Ehdotus Keski-Suomen tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

huhtikuuta 09, 2018 at 10:15 ap.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)  saattaa oheisen kuulutuksen ehdotuksineen tiedoksi.

KUULUTUS_ehdotus_tulvariskialueiksi_liitteineen_Keski-Suomi.pdf

Ehdotus_Keski-Suomen_tulvariskialueiksi_liitteineen.pdf

Kaikki kuulemisasiakirjat ja niihin liittyvät tausta-asiakirjat ovat nähtävillä verkkosivuilta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin 
(kohta tulvariskien hallinta > Keski-Suomen ELY-keskuksen aineisto) 9.4.2018 alkaen. 

Tags: