhteeseen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työsopimuksen allekirjoitusta.
Työ alkaa sopimuksen mukaan.
Lisätietoja antaa Laitoshuollon esimies Jaana Saarela, puh. 040 521 1881, s-posti jaana.saarela@joutsa.fi.


Rantaosayleiskaavan muutos, Koivula 172-413-1-45

20. syyskuuta 2016

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville 22.9.- 24.10.2016 väliseksi ajaksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kunnan teknisellä osastolla os. Länsitie 5 ja internetissä os. www.joutsa.fi/kaavoitus.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on virheen korjaaminen kiinteistöllä Koivula 172-413-1-45. Kiinteistöllä on vanhastaan rakennuslupa vuodelta 1983 ja rakennettu loma-asunto, mikä olisi tullut huomioida vanhana rakennuspaikkana ensimmäistä kaavaa laadittaessa. Kaavamuutoksessa tämä rakennuspaikka merkitään rantaosayleiskaavaan vanhana rakennuspaikkana.

 

21.9.2016

Joutsan kunta, tekninen osasto


Lähihoitaja

19. syyskuuta 2016

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se jota etsimme!
Haemme vakinaiseen työsuhteeseen lähihoitajaa Joutsan vanhuspalveluihin.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa
ja Leivonmäki ja väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonais-
valtaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työ on kolmivuorotyötä.
Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Käytössämme on autonominen työvuorosuunnittelu
vapaa-ajan ja vuorotyön yhteensovittamiseksi.

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä
kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä Effica -potilastietojärjestelmä.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Lähihoitajan tehtävään edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja).

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Tehtävän täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:in mukainen.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi
Liitteinä vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo.
Paperiset hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 3.10.2016 klo 15.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen:
Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus lähihoitaja"

Työ alkaa 1.12.2016 tai sopimuksen mukaan.

Yhteystiedot:
asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio puh. 040 358 8160, terhi.kallio@joutsa.fi
vastaava sairaanhoitaja Anne Alaharju puh. 040 554 2664, anne.alaharju@joutsa.fi 
vastaava sairaanhoitaja Helvi Laitinen puh. 040 160 4974, helvi.laitinen@joutsa.fi 

 

 


Lähihoitaja (2)

19. syyskuuta 2016

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se jota etsimme!
Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen 31.12.2016 saakka, kahta lähihoitajaa Joutsan vanhuspalveluihin.
Tehtävä jatkuu mahdollisesti tämänkin jälkeen.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa
ja Leivonmäki ja väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonais-
valtaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työ on kolmivuorotyötä.
Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Käytössämme on autonominen työvuorosuunnittelu
vapaa-ajan ja vuorotyön yhteensovittamiseksi.

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä
kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä Effica -potilastietojärjestelmä.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Lähihoitajan tehtävään edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja).

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi
Liitteinä vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo.
Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 3.10.2016 klo 15.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen:
Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus lähihoitaja".

Työ alkaa 24.10.2016 tai sopimuksen mukaan.

Yhteystiedot:
asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio puh. 040 358 8160, terhi.kallio@joutsa.fi
vastaava sairaanhoitaja Helvi Laitinen puh. 040 160 4974, helvi.laitinen@joutsa.fi 

 


Syksyn vesivoimistelu- ja liikuntaryhmät ovat alkaneet

7. syyskuuta 2016

VESIJUMPAT LEIVONMÄEN UIMAHALLILLA
Uimahallilla eläkeläisten vesivoimisteluryhmät 5.9.2016 alkaen maanantaisin ja torstaisin 
klo 9.45 - 10.30, klo 11.30 - 12.15 ja klo 13.15 - 14.00. Jumpan hinta 3 €, sarjalippu 10 krt 24 €.
Aamupäivän jumppiin on linja-autokuljetus Joutsan matkahuollosta klo 9.00, paluu klo 11.00,
kyydin ja jumpan hinta 6 €.

Työikäisten vesivoimisteluryhmä to 8.9.2016 alkaen torstaisin klo 19.00 - 19.45, jumpan hinta 6 €,
sarjalippu 10 krt 48 €. Tervetuloa ryhmiin!

 

VIRTAA VARTTUNEILLE -LIIKUNTARYHMÄ
Joutsan liikuntahallilla 7.9.2016 alkaen keskiviikkoisin klo 11.00 - 12.00, tarjolla monipuolista kaikille
soveltuvaa perusliikuntaa, jumpan hinta 1 €. 
Tervetuloa, Kunnossa Kaiken Ikää!

Joutsan kunta vapaa-aikatoimi 

HUOM!
Ryhmiin ei ole ennakkoilmoittautumisia, vaan niihin voi tulla mukaan koko syksyn ajan.


Hankevetäjä

5. syyskuuta 2016

YTYÄ -YRITYSPUISTO YHTEISTYÖLLÄ JA VERKOSTOILLA -hanke

tarvitsee vahvan verkostotoimijan ja yritysmaailman asiantuntijan

HANKEVETÄJÄKSI ajalle 1.10.2016 - 31.8.2018.

Valinnassa painotamme työkokemusta yrityksissä ja yritysverkostoissa sekä hankemaailman
osaamista.

Joutsaan voit tutustua kunnan kotisivuilla www.joutsa.fi ja hankesuunnitelma löytyy kohdasta Elinkeinot
ja yrittäjyys/Hanketoiminta.

Työpaikkaa haetaan 16.9.2016 mennessä sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi, työavain: 115426.
Liitteenä pyydämme toimittamaan vapaamuotoisen hakemuksen ja ansioluettelon.

Lisätietoja kunnanjohtaja Harri Nissinen puh. 050 654 35 ja toimistosihteeri Leena Hietala puh. 040 592 4012.

Joutsa, 1.9.2016 


Ympäristötarkastajan hyväksymä ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

1. syyskuuta 2016

Ympäristötarkastaja antaa ympäristönsuojelulain 118 § mukaisesta meluilmoituksesta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

 Päätös meluilmoituksesta ja niihin liitetyt asiakirjat ovat kuulutusajan nähtävänä Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

 Ilmoituksen tekijä
Paukku Team Ry.

 Toiminta ja sen sijainti
Rokkiralli autourheilukilpailu 17.9.-18.9.2016
 Joutsan seudun ratakeskus Röksäntie 169, Joutsa

Päätöksen antopäivä 02.09.2016

  Muutoksenhaku
Meluilmoitukseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Joutsan kunnan ympäristötarkastajalta p. 040 3479 209

 Tämä ilmoitus on julkipantu Joutsan kunnan ilmoitustaululle ajaksi 01.09. -03.10.2016

 Joutsassa 01.09.2016

Ympäristötarkastaja


Liikunta-alueiden hoitajan toimi

29. elokuuta 2016

Haemme Joutsan kunnan vapaa-aikatoimen monipuolisiin tehtäviin liikunta-alueiden hoitajaa.

Pääasiallisena työtehtävänä on Joutsan kunnan ylläpitämien liikunta-alueiden ympärivuotinen hoito- ja kunnossapito.

Työhön sisältyy myös liikuntavälineiden ylläpitotehtäviä eri kohteissa ja liikuntahallin vahtimestarina toimimista sekä erilaisten urheilutapahtumien järjestelytehtäviä.

Liikunta-alueiden hoitajan tehtävään sisältyy myös kunnan uimarantojen ylläpitotehtäviä.

Oman auton käyttö työssä on välttämätöntä. Kokemus erilaisten ympäristönhoitokoneiden kuljettamisesta on hakijalle eduksi. Lisäksi hakijalle on eduksi liikuntapaikkojen hoitajan ammattitutkinto ja aikaisempi työkokemus liikunta-alueiden ylläpidosta.

Työsuhde on vakituinen ja kokoaikainen. Työssä käytetään tarvittaessa työajan liukumaa. Palkkaus on TS:n mukainen. Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Vapaamuotoinen kirjallinen hakemus ja ansioluettelo toimitetaan 12.9.2016 klo 15.00 mennessä osoitteella: Joutsan kunta, tekninen osasto, PL 20, 19650 Joutsa. Kuoreen merkintä: ”liikunta-alueiden hoitaja”. 

Hakemuksia liitteineen ei palauteta.


Suunta -ryhmä

19. elokuuta 2016

Sinä nuori vanhempi (alle 30v), työtön tai työelämän ulkopuolella oleva, joka haluat miettiä oman työelämäsi suuntaa ryhmässä, ota yhteyttä!

26.8. aloittaa Joutsassa uusi ryhmä, johon ehtii vielä mukaan! 
Ryhmä kokoontuu perjantaisin klo 9 - 12  TyöVarikolla, os. Jousitie 54 B
Ota yhteyttä: Tanja Tervanen 
etunimi.sukunimi@nuortenystavat.fi, 050 365 3096

Nuorten vanhempien SUUNTA-ryhmissä voi tavata muita nuoria vanhempia, syventää ymmärrystä itsestä, vanhemmuudesta ja oman elämän ihmissuhteista sekä pohtia arjen selviytymistä ja suuntaa työelämässä. Ryhmiin voivat osallistua alle 30-vuotiaat, työttömät tai työelämän ulkopuolella olevat nuoret vanhemmat, jotka  haluavat pohtia toimintakykynsä haasteita ja rajoitteita ja löytää vaihtoehtoja työelämässä.

Hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy (JAMK) ja osatoteuttajana on Nuorten Ystävät palvelut Oy.
Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Tervetuloa mukaan pian alkaviin SUUNTA –ryhmiin:

Lisätietoa projektista:
www.jamk.fi/suunta
www.facebook.com/suuntahankeesr


Seniori kuntosalin starttikurssi

17. elokuuta 2016

Seniorikuntosalilla alkaa keskiviikkona 17.8. Kuntosali Startti- kurssi.

Startti -kurssilla perehdytään ikääntyneen ihmisen kuntosaliharjoittelun perusteisiin ja opetellaan salin laitteiden käyttö. Tiedustelut ja ilmoittautuminen kurssille 10.8. mennessä puh.040 516 2910 (puhelinaika ma - pe klo 8.00 -9.00 ja 14.30 -15.30)/Seniorikeskus fysioterapeutti.  


Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

17. elokuuta 2016

Paukku Team Ry on toimittanut ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee Joutsan kunnassa 17.-18.09.2016 ajettavaa Rokkiralli autourheilukilpailua.

 

Kilpailupaikka on Joutsan seudun ratakeskus. Ilmoituksen johdosta on asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus tehdä muistutuksia ilmoituksesta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä ilmoituksesta.

 

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on osoitettava ja toimitettava Joutsan kunnan ympäristölautakunnalle 31.08.2016 klo 15.00 mennessä osoitteella PL 20, Länsitie 5, 19651 Joutsa. Ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä 18.08. - 31.08.2016 välisen ajan Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

 

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja p. 040 3479 209

 

 Joutsassa 17.08.2016

 

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Ympäristötarkastaja

 

 

 


Fysioterapeutti

9. elokuuta 2016

Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas fysioterapeutti; olet se jota etsimme! Haemme vakinaista fysioterapeuttia Joutsan vanhuspalveluihin; työympäristönä on kotihoito, asumispalveluyksiköt, vanhainkoti ja seniorikeskustoiminta.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki ja väestössämme on paljon ikäihmisiä.  

Vanhuspalveluiden fysioterapeutin työ painottuu ennaltaehkäisevään toimintaan ja on ennen kaikkea kotihoitoa tukevaa ja edistävää. Työ painottuu sekä asiakkaiden että hoitohenkilökunnan neuvontaan ja ohjaukseen. Eduksi katsotaan monipuolinen työkokemus ikäihmisten kanssa sekä perehtyneisyys neurologisiin sairauksiin ja gerontologiaan.

Hakijalta edellytämme hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä aitoa kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Lisäksi ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus edellytetään hakijalta. Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Tehtävään edellytetään sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa tai terveydenhuoltoalan aikaisempaa opistoasteista tutkintoa sekä kiinnostusta ikäihmisten toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän toiminnan kehittämiseen.
Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimen täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:in mukainen.

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 26.8.2016 klo 15.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA.

Työavain:                                       114005

Kysy rohkeasti lisää: Kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089, soittoaika ma - pe klo. 8.00 – 11.00 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi    
Asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, puh. 040 358 8160 tai terhi.kallio@joutsa.fi


Ympäristötarkastajan hyväksymä ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

4. elokuuta 2016

Ympäristötarkastaja antaa ympäristönsuojelulain 118 § mukaisesta meluilmoituksesta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

Päätös meluilmoituksesta ja niihin liitetyt asiakirjat ovat kuulutusajan nähtävänä Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

 Ilmoituksen tekijä
Kukko Racing Ry.

  Toiminta ja sen sijainti
Rokkiralli autourheilukilpailu, Joutsan seudun ratakeskus Röksäntie 169, Joutsa

 Päätöksen antopäivä 05.08.2016

 Muutoksenhaku
Meluilmoitukseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Joutsan kunnan ympäristötarkastajalta p. 040 3479 209

Tämä ilmoitus on julkipantu Joutsan kunnan ilmoitustaululle ajaksi 04.08. -05.09.2016

 Joutsassa 04.08.2016
Ympäristötarkastaja


Omaishoitajien ja hoidettavien virkistyspäivä

2. elokuuta 2016


Virkistyspäivä omaishoitajille ja hoidettaville sekä läheisistään huolehtiville 10.8.2016 klo 10 - 14.30 Pekkasten leirikeskuksessa

Ilmoittautumiset 5.8.2016 mennessä
puh. 050 409 6975 Elisa Järvenpää tai puh. 040 759 6707 Paula Pajala

OHJELMA:
klo 10.00                          Yhteistyökumppanit esittäytyvät
klo10.30                           Tuolijumppa, ulkoilua, leikkimielistä kisailua  
klo 11.00                          Ruokailu (jauhelihakeitto, leivät ja ruokajuomat)
klo 12.00                          Runoesityksiä, musiikkia, yhteislaulua ja ulkoilua
klo 14.00                          Päivän päätöskahvit

Jos olet tulossa ja omaat tarinankertojan taidot tai runonlausunnan ja olet valmis jakamaan sen meille kaikille, kerro se ilmoittautumisen yhteydessä.

Tilaisuuden järjestävät: Paula Pajala SPR:n omaishoitajien tukitoiminta
Elisa Järvenpää  Jyvässeudun Omaishoitajat ry OmaisOiva -toimintaKuulutus maa-aineslupahakemuksesta

28. heinäkuuta 2016

Hakija: Mynttinen Taisto
             Länsitie 1
             
19650 Joutsa

Hakemus

Taisto Mynttinen hakee maa-aineslain mukaista lupaa soran ja hiekan ottamiseen. Lupahakemus koskee noin 10 500 m2:n ottamisaluetta tilalla Metsä-Koittila 9:155 Joutsan kunnan Tammilahden kylässä. Maa-aineslupaa haetaan 37 500m3:n maa-ainesmäärälle 10 vuodeksi alkaen siitä, kun lupapäätös on saanut lainvoiman.

Nähtävilläpito

Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 28.7.2016 – 26.8.2016 osoitteessa: Joutsan kunta, yhteispalvelupiste, Länsitie 5, 19650 JOUTSA. Avoinna ma-pe klo 9-15.

 Muistutukset ja mielipiteet

Hakemusta koskevat muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena viimeistään 26.8.2016 klo 15 Joutsan kunnan ympäristölautakunnalle osoitteeseen PL 20, 19650 JOUTSA.

 Lisätiedot: ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, p. 040 3479 209

 27.7.2016

Ympäristölautakunta


Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

25. heinäkuuta 2016

KUULUTUS

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ilmoittaja                         Kukko Racing ry.
                                         Markkulantie 10
                                          41770 Leivonmäki

Sijainti                             Joutsan seudun Ratakeskus
                                         Röksäntie 169
                                         19650 Joutsa

 Toiminta                           Rokkiralli autourheilukilpailu

                                            20.08.2016    klo 07.00-21.00

                                            21.08.2016    klo 07.00-21.00

 

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemus on nähtävänä Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä (os. Länsitie 5).Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutuksen tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asiaosaista, on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet asiasta tulee toimittaa 1.8.2016 mennessä osoitteella Joutsan kunta, tekninen osasto ympäristölautakunta Länsitie 5, 19650 Joutsa. Lisätietoja lupahakemuksesta antaa ympäristötarkastaja puh. 040 3479 209.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 25.7. – 1.8.2016 välisen ajan Joutsan kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla.

Joutsa 25.7.2016

Ympäristölautakunta/ympäristötarkastaja

 


Koulutyö Joutsan peruskouluissa ja lukiossa

12. heinäkuuta 2016

KOULUTYÖ JOUTSAN PERUSKOULUISSA JA JOUTSAN LUKIOSSA
alkaa keskiviikkona 10.8.2016.

Perusopetuksen koulut ovat Joutsan yhtenäiskoulu, Kurkiauran koulu ja Mieskonmäen koulu.
Ensimmäiselle luokalle tulevat v. 2009 syntyneet lapset. 
Esiopetus Päiväkoti Esikoissa alkaa keskiviikkona 10.8.2016 klo 9.00

Perus- ja esiopetuksen koulukuljetusten reittisuunnitelmista ja aikatauluista tiedotetaan elokuun alussa ennen koulujen alkua. Reittien osalta pyritään pääosin noudattamaan aiempia suuntia ja aikatauluja.

Joutsan kunnan koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2016-2017, sekä sivistyslautakunnan vahvistamat koulukuljetuksen periaatteet ja koulukuljetussääntö ovat luettavissa kunnan Internet-sivulla osoitteessa
http://www.joutsa.fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus

Joutsassa 12.7.2016                            Sivistyslautakunta


Get this feed  codestrat concrete5 addon development
« Edellinen1234Seuraava »