TARJOUSPYYNTÖ

17. lokakuuta 2017

Joutsan kunnan perusturvalautakunta pyytää tarjouksia seuraavasta palvelusta: 

SOTAINVALIDEILLE JA VETERAANEILLE TUOTETTAVAT KOTISIIVOUSPALVELUT
Ajalle 1.1.2018-31.12.2018.

Hankinnasta on ilmoitettu kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan internet sivuilla. 

Jättääkseen tarjouksen edellä mainittuun palveluhankintaan tulee tarjoajan noutaa tai pyytää tarjouskilpailuun liittyvät tarjouspyyntöasiakirjat kotihoidon toimistolta osoitteesta Myllytie 14, Joutsa tai sähköpostitse osoitteesta tiina.savolainen@joutsa.fi, puh. 040-358 8161. 
Tarjous liitteineen tulee toimittaa 3.11.2017 klo 15.00 mennessä. 

Joutsa 17.10.2017
Perusturvalautakunta


Viranhaltijapäätökset julkaistu 13.10.2017

13. lokakuuta 2017

viranhaltijapaatokset_julkaistu_13_10_2017.pdf

Päätökset kokonaisuudessaan nähtävillä ko. viranhaltijalla. Viranhaltijapäätökset julkaistu 11.10.2017

11. lokakuuta 2017

viranhaltijapaatokset_julkaistu_11_10_2017.pdf

Päätökset kokonaisuudessaan nähtävillä ko. viranhaltijalle. 


Kansalaisopiston rehtorin viransijaisuus

10. lokakuuta 2017

Joutsan kunta

Puulan seutuopisto

Puulan seutuopisto julistaa haettavaksi kansalaisopiston rehtorin viransijaisuuden ajalle 6.11.2017-31.12.2019.
Puulan seutuopisto toimii Joutsan, Kangasniemen ja Toivakan kuntien alueella ja sen ylläpitäjä on Joutsan kunta.
Kansalaisopistossa annetaan vapaan sivistystyön mukaista opetusta n. 10 700 tuntia vuodessa.

Kansalaisopiston rehtorilta odotamme aktiivista työotetta, kehittämishalukkuutta, yhteistyökykyä, talous- ja 
johtamistaitoa sekä kansalaisopiston tuntemusta. Kansalaisopiston rehtorin viran kelpoisuusvaatimuksena  on
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset määrittelevän asetuksen 986/1998 2 §:n mukainen kansalais-
opiston rehtorin kelpoisuus tai muu soveltuva koulutus ja kokemus vastaavista tehtävistä.

Palkkaus on OVTES:n mukainen ja viran täyttämisessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Virkaan valitun tulee ennen
viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan sekä lain 504/2002 6 §:n mukainen
rikosrekisteriote.

Hakemus, johon liitetään kelpoisuutta osoittavat todistukset ja nimikirjanote tai CV, tulee toimittaa 24.10.2017 
klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Joutsan kunta/Puulan seutuopisto
"Rehtori"
PL 20
19651 Joutsa

WWW-osoite       http://www.joutsa.fi ja http://www.puulanseutuopisto.fi
Yhteystiedot        Lisätietoja antaa peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen, puh. 0400 641 105 tai paivi.hakulinen@joutsa.fi
                            ja kansalaisopiston rehtori Sari-Maarit Peltola, puh. 040 357 6255 tai sari.peltola@joutsa.fi
Työpaikan osoite 19650 JOUTSA
Palkkaus             OVTES:n mukainen
Työ alkaa            6.11.2017 tai sopimuksen mukaan
Työaika               kokoaikatyö
Työn kesto          yli 12 kuukautta
Haku päättyy      24.10.2017 klo 15.00
Työavain             154107


Viranhaltijapäätökset julkaistu 9.10.2017

9. lokakuuta 2017

viranhaltijapaatokset_julkaistu_9_10_2017.pdf

Päätökset kokonaisuudessaan nähtävillä ko. viranhaltijalla. 


Kuntosalin vuoromuutokset

9. lokakuuta 2017

Kunnan kuntosali (Jousitie 54B) on varattu Joutsan kunnan vanhuspalveluille

ke 11.10.2017 klo 16.00 - 17.00 ja ke 18.10.2017 klo 16.00 - 17.00

lisäksi keskivikkoisin 11.10.2017 sekä 25.10.2017 - 29.11.2017 klo 10-13 Helperin sekä koululiikunnan käyttöön.Lupasihteerin toimi

5. lokakuuta 2017

Teknisellä -ja ympäristöosastolla on haettavana lupasihteerin toimi.

Lupasihteerin tehtäviin kuuluvat kunnan rakennus- ja ympäristövalvonnan lupasihteerin monipuoliset valmistelu- ja arkistoinnin tehtävät sekä asiakaspalvelutehtävät.

Lupasihteerin toimen kelpoisuutena on tehtävään soveltuva kaupallinen tai tekninen koulutus sekä vähintään vuoden kokemus vastaavista tehtävistä.

Hakijan eduksi katsotaan Lupapisteen sähköisen lupamenettelyn tuntemus ja perehtyneisyys Sito Louhi -kuntarekisteriympäristöön.

Toivomme, että olet oma-aloitteinen, tarkka, yhteistyökykyinen ja joustava.

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön TS:n mukaan. Tehtävässä sovelletaan 4 kk:n koeaikaa.
Ennen toimen vastaanottamista pyydetään esittämään hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta.

Organisaation kuvaus

Työpaikka sijaitsee Joutsan kunnan teknisellä -ja ympäristöosastolla os. Länsitie 5, 19650 Joutsa

Työpaikkaa haetaan sähköisesti Kuntarekry-sivuston kautta (www.kuntarekry.fi).

Hakuaika päättyy 20.10.2017 klo 12.

Yhteystiedot

Jari Lämsä, tekninen johtaja p. 0400 646848


Kunnanhallituksen asialista 9.10.2017

4. lokakuuta 2017

Joutsan kunnanhallitus                                                      09.10.2017

 AIKA                             09.10.2017 klo 16:15

 PAIKKA                        Käräjäsali

 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

TIETOTURVASUUNNITELMA JA TIETOTURVAN RISKIANALYYSI.

6

5

ORAVAKIVEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEEN LIITTYVIEN KIINTEISTÖKAUPPOJEN ESISOPIMUSTEN TEKEMINEN ESKO TEMISEVÄN JA LAUTTURINTUPA OY:N KANSSA

 

8

6

ORAVAKIVEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

10

7

ILMOITUSASIAT

15

8

MUUT ASIAT

16

 

 


Asemakaavan muutos Myllytiellä, kortteli 407

4. lokakuuta 2017

Joutsan kunnanhallitus hyväksyi 7.8.2017 asemakaavan muutoksen kortteliin 407, Myllytielle.

Asemakaavalla muodostuvat Myllytien ranta-alueelle AP-tontit 5-8.
Asemakaavan muutos on lainvoimainen.

4.10.2017
Joutsan kunta


Asemakaavan hyväksymispäätös

4. lokakuuta 2017

Joutsan kunnanhallitus hyväksyi 25.9.2017 § 82 valtatien 4:n muutoksiin liittyvän
Leivonmäen asemakaavojen osittaisen kumoamisen. Asiakirjoihin voi tutustua
kunnanvirastolla ja sähköisesti kunnan kotisivuilla www.joutsa.fi/kaavoitus

Asemakaavan kumoamisella mahdollistetaan valtatien 4 tiesuunnitelman
hyväksyminen Leivonmäen taajaman kohdalla. Leivonmäen yritystalon ja 
Teboilin kortteleita koskevan asemakaavan laatiminen jatkuu erillisenä
asemakaavana. 

 


Perhetyöntekijä

4. lokakuuta 2017

Haemme työsopimussuhteista perhetyöntekijää sosiaalihuoltolain ja lastensuojelun avohuollon edellyttämiin tehtäviin. Työn pääpaino on ehkäisevässä perhetyössä, mutta työhön kuuluu myös vähäisessä määrin lastensuojelun perhetyötä.

Työ kohdistuu tuen tarpeessa oleviin lapsiperheisiin. Perhetyöntekijä tukee ja ohjaa perheitä. Työskentely tapahtuu pääsääntöisesti päiväluonteisesti, mutta saattaa tarvittaessa sisältää asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ilta- ja viikonlopputyötä.

Työntekijältä edellytetään ammatillista perustutkintoa tai alan aikaisempaa kouluasteista ammatillista tutkintoa. Työssä vaaditaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kannustavaa työotetta ja kykyä kuulla asiakasta, joustavuutta sekä vastuullisuutta. Työn liikkuvuuden vuoksi oman auton käytön mahdollisuus on välttämätön.

Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) edellyttämä ote rikosrekisteristä. Sosiaalihuollon tehtävissä toimivien lähihoitajien tulee olla hakenut nimikesuojausta rekisteröitymällä Valviran ammattihenkilölain mukaiseen rekisteriin.

Hakemukset, minkä liitteenä on CV ja todistusjäljennökset, toimitetaan 20.10.2017 klo 12 mennessä osoitteella: Joutsan kunta, Johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä, PL 20, 19651 Joutsa. Kuoreen merkintä "Perhetyöntekijä". 

Haku päättyy: 20.10.2017 klo 12.00
Työsuhteen kesto: vakinainen
Työn luonne: kokopäivätyö
Työ alkaa: 1.11.2017 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES:n mukainen
Työavain (kuntarekryssä): 153537
Yhteystiedot: Johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä puh. 040 358 0009


Sidonnaisuusilmoitukset lisätty

3. lokakuuta 2017

Sidonnaisuusilmoitukset julkaistu kunnan kotisivuilla osoitteessa http://www.joutsa.fi/hallinto-ja-paatoksenteko/sidonnaisuudet


Viranhaltijapäätökset julkaistu 2.10.2017

2. lokakuuta 2017

viranhaltijapaatokset_julkaistu_2_10_2017.pdf

Päätökset kokonaisuudessaan nähtävillä ko. viranhaltijalla. Perusturvalautakunta 26.9.2017 asialista

26. syyskuuta 2017

Perusturvalautakunta                                       26.09.2017

 AIKA                             26.09.2017 klo 16:15

 PAIKKA                        Kunnanviraston Käräjäsali, Länsitie 5, Joutsa

 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 

Asia

Otsikko

Sivu

15

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

16

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

17

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

18

PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALUSTAVA TALOUSARVIO  VUODELLE 2018 (ULKOINEN)

6

19

NUORTEN TYÖPAJAN TOIMINTARAPORTTI 1.7.2016-30.6.2017

9

20

PÄIHDEHUOLLON PALVELUT 2018

11

21

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

12

22

ILMOITUSASIAT

13

23

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

15

Lisälista

Asia

Otsikko

Sivu

24

PALVELURAKENNETYÖRYHMÄN RAPORTTI UUDESTA PALVELURAKENTEESTA

2

25

VANHUSPALVELUIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAN TARVE VUODELLE 2017

6


Viranhaltijapäätökset julkaistu 26.9.2017

26. syyskuuta 2017

viranhaltijapaatokset_julkaistu_26_9_2017.pdf

Päätökset kokonaisuudessaan nähtävillä ko. virnahaltijalla 


Lähihoitaja, 3 työsuhdetta

25. syyskuuta 2017

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se jota etsimme!

Haemme vakinaiseen työsuhteeseen kolmea (3) lähihoitajaa Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Asumispalveluissa tehdään kolmivuorotyötä ja kotihoidossa osa henkilöstöstä tekee kaksivuorotyötä ja osa kolmivuorotyötä.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki, väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Käytössämme on autonominen työvuorosuunnittelu vapaa-ajan ja vuorotyön yhteensovittamiseksi. Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Lähihoitajan tehtävään edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja).

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:in mukainen.

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 9.10.2017 klo 15.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus lähihoitaja".

 Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: 1.11.2017 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen
Työavain: 152693
Yhteystiedot: asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, puh. 040 358 8160, terhi.kallio@joutsa.fi tai kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089, marjatta.virtanen@joutsa.fi


Toimistosihteeri

21. syyskuuta 2017

Tehtävän kuvaus

Joutsan kunnan hyvinvointi- ja sivistysosaston tehtävä on järjestää kuntalaisille varhaiskasvatuksen, koulutoimen, kansalaisopiston, kirjasto- , kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palveluja. Perusopetuksen, lukio-opetuksen ja vapaan sivistystyön koulutuspalveluja järjestetään myös naapurikuntien oppilaita ja opiskelijoita varten.

Joutsan kunnan hyvinvointi- ja sivistysosastossa on haettavana toimistosihteerin tehtävä. Ensisijainen sijoituspaikka on koulutoimistossa.

Toimistosihteeriä haetaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 15.11.2017 alkaen.

Toimistosihteerin tehtävänä on vastata hyvinvointi- ja sivistysosaston asiakirjahallinnosta sekä osallistua asiakaspalvelu-, taloushallinto-, tilastointi- ja muihin toimistotehtäviin.

Koulutoimen tehtävien lisäksi hän osallistuu hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan kokousten valmisteluun mm. esityslistojen ja pöytäkirjojen valmistelu sekä lautakunnan päätösten toimeenpano. Lisäksi tehtävään kuuluu lautakunnan kokoussihteerin tehtävät sekä muut työnantajan määräämät tehtävät.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammattikorkeakoulu- tai opistoasteentutkinto. Eduksi luetaan kokemus vastaavista tai muista vaativista toimistotehtävistä. Lisäksi edellytetään toimisto-ohjelmien tuntemusta (Dynasty ja Pro Economica). Aikaisempi työskentely kunnallishallinnon tehtävissä katsotaan eduksi.

Palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Työaika on liukuva toimistotyöaika (36,25 h/vko).

Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun henkilön tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemuksiin on liitettävä kelpoisuutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo. Hakemukset pyydetään lähettämään 13.10.2017 klo 12 mennessä postitse osoitteeseen Joutsan kunta, peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen, PL 20, 19651 Joutsa. Kuoreen merkintä "Toimistosihteeri".

Työ alkaa: 15.11.2017 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES:n mukainen
Työavain: 152503
Yhteystiedot: Peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen, puh. 0400 641 105


Kunnanhallituksen asialista 25.9.2017

19. syyskuuta 2017

Joutsan kunnanhallitus                                                      25.09.2017

 AIKA                             25.09.2017 klo 16:15

 PAIKKA                        Käräjäsali

 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

VT4 MUUTOKSIIN LIITTYVÄ LEIVONMÄEN ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN

6

5

MÄNTYPIRTIN OSTAMINEN

7

6

HALLINTOJOHTAJA HANNU PULKKISEN EROANOMUS

9

7

ILMOITUSASIAT

10

8

MUUT ASIAT

11

 


Toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan muuttaminen

15. syyskuuta 2017

Hakija:  Harri ja Karolina Jokinen
              Tammimäentie 134
              19920 Pappinen

Sijainti
Tammimäentie 134, 19920 Pappinen, kiinteistötunnus 172-402-4-262

Hakemus
Harri ja Karolina Jokinen ovat toimittaneet hakemuksen 27.04.2015 myönnetyn
ympäristöluvan muuttamiseksi. Hakemus koskee nautakasvattamon laajentamista.

Nähtävilläpito
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 15.09. - 16.10.2017 osoitteessa: Joutsan kunta,
Asiointipiste, Länsitie 5, 19650 JOUTSA. Avoinna ma-pe klo 9- 15.

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemusta koskevat muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena viimeistään
16.10.2017 klo 15 Joutsan kunnan tekniselle lautakunnalle osoitteeseen PL 20, 19650
JOUTSA.

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, p. 040 3479 209

Joutsassa 14.09.2017
Tekninen lautakunta

  


Hyvinvointi ja sivistyslautakunnan kokouksen asialista 19.9.2017

13. syyskuuta 2017

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta                                       19.09.2017

 AIKA                             19.09.2017 klo 16:15

 PAIKKA                        Kunnanvirasto, os. Länsitie 5, Joutsa Käräjäsali

 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 

Asia

Otsikko

Sivu

15

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

16

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

17

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

18

SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 AJALTA 1.1.-30.6.2017

6

19

HYVINVOINTI- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2018  (ULKOINEN TOIMINTA)

8

20

KESKI-KIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN

10

21

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

11

22

ILMOITUSASIAT

12

23

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

13


Asemakaavan muutoksen hyväksyminen kortteliin 48

13. syyskuuta 2017

Joutsan kunnanvaltuusto hyväksyi 13.2.2017 § 11 asemakaavan muutoksen kortteliin 48.
Asemakaavaa koskeva valitus on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 16.8.2017.

Kunnanvaltuuston hyväksymä asemakaava on lainvoimainen ja se tulee voimaan tällä
kuulutuksella.

13.9.2017
Joutsan kunta 


Toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan muuttaminen

13. syyskuuta 2017

Hakija:               Kati ja Jouni Flinkman
                           Sokurantie 141
                           19670 Mieskonmäki

Sijainti:              Sokurantie 141, 19670 Mieskonmäki, kiinteistötunnus 172-406-1-855

Hakemus:         Kati ja Jouni Flinkman ovat ilmoittaneet hakemuksen 26.11.2003 myönnetyn ympäristöluvan muuttamiseksi. Kyseessä on tuotantosuunnan muutos lypsylehmistä emolehmiin.

Nähtävilläpito:
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 13.9.-13.10.2017 osoitteessa: Joutsan kunta, Asiointipiste, Länsitie 5, 19650 Joutsa. Avoinna ma-pe klo 9-15.

Muistutukset ja mielipiteet:
Hakemusta koskevat muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena viimeistään 13.10.2017 klo 15 Joutsan kunnan tekniselle lautakunnalle osoitteeseen PL 20, 19650 Joutsa.

Lisätiedot:        ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, puh. 040 3479 209

Joutsassa 12.9.2017
Tekninen lautakunta


Myllytien kevyenliikenteenväylän muutostyö

12. syyskuuta 2017

Tietyöilmoitus

Joutsan kunta rakentaa liikenneturvallisuuskohteena Myllytien kevyenliikenteen väylään liittyvän muutoksen Kumputien kohdalla.

Rakentamissa muutetaan Kumputien suuntaan lähtevää suojatietä ja kevyenliikenteen väylän tasausta nostetaan nykyisestä.

Tien käyttäjiä pyydetään noudattamaan varovaisuutta ja ottamaan huomioon poikkeavat liikennejärjestelyt työmaan kohdalla.

Työ kestää arviolta loppuviikon. Väylän päällystäminen teetetään eri työnä myöhemmin.

Tekninen- ja ympäristöosasto


Tiedote Joutsan yhtenäiskoulun D-rakennuksen toimenpiteistä

12. syyskuuta 2017

Tiedotamme Joutsan kunnan sisäilmatyöryhmän puolesta yhtenäiskoulun D-rakennuksessa 
(vanha lukio) tämän syksyn tulevista toimenpiteistä.

Kesäaikana saatiin tiivistettyä kaikki keväällä havaitut epätiiveyskohdat luokkahuoneista ja
henkilökunnan tiloista. Syksyllä kelin viilennyttyä suoritetaan rakennuksen yläpohjassa tarkempi
tarkastuskierros, jonka yhteydessä havaitut puutteet vielä kunnostetaan. Yläpohjassa ei ole
havaittu vesivuotoja kesän tarkastuksissa. Korjaukset ovat rakennusjätteen poistamista ja vanhojen
hormien paikkauksia. 

Kesällä havaitut ilmanvaihdon toimintahäiriöön johtaneet vialliset laitteet on uusittu ja ilmanvaihto-
järjestelmän viritys ja säätö tapahtuvat viikoilla 37 - 38. Etteplan Design Center Oy suorittaa kohteella
yhdessä LK Automaatio Oy:n kanssa järjestelmän tarkastuksen. Korjaukset havaittuihin puutteisiin
suoritetaan automaation osalta tarkastuksen yhteydessä.

Syksyn säätö- ja tarkastustoimenpiteiden jälkeen koulun ilmanvaihto jää toimintaan automaation ohjaa-
mana ja kiinteistönhoidon valvomana.
Ilmastointikanavien kesälle 2018 suunniteltua puhdistusta on aikaistettu ja kanaviston nuohous, mittaus
ja säätö toteutetaan syyslomaviikolla 42/2017.

Tämän jälkeen järjestelmän ilmanvaihdon säädöt tarkastetaan vielä kertaalleen viikkojen 43 - 44 aikana,
jonka jälkeen ilmanvaihdon toimivuutta ryhdytään seuraamaan. Seuraava laajempi tarkastus on suunniteltu
tehtäväksi keväällä 2018. Tästä tiedotetaan tarkemmin lähempänä tätä ajankohtaa.

Mikäli käyttäjillä ilmenee sisäilmasta aiheutuneeksi epäiltyjä oireita kiinteistössä, pyydetään heitä ottamaan
yhteyttä työ- tai oppilasterveydenhuoltoon. Tällä tavoin oireilun syyt pystytään arvioimaan paremmin ja harkit-
semaan tarvittaessa jatkotoimenpiteitä koulurakennuksella.

Sisäilmatyöryhmän puolesta

Joutsassa 11. syyskuuta 2017
Jari Lämsä, tekninen johtaja, Joutsan kunta

 

 


Hyvä omaishoitaja tai läheisestä huolehtiva Joutsan seudulta

12. syyskuuta 2017

Tervetuloa päiväksi virkistäytymään Peurunkaan!

Kaipaatko pientä omaa hetkeä ja vaihtelua arkeen, nyt tämä on mahdollista

Tule mukaan Peurunkaan 13.10.2017.

Ohjelma:

Klo 09.00                   Kyyti lähtee Joutsan seniorikeskuksesta
Klo 10.00-12.00         Peurungassa valittavana keilailu tai kylpylä
Klo 12.00                   Ruokailu Pata & Pannu ravintolan seisovasta pöydästä
Klo 13.00                   Omaishoitajan hyvinvointi ja jaksaminen-luento
                                  sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri Aira Korhonen
Klo 14.00                   Kahvit
Klo 14.30                   Paluukyyti lähtee Joutsaan

Päivän mahdollistaa Sysmän Säästöpankin lahjoitusraha omaishoitajien virkistymiseen ja
Joutsan kunta tarjoamalla hoidettavalle hoidon.

Tarvitseeko läheisesi päivän ajaksi hoitoa?
Päivän ajaksi hoitoa ja huolenpitoa tarjoaa Joutsan kunta seniorikeskuksessa.

Ilmoita itsesi ja hoidettavan hoidon tarve mukaan päivään 22.9.2017 mennessä 
Jyvässeudun omaishoitajat ry:lle 050 409 6975/Elisa tai 050 452 2303/Sanna

 

 


Kunnanhallituksen kokouksen asialista 11.9.2017

5. syyskuuta 2017

Joutsan kunnanhallitus                                                      11.09.2017

 AIKA                             11.09.2017 klo 16:15

 PAIKKA                        Käräjäsali

 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

KESKI-SUOMEN VALOKUITUVERKOT -YHTIÖN ESITTELY

6

5

TILINTARKASTAJAN SELOSTE 22.8.2017

7

6

LAUSUNTO TAKSILUPAKIINTIÖIDEN VAHVISTAMISTA VARTEN

8

7

TERTTU HENTISEN VAHINGONKORVAUSVAATIMUS

9

8

KUNNANHALLITUSOHJELMA

11

9

ILMOITUSASIAT

12

10

MUUT ASIAT

13

 

 


Päivähoitajan sijaisuus

31. elokuuta 2017

Joutsan kunnan varhaiskasvatuksessa on haettavana päivähoitajan sijaisuus ajalle 25.9.2017-31.7.2018 sekä ryhmäperhepäivähoitajien sijaisuuksia.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 7§ mukainen kelpoisuus. Lähihoitajatutkinnon suorittaneilla tulee olla suuntautuminen lapsiin ja nuoriin.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti.

Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan ja esitettävä lain 504/2002 tarkoittama rikosrekisteriote.

Hakemukset tulee toimittaa Joutsan kunnan varhaiskasvatuksen toimistolle, os. Länsitie 7, 19650 Joutsa tai sähköpostitse os. annikki.lehto@joutsa.fi 15.9.2017 klo 12 mennessä.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto, puh. 040 821 7176.

(Työhakemuksen voi toimittaa postitse osoitteeseen: Joutsan kunta, PL 20, 19651 Joutsa)

Joutsassa 31.8.2017
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta / varhaiskasvatus


Kuulutus, Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistus

31. elokuuta 2017

Keski-Suomen tarkistetun maakuntakaavan ehdotus asetetaan nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n
ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 12 §:n mukaisesti.

Maakuntakaavan tarkistus koskee Keski-Suomen maakuntakaavaa ja 1., 2., 3. ja 4. vaihemaakuntakaavoja
sekä Pirkanmaan 1. maakuntakaavaa Jämsän Länkipohjan osalta. Lopputuloksena on saatu kaikki edellä
mainitut kaavat kokoava Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava. Tarkistetun maakuntakaavan yhteydessä
kumotaan kaikki aiemmat maakuntakaavat.

Maakuntakaavaehdotus on nähtävillä 1.9.2017 - 2.10.2017 jokaisessa Keski-Suomen kunnassa ja Keski-Suomen
liitossa (Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä) sekä verkkosivuilla www.keskisuomi.fi/maakuntakaavantarkistus

Keski-Suomen liitto järjestää syyskuun aikana Kaavakahvila-kiertueen eri puolilla Keski-Suomea. Kahviloissa
on mahdollista kysyä ja keskustella kaavaehdotuksesta liiton edustajien kanssa. Kiertueen aikataulu julkaistaan
liiton verkkosivuilla viimeistään 4.9.2017.

Kaavaehdotuksesta on mahdollisuus antaa muistutus, jonka pyydämme lähettämään kirjallisena 2.10.2017
mennessä osoitteeseen Keski-Suomen liitto, Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä, sähköpostitse osoitteeseen
kirjaamo@keskisuomi.fi tai verkkosivujen kautta osoitteessa www.keskisuomi.fi/maakuntakaavantarkistus.
Myöhässä annettuja muistutuksia ei oteta huomioon.

Lisätietoja antavat:
Olli Ristaniemi, 040 595 0052, olli.ristaniemi(at)keskisuomi.fi
Liisa Bergius, 040 590 2296, liisa.bergius(at)keskisuomi.fi
Pekka Kokki, 040 595 0006, pekka.kokki(at)keskisuomi.fi
Hanna Kunttu, 040 591 5901, hanna.kunttu(at)keskisuomi.fi
Reima Välivaara, 040 595 0918, reima.valivaara(at)keskisuomi.fi

Jyväskylässä 25.8.2017
KESKI-SUOMEN LIITTO
MAAKUNTAHALLITUS 


Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistus

29. elokuuta 2017

Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistus on edennyt ehdotusvaiheeseen. Tervetuloa keskustelemaan
kaavaehdotuksesta liiton edustajien kanssa Kaavakahvilaan:

Joutsassa 14.9.2017 klo 16 - 18, Kahvila Hypoteekki (Jousitie 43)

Kaavakahvila on avoinna kaikille klo 16 - 18 välisenä aikana. Ei ennakkoilmoittautumista.
Kaavaehdotus on nähtävillä osoitteessa www.keskisuomi.fi/maakuntakaavantarkistus

Lisätietoja: Olli Ristaniemi, p. 040 595 0052, olli.ristaniemi@keskisuomi.fi 


Julkipanoilmoitus Joutsan ympäristötarkastajan hyväksymä ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

28. elokuuta 2017

Ympäristötarkastaja antaa ympäristönsuojelulain 118 § mukaisesta meluilmoituksesta päätöksensä
oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

Päätös meluilmoituksesta ja niihin liitetyt asiakirjat ovat kuulutusajan nähtävänä Joutsan kunnan
asiointipisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Ilmoituksen tekijä
Oteran Oy

Toiminta ja sen sijainti
Sillankorjaustyömaa, Joutsansalmi I silta

Päätöksen antopäivä 29.08.2017.

Muutoksenhaku
Meluilmoitukseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää
lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja 
liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.
Lisätietoja päätöksestä saa Joutsan kunnan ympäristötarkastajalta p. 040 3479 209.

Tämä ilmoitus on julkipantu Joutsan kunnan ilmoitustaululle ajaksi 28.08. - 28.09.2017.

Joutsassa 25.08.2017
Ympäristötarkastaja

  


Kuulutus. VT4 muutoksiin liittyvä Leivonmäen asemakaavojen osittainen kumoaminen, muutos ja laajennus. Kaavaehdotus nähtävillä

23. elokuuta 2017

KUULUTUS

VT 4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ LEIVONMÄEN ASEMAKAAVOJEN OSITTAINEN KUMOAMINEN, MUUTOS JA LAAJENTAMINEN

                     

Asemakaavaehdotus

 

Asemakaavojen osittainen kumoaminen koskee Leivonmäen taajaman kohdalla vain valtatien 4 maantiealueita. Asemakaavan kumoamisella mahdollistetaan valtatietä 4 koskevien suunnitelmien vahvistaminen suoraan tiesuunnitelmalla. Asemakaavan laajentamisessa on kyse Teboil Leivonmäen sekä Leivonmäen yritystalon alueita koskevien alueiden kaavoittamisesta siten, että asemakaava vastaa alueiden nykyistä käyttöä. Näiltä alueilta on asemakaava kumottu Leivonmäen kunnan toimesta vuonna 1995. Kaavaan liittyy asemakaavan merkitykseltään vähäinen muutos, jossa osa Teboilin nykyisestä vuokra-alueesta sijoittuu nykyisen asemakaavan mukaiselle katualueelle. Katualuetta tarkistetaan asemakaavassa tältä osin.

Asemakaavaehdotus asetetaan yleisesti nähtäville  30 päivän ajaksi 24.8. - 22.9.2017. Kaavaehdotuksesta on mahdollista tehdä muistutus.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee tehdä kirjallisesti ja ne osoitetaan Joutsan kunnanhallitukselle kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana.

Asemakaavaehdotus pidetään yleisesti nähtävillä Joutsan kunnanvirastossa os. Länsitie 5 sekä internetissä os. www.joutsa.fi/kaavoitus


Kuulutus, taajamametsien hoitosuunnitelmat nähtävillä

23. elokuuta 2017

Joutsan ja Leivonmäen taajamametsien hoitosuunnitelmat nähtävillä

Joutsan kunnan omistamille asemakaava-alueilla sijaitseville taajamametsäkuvioille on valmistunut taajamametsien hoitosuunnitelmat. Taajamametsien hoitosuunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi, 24.8. - 22.9.2017, jolloin kuntalaiset voivat esittää mielipiteensä eri metsäkuvioiden hoidosta ja niillä sijaitsevan puuston käsittelystä. Suunnitelmassa tarkistetaan edellisen hoitosuunnitelman mukaiset toimenpiteet sekä asetetaan kuviokohtaisesti eri toimenpiteille vuosiaikataulut.

>> Joutsan suunnitelma

>> Leivonmäen suunnitelma

Suunnitelma-alueet ovat voimassa olevan asemakaavan mukaan pienialaisia metsätalous-, puisto- tai lähivirkistysalueita. Taajamametsien hoitosuunnitelma ohjaa näiden pienialaisten metsien käsittelyä. Tekninen lautakunta hyväksyy taajamametsien hoitosuunnitelmat myöhemmin tänä vuonna ja ottaa käsittelyssään huomioon nyt annetut mielipiteet ja aiemmin keväällä suoritetun asukaskyselyn palautteet.

Joutsan kunta, tekninen- ja ympäristöosasto

23.8.2017


Kuulutus, Kotikallion ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulo

23. elokuuta 2017

Kotikallion ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maanomistaja on käynnistänyt ranta-asemakaavan muutoksen omistamalleen kiinteistölle 172-402-6-34.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on osoittaa kaavaan Rieskalantien varrella sijaitseva vanha jo rakennettu rakennuspaikka loma-asunnon rakennuspaikaksi.

Kaavamuutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan MRA 34§:n mukaisesti yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi 24.8. - 22.9.2017.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään yleisesti nähtävillä Joutsan kunnanvirastossa os. Länsitie 5 sekä internetissä os. www.joutsa.fi/kaavoitus


Julkipanoilmoitus ympäristö- ja maa-aineslupa

22. elokuuta 2017

Joutsan kunnan tekninen lautakunta on käsitellyt Sora Manninen Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta hakijalle luvan soran ja hiekan ottoon sekä soran ja kivien murskaukselle ja puhtaiden ylijäämämaiden varastoinnille Joutsan kunnan Rutalahden kylän tiloille Koivurinne 6:28, Lehtomäki 6:50 ja Mattila 6:86. Lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 23.8.2017.

Päätöksestä kuulutetaan Joutsan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan www-sivuilla 22.8. – 22.9.2017. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävä 23.8.-22.9.2017 Joutsan kunnan asiointipisteessä, os. Länsitie 5, Joutsa.

Päätöksestä on valitusoikeus Vaasan hallinto-oikeuteen 22.9.2017 mennessä. Valitusosoitus on kokonaisuudessaan nähtävillä asiakirjojen yhteydessä.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209.

Joutsassa 22.8.2017

Joutsan kunnan tekninen lautakunta


Julkipanoilmoitus maa-aineslupa

22. elokuuta 2017

Tekninen lautakunta on käsitellyt Samuli Huikon maa-aineslain 4 §:n mukaisen lupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta hakijalle luvan kivisen hiekan ja soran ottamiseen Joutsan kunnan Rutalahden kylän tilalle Kiialanpelto (172-419-2-124). Lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 23.8.2017.

Päätöksestä kuulutetaan Joutsan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan www-sivuilla 22.8. – 22.9.2017. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävä 23.8.-22.9.2017 Joutsan kunnan asiointipisteessä, os. Länsitie 5, Joutsa.

Päätöksestä on valitusoikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 22.9.2017 mennessä. Valitusosoitus on kokonaisuudessaan nähtävillä asiakirjojen yhteydessä.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209.

Joutsassa 22.8.2017

Joutsan kunnan tekninen lautakunta


Perusturvalautakunta 24.8.2017 asialista

18. elokuuta 2017

Perusturvalautakunta                                       24.08.2017

 AIKA                             24.08.2017 klo 16:15

 PAIKKA                        Joutsan kunnanvirasto, Käräjäsali, Länsitie 5, Joutsa

 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET SYKSYLLÄ 2017

6

5

PERUSTURVALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2017

8

6

OSASTOAPULAISEN TYÖSUHTEEN MUUTTAMINEN LÄHIHOITAJAN TYÖSUHTEEKSI

9

7

KOTIAVUSTAJAN TYÖSUHTEEN MUUTTAMINEN LÄHIHOITAJAN TYÖSUHTEEKSI

10

8

HYVÄKSYMINEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI -  ESPERI HOIVAKOTI RAUTUHOVI

11

9

HYVÄKSYMINEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI - JYRÄNKÖLÄN SETLEMENTTI RY

13

10

ASIA EI JULKINEN (JulkL §24 mom 25)

15

11

JOUTSAN KUNNAN KOTIPALVELUTOIMINNAN JOHTAMISEN JA TOIMINNAN VALVONTA

18

12

ILMOITUSASIAT

19

13

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

20

14

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

21


Kunnanhallituksen kokous 23.8.2017 asialista

17. elokuuta 2017

Joutsan kunnanhallitus                                                      23.08.2017

 AIKA                             23.08.2017 klo 16:15

 PAIKKA                        Käräjäsali

 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

YHDISTETYN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON NIMEÄMINEN VUOSILLE 2017 - 2020

6

5

JÄSENEN VALITSEMINEN PIENTEN KUNTIEN TYÖKKÄRI -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄÄN

9

6

MAASEUTUKEHITYS RY:N KUNTAOSUUDET

11

7

LAUSUNNON ANTAMINEN VALTATIE 4 PARANTAMISEN TIESUUNNITELMASTA VÄLILLÄ JOUTSA-TOIVAKKA

14

8

KUNNANHALLITUSOHJELMA

15

9

ILMOITUSASIAT

16

10

MUUT ASIAT

17


Kuulutus maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteisestä lupahakemuksesta

17. elokuuta 2017

Hakija: Mikko ja Terttu Hentinen
             Kariharjuntie 11
             19650 Joutsa

Hakemus
Lupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiseen, louhintaan ja murskaukseen olemassa 
olevalle ottoalueelle Joutsan kunnan Jousan kylässä sijaitsevilla kiinteistöillä Vehmas 4:537
ja Koivusalo 4:185. Lupahakemus koskee 57 000 m² ottamisaluetta. Haettu kokonaismäärä
on 400 000 m³ ja ottamisaika 15 vuotta.

Kuulutusaika ja asiakirjojen nähtävilläolo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana 16.08. - 15.09.2017 Joutsan kunnan 
yhteispalvelupisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Muistutukset ja mielipiteet
Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena viimeistään 15.09.2017 
mennessä ympäristölautakunnalle osoitteeseen Joutsan kunta, Tekninenlautakunta, PL 20,
19651 Joutsa.

Lisätiedot
Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

Joutsassa 15.08.2017

TekninenlautakuntaTyövalmentaja

11. elokuuta 2017

Joutsan kunta hakee
TYÖVALMENTAJAA
sijaisuuteen sosiaalisen työllistämisen yksikköön TyöVarikolle ajalle 1.9.2017 - 30.4.2018.

Työvalmentajan tehtävänä on puuverstaan toiminnan organisointi ja valmentautujien ohjaaminen sekä heidän kuntoutumisen tukeminen yhteistyössä yksilövalmentajan kanssa. Edellytämme työvalmentajalta ammatillista perustutkintoa sekä työkokemusta. Työpajakentän ja palveluverkoston tuntemus sekä kokemus ohjaustyöstä katsotaan eduksi. 

Valitun tulee esittää lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin tarkoittama rikosrekisteriote. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi  

Paperiset hakemukset, minkä liitteenä on CV ja todistusjäljennökset, toimitetaan 25.8.2017 klo 12.00 mennessä osoitteella: Joutsan kunta, Perusturvalautakunta, PL 20, 19651 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Työvalmentaja". 

Haastattelut tehtävään pyritään suorittamaan elokuun aikana. Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon.  

Lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä, p. 040 358 0009

Haku päättyy: 25.8.2017 klo 12.00
Työ alkaa:
 1.9.2017 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen
Työavain: 148733


Lähihoitaja

11. elokuuta 2017

Oletko Sinä avoin ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeuttamistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se jota etsimme!

Haemme vakinaiseen työsuhteeseen kolmea (3) lähihoitajaa Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Asumispalveluissa tehdään kolmivuorotyötä ja kotihoidossa osa henkilöstöstä tekee kaksivuorotyötä ja osa kolmivuorotyötä. 

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki, väestössä on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatilista työyhteisöä. Työssä  toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Käytössämme on autonominen työvuorosuunnittelu vapaa-ajan ja vuorotyön yhteensovittamiseksi. Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön. 

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun. 

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi  

(Työhakemuksen voi toimittaa postitse osoitteeseen: Joutsan kunta, PL 20, 19651 JOUTSA)

Haku päättyy 31.8.2017 klo 15.00
Työsuhteen kesto: vakinainen
Työn luonne: Kokoaikatyö
Työ alkaa: 11.9.2017 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES:n mukainen
Työavain: 148682

Yhteystiedot: 
Kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400-670 089, marjatta.virtanen@joutsa.fi  
Asumispalveluiden- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, puh. 040 358 8160, terhi.kallio@joutsa.fi


Asemakaavan muutoksen hyväksyminen korttelissä 407, Myllytie

9. elokuuta 2017

Joutsan kunnanhallitus hyväksyi 7.8.2017 asemakaavan muutoksen korttelissa 407.

Asemakaavalla muodostuvat Myllytien ranta-alueelle AP-tontit 5-8.

 

Kaavan hyväksymiseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä kunnanvirastossa ja sähköisesti os. www.joutsa.fi/kaavoitus.

 

 

9.8.2017

kunnanhallitus


Kuulutus asemakaavamuutoksen hyväksymisestä

8. elokuuta 2017

KUULUTUS

Asemakaavan muutoksen hyväksyminen korttelissa 407, Myllytie

Joutsan kunnanhallitus hyväksyi 7.8.2017 asemakaavan muutoksen korttelissa 407.

Asemakaavalla muodostuvat Myllytien ranta-alueelle AP-tontit 5-8.

Kaavan hyväksymiseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä kunnanvirastossa ja sähköisesti os. www.joutsa.fi/kaavoitus.

9.8.2017 kunnanhallitus 


Uinninvalvoja

8. elokuuta 2017

Joutsan vapaa-aikatoimi hakee
UINNINVALVOJAA

Uinninvalvoja palkataan osa-aikaiseen (19 h/vko) toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Leivonmäen uimahallille. Uinninvalvojan tehtäviin kuuluu myös lipunmyynti.

Kelpoisuusehtona on uinninvalvojan pätevyys tai soveltuva kelpoisuus. Kirjalliset hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa 23.8.2017 klo 15 mennessä Joutsan kunnan vapaa-aikatoimistoon. Osoite: Joutsan kunnan vapaa-aikatoimi, Länsitie 7, 19650 Joutsa. Palkkaus KVTES:n mukainen. Valitun henkilön tulee esittää ennen työsuhteen vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Työsuhteessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoa antaa vapaa-aika- ja nuorisotoimen esimies Kari Kosunen p. 0400 530 046 tai kari.kosunen@joutsa.fi

Joutsan kunnan vapaa-aikatoimi


Kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

3. elokuuta 2017

Oteran Oy on toimittanut ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee Joutsan kunnassa 28.08. – 30.11.2017 välisenä aikana tehtäviä Joutsansalmen sillan purku- ja rakentamistoimenpiteitä. Silta sijaitsee tieosoitteessa 16647-001-00857.

 

Työt aloitetaan työmaan perustamistehtävillä 28.8.2017. Varsinaiset meluavat työt alkavat 4.9.2017. Meluavat työt tehdään arkisin klo 7.00 – 22.00 välisenä aikana paitsi 2 viikkoa lauantaisin alkaen 4.9.2017 vanhan sillan purkutyöt klo 9 – 18.

 

Melua aiheuttavia koneita ja laitteita ovat kaivinkone piikkausvasaralla, sirkkeli, moottorisahat, kulmahiomakone, täryjyrä, asfaltin jyrsintälaitteet, asfalttikoneet. Melutaso 10 metrin päässä 85 – 120 dB(A).

 

Ilmoituksen johdosta on asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus tehdä muistutuksia ilmoituksesta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä ilmoituksesta.

 

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on osoitettava ja toimitettava Joutsan kunnan ympäristölautakunnalle 16.08.2017 mennessä osoitteella Länsitie 5, 19650 Joutsa. Ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä 03.08. - 16.08.2017 välisen ajan Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

 

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

 

Joutsassa 03.08.2017

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Ympäristötarkastaja

 


KOULUKULJETUSTEN aikataulut ja -reitit lukuvuonna 2017- 2018

2. elokuuta 2017

Muutokset ja tarkennukset ovat mahdollisia toiminnan käynnistyttyä. Lisätietoja myöhemmin koulujen kotisivuilla: https://peda.net/joutsa

Joutsan yhtenäiskoulu:
7:40 Kivisuontie 480 - 7:50 Vaihelantien th. - 8:00 Venetahontie 460 – 8:30 Kairostie th – Heiskalantien th - Yhtenäiskoulu n. 8:45 (Hämeen Mörköpirtti/ Timo Mönkölä)
8:05 Räyhänmäentie –Niemistenkyläntie - n. 8:30 Yhtenäiskoulu (Jarmo Jokinen)
8:40 Koivuniementie 10 - Linnasaarentie th - Yhtenäiskoulu n. 8:55 (Jarmo Jokinen)
7:45 Kurikkamäen th/Marjotaipaleen th - Pertunmaantie - Jussilantie th - Kuhalantie -Pertunmaantie - Leh-tikorventie th - Yhtenäiskoulu n. 8:25 (Kari Åkman yhteenliittymä: Kari Åkman)
8:35 Niemistenkyläntie 500 - Simontie th. yhtenäiskoulu 9:00 (Kari Åkman yhteenliittymä/Kari Åkman)
8:40 Kärälammentie/Ruokorannantie risteys - Rajalantie th - Yhtenäiskoulu 8:55 (Juha Hauvala)
Ruokorannan suuntaan tulee vielä tarkennuksia ennen lukuvuoden aloittamista.
7:45 Rusi - Joutsan yhtenäiskoulu n. 7:55. Hartolan suunnan lukiolaisten kuljetukset sekä perusopetuksen oppilaat Rusista. (Samuli Haarasilta)

Leivonmäen Kurkiauran koulu/Joutsan yhtenäiskoulun ja lukion liityntäkuljetukset:
7:55 Rutalahti - Kivisuo - Vartiamäen th - Mutkalanmetsä th. - Poikkitie th - Permiharjuntie th. Taipaleentie th. - Ilomäentie th. - Kurkiauran koulu n. klo 8:30 (Kyytiässä/Kalevi Heinonen)
7:25 Peltolantie 240 - Havumäentie 1640 - Lapintie 1 - Säynätjärventie th - Mäkiahontie th. - Etu-Ikolantie - Kurkiauran koulu 8:30 (Kari Åkman yhteenliittymä/Kari Åkman)
8:20 Mäntyniemen th. - 8:30 Kurkiaura - Nelostie - Säkäläntie/Laviantie th - Yhtenäiskoulu 8:55 (Samuli Haarasilta)

Mieskonmäen koulu / yläkoulun ja lukion liityntäkuljetukset:
7:40 Marjotaipaleentie 1208 - Harjulantie th - Marjotaipaleentie/Hirvensalmentie th - Pylsyntie 459 - 8:20 Keronlahdentie th - Mieskonmäen koulu 8:25 - Suosalontie th (katettu pysäkki) - Poikkitien th - Kangasnie-mentie - Yhtenäiskoulu ja lukio 8:50 (Mieskonmäen koulukuljetus/ Unto Lehtonen)
7:40 Pajumäentie 455 - Nurmelantie th - Pajula - Muunilantie th - Suosalontien pysäkki - 8:05 Martintie th. - Ranaatintie th - Mieskonmäen koulu 8:25 (Juha Hauvala)

Luhangan vuoro lähtee Luhangan kirkonkylältä klo 7:55, paluu Joutsa koulukeskus 15:05 (Anssi Mäkinen)

Leivonmäen suunnan koulukuljetuksen yläkouluun ja lukioon hoitaa Samuli Haarasilta

Kuljettajien yhteystiedot: Kalevi Heinonen 0400 648814, Jarmo Jokinen 0400 583054, Timo Mönkölä 0400 538533, Juha Hauvala 0400 162 450, Kari Åkman 040 5251357, Unto Lehtonen 040 5455101, Samuli Haara-silta 0400 494696, Anssi Mäkinen 0400 646982. Koulujen johtajat: Jouni Lahti 040 358 8145, Tero Nikkanen 040 5617445 sekä yhtenäiskoulun apulaisrehtori Mika Sirkka 040 5335619.

Joutsa 1.8.2017 Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta/ esi- ja perusopetus, lukio


Tiedote Joutsan yhtenäiskoulun D-rakennuksen sisäilmatilanteesta

25. heinäkuuta 2017

Kunnan sisäilmatyöryhmän puolesta tiedotamme seuraavaa Joutsan yhtenäiskoulun D-rakennuksessa vuoden 2017 aikana tehdyistä toimenpiteistä.

Joutsan kunnan sisäilmatyöryhmä otti yhtenäiskoulun D-rakennuksen käsittelyynsä viime talvena, kun oppilaiden vanhemmilta oli tullut yhteydenottoja, joissa oli ilmaistu epäilys rakennuksen sisäilmahaitasta. Sisäilmatyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran helmikuun alussa ja päätti tuolloin teettää sekä opiskelijoille että henkilökunnalle sisäilmastokyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää mahdollisen oireilun syytä sekä laajuutta. Samanaikaisesti Pohjolan Kiinteistökartoitus Oy suoritti koululla kiinteistökierroksen, jolla kartoitettiin mahdollisia sisäilmaan heikentävästi vaikuttavia tekijöitä.

Kyselyiden toteuttamisesta vastasi oppilasterveydenhuolto sekä Aalto Työterveys. Kyselytulokset sekä tutkimusraportti saatiin sisäilmatyöryhmän käsittelyyn maaliskuun loppupuolella. Saatujen tulosten perusteella koulun käyttäjillä ei ole tavanomaista enempää oireilua, jotka viittaisivat kiinteistön sisäilmaongelmaan. Pääasiallisesti oireilu viittasi kiinteistön ilmanvaihdon puutteisiin, johon päätettiin tehdä selvitystä tarkemmin. Lisäksi kiinteistön riskikartoituksessa oli havaittu muutamia tiivistystä vaativia eri tilojen välisiä läpivientejä, joiden kunnostaminen päätettiin tehdä kesäaikana.

Kunnan vuosikumppani Etteplan Design Center Oy suoritti kohteella kesäkuun alussa koulujen loputtua selvityksiä, joissa kävi ilmi, että ilmanvaihdon automaatio oli rikki ja ilmanvaihdon ilmamäärät olivat tästä johtuen alhaisemmat kuin niiden kuuluisi olla. Korjauksiin on jo ryhdytty ja rikkoutuneiden automaatio-osien korvaavien osien tilaukset on tehty.

Rakenteissa olleiden läpivientien tiivistyspuutteiden korjaamiseksi kunta pyysi muutamalta toimijalta tarjouksen korjauksista. Korjaustyötä suorittamaan valittiin Rakennus Auvinen Oy. Korjaustöiden käynnistyttyä kesällä koululla todettiin alakattojen yläpuolella olevan huomattavasti enemmän läpivientejä avoinna kuin aluksi oli arvioitu. Merkittävimmät puutteet rakenteellisesti olivat täysin avoinna olleet eri palo-osastojen väliset rakenneläpiviennit, jotka otettiin tärkeimmäksi prioriteetiksi nyt tehtävissä korjauksissa.

Lisäksi kesän aikana poistettiin vaurioituneita mineraalivillaeristeitä ilmanvaihdon kanavien päältä sekä käsiteltiin paljaalla mineraalivillapinnalla olleet osat maalamalla, jotta niistä ei pääse irtoamaan kuituja sisäilmaan.

Korjaustyöt ovat vielä osin käynnissä muun muassa pölynsidontamaalauksien osalta, mutta kohteella aloitetaan jo valmiiden tilojen osalta siivoukset, joissa poistetaan loputkin pölyt alakattojen yläpuolisesta välitilasta ja siivotaan luokkatiloista remontin jäljet. Työt valmistuvat koulun aloitukseen mennessä myös siivouksien osalta. Siivouksen laatu tarkastetaan tiloissa ulkopuolisen tarkastajan toimesta.

Nyt tehtyjen korjausten yhteydessä on tarkastettu rakennuksen yläpohjan rakenteita ja Pohjolan Kiinteistökartoitus Oy on kesän aikana erikseen suorittanut yläpohjarakenteiden kosteuskartoituksen. Näissä tarkastuksissa ja mittauksissa ei ole havaittu poikkeavia jälkiä tai mitään kosteusvaurioihin viittaavaa.

Sisäilmatyöryhmän tietoon on tullut, että koulurakennuksessa on kerrottu olleen vesikattovuotoja, mutta tällaisista kosteusvaurioista ei ole löydetty mitään viitteitä.

Lisäksi sisäilmatyöryhmän tietoon on tullut epäilyjä, että ilmanvaihdon kanavien ulkopuolella eristeenä olleista mineraalivillaeristeistä olisi päässyt ilmanvaihtokanavistoon kuituja. Sisäilmatyöryhmä haluaa oikaista tämän virheellisen tiedon. Kuten edellä kerrottiin, puutteellisesti asennettuja ja rikkoutuneita eristeitä on poistettu kanavien päältä ja paikattu tarvittavilta osin. Näistä eristeistä on voinut irrota kuituja huonetilan sisäilmaan, mutta ilmanvaihdon kanavien sisään kuidut eivät ole päässeet, eivätkä siis leviämään laajemmalle alueelle sitä kautta.

Korjauksien jälkeen sisäilmatyöryhmä pitää tiedotustilaisuuden käyttäjille ja jakaa tiedotteen koulun oppilaille ja heidän vanhemmilleen. Samaten syksyllä päätetään tarvittavista seurantatoimenpiteistä, joilla tarkastellaan kohteen toimivuutta korjauksien jälkeen.

Sisäilmatyöryhmän puolesta

Joutsassa 25. heinäkuuta 2017

Jari Lämsä
tekninen johtaja


Koulutyö Joutsan peruskouluissa ja Joutsan lukiossa

24. heinäkuuta 2017

alkaa keskiviikkona 9.8.2017.

Perusopetuksen koulut ovat Joutsan yhtenäiskoulu, Kurkiauran koulu ja Mieskonmäen koulu.
Ensimmäisen luokan aloittavat v. 2010 syntyneet lapset. Esiopetus Päiväkoti Esikoissa alkaa
keskiviikkona 9.8.2017 klo 9.00.

Perus- ja esiopetuksen koulukuljetusten reittisuunnitelmista ja aikatauluista tiedotetaan
paikallislehdessä 2.8.2017, ja koulujen sivuilla ennen koulujen alkua.

Joutsan kunnan koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2017 - 2018, sekä sivistyslautakunnan
vahvistamat koulukuljetusten periaatteet ja koulukuljetussääntö ovat luettavissa kunnan Internet-
sivulla osoitteessa
http://www.joutsa.fi/kasvatus-ja -opetus/perusopetus/

 

Joutsassa 24.7.2017              Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta

  


Tiesuunnitelma

19. heinäkuuta 2017

KUULUTUS

Tiesuunnitelma 
Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa - Toivakka, Joutsa
pidetään maantielain 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä
Joutsan kunnan virastossa kolmekymmentä (30) päivää

19.7. - 17.8.2017 välisenä aikana.

Suunnitelmaan sisältyy ylijäämämaiden sijoitusalueita, joille perustetaan työnaikaiset käyttö- ja kulkuoikeudet.

Muistutukset on Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- jaympäristökeskukselle osoitettuina toimitettava Joutsan kunnanhallitukselle ennen nähtävänä oloajan päättymistä.

19.7.2017 

JOUTSAN KUNNANHALLITUS


Lähihoitaja

14. heinäkuuta 2017

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se jota etsimme!

Haemme vakinaiseen työsuhteeseen neljää (4) lähihoitajaa Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Asumispalveluissa tehdään kolmivuorotyötä ja kotihoidossa osa henkilöstöstä tekee kaksivuorotyötä ja osa kolmivuorotyötä.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki, väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Käytössämme on autonominen työvuorosuunnittelu vapaa-ajan ja vuorotyön yhteensovittamiseksi. Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 147007)

(Työhakemuksen voi toimittaa postitse osoitteeseen: Joutsan kunta, PL 20, 19651 JOUTSA)

Työ alkaa: Sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES:n mukainen
Työavain: 147007 

Yhteystiedot: Kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400-670 089, marjatta.virtanen(a)joutsa.fi


NIMEÄMISPYYNTÖ vanhus- ja vammaisneuvostoon

3. heinäkuuta 2017

Kunnanhallitus tulee nimeämään
VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTOON 6 – 8 jäsentä.

Niitä järjestöjä, jotka toimivat vanhus- tai vammaisjärjestönä, pyydetään nimeämään ehdokkaita vanhus- ja vammaisneuvostoon 26.7.2017 mennessä. Järjestöjen tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista paikkaa kohden, jotta tasa-arvolain vaatimus voidaan toteuttaa.

Ehdotukset tulee toimittaa kuntaan sähköpostilla
os. kunta@joutsa.fi

Joutsassa 3.7.2017
KUNNANHALLITUS


Tiedote Joutsansalmen siltatyömaasta, Jousitie

30. kesäkuuta 2017

TIEDOTE 30.6.2017
Joutsansalmen silta, Joutsa

Joutsansalmen sillan uusiminen alkaa viikolla 35 alustavilla liikennejärjestelyillä. Liikenne on kiertotiellä vk 36-41.
Sillan maatukien yläosat sekä koko päällysrakenne uusitaan. Tien tasausta nostetaan, kaiteet uusitaan ja keiloja korjataan.
Sillan rakennustyöt valmistuvat 31.10.2017 mennessä. Korjaustyöstä aiheutuu lievää meluhaittaa vanhan sillan purku-ja kaivutöiden aikana. Pahoittelemme häiriötä.

Lisätietoja: Jari Ruuska Työmaapäällikkö Oteran Oy jari.ruuska@oteran.fi puh. 050 576 600


Kaavoja yleisesti nähtävillä

30. kesäkuuta 2017

KUULUTUS, ERI KAAVOJA NÄHTÄVILLÄ

Joutsan pohjoisosien rantaosayleiskaava ja Rutajärven rantaosayleiskaavan kumoaminen.

Joutsan pohjoisosien rantaosayleiskaava ja Rutajärven rantaosayleiskaavan kumoamisen 2. yleiskaavaehdotus asetetaan yleisesti nähtäville.

Kaavoitettavat alueet on esitetty kahdeksalla eri karttalehdellä. Kaava-alueeseen kuuluvat ent. Leivonmäen kunnan alueen vesistöjen ranta-alueet, joille ei ole aikaisemmin vahvistettu rantaosayleiskaavaa. Lisäksi uusi rantaosayleiskaava kumoaa voimaantulleessaan vanhan Rutajärven rantaosayleiskaavan.
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 3.7. – 4.8.2017


Rantaosayleiskaavan muutos, Koivula 172-413-1-45

Kaavaehdotus asetetaan yleisesti nähtäville.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on virheen korjaaminen kiinteistöllä Koivula 172-413-1-45. Kiinteistöllä on vanhastaan rakennuslupa vuodelta 1983 ja rakennettu loma-asunto, mikä olisi tullut huomioida vanhana rakennuspaikkana ensimmäistä kaavaa laadittaessa. Kaavamuutoksessa tämä rakennuspaikka merkitään rantaosayleiskaavaan vanhana rakennuspaikkana.
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 3.7. – 4.8.2017


Rantaosayleiskaavan muutos, Siikaniemi

Kaavamuutoksen yleiskaavaehdotus asetetaan yleisesti nähtäville.

Kaavamuutoksen kohteena on yhden emätilan alue, josta on muodostunut seuraavat kiinteistöt: 172-406-1-427, 172-406-1-428, 172-406-1-455, 172-406-1-573, 172-406-1-668, 172-406-1-669, 172-406-1-789, 172-406-1-878, 172-406-1-715, 172-406-1-716, 172-406-1-717, 172-406-1-718, 172-406-1-719, 172-406-1-720.
Kaavamuutoksella on tarkoitus ratkaista 1. rantayleiskaavassa kaavaan osoittamatta jätetty kaavan mitoitukseen sisältyvän yhden lisärakennuspaikan sijainti.

Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 3.7. – 4.8.2017


Valtatie 4:n muutoksiin liittyvä Leivonmäen asemakaavojen osittainen kumoaminen ja muutos sekä asemakaavan laajennus

Asemakaavalla kumotaan osa valtatie 4:n maantiealuetta, sekä muutetaan pieni osa katualuetta ja osoitetaan kaavaan tarkistetuin rajauksin Teboil Leivonmäen tontti sekä viereinen yritystalon tontti.

Asemakaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 3.7. – 21.7.2017

Kaava-asiakirjat pidetään julkisesti nähtävillä Joutsan kunnanvirastossa os. Länsitie 5, sekä sähköisesti kunnan kotisivuilla www.joutsa.fi/kaavoitus.

Kaavaluonnoksista voi esittää mielipiteitä ja kaavaehdotuksista voi jättää muistutuksia kaavojen nähtävilläoloaikana. Mahdolliset mielipiteet (kaavaluonnokset) ja muistutukset (kaavaehdotukset) tulee antaa kirjallisesti ja ne osoitetaan tekniselle lautakunnalle os. Joutsan kunta, tekninen lautakunta, PL 20, 19650 Joutsa tai sähköpostitse os. kunta@joutsa.fi

28.6.2017
Joutsan kunta, tekninen- ja ympäristöosasto


Kunnan siirtämät ajoneuvot

29. kesäkuuta 2017

Joutsan kunta on ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) nojalla siirtänyt 
Joutsan kunnan alueella seuraavan ajoneuvon, jonka omistajaa ei ole pystytty selvittämään.

Mikäli varastoalueelle siirretyn ajoneuvon omistaja ei ilmoittaudu 30 päivän kuluessa tämän
kuulutuksen päättymispäivästä lukien, siirtyy ajoneuvon omistusoikeus kunnalle.

Ajoneuvon merkki ja malli:
Vihreä Seat 4D CORDOBA 1.9TDI, rekisteritunnus OIP-614
Valmistenumero VSSZZZ6KZXR129746

Ajoneuvo on siirretty paikasta:
Pajutie, Leivonmäki

 Ajoneuvo on siirretty paikkaan:
Lassila & Tikanoja Oyj
Teollisuustie 15, 19650 Joutsa
Yhteydenotot puh. 040 1834 302

Siirtopäivämäärä on 05.01.2017

Ajoneuvon omistajaa/haltijaa pyydetään välittömästi ottamaan yhteyttä:
Joutsan kunta, ympäristölautakunta PL 20, 19651 Joutsa
Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

Tämä kuulutus pidetään Joutsan kunnan virallisella ilmoitustaululla 29.06. - 31.07.2017.

Joutsassa 29.06.2017
Ympäristölautakunta

 


Julkipanoilmoitus Joutsan ympäristötarkastajan hyväksymät ilmoitukset melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

29. kesäkuuta 2017

Ympäristötarkastaja antaa ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisista meluilmoituksista päätöksensä
oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

Päätökset meluilmoituksista ja niihin liitetyt asiakirjat ovat kuulutusajan nähtävänä Joutsan kunnan
yhteispalvelupisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Ilmoituksen tekijä: PurkuPro Oy. Toiminta ja sen sijainti: Louhinta ja murskaus, Leivonmäen 
valtionmaa 172-893-1-6

Ilmoituksen tekijä: Karlin Pirjo Tmi, Toiminta ja sen sijainti: Ulkoilmakonsertit, Savontie 8, Joutsa

Päätösten antopäivä on 30.06.2017

Muutoksenhaku
Meluilmoitukseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä
on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-
oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä
olevasta valitusosoituksesta. 

Lisätietoja päätöksestä saa Joutsan kunnan ympäristötarkastajalta p. 040 3479 209.

Tämä ilmoitus on julkipantu Joutsan kunnan ilmoitustaululle ajaksi 29.06. - 31.07.2017.

Joutsassa 29.06.2017
Ympäristötarkastaja


 


Rantauimakoulu

28. kesäkuuta 2017

Joutsan rantauimakoulu järjestetään Joutsan Uimalassa ma 17.7. - pe 21.7.2017 klo 12.00 - 13.30.

Ilmoittautumiset kunnan yhteispalvelupisteeseen p. 0400 454 044 (ei tekstiviesti-ilmoittautumisia).
Uimakoulumaksu viikolta on 15 €, uimaopettajana toimii Outi Nyman. Uimakouluun otetaan enintään
15 lasta, alaikäraja 6 v.

Joutsan kunta   vapaa-aikatoimi


Kuulutus

27. kesäkuuta 2017

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ilmoittaja                 Kukko Racing ry.
                                 Markkulantie 10
                                 41770 Leivonmäki

Sijainti                     Joutsan seudun Ratakeskus
                                 Röksäntie 169
                                 19650 Joutsa

Toiminta                   Rokkiralli autourheilukilpailu
                                  pe 11.08.2017 klo 12.00 - 22.00
                                  la  12.08.2017 klo 07.00 - 22.00
                                  su 13.08.2017 klo 07.00 - 22.00

Muistutukset ja mielipiteet

                                   Hakemus on nähtävänä Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä (os. Länsitie 5).
                                   Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutuksen
                                   tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka  eivät edusta asianosaista,
                                   on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä.

                                   Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet asiasta tulee toimittaa 5.7.2017 mennessä osoitteella
                                   Joutsan kunta, tekninen osasto, ympäristölautakunta, Länsitie 5, 19650 Joutsa.

                                   Lisätietoja lupahakemuksesta antaa ympäristötarkastaja puh. 040 3479 209.

                                   Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 27.6. - 5.7.2017 välisen ajan Joutsan kunnan virallisella
                                   ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla.         

                                   Joutsa 26.6.2017

                                   Ympäristölautakunta/ympäristötarkastaja 


Toimistosihteeri

26. kesäkuuta 2017

Joutsan kunnan hyvinvointi- ja sivistysosastossa on haettavana perusturvan toimistosihteerin tehtävä.

Toimistosihteeriä haetaan määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.8.2017 - 31.7.2018. Työ alkaa 1.8.2017
tai sopimuksen mukaan.

Toimistosihteerin tehtävänä on osallistua perusturvan asiakaspalvelu-, taloushallinto-, tilavaraus- ja muihin
toimistotehtäviin. Lisäksi hän osallistuu perusturvalautakunnan kokousten valmisteluun ja toimii esityslistojen
ja pöytäkirjojen laadinnan osalta teknisenä sihteerinä. Lisäksi toimistosihteeri hoitaa muita mahdollisia työn-
antajan määräämiä tehtäviä.

Toimeen valittavalta henkilöltä edellytämme vähintään aiempaa alan opistoasteen tutkintoa sekä kokemusta
vastaavista toimistotehtävistä.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES)
mukaan. Työaika on liukuva toimistotyöaika (36,75 h/vko).

Työsuhteessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemuksiin on liitettävä kelpoisuutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo. Hakemukset pyydetään lähettämään
5.7.2017 klo 12.00 mennessä postitse osoitteeseen Joutsan kunta, Perusturvalautakunta, PL 20, 19651 Joutsa.
Kuoreen merkintä "Toimistosihteeri".

Työ alkaa: Sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen
Työavain: 145460

Yhteystiedot:
Peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen, puh. 0400 641 105 


Fysioterapeutti

26. kesäkuuta 2017

Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas fysioterapeutti; olet se jota etsimme!

Haemme vakinaista fysioterapeuttia Joutsan vanhuspalveluihin; työympäristönä on kotihoito, asumispalvelu-
yksiköt, vanhainkoti ja seniorikeskustoiminta.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa
ja Leivonmäki ja väestössämme on paljon ikäihmisiä.

Vanhuspalveluiden fysioterapeutin työ painottuu ennaltaehkäisevään toimintaan ja on ennen kaikkea kotihoitoa
tukevaa ja edistävää. Työ painottuu sekä asiakkaiden että hoitohenkilökunnan neuvontaan ja ohjaukseen.
Eduksi katsotaan monipuolinen työkokemus ikäihmisten kanssa sekä perehtyneisyys neurologisiin sairauksiin
ja gerontologiaan. Hakijalta edellytämme hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä aitoa kiinnostusta vanhus-
palveluiden kehittämiseen. Lisäksi hakijalta edellytämme ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Tehtävään edellytetään sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa tai terveydenhuoltoalan aikaisempaa
opistoasteista tutkintoa sekä kiinnostusta ikäihmisten toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän toiminnan kehittämiseen.

Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Toimen täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:in mukainen.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Paperiset hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 3.7.2017 klo 15.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen:
Joutsan vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Haastattelut suoritetaan 5. - 7.7.2017.

Työ alkaa: Sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen
Työavain: 145164

Yhteystiedot:
Asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, puh. 040 358 8160 tai terhi.kallio@joutsa.fi
Kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi

 

 


Lähihoitajia (2) vanhuspalveluihin

26. kesäkuuta 2017

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se jota etsimme!  

Haemme vakinaiseen työsuhteeseen kahta (2) lähihoitajaa Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Asumispalveluissa tehdään kolmivuorotyötä ja kotihoidossa osa henkilöstöstä tekee kaksivuorotyötä ja osa kolmivuorotyötä.  

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki, väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten koko-naisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Käytössämme on autonominen työvuorosuunnittelu vapaa-ajan ja vuorotyön yhteensovittamiseksi. Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.  

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun.  

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta. 

Lähihoitajan tehtävään edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja). 

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:in mukainen. 

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 5.7.2017 klo 15.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus lähihoitaja".  

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Työ alkaa: 1.8.2017 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES:n mukainen
Työavain: 145029

Yhteystiedot: Asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, puh. 040 358 8160 tai terhi.kallio(a)joutsa.fi


Lähihoitajia (3) sijaisuuksiin

26. kesäkuuta 2017

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se jota etsimme!

Haemme pitkäaikaisiin lähihoitajan sijaisuuksiin kolmea (3) lähihoitajaa Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut
sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Asumispalveluissa tehdään kolmivuorotyötä ja koti-
hoidossa osa henkilöstöstä tekee kaksivuorotyötä ja osa kolmivuorotyötä.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja
Leivonmäki, väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltai-
sesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työssä toteutamme voimavaralähtöistä
hoiva- ja hoitotyötä. Käytössämme on autonominen työvuorosuunnittelu vapaa-ajan ja vuorotyön yhteensovittamiseksi.
Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnos-
tusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjaus-
järjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Lähihoitajan tehtävään edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja).

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kahden kuukauden koeaika. Palkkaus on KVTES:in mukainen.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi 

Kirjalliset hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 28.7.2017 klo 15.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen:
Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus lähihoitaja".

Työ alkaa: Sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen
Työavain: 145589

Yhteystiedot:
Asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, puh. 040 358 8160 tai terhi.kallio@joutsa.fi (vuosilomalla 10.7. - 6.8.)
Kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi (vuosilomalla 15.6. - 9.7.)  


Rehtorin sijaisuus

26. kesäkuuta 2017

Joutsan kunnan sivistystoimessa on haettavana ajalle 1.8. - 31.12.2017

REHTORIN SIJAISUUS

Tule rehtoriksi uuteen koulukeskukseemme. Meillä on nykyaikaiset koulurakennukset sekä uudenlaista opetusteknologiaa käytössämme. Rehtorin tehtävä on vastata yhtenäiskoulun (luokat 1 - 9) ja lukion rehtorin tehtävistä.
Rehtorin apuna koulujen päivittäisjohtamisesta vastaavat työnjaosta sopimisen jälkeen lukion vararehtori ja yhtenäiskoulun apulaisrehtori. Varhaiskasvatuksen esimies vastaa päiväkodissa annettavasta esiopetuksesta.

Olet etsimämme henkilö, jos sinulla on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen perusopetuksen tai lukion rehtorin kelpoisuus. Lisäksi odotamme hyvää opetusalan tuntemusta, kykyä muutos-johtamiseen sekä näkemystä perusopetuksen ja lukion pedagogisesta kehittämisestä sekä kykyä viedä uudistuksia läpi. Arvostamme hyviä henkilöstöjohtamisen sekä verkosto-osaamisen taitoja.

Sijaisuuteen valitun on toimitettava ennen sijaisuuden alkua nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvit- tämiseksi annetun lain (506/2002) 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.

Virka täytetään ensivaiheessa määräaikaisesti ajalle 1.8. - 31.12.2017. Virkasuhteen ehdot ja palkkaus ovat OVTES:n
mukaiset. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksen.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Peruspalvelujohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset palkkatoivomuksineen tulee toimittaa 6.7.2017 klo 12.00 mennessä
osoitteella Joutsan kunta, Peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen, PL 20/Länsitie 5, 19650 Joutsa. Kuoreen merkinta "Rehtori". Hakemukseen tulee liittää kopiot kelpoisuuden osoittavista todistuksista sekä ansioluettelo tai nimikirjaote.

Työ alkaa: 1.8.2017 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: Ovtes:n mukainen
Työavain: 145574

Yhteystiedot:
Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Harri Nissinen p. 050 654 35 tai
peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen p. 0400 641 105
 


Kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

21. kesäkuuta 2017

Karlin Pirjo Tmi on toimittanut ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee Joutsan kunnassa 30.6. - 02.7.2017, 22.7.2017 ja 18.8. - 19.8.2017 järjestettäviä ulkoilmakon-sertteja.

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa Savontie 8, 19650 Joutsa.

Pe 30.6. klo 20.00 - 01.00
La 01.7. klo 14.00 - 01.00
La 22.7. klo 20.00 - 01.00
Pe 18.8. klo 20.00 - 01.00 
La 19.8. klo 10.00 - 01.00

Musiikintoistolaitteistoa useita kappaleita. 22.7.2017 max. melutaso 10 metrin päässä 100 dB(A). 
Muina päivinä max. melutaso 105 dB(A).

Ilmoituksen johdosta on asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus tehdä muistutuksia ilmoituksesta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä ilmoituksesta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on osoitettava ja toimitettava Joutsan kunnan ympäristölautakunnalle 27.6.2017 mennessä osoitteella Länsitie 5, 19650 Joutsa. Ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä 21.6. - 27.6.2017 välisen ajan Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa. 

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209.

Joutsassa 21.6.2017
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Ympäristötarkastaja 


Kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

21. kesäkuuta 2017

Purku Pro Oy on toimittanut ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee Joutsan kunnassa n. 20 päivää kestävää louhintaa ja murskausta.

 Toimintaa harjoitetaan kiinteistöllä Leivonmäen valtionmaa (172-893-1-6) hakemuksen liitekartan mukaisesti. Toimintaa harjoitetaan ilmoituksen mukaan aikavälillä 1.7.-31.12.2017.

Ma –Pe         klo 7 – 22
La                 klo 7 - 18

Koneina ja laitteina käytetään leuka ja kartiomurskaa, kaivinkonetta, pyöräkuormaajaa ja seulaa. Melutaso 10 metrin päässä on noin 90 dB (A).

 Ilmoituksen johdosta on asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus tehdä muistutuksia ilmoituksesta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä ilmoituksesta.

 Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on osoitettava ja toimitettava Joutsan kunnan ympäristölautakunnalle 27.06.2017 mennessä osoitteella Länsitie 5, 19650 Joutsa. Ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä 21.06. - 27.06.2017 välisen ajan Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

 Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

 Joutsassa 21.06.2017

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Ympäristötarkastaja


Työ- ja yksilövalmentaja

20. kesäkuuta 2017

Joutsan kunta hakee TYÖ- JA YKSILÖVALMENTAJAA

sijaisuuteen sosiaalisen työllistämisen yksikköön Nuorten Työpajalle ajalle 1.9.2017 - 30.6.2018.

Edellytämme paikkaan valittavalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai aikaisempaa opistoasteista tutkintoa,
asiakasryhmän ja palvelujärjestelmän tuntemusta, yhteistyökykyä ja neuvottelutaitoja sekä hyviä tietoteknisiä
taitoja. Työ edellyttää kuntouttavaa, kehittävää ja moniammatillista työotetta. 

Valitun tulee esittää lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin tarkoittama
rikosrekisteriote. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Paperiset hakemukset, minkä liitteenä on CV ja todistusjäljennökset, toimitetaan 14.07.2017 klo 15.00 mennessä
osoitteella: Joutsan kunta, Perusturvalautakunta, PL 20, 19651 JOUTSA. 
Kuoreen merkintä "Työ- ja yksilövalmentaja". 

Haastattelut tehtävään suoritetaan elokuun aikana.

Työ alkaa: 1.9.2017 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen
Työavain: 145185

Yhteystiedot:
Lisätietoja tehtävästä antaa johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä, p. 040 358 0009


Työvalmentaja

20. kesäkuuta 2017

Joutsan kunta hakee TYÖVALMENTAJAA 

sijaisuuteen sosiaalisen työllistämisen yksikköön TyöVarikolle ajalle 1.8.2017 - 30.4.2018.

Työvalmentajan tehtävänä on puuverstaan toiminnan organisointi ja valmentautujien ohjaaminen sekä heidän
kuntoutumisen tukeminen yhteistyössä yksilövalmentajan kanssa. Edellytämme työvalmentajalta ammatillista
perustutkintoa sekä työkokemusta. Työpajakentän ja palveluverkoston tuntemus sekä kokemus ohjaustyöstä
katsotaan eduksi.

Valitun tulee esittää lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin tarkoittama
rikosrekisteriote. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi 

Paperiset hakemukset, minkä liitteenä on CV ja todistusjäljennökset, toimitetaan 14.07.2017 klo 15.00 mennessä
osoitteella: Joutsan kunta, Perusturvalautakunta, PL 20, 19651 JOUTSA.
Kuoreen merkintä "Työvalmentaja".

Haastattelut tehtävään pyritään suorittamaan viikoilla 30 - 31.

Työ alkaa: 1.8.2017 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen
Työavain: 145199

Yhteystiedot:
Lisätietoja tehtävästä antaa johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä, p. 040 358 0009

 


Sosiaalityöntekijän sijaisuus

19. kesäkuuta 2017

Haemme sosiaalityöntekijän viransijaista ajalle 21.8.2017 - 26.2.2018.

Sosiaalityöntekijällä on kokonaisvastuu sosiaalityön asiakasprosesseista: asiakkaan palvelutarpeen arviointi,
palveluohjauksen koordinaatio, kokonaisvastuu asiakassuunnitelman laatimisesta, palvelutarpeen arvioista,
asiakkaita koskevat päätöksen ja kokonaisvastuu arvioinnista. Työhön kuuluvat koulukuraattorin tehtävät.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön
kelpoisuudesta annetun lain (272/2005) § 3 mukainen pätevyys.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän tehtäviin on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka
lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Sijaisena
voi toimia myös sosiaalityön opiskelija, joka on suorittanut vähintään sosiaalityön aineopinnot ja pakolliset
sosiaalityön harjoittelujaksot.

Palkkaus on KVTES:n mukainen. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyt-
tävä todistus terveydentilastaan. Lisäksi valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi
lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin
ote (joka ei saa olla 6 kk vanhempi).

Edellytetään oman auton käyttömahdollisuutta.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoiteessa www.kuntarekry.fi  

Paperiset hakemukset, minkä liitteenä on CV ja todistusjäljennökset, toimitetaan 07.07.2017 klo 12.00 mennessä
osoitteella: Joutsan kunta, Perusturvalautakunta, PL 20, 19651 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Sosiaalityöntekijän
sijaisuus".

Työ alkaa: 21.8.2017 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen
Työavain: 144923

Yhteystiedot:
Lisätietoja tehtävästä antavat johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä p. 040 358 0009 tai peruspalvelujohtaja
Päivi Hakulinen p. 0400 641 105. Hallinto-oikeuden päätös

6. kesäkuuta 2017

 

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös, 26.5.2017 nro 17/0169/2 koskien Tapio Ruohtulan ja Rauni Ruohtulan valitusta Joutsan kunnanvaltuuston tekemästä päätöksestä 13.2.2017 § 11, on nähtävillä Joutsan yhteispalvelupisteessä 13.-26.6.2017.

  

Kunnanhallitus

 


Lähihoitajia (3) vanhuspalveluihin

5. kesäkuuta 2017

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se jota etsimme!

Haemme vakinaiseen työsuhteeseen kolmea (3) lähihoitajaa Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät
laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Asumispalveluissa tehdään kolmivuorotyötä ja kotihoidossa
osa henkilöstöstä tekee kaksivuorotyötä ja osa kolmivuorotyötä.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja
Leivonmäki, väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltai-
sesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työssä toteutamme voimavaralähtöistä
hoiva- ja hoitotyötä. Käytössämme on autonominen työvuorosuunnittelu vapaa-ajan ja vuorotyön yhteensovittamiseksi.
Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnos-
tusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjaus-
järjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Lähihoitajan tehtävään edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja).

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Tehtävän täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:in mukainen.

Hakemukset 16.6.2017 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisinä www.kuntarekry.fi kautta (liitteeksi vapaamuo-
toinen hakemus ja CV), paperiset hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen sekä CV toimitetaan osoitteeseen:
Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus lähihoitaja".

Työ alkaa: 1.7.2017 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen
Työavain: 143251

Yhteystiedot:
Asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, puh. 040 358 8160 tai terhi.kallio@joutsa.fi
Kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi

 


Kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

1. kesäkuuta 2017

Joutsan Joutopäivät/Joutsan Yrittäjät on toimittanut ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee Joutsan kunnassa 30.6.-2.7.2017 järjestettäviä Joutsan Joutopäiviä.

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa Museotie 2,19650 Joutsa.

Pe 30.6. klo 9.00-4.00
La 1.7. klo 9.00-3.00
Su 2.7. klo 9.00-21.00

Musiikintoistolaitteistoa useita kappaleita. Melutaso 10 metrin päässä 100 dB(A).

Ilmoituksen johdosta on asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus tehdä muistutuksia ilmoituksesta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä ilmoituksesta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on osoitettava ja toimitettava Joutsan kunnan ympäristölautakunnalle 15.6.2017 mennessä osoitteella Länsitie 5, 19650 Joutsa. Ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä 2.6.-15.6.2017 välisen ajan Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Lisätietoa antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

Joutsassa 1.6.2017
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Ympäristötarkastaja


Runkovesijohdon putkirikko on korjattu Leivonmäellä

31. toukokuuta 2017

Runkovesijohdon putkirikko korjattu Leivonmäellä

Joutsan ja Leivonmäen runkovesijohtoon syntyi putkivaurio VT4:n maaperätutkimusten yhteydessä keskiviikkona 31.5. noin klo 13:30 lähellä Poikkitien risteystä. Putkirikon korjaus alkoi tänä aamuna ja työ valmistui putkiliitoksen osalta noin klo 13:30.

Vedenjakeluun ei aiheutunut laajoja katkoksia.

Verkostossa voi ilmetä painevaihteluita, josta saattaa irrota veteen sakkaa tai ilmaa, jotka voivat samentaa vettä. Epätavallisen väristä, tuoksuista tai makuista vettä ei tule käyttää talousvetenä. Yleensä vesi kirkastuu, kun sitä juoksuttaa.

Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa!

Lisätiedot: Tapio Kämppi p. 0400 - 799 038

Joutsan Vesihuolto Oy


Julkipanoilmoitus maa-aineslupapäätöksestä

26. toukokuuta 2017

Joutsan kunnan ympäristölautakunta on käsitellyt Metsähallituksen maa-aineslupahakemuksen ja
myöntänyt sen johdosta hakijalle luvan kallioaineksen ottoon. Lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 
30.05.2017. Toiminta sijoittuu Joutsan kunnassa sijaitsevalle Leivonmäen valtionmaat tilalle 172-893-1-6.
Lupapäätös on voimassa 10 vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulopäivästä lukien. Haettu kokonaisotto-
määrä on 24 000 m³. 

Päätöksestä kuulutetaan Joutsan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla 29.05. - 30.06.2017.
Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana Joutsan kunnan yhteispalvelu-
pisteessä os. Länsitie 5, Joutsa.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Viimeinen muutoksenhaku-
päivä on 29.06.2017. Valitusosoitus on nähtävillä lupapäätöksen yhteydessä.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, p. 040 3479 209.

Joutsassa 24.05.2017

Ympäristölautakunta


Julkipanokuulutus maa-aines- ja ympäristölupapäätöksestä

26. toukokuuta 2017

Joutsan kunnan ympäristölautakunta on käsitellyt Jukka Jääskeläisen maa-aines- ja ympäristölupahake-
muksen ja myöntänyt sen johdosta hakijalle luvan kalliokiviaineksen ottoon, louhintaan ja murskaukseen.
Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 199 §:ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamiseksi muutoksen-
hausta huolimatta. Lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 30.5.2017. Toiminta sijoittuu Joutsan kunnan
Rutalahden kylän tilalle Kotasenvuori 172-419-3-76. Lupapäätös on voimassa 10 vuotta päätöksen lain-
voimaiseksi  tulopäivästä lukien. Haettu kokonaisottomäärä on 217 000 m³.

Päätöksestä kuulutetaan Joutsan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla 29.05. - 30.06.2017.
Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana Joutsan kunnan yhteispalvelu-
pisteessä os. Länsitie 5, Joutsa.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Viimeinen muutoksenhakupäivä
on 29.06.2017. Valitusosoitus on nahtävillä lupapäätöksen yhteydessä.

Lisätietoja asaiasta antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, p. 040 3479 209.

Joutsassa 24.05.2017

Ympäristölautakunta 


Julkipanoilmoitus maa-aineslupapäätöksestä

26. toukokuuta 2017

Joutsan kunnan ympäristölautakunta on käsitellyt Taisto Mynttisen maa-aineslupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta hakijalle luvan soran ja hiekan ottoon. Lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 30.5.2017. Toiminta sijoittuu Joutsan kunnan Tammilahden kylään tilalle Metsä-Koittila 9:155. Lupapäätös on voimassa 10 vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulopäivästä lukien. Haettu kokonaisottomäärä on 37 500 m3.

Päätöksestä kuulutetaan Joutsan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla 29.5.-30.6.2017. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävinä kuulutusaikana Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä os. Länsitie 5, Joutsa.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 29.6.2017. Valitusosoitus on nähtävillä lupapäätöksen yhteydessä.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, p. 040 3479 209.

Joutsassa 24.5.2017

Ympäristölautakunta


Ajankohtaistiedote kunnan sisäilmatutkimuksista

24. toukokuuta 2017

Ajankohtaistiedote Joutsan yhtenäiskoulun sisäilmatutkimuksista ja Drakennuksen (vanha lukio) ilmanvaihtoselvityksistä 

Sisäilmatyöryhmässä sovittujen toimenpiteiden mukaisesti kunnan vuosikumppani Etteplan Oy tulee suorittamaan yhtenäiskoulun ilmanvaihtojärjestelmän selvityksiä tiistaina 6. kesäkuuta 2017. Selvityksissä käytetään merkkisavua, joten tilat, joissa tarkastusta tehdään, eivät ole käytössä selvityksien aikaan. Savu ei ole terveydelle vaarallista, mutta se voi aiheuttaa ärsytysoireita.

Savukokeiden lisäksi tiloissa suoritetaan ilmanvaihdon mittaustöitä, joista aiheutuu vähäisissä määrin haittaa tilojen käytölle. Mittauksista saa lisätietoja: Etteplan Oy, Aimo Mitikka puh. 0400 244 149, sähköposti: aimo.mitikka@etteplan.com

Ilmanvaihdon toimivuuden tarkastelu on yksi osa laajempaa selvitystyötä. Sisäilmatyöryhmä päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä saatuaan ilmanvaihdon selvityksen tulokset ja tiedottaa asiasta tämän jälkeen lisää.

Aiemmin keväällä teetettyjen henkilöstön ja oppilaiden oirekyselyiden perusteella yhtenäiskoululla ei ole syytä epäillä sisäilmastohaittaa, joka aiheuttaisi tilojen käyttäjille laajempaa oireilua. Kyselytulokset ovat kuitenkin antaneet viitteen ilmanvaihdon mahdollisista puutteista tietyissä tiloissa ja näitä puutteita pyritään selvittämään, jotta asia voidaan korjata. Samalla tiloissa suoritetaan rakenneteknisiä tarkastuksia mahdollisten vielä tuntemattomien haittatekijöiden kartoittamiseksi. Myös korjauksia tehdään kesäaikana.

Sisäilmahaittaa epäiltäessä yhteistyö työterveyshuollon ja kouluterveydenhuollon kanssa on tärkeää. Koululaisia on kyselyiden jälkeen ohjeistettu ottamaan yhteyttä terveydenhoitajaan aina, kun on syytä epäillä sisäilmasta johtuvaa oireilua.

Tähän mennessä tehdyissä tutkimuksissa rakennuksesta ei ole löydetty viitteitä esimerkiksi kosteus- tai mikrobivaurioista. Nyt tehtävissä tutkimuksissa ja laadittavissa raporteissa tullaan käsittelemään myös vanhoja lukion saneerauksen yhteydessä toteutettuja rakenteiden korjaustöitä. Tutkimuksin halutaan varmistua, että mahdolliset vanhatkin rakennevauriot suljetaan pois sisäilmaoireiden lähteenä.

Koulukiinteistössä on näin ollen sovittu tehtävän myös yläpohjan kosteuskartoitus. Kartoituksen tarkoituksena on sulkea pois yläpohjan vuotoepäilyt ja niiden aiheuttamat mahdolliset poikkeamat rakenteissa. Lisäksi osassa tiloja tehdään kartoitus rikkinäisistä tai käsittelemättömistä alakattolevyistä, jotka voisivat olla kuitupölylähteenä sisäilmaan.

Tällaiset mahdolliset pölynlähteet korjataan kesän aikana, jonka jälkeen tiloissa suoritetaan siivous.

Kunnan sisäilmatyöryhmän nimeämä projektiryhmä kokoontuu seuraavan kerran elokuussa, jolloin sillä on käytettävissä lisätietoa tehdyistä tutkimuksista ja korjauksista. Tällöin päätetään myös mahdollisista jatkotoimenpiteistä.


Joutsan virastotalon sisäilmatutkimusten tilanne

Aiemmin suoritettujen näytteenottojen pohjalta kiinteistöllä on suoritettu rakenteisiin meneviä jatkotutkimuksia. Tutkimuksilla pyritään selvittämään mahdollisia rakenteellisia vaurioita, joista voisi aiheutua sisäilman laatuun vaikuttavia päästöjä. Rakennetutkimukset kiinteistössä on tehty toukokuun alussa.

Tutkimukset aloitettiin teknisen osaston, taloushallinnon ja keskushallinnon toimistohuoneista. Tutkimuksen suoritti Pohjolan Kiinteistökartoitus Oy:n Kari Kuitunen. Rakenneavauksista saatujen näytteiden analysointi on vielä kesken ja tulosten valmistuttua sisäilmatyöryhmä tiedottaa asiasta lisää. 

Sisäilmatyöryhmän puolesta

                     

Joutsassa 24. toukokuuta 2017

Jari Lämsä

tekninen johtaja / työryhmän puheenjohtaja


Henkilökohtainen avustaja Toimintakeskus Helperiin

18. toukokuuta 2017

Haemme henkilökohtaista avustajaa Toimintakeskus Helperiin, joka järjestää työ- ja päivätoimintaa kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Tehtävänäsi on toimia toimintakeskuksessa käyvän asiakkaan henkilökohtaisena avustajana.

Työskentelytapana käytämme kuntouttavaa työotetta, jonka tavoitteena on ylläpitää ja parantaa yksilöllistä toimintakykyä kannustaen ja tukien asiakasta omiin yrityksiin ja onnistumisen kokemuksiin.

Toivomme sinulta tehtävään soveltuvaa koulutusta sekä mielellään työkokemusta alalta. Työaika 30 h/vko.
Palkkaus on KVTESin mukainen. Jos olet reipas, omatoiminen, yhteistyökykyinen sekä pidät työskentelystä/olet kiinnostunut työskentelemään kehitysvammaisten henkilöiden parissa, olet etsimämme henkilö!
Tehtävä  täytetään 1.8.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Toimintakeskus Helperin toiminnasta löydät Facebookista hakusanalla Toimintakeskus Helperi sekä osoitteesta www.joutsa.fi

Hakemukset 5.6.2017 klo 15.00 mennessä sähköisinä Kuntarekryn kautta (liitteeksi vapaamuotoinen hakemus ja CV), paperiset hakemukset, sisältäen CV:n, toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, Toimintakeskus Helperi/Pirkko Simo, Jousitie 54 B, 19650 JOUTSA tai pirkko.simo@joutsa.fi

Työavain: 141092

Yhteystiedot:
Kehitysvammahuollon esimies Pirkko Simo p. 040 531 9101 (ajalla 18. - 26.5. klo 8 - 16) 


LASTEN KESÄLEIRIT

15. toukokuuta 2017

8-10 -vuotiaiden (synt. 2007-2009) KESÄLEIRI 20.-21.6.2017
Leirimaksu 25 €. Ilmoittautuminen leirille tapahtuu netin kautta ma 15.5.2017 alkaen http://www.joutsanseurakunta.fi - Alakoululaiset - Leirit. JOS netti-ilmoittautuminen ei mahdollista, soita kirkkoherranvirastoon 040 774 0044 (avoinna ma-to klo 9-12). 
Lisätietoa (ei ilmoittautumisia) Annika/srk p. 050 3855428, Kari/kunta p. 0400 530046.
Leiriläisten määrä enintään 25/leiri, vähintään 12/leiri.

Järj. Joutsan seurakunta, kunta ja 4H

11-14 -vuotiaiden (synt. 2003-2006) KESÄLEIRI 4.-6.7.2017
Leirimaksu 35 €, sisaralennus 5 €. Ilmoittautuminen leirille tapahtuu netin kautta ma 15.5.2017 alkaen http://www.joutsanseurakunta.fi - Alakoululaiset - Leirit. JOS netti-ilmoittautuminen ei mahdollista, soita kirkkoherranvirastoon 040 774 0044 (avoinna ma-to klo 9-12). 
Lisätietoa (ei ilmoittautumisia) Annika/srk p. 050 3855428, Kari/kunta p. 0400 530046.
Leiriläisten määrä enintään 25/leiri, vähintään 12/leiri.

Järj. Joutsan seurakunta, kunta ja 4H


Uimakoulut Leivonmäen uimahallilla

10. toukokuuta 2017

Leivonmäen uimahallilla järjestetään uimakouluja seuraavasti:

29.5. - 2.6.2017 Uimakoulu I klo 17.30 - 19.00 on jatkoryhmä ja tarkoitettu yli 10 metrin uimataidon
omaaville, uimakoulumaksu 20 €.

5.6. - 9.6.2017 Uimakoulu II on alkeisuimakoulu: ryhmä 1 klo 16.30 - 18.00 ja ryhmä 2 klo 18.00 - 19.30,
uimakoulumaksu 20 €. Uimahallin altaan vedenpintaa lasketaan, altaan matalampi pääty n. 70 cm.

Ilmoittautumiset uimaopettaja Outi Nymanille ke 17.5.2017 mennessä p. 0400 396 321, uimakouluihin 
otetaan enintään 15 uimakoululaista/ryhmä.

Joutsan vapaa-aikatoimi 

Rantauimakoulu järjestetään 17.7.-21.7.2017 kirkonkylän uimalassa.


Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen

10. toukokuuta 2017

Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen 

Aika                   15.5.2017 klo 18
Paikka               Valtuustosali, Länsitie 7, Joutsa

 Käsiteltävät asiat 

 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

 3. Uuden valtuuston kokoonpano

 4. Henkilöstökertomus vuodelta 2016

 5. Kiinteistön 172-418-2-512 myynti, Leivonmäki grilli-/kioskirakennus

 6. Luottamushenkilöiden palkkiosäännön tarkistaminen

 7. Ajoneuvon siirron ja säilytyksen taksa

 8. Kuntalain mukaiset aloitteet

 9. Takauksen myöntäminen Joutsan vuokra-asunnot Oy:n luotolle

 10. Hyvinvointikertomuksen loppuarviointi

 11. Kunnan tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2016

 12. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus kunnan taloudesta ja hallinnosta vuodelta 2016

 13. Vastuuvapauden myöntäminen kunnan tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2016

 14. Hallintosäännön uudistaminen

 15. Muut esille tulevat asiat

 16. Ilmoitusasiat

   Pöytäkirjan nähtävänäpito
  Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Joutsan kunnanvirastolla torstaina 18.5.2017 klo 10 – 15. 

  Kunnanvaltuuston puheenjohtaja 

   

                             Heikki Kuurne

  Julkipanotodistus
  Tämä kuulutus on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 10.5.2017.

   

                             Ilmoitustaulunhoitaja Ritva Nurminen


Lähihoitajia (4) vanhuspalveluihin

27. huhtikuuta 2017

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se jota etsimme!

Haemme vakinaiseen työsuhteeseen neljää (4) lähihoitajaa Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät
laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Asumispalveluissa tehdään kolmivuorotyötä ja kotihoidossa
osa henkilöstöstä tekee kaksivuorotyötä ja osa kolmivuorotyötä.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja
Leivonmäki, väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisval-
taisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työssä toteutamme voimavaralähtöistä
hoiva- ja hoitotyötä. Käytössämme on autonominen työvuorosuunnittelu vapaa-ajan ja vuorotyön yhteensovittamiseksi.
Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnos-
tusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjaus-
järjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Lähihoitajan tehtävään edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja).

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Tehtävän täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:in mukainen.

Hakemukset 15.5.2017 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisinä www.kuntarekry.fi (liitteeksi vapaamuotoinen
hakemus ja CV), paperiset hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen sekä CV toimitetaan osoitteeseen:
Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus lähihoitaja".

Työ alkaa: 1.8.2017 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen
Työavain: 138039

Yhteystiedot:
Asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio puh. 040 358 8160 tai terhi.kallio@joutsa.fi
Kotihoidon esimies Marjatta Virtanen puh. 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi 
 
 

 


Kesätyöpaikat

26. huhtikuuta 2017

Joutsan vapaa-aikatoimessa on haettavana Joutsan uimalan kaksi aluevalvojan kesätyö-
paikkaa ajalle 12.6. - 6.8.2017, työaika 25 h/viikko, työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä.

Vapaamuotoiset hakemukset ke 10.5.2017 mennessä Joutsan kunnan vapaa-aikatoimeen
os. Länsitie 7, 19650 Joutsa tai sähköpostilla kari.kosunen@joutsa.fi

Joutsan kunta/vapaa-aikatoimi 


Asemakaavan vireilletulo ja tiedote kaavan hyväksymisestä

25. huhtikuuta 2017

VT 4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ LEIVONMÄEN ASEMAKAAVOJEN OSITTAINEN KUMOAMINEN, MUUTOS JA LAAJENTAMINEN

Ilmoitus asemakaavan vireilletulosta

Asemakaavojen osittainen kumoaminen koskee Leivonmäen taajaman kohdalla vain valtatien 4 maantiealueita. Alueella on voimassa kaksi eri asemakaavaa. Asemakaavan kumoamisella mahdollistetaan valtatietä 4 koskevien suunnitelmien vahvistaminen suoraan tiesuunnitelmalla.

Asemakaavan laajentamisessa on kyse Teboil Leivonmäen sekä Leivonmäen yritystalon alueita koskevien alueiden kaavoittamisesta siten, että asemakaava vastaa alueiden nykyistä käyttöä. Näiltä alueilta on asemakaava kumottu Leivonmäen kunnan toimesta vuonna 1995.

Asemakaavan merkitykseltään vähäinen muutos:
Osa Teboilin nykyisestä vuokra-alueesta sijoittuu nykyisen asemakaavan mukaiselle katualueelle. Katualuetta tarkistetaan tältä osin.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkaistu kunnan kotisivuilla os. www.joutsa.fi/kaavoitus > vireillä olevat asemakaavat.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 48, TONTTI 3

Joutsan kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 13.2.2017 § 11.

Kaava-asiakirjat ovat nähtävissä sähköisesti kunnan kotisivuilla sekä kunnanvirastolla teknisellä osastolla.


Linja-autokuljetuspalveluiden hankinta

24. huhtikuuta 2017

Joutsan kunta järjestää linja-autokuljetuksista uuden tarjouskilpailun, jossa sisältöä ja vaatimuksia on muutettu. Kysymys on kokonaan uudesta hankinnasta, jossa yhden auton sijaan pyydämme tarjouksia kahdesta linja-autosta. Lisäksi autovaatimuksia on selkeytetty ja kevennetty. Myös hinnan muodostumiseen on luotu porrastus.

Hankinta-asiakirja-aineisto tässä:

01_TARJOUSPYYNTO_Linja_autokuljetukset_20170404_ak.pdf

02_LIITE_0a_TARJOUSLOMAKE_Joutsan_Linja_autot_20170404.doc

03_LIITE_0b_Alustava_luonnos_Linja_autoreiteiksi_20170404.pdf

04_Liite_1_SopimusLUONNOS_Joutsan_Linja_autot_20170404.pdf

05_Liite_1c_JYSE_2014_palvelut.pdf

06_LIITE_2a_Yksilokuljetusten_Palvelutasokuvaus_20161214_KH_lle.pdf

07_LIITE_3a_Tavarakuljetusten_Palvelutasokuvaus_20161214_KH_lle.pdf


Tarjouspyyntö, viheralueiden hoitourakka 2017-2019

21. huhtikuuta 2017

Tarjouspyyntö

Joutsan kunta pyytää tarjouksia Joutsan ja Leivonmäen taajamien viheralueiden hoitourakasta 2017-2019. Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä palveluhankinta ja urakkaan sisältyy mahdollisuus optiovuosille (3 + 2 vuotta).

Kirjalliset tarjoukset tulee jättää tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla viimeistään 5.5.2017 klo 12.00 mennessä.

Lisätiedot: tekninen johtaja Jari Lämsä 0400 646 848 tai työpäällikkö Veijo Penttinen p. 040 358 0013

Tarjouspyyntöasiakirjat on saatavilla sähköisesti os:

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-010286

 

Joutsan kunta, tekninen osasto


Kuulutus maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteisestä lupahakemuksesta

20. huhtikuuta 2017

Hakija: Sora-Manninen Oy
             Sahinjoentie 140
             41660 Toivakka

Hakemus
Sora Manninen Oy hakee lupaa 10 vuodeksi yhteensä 360 000 m³:n maa-ainesten ottoon tiloille
Koivurinne 172-419-6-28, Lehtomäki 172-419-6-50 ja Mattila 172-419-6-86. Maa-aines alueella
on pääosin soraa ja hiekkaa. Lisäksi lupaa haetaan soran ja kivien murskaukselle ja puhtaiden
ylijäämämaiden varastoinnille. Murskattavan maa-aineksen määrä on arviolta noin 100 000 m³.
Lupahakemus koskee 9,98 hehtaarin suunnitelma-aluetta, josta kaivualueen pinta-ala on 5,90 ha.

Kuulutusaika ja asiakirjojen nähtävilläolo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana 21.04.-22.05.2017 Joutsan kunnan yhteispalvelu-
pisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Muistutukset ja mielipiteet
Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena viimeistään 22.05.2017 mennessä
ympäristölautakunnalle osoitteeseen Joutsan kunta, Ympäristölautakunta, PL 20, 19651 Joutsa.

Lisätiedot
Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209.

Joutsassa 20.04.2017

Ympäristölautakunta 


Julkipanoilmoitus

19. huhtikuuta 2017

Joutsan ympäristötarkastajan hyväksymä ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ympäristötarkastaja antaa ympäristönsuojelulain 118 § mukaisesta meluilmoituksesta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

Päätös meluilmoituksesta ja niihin liitetyt asiakirjat ovat kuulutusajan nähtävänä Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Ilmoituksen tekijä
Joutsan Moottorikerho ry

Toiminta ja sen sijainti
Enduro ja crossipyörien Cross Coutry, kilpailu Joutsa CC 6.5.2017
Joutsan seudun ratakeskus Röksäntie 169, Joutsa

Päätöksen antopäivä 21.4.2017

Muutoksenhaku
Meluilmoitukseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasa hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Joutsan kunnan ympäristötarkastajalta p. 040 3479 209

Tämä ilmoitus on julkipantu Joutsan kunnan ilmoitustaululle ajaksi 20.04. -22.05.2017

Joutsassa 19.04.2017
Ympäristötarkastaja


Kuntavaalit 2017, vahvistettu tulos

13. huhtikuuta 2017

KUNTAVAALIT 2017

           
                 

9. päivänä huhtikuuta 2017 pidettyjen kuntavaalien perusteella keskusvaalilautakunta

 

on 12.4.2017 vahvistanut tuloksen, jonka mukaan Joutsan kunnanvaltuuston jäseniksi

   

ja varajäseniksi on valittu seuraavat henkilöt

     
                 
                 

Varsinaiset jäsenet vertausluvuittain

       
                 
                 
 

Nimi

 

Ammatti

   

Ryhmä

Äänet

Vertausluku

                 

1.

Kuurne Heikki

Toimitusjohtaja

 

KESK

225

939,000

2.

Huikko Jukka

Toimittaja, insinööri

KOK

170

517,000

3.

Liukkonen Jarmo

Ympäristöterveystarkastaja

KESK

91

469,500

4.

Suomalainen Keijo

Verkkoasentaja, pääluottamusmies

SDP

112

377,000

5.

Hovila Sari

Opetushoitaja

 

KESK

84

313,000

6.

Ilmonen Iiris

Yrittäjä, tuotantoassistentti

KOK

41

258,500

7.

Lehtonen Jussi

Maaseutuyrittäjä

 

PS

77

246,000

8.

Reinikainen Katri

Perushoitaja

 

KESK

78

234,750

9.

Kuitunen Marjaana

Ohjaaja

   

SDP

93

188,500

10.

Kyröläinen Tapio

Maanviljelijä, koneurakoitsija

KESK

72

187,800

11.

Nikkilä Lea-Elina

Agronomi, maanviljelijä

VIHR

180

180,000

12.

Oksanen Petteri

Työnjohtaja, yrittäjä

KOK

37

172,333

13.

Kallioinen Matti

Rovasti

   

KD

54

165,000

14.

Tarkkanen Jouko

Kyläpäällikkö, eläkkeellä

KESK

49

156,500

15.

Takala Otto

Liikunta- ja nuorisoalan ammattilainen

KESK

49

134,143

16.

Teppola Teresa

Kokki, hevoshieroja

 

KOK

33

129,250

17.

Solatie Ari

Kiinteistönhoitaja

 

SDP

42

125,667

18.

Kaistinen Saku

Insinööriopiskelija, autonkuljettaja

PS

59

123,000

19.

Salonen Maija

Eläkeläinen

 

KESK

45

117,375

20.

Peltonen Niilo

Ylikonstaapeli, eläkkeellä

KESK

42

104,333

21.

Hännikäinen Timo

Maanviljelijä, metsäyrittäjä

KOK

31

103,400

22.

Peltoniemi Eero

Kasvatustieteen maisteri, kulttuuritoimija

SDP

37

94,250

23.

Tupala Arto

Maanviljelijä

 

KESK

40

93,900

24.

Aapro Ari

 

Lihamestari, ruokamestari

KOK

28

86,167

25.

Fredin Kalevi

Maaseutuyrittäjä

 

KESK

38

85,364

 

Varalla

             
                 

Vihreä liitto

             
 

ei varamiehiä

           
                 

Perussuomalaiset

           

1.

Talja Aarre

Eläkeläinen, vapaaehtoistoimija

PS

41

82,000

2.

Salminen Petri

Yrittäjä

   

PS

41

61,500

                 

Suomen Keskusta

           

1.

Hytönen Pekka

Pitäjäneuvos, eläkeläinen

KESK

38

78,250

2.

Tommola Ulla

Metsätalousinsinööri

KESK

29

72,231

3.

Tuukkanen Matti

Yrittäjä

   

KESK

26

67,071

4.

Temisevä Liisa

Eläkeläinen

 

KESK

23

62,600

5.

Partanen Jukka

Ympäristötarkastaja, eläkkeellä

KESK

10

58,688

                 

Suomen Kristillisdemokraatit

         

1.

Hölttä Arto

Maanviljelijä

 

KD

52

82,500

2.

Hölttä Erja

Vapaaehtoistyöntekijä

KD

29

55,000

                 

Kansallinen Kokoomus

           

1.

Hautakangas Jouni

Asentaja

   

KOK

27

73,857

2.

Pylkkänen Sini

Nuoriso- ja vapaa-aikaohjaaja

KOK

19

64,625

3.

Toivonen Terhi

Lähihoitaja, varapääluottamusmies

KOK

18

57,444

4.

Vuopio Jari

Rakennusinsinööri (AMK), rakennuttajainsinööri

KOK

14

51,700

5.

Ahola Rauno

Entinen autoilija, eläkeläinen

KOK

13

47,000

6.

Avikainen Ansa

Yrittäjä

   

KOK

13

43,083

                 

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

       

1.

Niinikoski Leo

Koulutuspäällikkö, eläkeläinen

SDP

23

75,400

2.

Niinikoski Aila

Yhteiskuntatieteiden maisteri

SDP

20

62,833

3.

Saari Anssi

Viilunkäsittelijä, kalastaja

SDP

17

53,857

4.

Lepistö Taisto

Työkalunvalmistaja, eläkeläinen

SDP

14

47,125

                 
                 
                 

Joutsa, 19.4.2017

           
                 

JOUTSAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

         

Lastentarhanopettaja (2)

12. huhtikuuta 2017

JOUTSAN KUNTA HAKEE KAHTA LASTENTARHANOPETTAJAA

Joutsan varhaiskasvatuksessa on haettavana kaksi vakituista lastentarhanopettajan tointa 1.8.2017 alkaen.
Työsuhteiden alussa sijoituspaikkana on Koivukummun päiväkoti, joka toimii myös vuorohoitoyksikkönä.

Haemme varhaiskasvatuksen ammattilaisia, joilta odotamme lapsilähtöistä työotetta, sitoutumista tiimityöskente-
lyyn, hyviä vuorovaikutustaitoja ja joustavuutta. Arvostamme kokemusta varhaiskasvatuksesta, kehittävää työ-
otetta ja positiivista asennetta.

Lastentarhanopettajalta edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen
(272/2005 7 §:n) mukaista tehtävään soveltuvaa koulutusta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävän täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista
esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä toimitettava nähtäväksi lain nro 504/2002 mukainen
rikosrekisteriote.

Tarjoamme vastuullisia ja monipuolisia työtehtäviä sekä kokeneen ja hyvän työyhteisön tuen.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Paperiset hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa Joutsan kunnan varhaiskasvatuksen toimistolle
5.5.2017 klo 15 mennessä, os. Länsitie 7, 19650 Joutsa. Kuoreen merkintä "Lastentarhanopettaja".

Joutsassa 12.4.2017

Sivistyslautakunta/varhaiskasvatus

Työ alkaa: 1.8.2017 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen
Työavain: 136275

Yhteystiedot:
Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto, puh. 040 821 7176 tai sähköpostitse
annikki.lehto@joutsa.fi 

 


Päivähoitajan sijaisuus

6. huhtikuuta 2017

Joutsan kunnan varhaiskasvatuksessa on haettavana päivähoitajan sijaisuus ajalle 22.5.2017 - 6.4.2018.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun
lain (272/2005) 7§ mukainen kelpoisuus.
Lähihoitajatutkinnon suorittaneilla tulee olla suuntautuminen lapsiin ja nuoriin.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti.

Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan ja
esitettävä lain 504/2002 tarkoittama rikosrekisteriote.

Hakemukset tulee toimittaa Joutsan kunnan varhaiskasvatuksen toimistolle, os. Länsitie 7,19650 Joutsa tai
sähköpostitse os. annikki.lehto@joutsa.fi 24.4.2017 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto, puh. 040 821 7176.

 

Joutsassa 6.4.2017

Sivistyslautakunta/varhaiskasvatus 


Luokanopettaja Joutsan yhtenäiskouluun

5. huhtikuuta 2017

Joutsan yhtenäiskoulun alaluokille haetaan luokanopettajaa ajalle 7.8.2017 - 30.6.2018.
Kokemus alkuopetuksesta katsotaan eduksi.

Hakemukset osoitetaan apulaisrehtori Mika Sirkalle osoitteella: Koulutie 2 D, 19650 Joutsa
tai sähköisenä mika.sirkka@joutsa.fi

Haku päättyy 21.4.2017 klo 15.

Tehtävästä voi tiedustella Mika Sirkalta puh. 040 533 5619.

Toimen kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun
asetuksen (986/98) mukaan. Valitun tulee ennen vaalin  vahvistamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. 

 


Avoimet työpaikat, opettaja, englanti ja saksa

30. maaliskuuta 2017

Tuntiopettaja Joutsan lukioon ja yhtenäiskouluun. Opetettavina aineina ovat englanti ja saksa. 
Kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.  
Tehtävässä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Yhteystiedot: Merja Heinäaho, rehtori, Joutsan yhtenäiskoulu ja lukio, puh. 0407667889, merja.heinaaho@joutsa.fi
Työpaikan osoite: Koulutie 2, 19650 Joutsa
Halutut taidot ja pätevyys: englannin kieli, saksan kieli
Palkkaus: ovtes
Työ alkaa: 7.8.2017
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 11.4.2017 klo 15.00
Hakemukset: Koulutie 2 D, 19650 Joutsa, merja.heinaaho@joutsa.fi


Julkipanoilmoitus maa-aineslupapäätöksestä

27. maaliskuuta 2017

Joutsan kunnan ympäristölautakunta on käsitellyt Maanrakennus Pertti Kärnä Oy:n maa-aineslupahakemuksen
ja myöntänyt sen johdosta hakijalle luvan soran ottoon. Lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 28.3.2017.
Toiminta sijoittuu Joutsan kunnan Tammilahden kylään tilalle Hiekkamäki 9:140. Lupapäätös on voimassa
10 vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulopäivästä lukien. Haettu kokonaisottomäärä on 115 000 m³.

Päätöksestä kuulutetaan Joutsan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla 27.03. - 27.04.2017.
Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä 28.03. - 27.04.2017 Joutsan kunnan yhteispalvelu-
pisteessä os. Länsitie 5, Joutsa.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta 29.03.2017 - 27.04.2017 Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta.
Valitusosoitus on nähtävillä lupapäätöksen yhteydessä.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, p. 040 3479 209.

Joutsassa 27.03.2017

Ympäristölautakunta 


Ehdokaslistojen yhdistelmä

22. maaliskuuta 2017

Joutsan kunnassa 9. päivänä huhtikuuta 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten laadittu ehdokaslistojen yhdistelmä.

Ehdokaslistan_yhdistelmlista_Joutsa.pdf


Mielipidekysely taajamametsien hoidosta

15. maaliskuuta 2017

Tekninen osasto valmistelee Joutsan ja Leivonmäen taajamametsien hoitosuunnitelmien päivitystä. Työ toteutetaan opinnäytetyönä ammattikorkeakouluopiskelija Jesse Rantasen toimesta.
Tällä lyhyellä kyselyllä kartoitamme kuntalaisten mielipiteitä ja toiveita taajamametsien hoitoon.

Kyselyyn voi vastata 7.4.2017 asti (vastausaikaa on jatkettu).

Suunnitelman luonnos asetetaan vielä erikseen yleisesti nähtäville, jolloin suunnitelmasta voi lausua mielipiteitä. Tästä ilmoitamme erikseen myöhemmin.

Linkki kyselyyn:

https://www.webropolsurveys.com/S/BD06AC490022DBF1.par


Nuorten kesätyöt 2017

15. maaliskuuta 2017

Joutsan kunta on varannut määrärahaa 40:n, Joutsassa henkikirjoilla olevan ja peruskoulun
päättäneen, alle 18 vuotiaan nuoren työllistämiseen. Nuori työllistyy kahdeksi viikoksi ja saa
kertakaikkisena korvauksena 300 €.

Lisäksi mikäli yksityinen henkilö, yhdistys tai yritys palkkaa nuoren enintään 18 vuotta täyttäneen
(ei oman perheen jäsen) töihin on mahdollisuus 50 % tukeen palkkakustannuksista kuitenkin
enintään 170 €/nuori. Yhden työllistämisen osalta tulee saman vuoden aikana kyseeseen
yksi työllistämisjakso kunnassa tai vaihtoehtoisesti yksi yritykselle/yhdistykselle/yksityiselle
maksettava tuki.

Kunnan palvelukseen hakeminen tapahtuu lomakkeella, jota saa kunnan yhteispalvelupisteestä
(Länsitie 5) ja kunnan nettisivulta osiosta Asiointi ja neuvonta/Lomakkeet. Lomakkeessa on
tarkemmat tiedot työkohteista. Yritykselle/yhdistykselle/yksityiselle maksettava tuki haetaan samalla
lomakkeella. Lisätietoja kunnanvirastosta puh. 0400 454 044.

Lomakkeet palautetaan yhteispalvelupisteeseen (Länsitie 5) ke 5.4.2017 klo 15.00 mennessä.
Myöhästyneitä hakemuksia ei hyväksytä.

Joutsan kunta 


Yksityiset palveluntuottajat infotilaisuus 24.3.2017

13. maaliskuuta 2017

YKSITYISET PALVELUNTUOTTAJAT - infotilaisuus
Kukoistava kotihoito –hankkeesta

Aika:          perjantai 24.3.2017 klo 13.30-15
Paikka:       Keljon palvelukeskuksen ruokasali A-talo, Keljonkatu 26
Mukana:     Kukoistava kotihoito –hanketiimi, Tuija Koivisto Muutosagentti,
                   Valinnanvapauskokeilusta: Riitta Pylvänen ja Mia Lindberg

Kutsu / ohjelma Yksityiset_palveluntuottajat_24.3.2017.pdf


Get this feed  codestrat concrete5 addon development
« Edellinen12Seuraava »