Asemakaavan muutoksen hyväksyminen kortteliin 48

syyskuuta 13, 2017 at 5:01 ap.

Joutsan kunnanvaltuusto hyväksyi 13.2.2017 § 11 asemakaavan muutoksen kortteliin 48.
Asemakaavaa koskeva valitus on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 16.8.2017.

Kunnanvaltuuston hyväksymä asemakaava on lainvoimainen ja se tulee voimaan tällä
kuulutuksella.

13.9.2017
Joutsan kunta 

Tags: