Esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Joutsassa ajalla ma 12.2. - pe 16.2.2018

helmikuuta 06, 2018 at 6:53 ap.

Vuonna 2011 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa tänä syksynä ja vuonna 2012 
syntyneet lapset aloittavat syksyllä esiopetuksen.  Esiopetus on muuttunut lainmuutoksella
velvoittavaksi. Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden
kestävään esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Joutsalaisten vv. 2011 ja 2012 syntyneiden lasten koteihin on postitettu ilmoittautumislomakkeet. 
Tarvittaessa ohje sekä linkki tulostettaviin lomakkeisiin löytyy osoitteesta http://www.joutsa.fi/asiointi-ja-neuvonta/lomakkeet/ .
Ilmoittautuminen 1. luokalle tapahtuu joko Wilman kautta tai palauttamalla lomake koululle.
Kyläkoulujen esiopetukseen ilmoittaudutaan palauttamalla lomake koululle.
Varhaiskasvatuksen esiopetuksen (päiväkoti Esikot) ilmoittautumislomake palautetaan Varhaiskasvatus-
toimistoon, os. Länsitie 7, 19650 Joutsa.

Yhteystiedot ja lisätietoja:
Kurkiauran koulu jouni.lahti@joutsa.fi, p. 040 358 8145
Mieskonmäen koulu mieskonmaki@joutsa.fi, p. 040 561 7445
Esiopetus Päiväkoti Esikot annikki.lehto@joutsa.fi, p. 040 821 7176
Joutsan yhtenäiskoulu yhtenaiskoulu@joutsa.fi, koulusihteeri p. 040 829 0466 

Koulujen rehtorit sekä varhaiskasvatuksen esimies vahvistavat oppilaiden esiopetus- ja koulupaikat
lähikouluperiaatteen mukaisesti.

Mikäli huoltaja ilmoittaa v. 2011 tai 2012 syntyneen lapsen toisen kunnan oppilaitokseen, pyydämme 
tiedon koulutoimistoon, p. 040 358 0008, koska oppivelvollisen asuinkunnan tulee valvoa oppivelvol-
lisuuden suorittaminen (PoL 26 §).

VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN
Varhaiskasvatukseen on jatkuva haku. Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan 4 kk ennen hoidon alkamista.
Hakemuslomakkeita saa varhaiskasvatustoimistosta os. Länsitie 7, sekä Joutsan kunnan asiointipis-
teestä os. Länsitie 5, 19650 Joutsa. Tiedustelut p. 040 821 7176.

Yksityiset perhepäivähoitajat ovat lain mukaan velvollisia ilmoittamaan toiminnastaan kunnalle, 
Joutsassa varhaiskasvatustoimistoon, p. 040 821 7176.

Joutsassa 26.1.2018                                              Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta   

Tags: