Europarlamenttivaalit 2019

toukokuuta 08, 2019 at 10:01 ap.

Äänestyspäivä sunnuntai 26.5.2019 klo 9.00-20.00

Vaalipäivän äänestyspaikat

1.     Joutsa                               Joutsan kunnanvirasto                               Länsitie 5, 19650 Joutsa
2.     Leivonmäki                       Kurkiauran koulu                                        Leivonmäentie 6, 41770 Leivonmäki

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestyspäivät 15.-21.5.2019

Joutsan kunnanvirasto              Länsitie 5, Joutsa                                      ke - pe  15.-17.5.           9 - 18
                                                                                                                    la           18.5.               10 - 14
                                                                                                                    ma - ti    20.-21.5.          9 - 18 

Leivonmäen kirjasto                  Leivonmäentie 6, Leivonmäki                    to          16.5.               13 - 19  
                                                                                                                     pe         17.5.               10 - 16

Ennakkoäänestyksestä laitoksissa ilmoitetaan laitoskohtaisesti erikseen.

Kotiäänestys järjestetään niille Joutsan kunnan äänioikeusrekisteriin merkityille henkilöille, joiden kyky liikkua
tai toimia on siinä määrin rajoittunut, etteivät he pääse vaalipäivän äänestyspaikkaan tai ennakkoäänestys-
paikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää 
kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava edellyttäen, että hän on tehnyt omaishoitajasopimuksen 
ja asuu samassa taloudessa hoidettavan kanssa ja on äänioikeutettu Joutsan kunnassa. Ennakkoäänestys
kotona tapahtuu ennakkoäänestyspäivinä klo 9 - 19.
Kotiäänestyksen toimittamisesta ja ajankohdasta ilmoitetaan äänestäjille etukäteen.
Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti, osoite PL 20, 19651 Joutsa,
tai puhelimitse puh. 0400 454 044 viimeistään 14.5.2019 klo 16.

Henkilöllisyyden selvittäminen

Vaalilain mukaan sekä ennakkoäänestykseen että varsinaisen vaalipäivän äänestykseen osallistuja on velvollinen
esittämään vaalitoimitsijalle/vaalilautakunnalle selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjä voi todistaa henkilöllisyy-
tensä voimassa olevalla poliisin antamalla henkilökortilla, passilla, kuvallisella Kela-kortilla tai ajokortilla.

Joutsassa, 8.5.2019

JOUTSAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA   

Tags: