Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan virka

maaliskuuta 19, 2019 at 11:48 ap.

Mikäli Joutsan valtuusto kokouksessaan 8.4.2019 hyväksyy kunnanhallituksen 4.3.2019 § 40 mukaisen
esityksen hyvinvointi- ja sivistysjohtajan viran perustamisesta, avautuu Joutsassa 1.5.2019 lukien hyvinvointi- ja
sivistysjohtajan virka. Viransijaisuuden vuoksi tehtävä voidaan täyttää aikaisintaan 1.6.2019 lukien. Virka
täytetään toistaiseksi voimassaolevana.

Virkaan valittava toimii Joutsan kunnan hyvinvointi- ja sivistysosaston osastopäällikkönä kunnanjohtajan
alaisuudessa ja vastaa osastonsa toimialan kehittämisestä, päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä 
kuuluu kunnan johtoryhmään.

Kelpoisuusvaatimuksena edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, sekä vahvaa esimiestyö- ja 
organisaation johtamiskokemusta sekä talouden hallintaa. Eduksi katsotaan kokemus opetustoimesta ja 
hyvinvointialalta. Lisäksi kunnanhallitus arvostaa hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Hakijat voidaan
lähettää soveltuvuustesteihin.

Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika ja valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksytty
lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakuaika päättyy 10.4.2019 klo 15.00. Hakemukset pyydetään lähettämään sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän
kautta www.kuntarekry.fi.

Hakemukseen tulee liittää jäljennökset kelpoisuustodistuksista sekä ansioluettelo.

Palkkaus ja työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksen. Virassa
noudatetaan kokonaispalkkaa.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi 

Työ alkaa: 1.6.2019 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES
Työavain: 222215
Lisätietoa antaa: Kunnanjohtaja Harri Nissinen, puh. 050 654 35, harri.nissinen@joutsa.fi
Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen, puh. 040 358 0007, antti-pekka.hokkanen@joutsa.fi
Valtuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne, puh. 0400 468 770, heikki.kuurne@gmail.com

Tags: