Eduskuntavaalit 2019

maaliskuuta 25, 2019 at 8:31 ap.

Äänestyspäivä sunnuntai 14.4.2019 klo 9.00 - 20.00

Vaalipäivän äänestyspaikat


1. Joutsa                                     Joutsan kunnanvirasto                         Länsitie 5, 19650 Joutsa
2. Leivonmäki                             Kurkiauran koulu                                  Leivonmäentie 6, 41770 Leivonmäki


Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestyspäivät 3. - 9.4.2019

Joutsan kunnanvirasto               Länsitie 5, Joutsa                                 ke - pe  3. - 5.4.    klo 09 - 18
                                                                                                                la          6.4.          klo 10 - 14 
                                                                                                                ma - ti   8. - 9.4.    klo 09 - 18 

Leivonmäen kirjasto                  Leivonmäentie 6, Leivonmäki               to          4.4.          klo 13 - 19  
                                                                                                               pe          5.4.          klo 10 - 16

Ennakkoäänestyksestä laitoksissa ilmoitetaan laitoskohtaisesti erikseen.

Kotiäänestys järjestetään niille Joutsan kunnan äänioikeusrekisteriin merkityille henkilöille, joiden kyky
liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, etteivät he pääse vaalipäivän äänestyspaikkaan tai ennakko-
äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi
äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava edellyttäen, että hän on tehnyt omaishoitaja-
sopimuksen ja asuu samassa taloudessa hoidettavan kanssa ja on äänioikeutettu Joutsan kunnassa. 
Ennakkoäänestys kotona tapahtuu ennakkoäänestyspäivinä klo 9 - 19.
Kotiäänestyksen toimittamisesta ja ajankohdasta ilmoitetaan äänestäjälle etukäteen.
Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti, osoite PL 20, 19651 Joutsa,
tai puhelimitse puh. 0400 454 044 viimeistään 2.4.2019 klo 16.

Henkilöllisyyden selvittäminen

Vaalilain mukaan sekä ennakkoäänestykseen että varsinaisen vaalipäivän äänestykseen osallistuja on velvollinen
esittämään vaalitoimitsijalle/vaalilautakunnalle selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjä voi todistaa henkilöllisyy-
tensä voimassa olevalla poliisin antamalla henkilökortilla, passilla, kuvallisella Kela-kortilla tai ajokortilla.

Joutsassa, 27.3.2019

JOUTSAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA   

Tags: