Kutsu valtuuston kokoukseen

9. tammikuuta 2019

Valtuusto_14.1.2019.JPG


Lähihoitaja

8. tammikuuta 2019

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se jota etsimme!

Haemme vakituiseen työsuhteeseen lähihoitajia (2) Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Sekä asumispalveluissa että kotihoidossa työ on kolmivuorotyötä.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki ja väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä.  Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Lähihoitajien tehtäviin edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja).

Palkkaus on KVTES:in mukainen. Työ alkaa 1.3.2019 tai sopimuksen mukaan. Palvelussuhteen tyyppi vakinainen. 

Tehtäviin valittujen on ennen tehtävien vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 31.1.2019  klo 12.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus lähihoitaja".

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: 1.3.2019 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen.
Työavain: 210739
Lisätietoa antaa: vs peruspalvelujohtaja Terhi Kallio, puh. 0400 641 105  tai terhi.kallio@joutsa.fi, 
kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi


Sairaanhoitaja

8. tammikuuta 2019

Haemme yhteistyökykyistä, oma-aloitteista ja vastuuntuntoista reipasta sairaanhoitajaa vakituiseen työsuhteeseen Joutsan vanhuspalveluihin. Sairaanhoitaja työskentelee pääasiassa päivätyössä. 

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki ja väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa sairaanhoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Kotihoidossa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä ja mobiilit sekä vanhuspalveluissa yleisesti Effica -potilastietojärjestelmä. 

Eduksi katsotaan monipuolinen kokemus hoiva- ja hoitotyöstä, hyvät sosiaaliset työskentelytaidot sekä kiinnostus vanhuspalveluiden kehittämiseen. Hakijoilta edellytetään ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta. Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta. 

Tehtäviin edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (sairaanhoitaja AMK tai opistoasteinen) sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen.

Palkkaus on KVTES:in mukainen. Työ alkaa 1.3.2019 tai sopimuksen mukaan. Palvelussuhteen tyyppi vakinainen. 

Kirjalliset hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 31.1.2019 klo 12.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus sairaanhoitaja".

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: 1.3.2019 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES
Työavain: 210730 
Lisätietoa antaa: vs peruspalvelujohtaja Terhi Kallio, puh. 0400 641 105 tai terhi.kallio@joutsa.fi
kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi


Leivonmäen uimahalli suljettu 3.1. - 15.1.2019

3. tammikuuta 2019

Leivonmäen uimahallin ilmanvaihtokone on rikkoutunut, jonka vuoksi
uimahalli on suljettu 3.1. - 15.1.2019 välisen ajan.

Mikäli tilanteeseen tulee muutos, ilmoitamme siitä mahdollisimman pian.

Vesivoimisteluryhmät peruttu kyseiseltä ajalta, ryhmät käynnistyvät
jälleen to 17.1.2019.


Puulan seutuopiston rehtorin virka

21. joulukuuta 2018

Rehtorin virka julistetaan uudestaan haettavaksi vakinaista täyttämistä varten. Virka täytetään 1.2.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksesta annetun asetuksen 986/89 2 §:n mukaan (ylempi korkeakoulututkinto, opettajan kelpoisuus, riittävä kokemus opettajan tehtävissä ja opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus).

Puulan seutuopisto toimii Joutsan, Kangasniemen ja Toivakan kuntien alueella. Ylläpitäjänä on Joutsan kunta.  Rehtori toimii seutuopistolautakunnan esittelijänä ja koordinoi kuntien välistä yhteistyötä vapaasta sivistystyöstä säädetyn koulutustehtävän toteuttamisessa. Opisto toteuttaa vuosittain vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen tehtävää noin 10 000 opetustunnin verran. Rehtori johtaa vakituisesta henkilökunnasta (5 hlö) ja tuntiopettajista muodostuvaa 90 henkilön dynaamista työyhteisöä.

Toivomme hakijoilta hyvää vapaan sivistystyön tuntemusta, johtamistaitoa (henkilöstö- ja talousjohtaminen) sekä innokasta kehittämisotetta. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä halua kehittää opistoa yhteistoiminnallisesti henkilöstön, opiskelijoiden, yhdistysten ja elinkeinoelämän kanssa.

Virkasuhteen ehdot määräytyvät ao. kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Virkasuhteeseen sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ennen valinnan vahvistamista tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Opiston toimintaan voit tutustua sivustollamme www.puulanseutuopisto.fi  

Aiemmat hakemukset huomioidaan valintaa tehdessä.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: 1.2.2019 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: OVTES
Työavain: 209069
Haku päättyy: 7.1.2019 klo 15.00
Ilmoitus jätetty: 21.12.2018
Työsuhteen kesto: Vakinainen
Työn luonne: Kokoaikatyö
Lisätietoa antaa: Mika Sirkka, vs. peruspalvelujohtaja (sivistys), puh. 040 533 5619,
Isto Liimatainen, seutuopistolautakunnan puheenjohtaja, puh. 050 347 2306,
Sakari Ainali, Puulan seutuopiston va. rehtori, puh. 040 653 3165


Kirvesmies

11. joulukuuta 2018

Joutsan kunta hakee palvelukseensa kirvesmiestä

Työtehtävä vaatii itsenäistä ja vastuullista työotetta, teknistä osaamista ja ajattelua, asiakaspalvelutaitoja, tarkkuutta ja huolellisuutta. Tehtäviin kuuluvat monipuolisesti kaikki kunnan kiinteistöihin liittyvät korjaukset, kunnossapitotyöt, kirvesmiestyöt sekä laatoitus- ja maalaustyöt. Kirvesmies osallistuu myös tekniseen päivystykseen.

Tehtävään haetaan henkilöä, jolla on talonrakennusalan soveltuva alan koulutus. Työkokemus alalta katsotaan eduksi. Lisäksi hakijalta vaaditaan vähintään B-ajokortti sekä oman auton käyttömahdollisuus työssä.

Tehtävään valitun on ennen työsuhteen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävä täytetään 4 kuukauden koeajalla.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Vaihtoehtoisesti hyväksytään vapaamuotoinen kirjallinen hakemus ja ansioluettelo, jotka toimitetaan 4.1.2019 klo 12.00 mennessä osoitteella: Joutsan kunta, tekninen osasto, PL 20, 19650 Joutsa. Kuoreen merkintä: kirvesmies. Hakemuksia liitteineen ei palauteta.

Työ alkaa: sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES
Työavain: 207450
Lisätietoa antaa: tekninen isännöitsijä Petri Laitinen, puh. 040 8614779, petri.laitinen@joutsa.fi tai
työpäällikkö Veijo Penttinen, puh. 040 358 0013, veijo.penttinen@joutsa.fi
Haku päättyy: 4.1.2019 klo 12.00
Työsuhteen kesto: Vakinainen
Työn luonne: Kokoaikatyö


Asiointiliikenne 24.12.2018 - 4.1.2019

11. joulukuuta 2018

Asiointiliikenteen asiakasmaksu on vähintään 6,00 e/suunta


MAANANTAINA:        NIEMISTENKYLÄ (Jarmo Jokinen p. 0400 583 054)  
24.12. ja 31.12.
           Meno klo 9:00 Joutsa MH
                                    Paluu klo 11:45

TORSTAINA:              LEIVONMÄKI (Kyytiässä/Kalevi Heinonen p. 0400 648 814)
27.12.                         
Meno klo 8:30
                                    Paluu klo 10:30

                                    SUONTEEN LENKKI (Timo Mönkölä p. 0400 538 533)
                                    Meno klo 8:00
                                    Paluu klo 13:15

PERJANTAINA:          NIEMISTENKYLÄ JA 
28.12.                           JOUTSAN KESKUSTA (Jarmo Jokinen p. 0400 583 054)
                             
       Meno klo 9:00 Joutsa MH
                                     Paluu klo 11:45

KESKIVIIKKONA:       SUONTEEN LENKKI (Timo Mönkölä p. 0400 538 533)
2.1.2019                       
Meno klo 8:00
                                     Paluu klo 13:15

TORSTAINA:               LEIVONMÄKI (Kyytiässä/Kalevi Heinonen p. 0400 648 814)
3.1.2019                       
Meno klo 8:30
                                     Paluu klo 10:15

PERJANTAINA:           NIEMISTENKYLÄ JA 
4.1.2019                        JOUTSAN KESKUSTA (Timo Mönkölä p. 0400 538 533)
                                     
Meno klo 9:00 Joutsa MH
                                      Paluu klo 11:45

Reittiä ei ajeta automaattisesti, tilaa lähtökyyti viimeistään edellisenä päivänä autoilijalta, paluukyyti lähtee
kauppakeskus Perttulasta/S-Marketilta.    Lähihoitaja sijainen

5. joulukuuta 2018

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja tai opiskelija -  olet se jota etsimme!

Haemme lähihoitaja sijaisia eri pituisiin sijaisuuksiin Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Sekä asumispalveluissa että kotihoidossa työ on kolmivuorotyötä.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki ja väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä.  Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Lähihoitajien sijaisuuksiin edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja), huomioimme myös alan opiskelijat.

Palkkaus on KVTES:in mukainen.

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 18.1.2019  klo 12.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus lähihoitaja sijainen".

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen.
Työavain: 206856
Lisätietoa antaa: vs peruspalvelujohtaja Terhi Kallio, puh. 0400 641 105 tai terhi.kallio@joutsa.fi,
kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi,
vastaava sairaanhoitaja Eija Rämö, puh. 040 840 4636 tai eija.ramo@joutsa.fi,
vastaava sairaanhoitaja Anne Alaharju, puh. 040 554 2664 tai anne.alaharju@joutsa.fi

 


Toimitusjohtaja / Joutsan Vesihuolto Oy

5. joulukuuta 2018

Joutsan Vesihuolto Oy on Joutsan kunnan enemmistöomisteinen osakeyhtiö, joka huolehtii alueellaan vedenjakelu- ja viemäröintipalveluista noin 4000 asukkaalle sekä palvelulaitoksille ja teollisuudelle.

Nykyisen toimitusjohtajan jäädessä eläkkeelle
Joutsan Vesihuolto Oy hakee

TOIMITUSJOHTAJAA

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön taloudesta yhdessä Joutsan Vesihuolto Oy:n hallituksen kanssa. Toimitusjohtaja vastaa myöskin vesijohtoverkostojen, vedenottamoiden ja jäteveden puhdistamon ylläpidosta, huolto- ja kunnossapitotoiminnan organisoinnista. Toimenkuvaan kuuluu myös teknistä asiakasneuvontaa ja liittymäsopimuksien tekoa. 

Hakijalta edellytetään tehtävään soveltuvaa teknistä koulutusta esim. insinöörin (amk) tutkintoa tai vastaavaa aikaisempaa tutkintoa ja riittävää työkokemusta vesihuolto alalta sekä sujuvaa kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa. Odotamme valittavalta henkilöltä oma-aloitteisuutta ja asioita eteenpäin vievää työskentelyotetta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Työtehtävien hoitaminen edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Työ alkaa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 15.02.2019.
Hakemuksessa tulee esittää palkkatoive.

Valitun on ennen työsopimuksen solmimista esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan. Tehtävässä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemus tulee toimittaa 02.01.2019  klo 15.00 mennessä sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi  

Työ alkaa: sopimuksen mukaan, viimeistään 15.2.2019
Palkkaus: palkkatoive
Työavain: 206808
Lisätietoa antaa: Toimitusjohtaja Tapio Kämppi puh. 0400-799038 tai tapio.kamppi@joutsa.fi ja hallituksen puheenjohtaja Hannu Loipponen puh. 040-5062939, www.joutsanvesihuolto.fi 


Kuulutus Joutsan kunnan hulevesitulvariskien alustava arviointi 2. kierros

4. joulukuuta 2018

Hulevesitulvariskien alustava arviointi perustuu lakiin tulvariskien hallinnasta (620/2010).

Nähtävillä 05. - 12.12.2018

Raportti on nähtävänä Joutsan kunnan asiointipisteessä, os. Länsitie 5, 19650 JOUTSA.

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana os. Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA.

Tiedustelut:
ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

4.12.2018

Joutsan kunta/tekninen toimi  Lähihoitaja vanhuspalveluihin

3. joulukuuta 2018

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se jota etsimme!

Haemme vakituiseen työsuhteeseen lähihoitajaa Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Sekä asumispalveluissa että kotihoidossa työ on kolmivuorotyötä.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki ja väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä.  Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Lähihoitajan tehtävään edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja).

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:in mukainen.

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 21.12.2018  klo 12.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus lähihoitaja".

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen.
Työavain: 206513
Lisätietoa antaa: vs peruspalvelujohtaja Terhi Kallio, puh. 0400 641 105  tai terhi.kallio@joutsa.fi,
kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi


Julkipanoilmoitus maa-aineslupapäätöksestä

27. marraskuuta 2018

Joutsan kunnan tekninen lautakunta on hakijan pyynnöstä päättänyt maa-aineslain 4 §:n mukaisen
maa-ainesten ottolupahakemuksen käsittelyn. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 28.11.2018.
Hakemuksessa esitetty toiminta olisi sijoittunut Joutsan kunnan Kirkkolan kylään tilalle Hiekkala 3:126.
Haettu kokonaisottomäärä oli 70 00 m³.

Päätöksestä kuulutetaan Joutsan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla 27.11.-28.12.2018.
Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana Joutsan kunnan yhteispalvelu-
pisteessä os. Länsitie 5, Joutsa.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Viimeinen muutoksen-
hakupäivä on 28.12.2018. Valitusosoitus on nähtävillä lupapäätöksen yhteydessä.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, p. 040 3479 209.

Joutsassa 27.11.2018

Tekninen lautakunta 


Poikkeamislupapäätös kiinteistölle Yrjänänkallio 172-413-6-192

27. marraskuuta 2018

Joutsan kunnan tekninen lautakunta kokouksessaan 15.11.2018 § 90 antanut kielteisen päätöksen poikkeamislupa-asiassa.

Poikkeaminen koskee Joutsan kunnassa Uimaniemen kylässä sijaitsevaa kiinteistöä Yrjänänkallio 172-413-6-192. Hakemuksessa poiketaan vahvistetun yleiskaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta.

Hakija:
Sarkkula Juha                   

Päätöksen antopäivä on 28.11.2018

Poikkeamislupa-asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 27.11. – 28.12.2018 Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä,
Länsitie 5.

Valitusaika:
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhaku:
Poikkeamispäätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.

Tekninen lautakunta


Poikkeamislupapäätös kiinteistölle Riihelä 172-411-17-19

27. marraskuuta 2018

Joutsan kunnan tekninen lautakunta kokouksessaan 15.11.2018 § 88 antanut myönteisen päätöksen poikkeamislupa-asiassa.

Poikkeaminen koskee Joutsan kunnassa Tammilahden kylässä sijaitsevaa kiinteistöä Riihelä 172-411-17-19. Hakemuksessa poiketaan vahvistetun yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan käyttötarkoituksesta (RA > AP).                    

Hakija:
Salonen Paula
Salonen Panu

Päätöksen antopäivä on 28.11.2018

Poikkeamislupa-asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 27.11. – 28.12.2018 Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä,
Länsitie 5.

Valitusaika:
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhaku:
Poikkeamispäätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.

Tekninen lautakunta


Poikkeamislupapäätös kiinteistölle Lehtelä 172-406-1-795

27. marraskuuta 2018

Joutsan kunnan tekninen lautakunta kokouksessaan 15.11.2018 § 89 antanut myönteisen päätöksen poikkeamislupa-asiassa.

Poikkeaminen koskee Joutsan kunnassa Mieskonmäen kylässä sijaitsevaa kiinteistöä Lehtelä 172-406-1-795. Hakemuksessa poiketaan vahvistetun yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan käyttötarkoituksesta (RA > AP).

Hakija:
Tamminen Veikko
Ruotsalainen Seija

Päätöksen antopäivä on 28.11.2018

Poikkeamislupa-asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 27.11. – 28.12.2018 Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä,
Länsitie 5.

Valitusaika:
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhaku:
Poikkeamispäätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.

Tekninen lautakunta

 


Nuorisovaltuusto v. 2019

19. marraskuuta 2018

Joutsan nuorisovaltuusto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton vaikuttajaryhmä, 
jolla on edustaja puhe- ja läsnäolo-oikeudella kunnanvaltuustossa, lautakunnissa sekä
kulttuurityöryhmässä.

Nuorisovaltuusto ja vapaa-aikatoimi järjestävät kaikille vaikuttamisesta ja nuorisovaltuusto-
toiminnasta kiinnostuneille 13-19 -vuotiaille joutsalaisille nuorille nuvakokouksen ke 28.11.2018
klo 16 Nuorisokahvilassa (Länsitie 5).

Tule mukaan toimintaan!

Joutsan nuva/vapaa-aikatoimi 


Vapaa-aikatoimen kohdeavustukset

13. marraskuuta 2018

vuodelta 2018 ilmoitetaan liikunta- ja nuorisoyhdistysten haettaviksi. Avustusta myönnetään
kohdeavustukseksi laskettaviin tapahtumiin tositteiden perusteella. Hakemukset tulee toimittaa
30.11.2018 klo 15 mennessä Joutsan kunnan asiointipisteeseen, Länsitie 5, 19650 Joutsa tai
kari.kosunen@joutsa.fi

Lomakkeita saa kunnanviraston asiointipisteestä, vapaa-aikatoimistosta tai kunnan nettisivuilta
osiosta Asiointi ja neuvonta.

Joutsan kunnan vapaa-aikatoimi


Tekninen johtaja

5. marraskuuta 2018

Joutsan kunnassa on haettavana teknisen johtajan virka. Tehtävässä voit aloittaa, kun se sinulle sopii.

Virkaan valittava toimii Joutsan kunnan teknisen- ja ympäristöosaston vastuualueen esimiehenä, vastaa päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä kuuluu kunnan johtoryhmään.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan edellytetään soveltuvaa teknistä korkeakoulututkintoa tai opistoinsinöörin tutkintoa ja riittäväksi katsottavaa perehtyneisyyttä kunnallishallintoon. Lisäksi arvostamme yhteistyö- ja johtamistaitoja sekä kokemusta kunnallistekniikan ja talonrakentamisen rakennuttamistehtävistä tai näiden hankkeiden tilaajatehtävistä.

Hakijat voidaan lähettää soveltuvuustestiin. Valittujen on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Palkkaus ja työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Hakijat voivat esittää oman palkkatoivomuksensa. Virassa noudatetaan kokonaispalkkausta.

Hakuaika virkaan päättyy 27.11.2018 klo 15.00. Hakemukset pyydetään lähettämään sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi.

Hakemukseen tulee liittää jäljennökset kelpoisuustodistuksista sekä ansioluettelo. Hakemuksia ei palauteta. 

Työ alkaa: sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES
Työavain: 202690
Lisätietoa antaa: kunnanjohtaja Harri Nissinen, harri.nissinen(at)joutsa.fi, puh. 050 65 435


Lähihoitaja sijainen

2. marraskuuta 2018

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja tai opiskelija - olet se jota etsimme!

Haemme lähihoitaja sijaisia eripituisiin sijaisuuksiin Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Sekä asumispalveluissa että kotihoidossa työ on kolmivuorotyötä.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki, väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä.  Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Lähihoitajien sijaisuuksiin edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja), huomioimme myös alan opiskelijat.

Palkkaus on KVTES:in mukainen.

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 30.11.2018  klo 12.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus lähihoitaja sijainen".

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen.
Työavain: 202520
Lisätietoa antaa: vs peruspalvelujohtaja Terhi Kallio, puh. 040 358 8160 tai terhi.kallio@joutsa.fi,
kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi
vastaava sairanhoitaja Eija Rämö, puh 040-840 4636 tai eija.ramo@joutsa.fi
vastaava sairaanhoitaja Anne Alaharju, puh 040-554 2664 tai anne.alaharju@joutsa.fi 


Lähihoitaja vanhuspalveluihin

2. marraskuuta 2018

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se jota etsimme!

Haemme vakituiseen työsuhteeseen lähihoitajaa Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Sekä asumispalveluissa että kotihoidossa työ on kolmivuorotyötä.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki ja väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä.  Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Lähihoitajan tehtävään edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja).

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:in mukainen.

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 19.11.2018 klo 12.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus lähihoitaja".

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen.
Työavain: 202504
Lisätietoa antaa: vs peruspalvelujohtaja Terhi Kallio, puh. 040 358 8160 tai terhi.kallio@joutsa.fi tai
kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fiJHL:n ilmoitus lakosta

18. lokakuuta 2018

JHL on ilmoittanut poliittisesta lakosta ja
HUOM. LAKKO EI KOSKE JOUTSAN KUNTAA.

Ilmoituksen mukaan JHL:n poliittinen lakko toteutetaan maanantaista 22.10. klo 00.00 tiistaihin 23.10. klo 24.00 asti.
JHL:n aiemmin julistamat ylityö- ja vuoronvaihtokiellot päättyvät sunnuntaina.
Lakko koskee lakon aikavälillä alkaneita vuoroja. Huomioitavaa, että lakko keskittyy vain tietyille alueille.

Lakkoon vaikuttavat työpaikat alueittain voit tarkastaa alta.
https://www.jhl.fi/ajankohtaista/teemat/viimeinen-niitti-tyontekijan-puolesta/#poliittinen-lakko

Lakko voi näkyä joidenkin kuntien siivous- ja kiinteistöhuollossa
ruokapalveluissa, liikunta-, urheilu- ja kulttuuritoimessa.

Lakko koskee seuraavia sopimusaloja
• kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
• kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus
• kunnallinen Tuntipalkkaisten työehtosopimus
• Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus

18.10.2018


Tarjouspyyntö

9. lokakuuta 2018

Joutsan kunnan perusturvalautakunta pyytää tarjouksia seuraavasta palvelusta:

SOTAINVALIDEILLE JA VETERAANEILLE TUOTETTAVAT KOTISIIVOUSPALVELUT Ajalle 1.1.2019-31.12.2019.

Hankinnasta on ilmoitettu kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan internet sivuilla.

Jättääkseen tarjouksen edellä mainittuun palveluhankintaan tulee tarjoajan noutaa tai pyytää tarjouskilpailuun liittyvät tarjouspyyntöasiakirjat kotihoidon toimistolta osoitteesta Myllytie 14, Joutsa tai sähköpostitse osoitteesta tiina.savolainen@joutsa.fi, Puh. 040-358 8161.

Tarjous liitteineen tulee toimittaa 29.10.2018 klo 15.00 mennessä

Joutsa 9.10.2018
Perusturvalautakunta


Lähihoitaja

9. lokakuuta 2018

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se jota etsimme!

Haemme vakituisiin työsuhteisiin kahta (2) lähihoitajaa Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Sekä asumispalveluissa että kotihoidossa työ on kolmivuorotyötä.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki ja väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä.  Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Käytössämme on autonominen työvuorosuunnittelu vapaa-ajan ja vuorotyön yhteensovittamiseksi. Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Lähihoitajien tehtäviin edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja).

Tehtäviin valittujen on ennen tehtävien vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävien täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:in mukainen.

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 24.10.2018  klo 12.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus lähihoitaja".

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen.
Työavain: 199759
Lisätietoa antaa: asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, puh. 040 358 8160 tai terhi.kallio@joutsa.fi,
kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi


Sairaanhoitaja

9. lokakuuta 2018

Haemme yhteistyökykyistä, oma-aloitteista ja vastuuntuntoista reipasta sairaanhoitajaa vakituiseen työsuhteeseen Joutsan vanhuspalveluihin. Sairaanhoitaja työskentelee pääasiassa päivätyössä. 

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki ja väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa sairaanhoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Kotihoidossa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä ja mobiilit sekä vanhuspalveluissa yleisesti Effica -potilastietojärjestelmä. 

Eduksi katsotaan monipuolinen kokemus hoiva- ja hoitotyöstä, hyvät sosiaaliset työskentelytaidot sekä kiinnostus vanhuspalveluiden kehittämiseen. Kotihoidossa hakijoilta edellytetään ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta. Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta. 

Tehtäviin edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (sairaanhoitaja AMK tai opistoasteinen) sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen.

Palkkaus on KVTES:in mukainen. Työ alkaa 1.11.2018 tai sopimuksen mukaan. Palvelussuhteen tyyppi vakinainen. 

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi 

Kirjalliset hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 26.10.2018 klo 12.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus sairaanhoitaja".

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: 1.11.2018 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES
Työavain: 199766
Lisätietoa antaa: vs peruspalvelujohtaja Terhi Kallio, puh. 040 358 8160 tai terhi.kallio@joutsa.fi
kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi


Puulan Seutuopiston rehtorin virka

8. lokakuuta 2018

Joutsan kunta julistaa haettavaksi 30.10. klo 15.00 mennessä

PUULAN SEUTUOPISTON REHTORIN VIRKA

Rehtorin virka julistetaan haettavaksi vakinaista täyttämistä varten. Virka täytetään 1.1.2019 alkaen (tai muuna soveltuvana päivänä 1.1.2019 jälkeen).

Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksesta annetun asetuksen 986/89 2 §:n mukaan (ylempi korkeakoulututkinto, opettajan kelpoisuus, riittävä kokemus opettajan tehtävissä ja opetushallinnon tutkinto 15 ov)

Puulan seutuopisto toimii Joutsan, Kangasniemen ja Toivakan kuntien alueella. Ylläpitäjänä on Joutsan kunta.  Rehtori toimii seutuopistolautakunnan esittelijänä ja koordinoi kuntien välistä yhteistyötä vapaasta sivistystyöstä säädetyn koulutustehtävän toteuttamisessa. Opisto toteuttaa vuosittain vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen tehtävää noin 10 000 opetustunnin verran. Rehtori johtaa vakituisesta henkilökunnasta (5 hlö) ja tuntiopettajista muodostuvaa 90 henkilön dynaamista työyhteisöä.

Toivomme hakijoilta hyvää vapaan sivistystyön tuntemusta, johtamistaitoa (henkilöstö- ja talousjohtaminen) sekä innokasta kehittämisotetta.  Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä halua kehittää opistoa yhteistoiminnallisesti henkilöstön, opiskelijoiden, yhdistysten ja elinkeinoelämän kanssa.

Virkasuhteen ehdot määräytyvät ao. kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
Virkasuhteeseen sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ennen valinnan vahvistamista tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Opiston toimintaan voit tutustua sivustollamme www.puulanseutuopisto.fi 

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: 1.1.2019 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: OVTES
Työavain: 199593
Lisätietoa antaa: Mika Sirkka, vs. peruspalvelujohtaja (sivistys), puh. 040 533 5619
Isto Liimatainen, seutuopistolautakunnan puheenjohtaja, puh. 050 347 2306
Sakari Ainali, Puulan seutuopiston va. rehtori, puh. 040 653 3165


Julkipanoilmoitus Joutsan ympäristötarkastajan hyväksymä ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

5. lokakuuta 2018

Ympäristötarkastaja antaa ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta päätöksensä
oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

Päätös meluilmoituksesta ja niihin liitetyt asiakirjat ovat kuulutusajan nähtävänä ympäristötarkastajalla
osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Ilmoituksen tekijä
Kivitammi Oy

Toiminta ja sen sijainti
Kiviaineksen murskaus 8.10. - 2.11.2018
Joutsenlammentie 236, Joutsa

Päätöksen antopäivä 8.10.2018

Muutoksenhaku
Meluilmoitukseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää
lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja
liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä saa Joutsan kunnan ympäristötarkastajalta p. 040 3479 209.

Tämä ilmoitus on julkipantu Joutsan kunnan ilmoitustaululle ajaksi 5.10. - 7.11.2018.

Joutsassa 4.10.2018
YmpäristötarkastajaKielten tuntiopettaja

4. lokakuuta 2018

Tehtävän kuvaus

Haemme kielten tuntiopettajaa Joutsan lukioon ja yhtenäiskouluun (englanti ja saksa) toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Tunnit pääosin lukiossa.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

Työ alkaa 22.10.2018 tai sopimuksen mukaan.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Haku päättyy: 18.10.2018 klo 15.00
Työ alkaa:
22.10.2018 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: OVTES
Työavain: 199270
Lisätietoa antaa: Rehtori Arto Juntunen, puh. 040 766 7889, arto.juntunen@joutsa.fi


Sosiaalityöntekijän viransijaisuus

3. lokakuuta 2018

Haemme sosiaalityöntekijän viransijaista ajalle 1.1. – 31.12.2019.

Sosiaalityöntekijän työ on yhdennettyä sosiaalityötä joka sisältää pääasiassa aikuissosiaalityötä ja lapsiperheiden sosiaalityötä. Työhön kuuluvat koulukuraattorin tehtävät.

Sosiaalityöntekijällä on kokonaisvastuu sosiaalityön asiakasprosesseista; asiakkaan palvelutarpeen arviointi,
palveluohjauksen koordinaatio, asiakassuunnitelmien laatiminen, asiakkaita koskeva päätöksenteko ja päätösten valmistelu.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 
kelpoisuudesta annetun lain (272/2005) § 3 mukainen pätevyys; ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Sijaisena voi toimia myös sosiaalityön opiskelija, joka on suorittanut vähintään sosiaalityön aineopinnot ja pakolliset sosiaalityön harjoittelujaksot.

Palkkaus on KVTES mukainen. Koeaika 4 kuukautta. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Lisäksi valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterinote (joka ei saa olla 6 kk vanhempi). Työssä edellytetään oman auton käyttömahdollisuutta.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi  

Paperiset hakemukset, minkä liitteenä on CV ja todistusjäljennökset toimitetaan 2.11.2017 klo 12.00 mennessä osoitteella: Joutsan kunta, Perusturvalautakunta, PL 20, 19651 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Sosiaalityöntekijän sijaisuus".

Työ alkaa: 1.1.2019 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES mukainen
Työavain: 199167

Lisätietoja tehtävästä antavat johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä, p. 040 358 0009 tai vs. peruspalvelujohtaja Terhi Kallio (sosiaalitoimi), p. 040 358 8160. 


Poikkeamislupa kiinteistölle Kanta-Rantala 172-411-5-33

1. lokakuuta 2018

Joutsan kunnan tekninen lautakunta kokouksessaan 20.9.2018 § 62 antanut myönteisen päätöksen poikkeamislupa-asiassa.

Poikkeaminen koskee Joutsan kunnassa Pappisen kylässä sijaitsevaa kiinteistöä Kanta-Rantala 172-411-5-33. Hakemuksessa poiketaan vahvistetun rantaosayleiskaavan kaavamääräyksistä niin, että kaavan mukaiselle AT-alueelle voitaisiin rakentaa omakotitalo ilman kaavamääräyksen edellyttämää asemakaavaa.

Hakija:
Mäentalo Siiri
Savitie Ilona

Päätöksen antopäivä on 2.10.2018

Poikkeamislupa-asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 1.10. – 1.11.2018 Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä, Länsitie 5.

Valitusaika:
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhaku:
Poikkeamispäätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.

 Tekninen lautakunta


Poikkeamislupa kiinteistölle Virvala 172-406-3-56

1. lokakuuta 2018

Joutsan kunnan tekninen lautakunta kokouksessaan 20.9.2018 § 61 antanut myönteisen päätöksen poikkeamislupa-asiassa.

Poikkeaminen koskee Joutsan kunnassa Mieskonmäen kylässä sijaitsevaa kiinteistöä Virvala 172-406-3-56. Hakemuksessa poiketaan vahvistetun rantaosayleiskaavan kaavamääräyksistä niin, että olemassa olevan n. 50 m2 loma-asunnon käyttötarkoitus muutetaan saunarakennukseksi.

Hakija
Myllyvirta Tero

Päätöksen antopäivä on 2.10.2018

Poikkeamislupa-asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 1.10. – 1.11.2018 Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä, Länsitie 5

Valitusaika:
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhaku:
Poikkeamispäätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.
 

 Tekninen lautakunta


Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta

28. syyskuuta 2018

Hakija 
M. Hahtokari Oy
Leivonmäentie 14
41770 Leivonmäki

Hakemus 
M. Hahtokari Oy hakee lupaa 3 vuodeksi 15 000 m³:n maa-ainesten ottoon ja maisemoinnin
suorittamiseen Säynätharjun sora-alueelle tilalle 172-401-30-4. Alueelta on aiemmin otettu
soraa ja hiekkaa ja ottamista on tarkoitus jatkaa. Ottamisalueen pinta-ala on 4,5 ha.

Kuulutusaika ja asiakirjojen nähtävilläolo 
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana 28.09. - 29.10.2018 Joutsan kunnan 
asiointipisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Muistutukset ja mielipiteet 
Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena viimeistään 29.10.2018
mennessä tekniselle lautakunnalle osoitteeseen Joutsan kunta, Tekninen lautakunta, PL 20,
19651 Joutsa.

Lisätiedot 
Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

Joutsassa 27.09.2018

Tekninen lautakunta


Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta

28. syyskuuta 2018

Hakija 
M. Hahtokari Oy
Leivonmäentie 14
41770 Leivonmäki

Hakemus 
M. Hahtokari Oy hakee lupaa 10 vuodeksi 100 000 m³:n maa-ainesten ottoon ja maisemoinnin
suorittamiseen Säynätharjun sora-alueelle tilalle 172-401-30-4. Alueelta on aiemmin otettu
soraa ja hiekkaa. Ottamisalueen pinta-ala on 3 ha.

Kuulutusaika ja asiakirjojen nähtävilläolo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana 28.09. - 29.10.2018 Joutsan kunnan asiointi-
pisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Muistutukset ja mielipiteet
Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena viimeistään 29.10.2018 mennessä
tekniselle lautakunnalle osoitteeseen Joutsan kunta, Tekninen lautakunta, PL 20, 19651 Joutsa.

Lisätiedot
Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

Joutsassa 27.09.2018

Tekninen lautakunta 


Vettä ei tarvitse enää keittää Tammijärvelläkään

19. syyskuuta 2018

Tiedote viestimille 19.9.2018 


Vettä ei tarvitse enää keittää Tammijärvelläkään

Joutsan ja Luhangan kuntien alueella pitkään jatkunut talousvesiverkoston puhdistustyö on saatu päätökseen. Talousvesiverkosto on näytetulosten mukaan puhdistunut nyt myös Tammijärven vesisosuuskunnan jakelualueella, joten vettä ei tarvitse enää keittää. Muualta Joutsan ja Luhangan talousvesiverkostojen jakelualueilta keittokehotus poistettiin jo aiemmin tällä viikolla.

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuolto muistuttaa etenkin alueen loma-asukkaita juoksuttamaan vettä kiinteistöillään, kun he palaavat loma-asunnoilleen. Tämä on hyvä tapa normaalitilanteessakin, kun kiinteistön tonttijohto on ollut pitkään käyttämättä.

Joutsan Vesihuolto Oy ja ympäristöterveydenhuolto seuraavat veden laatua edelleen tehostetusti ja kloorin syöttöä verkostoon jatketaan. Kloorin syöttöä pienennetään kuitenkin ensi viikon aikana ja lopulta syöttö poistetaan kokonaan eli palataan normaalin vedenpuhdistusprosessin käyttöön.

Lisätietoja:
- toimitusjohtaja Tapio Kämppi, Joutsan Vesihuolto Oy, p. 0400 799 038
- rakennustarkastaja Risto Salonen, Luhangan kunta, p. 040 555 8204
- hygieenikkoeläinlääkäri Hanna Yksjärvi, Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuolto, p. 014 266 2370


Keittokehotus pysyy voimassa Tammijärven vesiosuuskunnan jakelualueella – muualla Joutsassa ja Luhangassa vettä ei tarvitse enää keittää

17. syyskuuta 2018

Tiedote viestimille 17.9.2018 

Keittokehotus pysyy voimassa Tammijärven vesiosuuskunnan jakelualueella – muualla Joutsassa ja Luhangassa vettä ei tarvitse enää keittää

Joutsan ja Luhangan talousvesiverkoston vedenkeittokehotus pidetään edelleen voimassa Tammijärven vesiosuuskunnan jakelualueella. Kaikilta muilta Joutsan ja Luhangan talousvesiverkostojen jakelualueilta keittokehotus on poistettu tänään maanantaina 17.9.2018.

Tammijärven osuuskunnan jakelualue on haasteellinen verkoston puhdistuksen osalta, sillä verkosto on pitkä ja vedenkäyttäjiä on paikoin vähän, joten veden vaihtuvuus on tietyissä putkilinjoissa hyvin hidasta. Osuuskunnan jakelualueelta haetaan vesinäytteet huomenna tiistaina ja niiden alustavat tulokset valmistuvat ylihuomenna keskiviikkona.

Ympäristöterveydenhuolto tiedottaa erikseen, kun keittokehotus Tammijärven vesiosuuskunnan jakelualueelta poistetaan. Tammijärven tilanteesta tiedotetaan seuraavan kerran ylihuomenna keskiviikkona iltapäivästä.

Ympäristöterveydenhuolto muistuttaa etenkin loma-asukkaita juoksuttamaan vettä kiinteistöillään, kun he palaavat loma-asunnoilleen. Tämä on hyvä tapa normaalitilanteessakin, kun kiinteistön tonttijohto on ollut pitkään käyttämättä.

Joutsan Vesihuolto Oy ja Jyväskylän ympäristöterveydenhuolto seuraavat veden laatua edelleen tehostetusti ja kloorin syöttöä verkostoon jatketaan. Puhtaan veden jakelupisteet kerätään pois mahdollisimman pian.

Vedenkäyttöohjeet

Keitä vettä 5–10 minuuttia. Muista keittää myös mehun laimennukseen käytettävä vesi. Mikäli vesi kiehuu ja tulee keitetyksi ruuanlaiton yhteydessä, ei sitä tarvitse etukäteen erikseen keittää.
- Kahvinkeittimissä tai vedenkeittimissä vesi ei kiehu riittävän kuumaksi.
- Muistathan, että myöskään jääkuutioita ei saa tehdä keittämättömästä vedestä.
- Huuhtele vihannekset ja salaatit keitetyllä, jäähdytetyllä vedellä.
- Talousvesiverkostoon liitettyjä juoma-automaatteja ei saa käyttää.
- Siivoukseen, pyykinpesuun, tiskaamiseen, peseytymiseen ja WC:n huuhteluun voit käyttää hanavettä aivan normaalisti.
- Huolehdi siitä, että pestyt astiat ja esimerkiksi leikkuualustat kuivuvat kunnolla ennen seuraavaa käyttöä.

 

Lisätietoja:
- toimitusjohtaja Tapio Kämppi, Joutsan Vesihuolto Oy, p. 0400 799 038
- rakennustarkastaja Risto Salonen, Luhangan kunta, p. 040 555 8204
- ympäristöterveystarkastaja Piia Kepanen, p. 014 266 2380

 


Teknisen lautakunnan kokous 20.9.2018

13. syyskuuta 2018

Tekninen lautakunta                                                    20.09.2018

AIKA                                   20.09.2018 klo 16:15

PAIKKA                              Käräjäsali, Länsitie 5

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

POIKKEAMINEN KIINTEISTÖLLE 172-406-3-56

6

5

POIKKEAMINEN KIINTEISTÖLLE 172-411-5-33

8

6

KIRVESMIEHEN REKRYTOINTI

10

7

RISUJEN JA HARAVOINTIJÄTTEEN VASTAANOTTO

11

8

TALOUDEN SEURANTA 1.1. - 30.6.2018

12

9

ILMOITUSASIAT

13

10

MUUT ASIAT

14


Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan 18.9.2018 kokouksen asialista

11. syyskuuta 2018

JOUTSAN KUNTA
ESITYSLISTA 6/2018
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
AIKA       18.09.2018 klo 16:15
PAIKKA  Käräjäsali, Länsitie 5

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
§ 63 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
§ 64 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
§ 65 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
§ 66 SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2018
§ 67 HYVINVOINTI- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2019 (ULKOINEN TOIMINTA)
§ 68 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
§ 69 ILMOITUSASIAT
§ 70 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT


Lähihoitaja

7. syyskuuta 2018

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se jota etsimme! 
 
Haemme vakituisiin työsuhteisiin kolmea (3)  lähihoitajaa Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Sekä asumispalveluissa että kotihoidossa työ on kolmivuorotyötä. 
 
Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki ja väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä.  Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Käytössämme on autonominen työvuorosuunnittelu vapaa-ajan ja vuorotyön yhteensovittamiseksi. Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön. 
 
Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun. 
  
Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.
 
Lähihoitajien tehtäviin edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja).
 
Tehtäviin valittujen on ennen tehtävien vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävien täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:in mukainen.
 
Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 20.9.2018  klo 12.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus lähihoitaja".
 
Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi
 
Työ alkaa: sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen.
Työavain: 196476
Lisätietoa antaa: asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, puh. 040 358 8160 tai terhi.kallio@joutsa.fi 
vastaava sh Anne Alaharju puh. 040 554 2664 tai anne.alaharju@joutsa.fi
vs kotihoidon esimies Niina Kankare-Anttila, puh. 0400 670 089 tai niina.kankare-anttila@joutsa.fi
vastaava sh Eija Rämö puh. 040 840 4636 tai eija.ramo@joutsa.fi. 

Julkipanoilmoitus Joutsan ympäristötarkastajan hyväksymä ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

6. syyskuuta 2018

Ympäristötarkastaja antaa ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta
päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien
asianomaisten tietoon.

Päätös meluilmoituksesta ja siihen liitetyt asiakirjat ovat kuulutusajan nähtävänä Joutsan
kunnan asiointipisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Ilmoituksen tekijä:
Kuljetus J. Mäkelä ja J. Viiala

Toiminta ja sen sijainti:
Kiviaineksen murskausta aikavälillä 01. - 30.11.2018 myöhemmin tarkentuvina päivinä,
Joutsan Rutalahdessa kiinteistöllä Perämetsä 6:90

Päätöksen antopäivä on 07.09.2018.

Muutoksenhaku
Meluilmoitukseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää
lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja 
liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. 
Lisätietoja päätöksestä saa Joutsan kunnan ympäristötarkastajalta p. 040 3479 209.

Tämä ilmoitus on julkipantu Joutsan kunnan ilmoitustaululle ajaksi 06.09. - 08.10.2018.

Joutsassa 05.09.2018
Ympäristötarkastaja 


Joutsan ylävesisäiliön tarkastus ja puhdistus tehty – keittokehotus pysyy voimassa

5. syyskuuta 2018

 Joutsan taajamassa sijaitseva Joutsan Vesihuolto Oy:n ylävesisäiliö tarkastettiin ja puhdistettiin viime yön aikana. Vesitornissa bakteerilöydösten vuoksi tehdyt työt onnistuivat suunnitellusti, eikä niistä aiheutunut haittaa vedenjakelulle. 

Ulosteperäisen saastumisen syy ei tässä yhteydessä varmuudella selvinnyt. Tarkastuksessa ei löydetty vakavia puutteita säiliön rakenteissa. Myöskään mitään valumajälkiä ei säiliön sisäpuolella havaittu. Joutsan Vesihuolto Oy tiivistää vielä varmuuden vuoksi huoltoluukun kansirakenteet ja uusii säiliön tuuletusputkien verkotukset. Säiliön likaantunut vesi on poistettu ja säiliö on pesty sekä desinfioitu.

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuolto jatkaa huomenna torstaina säiliön ja verkostoveden laadun seurantaa. Alustavia tuloksia näistä tutkimuksista on saatavilla perjantaina.

Keittokehotus pidetään edelleen voimassa koko Joutsan ja Luhangan kuntien talousvesiverkoston alueella lukuun ottamatta Mieskonmäen vesiosuuskunnan jakelualuetta. Kloorin syöttöä verkostoon jatketaan. 

Tilanteesta tiedotetaan seuraavan kerran perjantaina 7.9. iltapäivällä. 

Lisätietoja:

- toimitusjohtaja Tapio Kämppi, Joutsan Vesihuolto Oy, p. 0400 799 038

rakennustarkastaja Risto Salonen, Luhangan kunta, p. 040 555 8204

- ympäristöterveyspäällikkö Kari Lampivuo, p. 014 266 2376

- ympäristöterveystarkastaja Piia Kepanen, p. 014 266 2380


Sairaanhoitaja

29. elokuuta 2018

Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas sairaanhoitaja; olet se jota etsimme! Haemme sairaanhoitajaa vakituiseen työsuhteeseen Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Asumispalveluissa tehdään kolmivuorotyötä ja kotihoidossa osa henkilöstöstä tekee kaksivuorotyötä ja osa kolmivuorotyötä.
 
Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki ja väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa sairaanhoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Kotihoidossa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä ja mobiilit sekä vanhuspalveluissa yleisesti Effica -potilastietojärjestelmä. 
 
Eduksi katsotaan monipuolinen kokemus hoiva- ja hoitotyöstä, hyvät sosiaaliset työskentelytaidot sekä kiinnostus vanhuspalveluiden kehittämiseen. Kotihoidossa hakijoilta edellytetään ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta. Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.
 
Tehtäviin edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (sairaanhoitaja AMK tai opistoasteinen) sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen.
 
Palkkaus on KVTES:in mukainen. Työ alkaa 1.10.2018 tai sopimuksen mukaan. Palvelussuhteen tyyppi vakinainen.
 
Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi
 
Hakuaikaa jatkettu. Kirjalliset hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 20.9.2018 klo 12.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus sairaanhoitaja".
 
Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi
 
Työ alkaa: 1.10..2018 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES
Työavain: 195262
Lisätietoa antaa: vs peruspalvelujohtaja Terhi Kallio, puh. 040 358 8160 tai terhi.kallio@joutsa.fi
vs kotihoidon esimies Niina Kankare-Anttila, puh 0400-670 089 tai niina.kankare-anttila@joutsa.fi

Päivitetty 31.8.2018: Talousvesi keitettävä yhä edelleen Joutsan ja Luhangan kuntien talousvesiverkoston alueella

28. elokuuta 2018

Vesi tulee edelleen keittää Joutsan Vesihuolto Oy:n jakelualueella Joutsan ja Leivonmäen taajamissa sekä Kivisuon, Pappisten, Tammihaara-Savenahon ja Uimaniemen vesiosuuskuntien jakelualueilla ja Pohjois-Hartolan vesiosuuskunnan Joutsan kunnan puoleisella osuudella. Luhangan kunnassa vesi tulee keittää Luhangan vesilaitoksen ja Tammijärven vesiosuuskunnan jakelualueilla.

Keittokehotus ei koske Joutsan Mieskonmäen vesiosuuskuntaa, jolla on oma vedenottamo.

Ylävesisäilötä ja sen veden laatua tutkittu

Asian selvittelyn yhteydessä ei ole tullut esille selvää syytä koliformisten bakteerien esiintymiselle. Tutkimusten perusteella näyttää kuitenkin siltä, että syystä tai toisesta koliformit ovat lisääntyneet Joutsan vesitornissa eli ylävesisäiliössä. Eilen 30.8. säiliön eri kerrostumista otetut näytteet osoittavat, että koliformisia bakteereita on edelleen säiliön vedessä.

Joutsan Vesihuolto Oy on aloittanut ylijuoksutukset säiliön veden vaihtumisen varmistamiseksi. Säiliö tarkastetaan ja puhdistetaan ulkopuolisen asiantuntijan avulla pikaisella aikataululla. Säiliön huoltotöistä tiedotetaan erikseen.

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuolto jatkaa tilanteen selvittämistä Joutsan Vesihuolto Oy:n kanssa. Keittokehotus on voimassa toistaiseksi ja verkoston kloorausta jatketaan edelleen. Tilanteen jatkosta tiedotetaan seuraavan kerran Joutsan ja Luhangan kuntien ja Jyväskylän kaupungin internetsivuilla viimeistään tiistaina 4.9. iltapäivällä.

Vedenjakelupisteet ovat edelleen käytettävissä

Joutsan Vesihuolto Oy:n järjestämistä tilapäisistä vedenjakelupisteistä voi hakea talousvettä omiin puhtaisiin astioihin veloituksetta. Jakelupisteet sijaitsevat Leivonmäen Teboil-huoltamon parkkipaikalla ja Hyvämieli-kaupan edustalla osoitteessa Leivonmäentie 11. Joutsan taajamaan on pystytetty jakelupisteet kunnanviraston eteen ja terveyskeskuksen parkkipaikalle, Joutsan ABC:n parkkipaikalle sekä Joutsan Palvelukodin ja Attendo Erikinpuisto -hoivakodin väliselle alueelle Perttulanpolulle. Luhangassa jakelupisteet sijaitsevat kunnanviraston pihassa sekä Tammijärven osuuspankin pihassa.

Ympäristöterveydenhuolto muistuttaa, että asiakkaiden tulee huolehtia vesiastioiden puhtaudesta hakiessaan vettä jakelupisteiltä. Lisäksi vesi tulee säilyttää kylmässä jääkaappilämpötilassa. Vettä ei ole syytä varastoida kuin parin päivän tarpeisiin kerrallaan.

Talousveden laadun mikrobiologinen heikkeneminen havaittiin alunperin 15.8. otetuissa vesinäytteissä, minkä johdosta perjantaina 17.8. annettiin varotoimenpiteenä keittokehotus Leivonmäen taajaman ja Kivisuon vesiosuuskunnan jakelualueille.

Vedenkäyttöohjeet

Keitä vettä 5–10 minuuttia. Muista keittää myös mehun laimennukseen käytettävä vesi. Mikäli vesi kiehuu ja tulee keitetyksi ruuanlaiton yhteydessä, ei sitä tarvitse etukäteen erikseen keittää.
- Kahvinkeittimissä tai vedenkeittimissä vesi ei kiehu riittävän kuumaksi.
- Muistathan, että myöskään jääkuutioita ei saa tehdä keittämättömästä vedestä.
- Huuhtele vihannekset ja salaatit keitetyllä, jäähdytetyllä vedellä.
- Talousvesiverkostoon liitettyjä juoma-automaatteja ei saa käyttää.
- Siivoukseen, pyykinpesuun, tiskaamiseen, peseytymiseen ja WC:n huuhteluun voit käyttää hanavettä aivan normaalisti.
- Huolehdi siitä, että pestyt astiat ja esimerkiksi leikkuualustat kuivuvat kunnolla ennen seuraavaa käyttöä.


Lisätietoja: 
- toimitusjohtaja Tapio Kämppi, Joutsan Vesihuolto Oy, p. 0400 799 038
- rakennustarkastaja Risto Salonen, Luhangan kunta, p. 040 555 8204 
- ympäristöterveyspäällikkö Kari Lampivuo, p. 014 266 2376
- johtava ympäristöterveystarkastaja Kirsti Leppänen, p. 014 266 2378 
- ympäristöterveystarkastaja Piia Kepanen, p. 014 266 2380


Ohjaaja toimintakeskus Helperiin

28. elokuuta 2018

Tule meille toimintakeskus Helperiin ohjaajaksi! Tarvitsemme mahdollisimman pian työntekijää ohjaajan sijaisuuteen. Tehtävä täytetään 21.11.2018 saakka alkaen viikolla 36 tai sopimuksen mukaan.

Toimintakeskus Helperi järjestää työ- ja päivätoimintaa kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille.   

Tehtävään haetaan sosiaalialan ammattihenkilöä, jolla on soveltuva sosiaalihuollon koulutus. Arvostamme työkokemusta kehitysvamma- alalta ja ohjaustaitoja. Työaika 31 h /vko. Palkkaus on KVTESin mukainen.

Jos olet reipas, omatoiminen, yhteistyökykyinen ja kiinnostunut työskentelemään kehitysvammaisten henkilöiden parissa ota yhteyttä mahdollisimman pian, viim. to 30.8.2018 kehitysvammahuollon esimies Pirkko Simo p. 040 5319101 tai pirkko.simo@joutsa.fi.

Toimintakeskus Helperin toiminnasta löydät Facebookista hakusanalla Toimintakeskus Helperi sekä osoitteesta www.joutsa.fi.

Työ alkaa: 3.9.2018 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES
Työavain: 195198
Lisätietoa antaa: kehitysvammahuollon esimies Pirkko Simo p. 040 5319101 tai pirkko.simo@joutsa.fi


Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 28.8.2018 asialista

24. elokuuta 2018

JOUTSAN KUNTA
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 28.08.2018

ESITYSLISTA 5/2018

AIKA 28.08.2018 klo 16:15
PAIKKA Käräjäsali, Länsitie 5, 19650 Joutsa

KÄSITELTÄVÄT ASIAT §
55 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
56 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
57 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
58 SIVISTYSTOIMEN TALOUDEN SEURANTA 2018
59 HYVINVOINTIKOORDINAATTORIN TOIMEN PERUSTAMINEN
60 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
61 ILMOITUSASIAT
62 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT


Elinkeinokoordinaattori

22. elokuuta 2018

Joutsan kunta hakee

Elinkeinokoordinaattoria

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Elinkeinokoordinaattorin tehtäviin kuuluu mm.
- uusien yritysten hankkiminen
- olemassa olevien yritysten kehittäminen ja neuvonta
- kuntamarkkinointi ja elinkeinoasioiden valmistelu
- yritysten toimitila- ja sijoittumiskysymykset
- tiivis yhteistyö nykyisten yritysten ja yrittäjäjärjestöjen kanssa
- Yrityspuisto Nuolen markkinointi ja kehittäminen

Joutsan kunnan tavoite on olla Suomen paras vapaa-ajanasukaspaikkakunta. Elinkeinokoordinaattorin tehtäviin kuuluu edistää tätä tavoitetta.

Elinkeinokoordinaattorin tehtävään haetaan henkilöä, jolla on tehtävään soveltuva tutkinto, hyvät vuorovaikutustaidot sekä yhteistyö- ja neuvottelutaidot ja innostava kehittämisasenne. Hakijan on tunnettava yritystoiminnan perusedellytykset, hänellä on oltava osaamista yritysten erilaisista rahoitus- ja tukimuodoista sekä yritysten ja toimintaympäristön erilaisista hankerahoituksista.

Työhakemus palkkatoivomuksin ja CV tulee toimittaa pe 14.9.2018 klo 15.00 mennessä kuntarekry.fi (työavain 194504)

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: Sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES
Työavain: 194504
Lisätietoa antaa: kunnanjohtaja Harri Nissinen, puh. 050 65 435.


Rakennustarkastajan virka

22. elokuuta 2018

Joutsan kunnassa on haettavana

Rakennustarkastajan virka

1.2.2019 alkaen.  Valitun toivotaan aloittavan tehtävässä jo syksyllä 2018.

Rakennustarkastajan virkatehtävät sisältävät ensisijaisesti rakentamiseen liittyvien lupahakemusten käsittelyä, aloituskokousten ja katselmusten suorittamista, rakentamiseen liittyvien asioiden neuvontaa, poikkeamislupien valmistelua sekä muita rakennusvalvonnan tehtäviä. Rakennustarkastaja toimii myös lupa-asioissa teknisen lautakunnan esittelijänä. Tehtävänä on kokonaisvaltaisesti hoitaa valvontatoimintaa. Joutsassa on käytössä sähköinen lupajärjestelmä (lupapiste.fi).  Tehtävään kuuluu kunnan työsuojelupäällikön tehtävät.

Pätevyysvaatimuksena vastaavan rakennustarkastajan virkaan on MRA 4.3 § mukainen tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto. Lisäksi tulee olla riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä.

Arvostamme hakijassa kokemusta rakennusvalvontatyöstä, kunnallisesta päätöksenteosta, ja rakentamisen toimikentän kokonaisvaltaista tuntemusta sekä hyviä asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja että kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot TS:n mukaan. Hakija voi myös esittää oman palkkatoivomuksensa.

Hakemukset kuntarekry.fi järjestelmän kautta (työavain 194491). Haku päättyy 14.9.2018 klo 15.00. Ennen viran vastaanottamista virkaan valitun tulee jättää lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Joutsa, 22.8.2018

Vs. tekninen johtaja

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: Sopimuksen mukaan, viimeistään 1.2.2019
Palkkaus: KVTES
Työavain: 194491
Lisätietoa antaa: kunnanjohtaja Harri Nissinen, puh. 050 65 435


Koulutyö peruskouluissa ja lukiossa sekä esiopetus alkaa to 9.8.2018

3. elokuuta 2018

KOULUTYÖ JOUTSAN PERUSKOULUISSA JA JOUTSAN LUKIOSSA ALKAA TORSTAINA 9.8.2018

Perusopetuksen koulut ovat Joutsan yhtenäiskoulu, Kurkiauran koulu ja Mieskonmäen koulu. Ensimmäiselle luokalle tulevat v. 2011 syntyneet lapset.
Esiopetus Päiväkoti Esikoissa alkaa torstaina 9.8.2018 klo 9.00.

Perus- ja esiopetuksen koulukuljetusten reittisuunnitelmista ja aikatauluista tiedotetaan elokuun alussa ennen koulujen alkua koulujen kotisivuilla ja kunnan kotisivuilla. 

Joutsan koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2018-2019 sekä sivistyslautakunnan vahvistamat koulukuljetuksen periaatteet, koulukuljetussääntö ja -kuljetushakemus ovat kunnan kotisivuilla osoitteessa http://www.joutsa.fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus.

                                                                                                                                      Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta


LV 2018-2019 koulukuljetusten listat löytyvät tältä sivulta: http://www.joutsa.fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/


Julkipanoilmoitus Joutsan ympäristötarkastajan hyväksymä ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

1. elokuuta 2018

Ympäristötarkastaja antaa ympäristönsuojelulain 118 § mukaisesta meluilmoituksesta 
päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien
asianomaisten tietoon.

Päätös meluilmoituksesta ja siihen liitetyt asiakirjat ovat kuulutusajan nähtävänä Joutsan 
kunnan yhteispalvelupisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Ilmoituksen tekijä: Kukko Racing ry 

Toiminta ja sen sijainti:
Rokkiralli autourheilukilpailu 10. - 12.8.2018, Joutsan seudun ratakeskus, Röksäntie 169

Päätöksen antopäivä on 2.8.2018.

Muutoksenhaku
Meluilomoitukseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää
lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja
liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. 

Lisätietoja päätöksestä saa Joutsan kunnan ympäristötarkastajalta p. 040 3479 209.

Tämä ilmoitus on julkipantu Joutsan kunnan ilmoitustaululle ajaksi 1.8. - 3.9.2018.

Joutsassa 31.7.2018
Ympäristötarkastaja
 


Lähihoitaja vanhuspalveluihin

27. heinäkuuta 2018

Oletko Sinä avoin ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se jota etsimme!

Haemme vakinaiseen työsuhteeseen lähihoitajaa Joutsan vanhuspalveluihin, sijoittumiskohteena kotihoito.
Kotihoidossa tehdään tällä hetkellä kolmivuorotyötä.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa, Joutsa
ja Leivonmäki ja väestössämme on paljon ikäihmisiä.

Kotihoidossa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moni-
ammatillista työyhteisöä. Haettavaan työsuhteeseen kuuluu myös säännöllisesti yötyötä. Työssä toteutamme
voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä sekä kotihoidosta ja hyviä sosiaalisia 
työskentelytaitoja. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen
työn suunnitteluun.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Lähihoitajan tehtävään edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja).

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:in mukainen.

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 10.8.2018 klo 15.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen:
Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkinta "Hakemus lähihoitaja".

Lisätietoja:
asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, puh. 040 358 8160 tai terhi.kallio@joutsa.fi
vs. kotihoidon esimies Niina Kankare-Anttila, puh. 0400 670 089 tai niina.kankare-anttila@joutsa.fi
vastaava sh. Eija Rämö, puh. 040 840 4636 tai eija.ramo@joutsa.fi 


Kuulutus ympäristösuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

17. heinäkuuta 2018

Ympäristötarkastaja antaa ympäristönsuojelulain 118 § mukaisesta meluilmoituksesta 
päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien
asianomaisten tietoon.

Päätös meluilmoituksesta ja niihin liitetyt asiakirjat ovat kuulutusajan nähtävänä ympäristö-
tarkastajalla osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Ilmoituksen tekijä
YIT Rakennus Oy

Toiminta ja sen sijainti
Louhinta 30.7. – 30.11.2018
VT4 paaluväli 64000 - 65200, Joutsa

Päätöksen antopäivä 19.7.2018

Muutoksenhaku
Meluilmoitukseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitus-
kirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta
Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät
tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä saa Joutsan kunnan ympäristötarkastajalta p. 040 3479 209.

Tämä ilmoitus on julkipantu Joutsan kunnan ilmoitustaululle ajaksi 18.7. – 20.8.2018.

Joutsassa 16.7.2018


Ympäristötarkastaja 


Kuulutus

5. heinäkuuta 2018

Kukko Racing ry on toimittanut ympäristösuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee Joutsan kunnassa 10.-12.8.2018 ajettavaa Rokkiralli-autourheilutapahtumaa. 

Kilpailureitti kulkee Joutsan seudun ratakeskuksen alueella. Ilmoituksen johdosta on asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus tehdä muistutuksia ilmoituksesta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä ilmoituksesta. 

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on osoitettava ja toimitettava Joutsan kunnan tekniselle lautakunnalle 27.7.2018 mennessä osoitteella PL 20 (Länsitie 5), 19651 Joutsa. Ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä 6.7.-27.7.2018 välisen ajan Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa. 

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209.

Joutsassa 5.7.2018

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Ympäristötarkastaja


Kunnanhallituksen kokous 18.6.2018 lisälistan asialista

29. kesäkuuta 2018

Kunnanhallitus                                                             02.07.2018

 LISÄLISTA

 AIKA                                   02.07.2018 klo 16:15

 PAIKKA                              Lamminmäen Tilat, Lammintauksentie 99

 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

13

JOUTSAN KUNNAN KULJETUSPALVELUIDEN HANKINTA: LINJA-AUTOKULJETUS

2

14

JOUTSAN PERHEKESKUKSEN OHJAUSRYHMÄN TYÖSKENTELYN YHTEENVETO

5

15

OSTOTARJOUKSET / KUMPULA -KIINTEISTÖ

7

16

PUULAN SEUTUOPISTON HENKILÖSTÖSTRATEGIA

8

 

 

 

 

 

 

 


Sinilevää uimarannoilla - Havannoi ennenkuin uit

28. kesäkuuta 2018

Jyväskylän kaupunki
Tiedote viestimille 28.6.2018

Sinilevää uimarannoilla – Havainnoi ennenkuin uit

Ympäristöterveydenhuolto on havainnut sinilevää Jyvässeudun yleisillä uimarannoilla. Tällä viikolla tehdyn uimavesinäytteenoton yhteydessä sinilevää on löytynyt lähinnä pieninä hippuina välivesikerroksessa.

Pintavesien lämpötilojen noustessa voi leväesiintymät lisääntyä lauttamaisiksi muodostumiksi etenkin rantavesiin.  Koska levätilanne voi muuttua hyvinkin nopeasti, ei rantakohtaista tilannetiedotusta ole mahdollista toteuttaa.  Ympäristöterveydenhuolto korostaa ihmisten omaa vastuuta uimaveden laadun tarkkailussa uimaan mentäessä. Vanhempien on syytä aina varmistaa itse havainnoimalla uimaveden levätilanne ennen kuin päästävät pienet lapset rantaveteen leikkimään tai uimaan.

Miten tunnistan sinilevän?

Vähäinen sinilevä näkyy vedessä pieninä kellertävinä tai vihertävinä hippuina. Runsaampi esiintymä muistuttaa veden pinnassa olevaa vihreää maalia tai puuroa. Kuivuessaan sinilevämassa voi vaihtaa väriä vihreästä sinivihreäksi ja jopa turkoosiksi.

Sinilevälautta hajoaa hippusiksi, kun sitä heilauttaa kepillä. Näin sen voi erottaa esimerkiksi muista levistä, jotka yleensä tarttuvat limamaisina keppiin.

Kaikki sinilevät eivät ole myrkyllisiä, mutta niiden myrkyllisyyttä ei voi varmistaa aistinvaraisesti. Siksi kaikkiin sinileväesiintymiin tulee suhtautua kuin ne olisivat myrkyllisiä.

Mitä oireita sinilevä aiheuttaa?

Sinilevä voi aiheuttaa ihon punoitusta ja kutinaa, silmä- tai nenäoireita tai oksentelua ja ripulia. Oireet ilmenevät yleensä muutaman tunnin sisällä altistumisesta. Ihmisten herkkyys sinilevien aiheuttamille oireille vaihtelee kuitenkin suuresti.

Miten toimin?

Ennen kuin menet uimaan, tarkkaile vettä sinilevähavaintojen tekemistä varten.

Mikäli havaitset vedessä selvästi sinilevää, älä mene uimaan. Älä myöskään päästä lemmikkiäsi veteen, jossa on sinilevää.

Jos kuitenkin olet uinut vedessä, jossa näyttää olevan sinilevää, peseydy puhtaalla vedellä uimisen jälkeen.

Jos saat oireita altistuttuasi sinilevälle, pese iho ja silmät runsaalla puhtaalla vedellä. Lisätietoja saa myrkytystietokeskuksesta. Myrkytysepäilyissä kannattaa hakeutua lääkäriin tai viedä eläin eläinlääkäriin.

Sinilevää sisältävää vettä ei tule käyttää juoma-, löyly- tai pesuvetenä eikä syötävien kasvisten kasteluvetenä.

Mistä löytyy tietoa leväseurannasta?

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) ylläpitää viikoittaista leväseurantaa, jota voi seurata osoitteesta: http://www.jarviwiki.fi/

Lisätietoja
Ympäristöterveydenhuolto, terveysvalvonta@jkl.fi
Kirsti Leppänen p. 014 2662378
Piia Kepanen p. 014 2662380


Kunnanhallituksen kokous 2.7.2018 asialista

26. kesäkuuta 2018

Kunnanhallitus                                                             02.07.2018

AIKA                                   02.07.2018 klo 16:15

PAIKKA                              Lamminmäen Tilat, Lammintauksentie 99

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

HUUPONHOVI-KIINTEISTÖN OSTOTARJOUKSET

6

5

ERITYISOPETUKSEN PIENRYHMÄN PERUSTAMINEN

8

6

ELINKEINOKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄN PERUSTAMINEN

10

7

ICT-ASIANTUNTIJAN HÄLYTYSRAHA

11

8

YRITYSSETELIN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN

13

9

KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN LAUTAKUNTIIN

14

10

ILMOITUSASIAT

15

11

MUUT ASIAT

16

12

KUNNANJOHTASOPIMUKSEN MUKAINEN ARVIOINTI

17

 

 


Koulutussuunnittelija

20. kesäkuuta 2018

Puulan seutuopisto on Joutsan, Toivakan ja Kangasniemen kunnissa toimiva kansalaisopisto. Opisto toteuttaa lukuvuosittain yli 10.000 opetustuntia. Opiston ylläpitäjäkunta on Joutsa.

Puulan seutuopisto hakee toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen osa-aikaista (80 %) koulutussuunnittelijaa. Koulutussuunnittelijan tehtäviin kuuluvat opiston asiakaspalvelutehtävät, erilaiset toimistotehtävät, taidekoulun toiminnan suunnittelu sekä erityisesti opiston kädentaitoihin, mutta myös muihin aihealueisiin liittyvien kurssien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin liittyvät tehtävät (ei musiikki).

Koulutussuunnittelijan tehtävään kuuluu satunnaisesti ilta- ja viikonlopputyötä ja se edellyttää matkustusvalmiutta opiston toimintakunnissa (Joutsa, Toivakka, Kangasniemi). Koulutussuunnittelijan työpiste sijaitsee Kangasniemellä. Opiston toimistot ovat avoinna ma-to klo 9-15 (muu osuus toimistotyöajasta on mahdollista sopia rehtorin kanssa).

Tehtävään valittavalta edellytetään artenomin tutkintoa tai muuta soveltuvaa vähintään alempaa korkeakoulututkintoa, kokemusta koulutussuunnittelutehtävistä sekä hyviä tiimi-, yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja. Hakijalle katsotaan eduksi opettajan pedagoginen pätevyys, kokemus kansalaisopistossa työskentelystä ja vahvat tietotekniset taidot.

Palkkaus on KVTESin mukainen.

Tehtävä tulee ottaa vastaan 1.8.2018 lähtien tai sopimuksen mukaan. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävään valitun osalta noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee jättää osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakuaika päättyy keskiviikkona 4.7.2018 klo 15.00, jonka jälkeen osa hakijoista kutsutaan haastatteluun. Haastattelut järjestetään perjantaina 6.7.2018 Joutsan kunnanvirastossa osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Lisätiedot: Sari-Maarit Peltola, 040 6533 165, sari.peltola@joutsa.fi


Kiinteistö myytävänä

20. kesäkuuta 2018

Joutsan kunta myy tarjousten perusteella Kumpula-nimisen kiinteistön, osoite Teollisuustie 22, Joutsa.

Kumpula 172-402-3-282-kiinteistön pinta-ala on 0,5713 hehtaaria. Kaupan kohteeseen kuuluvat osuudet
yhteisiin maa- ja vesialueisiin sekä sähköliittymä (Suur-Savon Sähkö Oy) ja vesiliittymä.

Tarjouksiin tulee liittää suunnitelma tai esitys kiinteistön jatkokäytöstä. Kaupan kohde myydään julkisella
tarjouskilpailulla eniten tarjoavalle. Joutsan kunta pidättää itsellään oikeuden olla myymättä kaupan 
kohdetta eniten tarjoavalle, mikäli se katsoo, että kauppahinta ei ole riittävä tai kiinteistön jatkokäytöstä
ei ole esitetty kuntaa tyydyttävää suunnitelmaa.

Ostotarjoukset pyydetään jättämään kirjallisena viimeistään 28.6.2018 klo 15 mennessä os. Joutsan kunta, 
Kirjaamo, PL 20 / Länsitie 5, 19651 Joutsa. Kuoreen merkintä "Kumpula".

Lisätietoja myytävästä kohteesta:
työpäällikkö Veijo Penttinen, puh. 040 358 0013, sähköposti: veijo.penttinen@joutsa.fi ja
tekninen isännöitsijä Petri Laitinen, puh. 040 861 4779, sähköposti: petri.laitinen@joutsa.fi

18.6.2018
Joutsan kunnanhallitus


Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan 26.6.2018 kokouksen asialista

19. kesäkuuta 2018

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta   26.06.2018

AIKA      26.06.2018 klo 16:15
PAIKKA Koulukeskus D-rakennus, Koulutie 2 B
 
Asia
43 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
44 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
45 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
46 PERUSOPETUKSEN ARVIOINTI LUKUVUODELTA 2017-2018
47JOUTSAN LUKION ARVIOINTI LUKUVUODELTA 2017-2018
48 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ARVIOINTI LUKUVUODELTA 2017-2018
49 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA LV 2018-2019
50 TAPAHTUMAT JA RETKET JOUTSAN YHTENÄISKOULUSSA JA JOUTSAN LUKIOSSA LV 2018-2019
51 HYVINVOINTI- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSAIKATAULU SYYSKAUDELLA 2018
52 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
53 ILMOITUSASIAT
54 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kunnanhallituksen kokous 18.6.2018 asialista

14. kesäkuuta 2018

Kunnanhallitus                                                             18.06.2018

AIKA                                   18.06.2018 klo 16:00

PAIKKA                              Käräjäsali, Länsitie 5

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

6

5

KIINTEISTÖN OSTOTARJOUS

7

6

HUUPONHOVI- JA PALVELUKESKUS JOUSI -KIINTEISTÖJEN MYYNTIEHDOT

8

7

PERUSPALVELUJOHTAJA PÄIVI HAKULISEN EROANOMUS

10

8

PUULAN SEUTUOPISTON HENKILÖSTÖSTRATEGIA

11

9

HALLINTOJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

18

10

TALOUS- JA HALLINTOJOHTAJAN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN

20

11

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU SYYSKAUDELLA 2018

21

12

ILMOITUSASIAT

22

13

MUUT ASIAT

23

 

 


Erityisopettajan määräaikainen tehtävä

13. kesäkuuta 2018

Joutsan yhtenäiskouluun etsitään erityisopettajaa lukuvuoden mittaiseen kehittämisprojektiin.

Erityisopettaja toimii aineenopettajien ja luokanvalvojien tukena arjessa. Hän toimii joko ennalta sovitusti tai varausten mukaan samanaikaisopettajana, osallistuu inklusiivisen struktuurin rakentamiseen, oppilaan oppimisvaikeudet huomioivan opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen, työrauhan edistämiseen ja konsultointiin (esim. pedagogisten asiakirjojen käyttö).

Hyvät yhteistyötaidot ovat ehdoton edellytys työssä onnistumiselle. Arvostamme myös kokemusta erityisopetuksesta luokilla 7-9 sekä kokemusta tehtävänkuvausta vastaavista toimintatavoista.

Opetusvelvollisuus ja palkkaus määräytyvät OVTES mukaisesti (erityisopettajan virka)

Määräaikaisuuden kesto: 6.8.2018-1.6.2019

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakuaika päättyy to 21.6.2018 klo 15.00

Työ alkaa: 6.8.2018
Palkkaus: OVTES
Työavain: 188153
Lisätietoa antaa: va. rehtori Mika Sirkka, puh. 040 533 5619 (14.6.-19.6. klo 9-15)


Liikunta-alueiden ja matonpesupaikan aikataulut kesällä 2018

4. kesäkuuta 2018

Liikuntahallin vuosittainen huoltokatko 15.5.-15.6.2018, kyseisenä aikana tehdään mahdollisimman paljon hallin huolto-, korjaus- ja siivoustöitä. 

Uimahallin kesätauko ajalla 1.6.-15.8.2018, kyseisenä aikana tehdään mahdollisimman paljon hallin huolto-, korjaus- ja siivoustöitä. 

Uimalat käytössä 1.5.-30.9.2018, virallinen avaus 15.6.-7.8. kun aluevalvojat ovat töissä, vessat ja pukuhuoneet käytössä. 

Matonpesupaikka on avoinna 1.5.-30.9.2018 huomioiden säävaraus (ei yöpakkasilla). 

Katuvalot ja pururatojen valot sammustetaan 1.6.2018 ja sytytetään 15.8.2018.


Kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

30. toukokuuta 2018

Lamminmäen Tilat Ky on toimittanut ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen
melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee Joutsan kunnassa
6. - 8.7.2018 järjestettäviä ulkoilmakonsertteja.

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa Jousitie 39, 19650 Joutsa.

Pe 6.7. 12.00 - 01.00
La 7.7. 12.00 - 01.00
Su 8.7. 12.00 - 22.00

Melua aiheuttaa PA laitteisto ja melutaso 10 metrin päässä on 100 dB(A).

Ilmoituksen johdosta on asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus
tehdä muistutuksia ilmoituksesta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mieli-
piteensä ilmoituksesta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on osoitettava ja toimitettava Joutsan kunnan
tekniselle lautakunnalle 13.6.2018 mennessä osoitteella Länsitie 5, 19650 Joutsa.
Ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä 31.5. - 13.6.2018 välisen ajan Joutsan kunnan yhteispalvelu-
pisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209.

Joutsassa 30.5.2018
TEKNINEN LAUTAKUNTA
Ympäristötarkastaja 


Kuulutuksia; rantaosayleiskaavan muutos ja rantaosayleiskaavan laajennus

30. toukokuuta 2018

Rantaosayleiskaavan muutos, Koivula 172-413-1-45

Joutsan valtuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2017 § 46 Joutsan
rantaosayleiskaavan osittaisen muutoksen, joka koski kiinteistöä Koivula
172-413-1-45.

Valtuuston päätös on lainvoimainen ja se tulee voimaan tällä kuulutuksella.

Joutsassa 30.5.2018
Kunnanhallitus


Pohjois-Suonteen rantaosayleiskaavan laajennus
Tieransaaren - Säynätniemen ranta-alueet

Joutsan valtuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2017 § 44 Joutsan
rantaosayleiskaavan laajennuksen Tieransaari - Säynätniemi, Pohjois-Suontee.

Valtuuston päätös on lainvoimainen ja se tulee voimaan tällä kuulutuksella.

Joutsassa 30.5.2018
Kunnanhallitus

 Viranhaltijapäätökset julkaistu 28.5.2018

28. toukokuuta 2018

viranhaltijapaatokset_julkaistu_28_5_2018.pdf

Päätökset kokonaisuudessaan nähtävillä ko. viranhaltijalla.


Kunnanhallituksen kokous 28.5.2018 asialista

25. toukokuuta 2018

Kunnanhallitus                                                             28.05.2018

AIKA                                   28.05.2018 klo 16:15

PAIKKA                             Käräjäsali, Länsitie 5

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

JOUTSAN KUNNAN KULJETUSPALVELUIDEN HANKINTA: LINJA-AUTOKULJETUS

6

5

ERON MYÖNTÄMINEN KUNNAN LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ

8

6

PUULAN SEUTUOPISTON HENKILÖSTÖSTRATEGIA

9

7

SIJAISKORVAUKSET

15

8

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2018

17

9

RUTALAHDEN VIERASVENELAITURI

18

10

ILMOITUSASIAT

20

11

MUUT ASIAT

21

 

 


Asiointiliikenne 3.6.-5.8.2018

25. toukokuuta 2018

Asiointiliikenteen asiakasmaksu on vähintään 6,00e/suunta

MAANANTAINA: JOUTSAN KESKUSTA
Meno: 10.00
Paluu 12.00

TIISTAINA: NIEMISTENKYLÄ
Meno: 9.00
Paluu 13.10

KESKIVIIKKONA: SUONTEEN LENKKI
Meno: 8.00
Paluu 13.15

TORSTAINA: LEIVONMÄKI
Meno 8.30
Paluu 10.30

PERJANTAINA: JOUTSAN KESKUSTA
Meno: 10.00
Paluu 12.00                      

PERJANTAI: NIEMISTENKYLÄ
Meno: 9.00
Paluu: 11:45

Reittiä ei ajeta automaattisesti, tilaa lähtökyyti viimeistään edellisenä päivänä autoilijalta, paluukyyti lähtee kauppakeskus Perttulasta/S-Marketilta.

Kesän asiointikyydit ajaa Taksi Kyytiässä/ Kalevi Heinonen p: 0400-648 814


Kanslisti

22. toukokuuta 2018

Joutsan kunnan hyvinvointi- ja sivistysosastossa on haettavana kanslistin tehtävä. Ensisijainen sijoituspaikka on sosiaaliosastossa.

Haemme vakituiseen työsuhteeseen kanslistia 1.8.2018 alkaen.

Kanslistin tehtävänä on osallistua asiakaspalvelu-, taloushallinto-, tilavaraus-, tilastointi- ja muihin kanslistin tehtäviin.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto. Eduksi luetaan kokemus vastaavista tai muista vaativista toimistotehtävistä. Lisäksi eduksi katsotaan toimisto-ohjelmien tuntemusta (Dynasty, Pro Economica ja Pro Consona). Aikaisempi työskentely kunnallishallinnon tehtävissä katsotaan eduksi.

Palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Työaika on liukuva toimistotyöaika (36,75 h/vko). Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun henkilön tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paperisiin hakemuksiin on liitettävä kelpoisuutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo. Hakemukset pyydetään toimittamaan 11.6.2018 klo 15.00 mennessä osoitteella: Joutsan kunta, PL 20, 19651 JOUTSA. Kuoreen merkintä ”Kanslisti”.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: 1.8.2018 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES:n mukainen
Työavain: 184243
Lisätietoa antaa: Johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä puh. 040 358 0009. tai vs. peruspalvelujohtaja (sos.) Terhi Kallio puh. 040 358 8160


Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan kokouksen 29.5.2018 asialista

22. toukokuuta 2018

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta                                                    29.05.2018

 

 

AIKA                                   29.05.2018 klo 16:15

 

PAIKKA                              Kunnanvirasto, Käräjäsali, Länsitie 5

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 

Asia

Otsikko

Sivu

32

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

33

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

34

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

35

ERITYISOPETUKSEN PIENRYHMÄN PERUSTAMINEN

6

36

RUTALAHTI - KOULULAISTEN KESÄLEIRI

7

37

VARHAISKASVATUKSEN YKSIKÖIDEN SULKUAJAT KESÄLLÄ 2018

8

38

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2018 ALKAEN

9

39

SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2018

10

40

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

11

41

ILMOITUSASIAT

12

42

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

13

 


Erityisluokanopettaja

22. toukokuuta 2018

Haemme erityisluokanopettajaa elokuussa 2018 perustettavaan pienryhmään. Luokassa opiskelee oppilaita vuosiluokalta 7. Tehtävä täytetään määräaikaisesti 7.8.2018-31.7.2019, mutta toiminnan tarpeen mukaan työ saattaa olla pitempikestoinenkin.

Kelpoisuusvaatimukset ko. virkaan määräytyvät asetuksen 986/1998 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen työn alkamista. Tehtäviä täyttäessämme korostamme valintakriteereissä valmiutta vaativan erityisopetuksen toteuttamiseen, monipuolista ammatillista osaamista sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Määräaikaisessa tehtävässä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat voidaan ottaa huomioon.

Käytämme virassa kahden (2) kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Palkkaus OVTES:n mukaan.

Hakuaika päättyy 1.6.2018. Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Työpaikkaa voi hakea sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: 7.8.2018
Palkkaus: OVTES:n mukaan
Työavain: 184080
Lisätietoa antaa: Lisätietoja antavat rehtori Mika Sirkka 040-5335619 ja apulaisrehtori Riitta Harjula, puh.040 – 7667889, etunimi.sukunimi@joutsa.fi


Luokanopettaja, tuntiopettaja

22. toukokuuta 2018

Joutsan kunta on hyvä asua ja yrittää. Joutsan yhtenäiskoulussa haetaan virkavapaalla olevan luokanopettajan sijaista tuntiopettajaksi. Opetettavana luokkana on viides luokka ja tunteja saattaa olla myös muilla luokka-asteilla liikunnassa ja resurssiopettajana. Joutsan yhtenäiskoulussa on tällä hetkellä 300 oppilasta ja koulu toimii viime vuosina peruskorjatuissa sekä uusissa tiloissa. Koulua ympäröivät lähietäisyydellä erinomaiset liikuntapaikat.

Tuntiopettajan sijaisuus on ajalle 6.8.2018-2.6.2019.

Kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti ja palkkaus on OVTES:n mukaan.

Käytämme virassa kahden (2) kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.

Hakuaika päättyy 1.6.2018. Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Työpaikkaa voi hakea sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: 6.8.2018
Palkkaus: OVTES:n mukaan
Työavain: 184086
Lisätietoa antaa: Lisätietoja antavat rehtori Mika Sirkka 040-5335619 ja apulaisrehtori Riitta Harjula, puh.040 – 7667889, etunimi.sukunimi@joutsa.fi


Viranhaltijapäätökset julkaistu 22.5.2018

22. toukokuuta 2018

viranhaltijapaatokset_julkaistu_22_5_2018.pdf

Päätökset kokonaisuudessaan nähtävillä ko. viranhaltijalla.


Uimakoulut Leivonmäen uimahallilla 28.5. - 1.6.2018

15. toukokuuta 2018

Uimakoulu I on alkeisuimakoulu, ryhmä 1 klo 16.30 - 17.30 ja ryhmä 2 klo 17.30 - 18.30.
Uimahallin vedenpintaa lasketaan, altaan matalampi pääty n. 70 cm. 
Suositeltu alaikäraja 6 vuotta. Uimakoulumaksu 15 €.

Uimakoulu II klo 18.30 - 19.30 on tarkoitettu yli 10 metrin uimataidon omaaville, uimakoulu-
maksu 15 €. Opettajana toimii Swimming Jyväskylän uimaopettaja Teresa Palonen.

Ilmoittautumiset kunnanviraston asiointipisteelle 23.5.2018 mennessä p. 0400 454 044
(ei tekstiviestejä), uimakouluihin otetaan 12 uimakoululaista/ryhmä.

Joutsan vapaa-aikatoimi 


Viranhaltijapäätökset julkaistu 9.5.2018

9. toukokuuta 2018

viranhaltijapaatokset_julkaistu_9_5_2018.pdf

Päätökset kokonaisuudessaan nähtävillä ko. viranhaltijalla.


Uimalan aluevalvojan kesätyöpaikat

8. toukokuuta 2018

Joutsan vapaa-aikatoimessa on haettavana Joutsan uimalan kaksi aluevalvojan 
kesätyöpaikkaa ajalle 11.6. - 5.8.2018, työaika 25 h/viikko, työ sisältää ilta- ja
viikonlopputyötä.

Vapaamuotoiset hakemukset ma 21.5.2018 mennessä kunnan vapaa-aikatoimeen
os. Länsitie 7 tai sähköpostilla kari.kosunen@joutsa.fi

Joutsan kunta/vapaa-aikatoimi 


Ohjaaja toimintakeskus Helperiin

7. toukokuuta 2018

Haemme ohjaajaa Toimintakeskus Helperiin, joka järjestää työ- ja päivätoimintaa kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille.  Tarvitsemme ohjaajaa päivätoimintaryhmään. Tehtävä täytetään 4.6.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan 31.12.2018 saakka.

Tehtävään haetaan sosiaalialan ammattihenkilöä, jolla on soveltuva sosiaalihuollon korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto. Arvostamme työkokemusta kehitysvamma- alalta, ohjaustaitoja sekä mielellään erityisosaamista jollain aihealueella. Työaika 38,45 h /vko. Palkkaus on KVTESin mukainen. Jos olet reipas, omatoiminen, innovatiivinen, yhteistyökykyinen sekä pidät työskentelystä kehitysvammaisten henkilöiden parissa, olet etsimämme henkilö!

Toimintakeskus Helperin toiminnasta löydät Facebookista hakusanalla Toimintakeskus Helperi sekä osoitteesta www.joutsa.fi

Hakemukset 18.5. 2018 klo 15 mennessä sähköisinä Kuntarekyn kautta (liitteeksi vapaamuotoinen hakemus ja CV), paperiset hakemukset, sisältäen CV:n, toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, Toimintakeskus Helperi/Pirkko Simo, Jousitie 54 B, 19650 JOUTSA tai pirkko.simo@joutsa.fi.  Haastattelut vkolla 20. 

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: 4.6.2018 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES:n mukaan
Työavain: 181599
Lisätietoa antaa: kehitysvammahuollon esimies Pirkko Simo p. 040 5319101


Kunnanhallituksen asialista 7.5.2018

4. toukokuuta 2018

Kunnanhallitus                                                             07.05.2018

AIKA                                   07.05.2018 klo 15:00

PAIKKA                              Käräjäsali, Länsitie 5

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

EU:N TIETOSUOJA-ASETUS, TIETOTILINPÄÄTÖKSEN JA TIETOTURVAPOLITIIKAN HYVÄKSYMINEN SEKÄ KÄSITTELYMAKSUISTA PÄÄTTÄMINEN

6

5

SOTE-KESKUKSEN SUUNNITTELIJOIDEN VALINTA

7

6

KESKI-SUOMEN OPETUS- JA VARHAISKASVATUSHENKILÖSTÖN KOULUTUSTEN YHTEISKOORDINOINTI

8

7

NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN KESÄLLÄ 2018

9

8

SEUTULIPUN KORVAAVA VAIHTOEHTO

11

9

JOUTSAN KUNNAN LAAJAN HYVINVOINTIKERTOMUKSEN 2017–2020 VUOSITTAINEN RAPORTTI VUODESTA 2017

12

10

ILMOITUSASIAT

14

11

MUUT ASIAT

15

 

 


Ryhmäperhepäivähoitajia

27. huhtikuuta 2018

Joutsan kunnan varhaiskasvatuksessa on haettavana vakituinen ryhmäperhepäivähoitajan toimi 1.9.2018 alkaen sekä ryhmäperhepäivähoitajan sijaisuuksia 1.8.2018 alkaen.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 7§ mukainen kelpoisuus. Lähihoitajatutkinnon suorittaneilla tulee olla suuntautuminen lapsiin ja nuoriin.

Odotamme hakijalta joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Aikaisempi työskentely lasten ja nuorten parissa luetaan eduksi.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti.

Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan ja esitettävä lain 504/2002 tarkoittama rikosrekisteriote.

Hakemukset tulee toimittaa Joutsan kunnan varhaiskasvatuksen toimistolle, os. Länsitie 7, 19650 Joutsa tai sähköpostitse os. annikki.lehto@joutsa.fi 16.5.2018 mennessä.

Työpaikkaa voi hakea sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: 1.9.2018 (vakituinen) ja 1.8.2018 (sijaisuus)
Palkkaus: KVTES
Työavain: 180426
Lisätietoa antaa: varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto, puh 040 821 7176


Perhepäivähoitaja

27. huhtikuuta 2018

Joutsan kunnan varhaiskasvatus hakee kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen mielellään keskustan alueelle. Työsuhde alkaisi 1.8.2018 tai sopimuksen mukaan.

Perhepäivähoitajan työtehtäviin kuuluu päivän aikana lasten hoitoon ja huolenpitoon sekä varhaiskasvatukseen liittyvät työtehtävät omassa kodissa. Perhepäivähoitaja toimii yhteistyössä muiden perhepäivähoitajien ja varhaiskasvatusyksiköiden kanssa.

Odotamme hakijalta joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.Eduksi katsotaan työskentely lasten ja nuorten parissa sekä valmius vuorohoitoon tarvittaessa. Perhepäivähoitajan hoitoryhmässä voi hoitajan omat lapset mukaan luettuna olla enintään neljä alle kouluikäistä lasta ja yksi osapäiväinen esiopetusikäinen lapsi. Omista alle 3 -vuotiaista lapsista saa lasten kotihoidon tukea.

Hakijalta edellytetään perhepäivähoitajan ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus (laki 272/2005). Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa voidaan tehtävään määräaikaisesti palkata soveltuvin hakija.

Työaika on 40 h/viikko.

Perhepäivähoitajan palkka määräytyy ryhmän lapsiluvun, hoitoaikojen ja työntekijän koulutuksen mukaan. (KVTES)

Valitun on ennen työsuhteen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan ja esitettävä lain 504/2002 tarkoittama rikosrekisteriote.

Hakemukset tulee toimittaa Joutsan kunnan varhaiskasvatuksen toimistolle, os. Länsitie 7, 19650 Joutsa tai sähköpostitse os. annikki.lehto@joutsa.fi  16.5.2018 klo 12 mennessä.

Työpaikkaa voi hakea sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: 1.8.2018 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES
Työavain: 180433
Lisätietoa antaa: Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto, puh 040 821 7176.


Laitoshuoltaja

27. huhtikuuta 2018

Joutsan kunnan tekninen osasto hakee laitoshuoltajaa vakituiseen työsuhteeseen.

Työsuhde edellyttää oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä ja kehittymiskykyä. Työssä tarvitaan joustavuutta, järjestelykykyä, hyvää fyysistä terveyttä sekä ripeää otetta työhön, sillä henkilö joutuu siirtymään nopeastikin eri toimipisteisiin.

Kelpoisuusvaatimuksena on laitoshuoltajakoulutus ja työkokemus katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan ja työaika on 38,75 h/vrk.

Työsuhteessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen Joutsan kunnan tekniselle osastolle osoitettuna 18.5.2018 klo 15.00 mennessä osoitteella: Joutsan kunta/tekninen osasto, Länsitie 5, 19650 Joutsa. Kirjekuoreen merkintä laitoshuoltaja. Hakemuksia ei palauteta.

Työsuhteeseen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työsopimuksen allekirjoitusta.

Työpaikkaa voi hakea sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: 1.7.2018
Palkkaus: KVTES
Työavain: 180418
Lisätietoa antaa: Laitoshuollon esimies Jaana Saarela, puh. 040 521 1881, jaana.saarela@joutsa.fi


Viranhaltijapäätökset julkaistu 27.4.2018

27. huhtikuuta 2018

viranhaltijapaatokset_julkaistu_27_4_2018.pdf

Päätökset kokonaisuudessaan nähtävillä ko. viranhaltijalla


Julkipanoilmoitus Joutsan ympäristötarkastajan hyväksymä ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

27. huhtikuuta 2018

Ympäristötarkastaja antaa ympäristönsuojelulain 118 § mukaisesta meluilmoituksesta 
päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien
asianomaisten tietoon.

Päätös meluilmoituksesta ja niihin liitetyt asiakirjat ovat kuulutusajan nähtävänä ympäristö-
tarkastajalla osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Ilmoituksen tekijä
Kivitammi Oy

Toiminta ja sen sijainti
Kiviaineksen murskaus 02.05. - 30.05.2018
Joutsenlammentie 295, Joutsa

Päätöksen antopäivä 30.04.2018

Muutoksenhaku
Meluilmoitukseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitus-
kirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta
Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät
tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä saa Joutsan kunnan ympäristötarkastajalta p. 040 3479 209.

Tämä ilmoitus on julkipantu Joutsan kunnan ilmoitustaululle ajaksi 27.04. - 30.05.2018.

Joutsassa 26.04.2018
Ympäristötarkastaja 


Julkipanoilmoitus maa-aineslupapäätöksestä

26. huhtikuuta 2018

Joutsan kunnan tekninen lautakunta on käsitellyt Sora-Manninen Oy:n maa-aineslupahakemuksen
ja myöntänyt sen johdosta hakijalle luvan soran ja hiekan ottoon.
Lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 03.05.2018. Toiminta sijoittuu Joutsan kunnan Tammilahden
kylään tilalle Tammiharju 9:158. Lupapäätös on voimassa 10 vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulo-
päivästä lukien. Haettu kokonaisottomäärä on 270 000 m³.

Päätöksestä kuulutetaan Joutsan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla 02.05. - 04.06.2018.
Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana Joutsan kunnan asiointipisteessä
os. Länsitie 5, Joutsa.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Viimeinen muutoksenhaku-
päivä on 04.06.2018. Valitusosoitus on nähtävillä lupapäätöksen yhteydessä.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209.

Joutsassa 25.04.2018

Tekninen lautakunta

  

  


Julkipanoilmoitus Joutsan ympäristötarkastajan hyväksymä ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

25. huhtikuuta 2018

Ympäristötarkastaja antaa ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta päätöksensä 
oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

Päätös meluilmoituksesta ja niihin liitetyt asiakirjat ovat kuulutusajan nähtävänä Joutsan kunnan asiointi-
pisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Ilmoituksen tekijä
Joutsan Moottorikerho ry

Toiminta ja sen sijainti
Enduro ja crossipyörien Cross Country, kilpailu Joutsa CC 5.5.2018 Joutsan seudun ratakeskus 
Röksäntie 169, Joutsa

Päätöksen antopäivä 26.4.2018

Muutoksenhaku
Meluilmoitukseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on
toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-
oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä
olevasta valitusosoituksesta. 

Lisätietoja päätöksestä saa Joutsan kunnan ympäristötarkastajalta p. 040 3479 209.

Tämä ilmoitus on julkipantu Joutsan kunnan ilmoitustaululle ajaksi 25.04. - 28.05.2018.

Joutsassa 24.04.2018
Ympäristötarkastaja


Viranhaltijapäätökset julkaistu 25.4.2018

25. huhtikuuta 2018

viranhaltijapaatokset_julkaistu_25_4_2018.pdf

Päätökset kokonaisuudessaan nähtävillä ko. viranhaltijalla


Teknisen johtajan virka

24. huhtikuuta 2018

Tehtävän kuvaus

Teknisen johtajan siirryttyä muihin tehtäviin, Joutsan kunnassa vapautui haettavaksi teknisen johtajan virka. Tehtävän hoitamiseen toivotaan viranhaltijaa mahdollisimman pian.

Virkaan valittava toimii Joutsan kunnan teknisen- ja ympäristöosaston vastuualueen esimiehenä, vastaa päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä kuuluu kunnan johtoryhmään.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan edellytetään soveltuvaa teknistä korkeakoulututkintoa tai opistoinsinöörin tutkintoa ja riittäväksi katsottavaa perehtyneisyyttä kunnallishallintoon. Lisäksi arvostamme yhteistyö- ja johtamistaitoja sekä kokemusta kunnallistekniikan ja talonrakentamisen rakennuttamistehtävistä tai näiden hankkeiden tilaajatehtävistä.

Hakijat voidaan lähettää soveltuvuustestiin. Valittujen on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Palkkaus ja työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Hakijat voivat esittää oman palkkatoivomuksensa. Virassa noudatetaan kokonaispalkkausta.

Hakuaika virkaan päättyy 14.5.2018 klo 15.00. Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi. Mikäli sähköistä hakemusta ei ole mahdollista toimittaa, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteeseen Joutsan kunta, PL 20, 19651 Joutsa. Kuoreen merkintä Teknisen johtajan virka.

Hakemukseen tulee liittää jäljennökset kelpoisuustodistuksista sekä ansioluettelo. Hakemuksia ei palauteta.

Aikaisemmat hakemukset huomioidaan valintaa tehdessä.

Haastattelut pidetään 21.5.2018 iltapäivällä ja soveltuvuustestit 24.-30.5.2018 välisenä aikana.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: Sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES / palkkatoivomus
Työavain: 179474
Lisätietoa antaa: Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Harri Nissinen (harri.nissinen@joutsa.fi, 050 65 435) ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Huikko (jukka.huikko@joutsa.fi, 050 367 9999)Viranhaltijapäätökset julkaistu 24.4.2018

24. huhtikuuta 2018

viranhaltijapaatokset_julkaistu_24_4_2018.pdf

Päätökset kokonaisuudessaan nähtävillä ko. viranhaltijalla


Sosiaalityöntekijä

23. huhtikuuta 2018

Haemme sosiaalityöntekijää toistaiseksi voimassa olevaan virkaan 01.06.2018 lähtien tai sopimuksen mukaan. Jatketaan edellistä hakua.

Sosiaalityöntekijällä on kokonaisvastuu sosiaalityön asiakasprosesseista: asiakkaan palvelutarpeen arviointi, palveluohjauksen koordinaatio, kokonaisvastuu asiakassuunnitelman laatimisesta, palvelutarpeen arvioista ja asiakkaita koskevat päätöksenteko. Työ on enimmäkseen lapsiperheiden sosiaalityötä ja lisäksi siihen kuuluu jonkin verran ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen myöntämistä ja muuta aikuissosiaalityötä. Virkaan kuuluu sosiaalityötä myös Luhangan kunnassa.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän tehtäviin on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.

Palkkaus on KVTES:n mukainen. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Lisäksi valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote (joka ei saa olla 6 kk vanhempi). Virkaan kuuluu kuuden (6) kuukauden koeaika.

Edellytetään oman auton käyttömahdollisuutta.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Paperiset hakemukset, minkä liitteenä on CV ja todistusjäljennökset, toimitetaan 04.05.2018 klo 12.00 mennessä osoitteella: Joutsan kunta, Sosiaaliosasto, PL 20, 19651 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Sosiaalityöntekijä”.

Työ alkaa: 1.6.2018
Palkkaus: Kvtes:n mukainen.
Työavain: 179148
Lisätietoa antaa: Johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä, p. 040 358 0009 tai peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen, p. 0400 641 105.


Kunnanhallituksen asialista 23.4.2018

20. huhtikuuta 2018

Kunnanhallitus                                                             23.04.2018

AIKA                                   23.04.2018 klo 17:00

PAIKKA                              Käräjäsali, Länsitie 5

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

SOTE-KESKUKSEN OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINEN

6

5

TALOUS- JA HALLINTOJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

7

6

TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

11

7

VANHUSPALVELUJEN KOORDINAATTORIN VIRAN PERUSTAMINEN

14

8

PUULAN SEUTUOPISTON HENKILÖSTÖSTRATEGIA

16

9

JOUTSAN JOUTOPÄIVÄT -TAPAHTUMIEN AVUSTAMINEN

20

10

ETÄTYÖOHJE

21

11

HENKILÖSTÖN TYÖAJANSEURANTA

22

12

YLITYÖ- JA VUOSILOMAKERTYMÄT

23

13

VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

24

14

ILMOITUSASIAT

25

15

MUUT ASIAT

26

 

 


Viranhaltijapäätökset julkaistu 18.4.2018

18. huhtikuuta 2018

viranhaltijapaatokset_julkaistu_18_4_2018.pdf

Päätökset kokonaisuudessaan nähtävillä ko. viranhaltijalla.


Rehtorin virka, hakuaikaa jatkettu

17. huhtikuuta 2018

Joutsan kunnan hyvinvointi - ja sivistysosastolla on haettavana koulukeskuksen 

REHTORIN VIRKA

Tule rehtoriksi uuteen koulukeskukseemme. Meillä on nykyaikaiset koulurakennukset sekä uudenlaista opetusteknologiaa käytössämme. Rehtori vastaa yhtenäiskoulun (luokat 1 - 9) ja lukion rehtorin tehtävistä. Rehtorin apuna koulujen päivittäisjohtamisesta vastaavat työnjaosta sopimisen jälkeen lukion vararehtori ja yhtenäiskoulun apulaisrehtori. Varhaiskasvatuksen esimies vastaa varhaiskasvatuksessa annettavasta esiopetuksesta.

Olet etsimämme henkilö, jos sinulla on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen perusopetuksen tai lukion rehtorin kelpoisuus, riittävä kokemus opettajan tehtävistä ja opetushallinnon tutkinto tai muulla tavoin hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus. Lisäksi odotamme hyvää opetusalan tuntemusta, kykyä muutosjohtamiseen sekä näkemystä perusopetuksen ja lukion pedagogisesta kehittämisestä sekä kykyä viedä uudistuksia läpi. Arvostamme hyviä henkilöstöjohtamisen sekä verkosto-osaamisen taitoja.

Rehtoriksi valitun on toimitettava ennen viran vastaanottamista nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.

Virka täytetään 1.8.2018 alkaen. Virkasuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät OVTES:n mukaan. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksen.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Hakemuksen voi jättää myös kirjallisena ja se osoitetaan palkkatoivomuksineen peruspalvelujohtajalle. Hakemus tulee toimittaa 2.5.2018 klo 12.00 mennessä osoitteella Joutsan kunta, Peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen, PL 20/Länsitie 5, 19650 Joutsa. Kuoreen tulee merkintä ”Rehtori”. Hakemukseen tulee liittää jäljennökset kelpoisuuden osoittavista todistuksista sekä ansioluettelo tai nimikirjaote.

Aikaisemmat hakemukset huomioidaan valintaa tehdessä.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: 1.8.2018
Palkkaus: Ovtes:n mukainen (palkkatoivomus)
Työavain: 178297
Lisätietoa antavat: kunnanjohtaja Harri Nissinen puh. 050 654 35 tai peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen puh. 0400 641 105


Lähihoitajia kesälomasijaisuuksiin

9. huhtikuuta 2018

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se jota etsimme!

Haemme kesälomasijaisuuksiin lähihoitajia Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Asumispalveluissa tehdään kolmivuorotyötä ja kotihoidossa osa henkilöstöstä tekee kaksivuorotyötä ja osa kolmivuorotyötä.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki, väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten koko-naisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Käytössämme on autonominen työvuorosuunnittelu vapaa-ajan ja vuorotyön yhteensovittamiseksi. Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Lähihoitajan tehtävään edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja).

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilas-taan. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:in mukainen.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 4.5.2018 klo 12.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus lähihoitaja".

Työ alkaa: sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen
Työavain: 176818
Lisätietoa: sumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, puh. 040 358 8160 tai terhi.kallio@joutsa.fi ja kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089, soittoaika ma - pe klo 8.00 - 11.00 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi


Ehdotus Keski-Suomen tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

9. huhtikuuta 2018

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)  saattaa oheisen kuulutuksen ehdotuksineen tiedoksi.

KUULUTUS_ehdotus_tulvariskialueiksi_liitteineen_Keski-Suomi.pdf

Ehdotus_Keski-Suomen_tulvariskialueiksi_liitteineen.pdf

Kaikki kuulemisasiakirjat ja niihin liittyvät tausta-asiakirjat ovat nähtävillä verkkosivuilta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin 
(kohta tulvariskien hallinta > Keski-Suomen ELY-keskuksen aineisto) 9.4.2018 alkaen. 


Julkipanoilmoitus ympäristölupapäätöksestä

9. huhtikuuta 2018

Joutsan kunnan tekninen lautakunta on käsitellyt Tarpaper Recycling Finland Oy:n Leivonmäen laitoksen
ympäristölupahakemuksen kokouksessaan 22.03.2018 ja antaa sen johdosta päätöksensä. Lupapäätös 
annetaan julkipanon jälkeen 10.04.2018. Päätös koskee erilliskerätyn kattohuopajätteen vastaanottoa,
varastointia, käsittelyä ja käsitellyn kattohuopajätteen (kattohuoparouhe) jätteeksi luokittelun päättymistä
Joutsan kunnan Leivonmäen kylässä tilalla SAHA 172-418-2-598.

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana 09.04.2018 - 11.05.2018 Joutsan 
kunnan asiointipisteessä os. Länsitie 5, Joutsa. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan 
hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä ko. päivää lukuun ottamatta. Valitusosoitus
on nähtävillä lupapäätöksen yhteydessä. 

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209.


Joutsassa 4.4.2018
Tekninen lautakunta

 


Viranhaltijapäätökset julkaistu 6.4.2018

6. huhtikuuta 2018

viranhaltijapaatokset_julkaistu_6_4_2018.pdf

Päätökset kokonaisuudessaan nähtävillä ko. viranhaltijalla. 


Poikkemislupa kiinteistölle Kotaniemi 172-402-1-164

6. huhtikuuta 2018

Joutsan kunnan tekninen lautakunta kokouksessaan 22.3.2018 § 34 antanut myönteisen päätöksen poikkeamislupa-asiassa. 

Poikkeaminen koskee Joutsan kunnassa Jousan kylässä sijaitsevaa kiinteistöä Kotaniemi 172-402-1-164. Hakemuksessa poiketaan vahvistetun yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan käyttötarkoituksesta (RA > AP).                    

Hakija:
Metsänen Juha

Päätöksen antopäivä on 10.4.2018

Poikkeamislupa-asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 9.4. – 11.5.2018 Joutsan kunnan yhteispalvelu pisteessä, Länsitie 5.

Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 Poikkeamispäätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.

Tekninen lautakunta


Poikkeamislupa kiinteistölle Jarppila 172-408-2-74

6. huhtikuuta 2018

Joutsan kunnan tekninen lautakunta kokouksessaan 22.3.2018 § 33 antanut myönteisen päätöksen poikkeamislupa-asiassa.

Poikkeaminen koskee Joutsan kunnassa Jousan kylässä sijaitsevaa kiinteistöä Jarppila 172-408-2-74. Hakemuksessa poiketaan vahvistetun yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan käyttötarkoituksesta (RA > AP).

Hakija:
Pellonpää Jarmo

Päätöksen antopäivä on 10.4.2018  

Poikkeamislupa-asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 9.4. – 11.5.2018 Joutsan kunnan yhteispalvelu pisteessä, Länsitie 5.

Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Poikkeamispäätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.

Tekninen lautakunta


Kunnanhallituksen asialista 9.4.2018

5. huhtikuuta 2018

Kunnanhallitus                                                             09.04.2018

AIKA                                   09.04.2018 klo 16:15

PAIKKA                              Käräjäsali, Länsitie 5

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

OHJEEN ANTAMINEN MAASEUTUKEHITYS RY:N HALLITUKSEN VARAJÄSENEN VALITSEMISEKSI

6

5

VUOKRASOPIMUS JOUTSAN KUNTA - KAROLIINAN KAHVIMYLLY OY

7

6

VUOKRASOPIMUS JOUTSAN KUNTA - JUKOLAN JUUSTO OY

8

7

TALOUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

12

8

TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

15

9

TEKNISEN JOHTAJAN TEHTÄVIEN HOITO UUDEN VIRANHALTIJAN REKRYTOINNIN AJAKSI

18

10

ÄÄNESTYSLAUSUMAT A REPONEN OY JA KI OY REPONEN

19

11

ILMOITUSASIAT

20

12

MUUT ASIAT

21

 

 


Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan kokouksen 10.4.2018 asialista

3. huhtikuuta 2018

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta                                                    10.04.2018

 AIKA                                   10.04.2018 klo 16:15

 PAIKKA                              Kunnanvirasto, Käräjäsali, Länsitie 5

 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

KOULUTERVEYSKYSELY 2017

6

5

MOVE-MITTAUSTEN KUNTAKOHTAISET TULOKSET

8

6

OPETUSSUUNNITELMA - TARKENNUS ALAKOULUN TUNTIJAKOON 1.8.2018 ALKAEN

9

7

SIVISTYSTOIMEN TALOUDEN KUUKAUSISEURANTA 2018

10

8

VAPAA-AIKATOIMEN HANKEKATSAUS

11

9

JOUTSAN KINON ELOKUVALIPPUJEN HINTOJEN TARKISTUS

12

10

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET V. 2018

13

11

STIPENDIESITYS TUULI LIUKKONEN

14

12

HAIHATUKSEN HENKI RY:N TOIMINTA-AVUSTUSHAKEMUS 2018

15

13

PUULAN SEUTUOPISTON HENKILÖSTÖSTRATEGIA

17

14

ALOITE JOUTSAN YHTENÄISKOULUN VALINNAISAINEIDEN RYHMÄKOOSTA

21

15

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

23

16

ILMOITUSASIAT

24

17

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

25

 

 


Get this feed  codestrat concrete5 addon development