Jätehuollon järjestäminen Joutsassa, selvitys osakkuudesta Mustankorkea Oy:ssä

helmikuuta 15, 2018 at 12:48 ip.

JOUTSAN KUNTA SELVITTÄÄ JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEN VAIHTOEHTOJA JA OSAKKUUDEN MUSTANKORKEA OY:SSÄ

Joutsan kunta on järjestänyt jätehuollon tähän saakka itsenäisesti. Itsenäisesti jätehuollon järjestäviä kuntia on Suomessa enää murto-osa kunnista.

Suurimmassa osassa kunnista jätehuoltopalvelut tuottaa kunnan osakeyhtiö, kuntayhtymä tai liikelaitos.

Joutsassa jätteiden kuljetuksissa siirryttiin kiinteistöjen haltijoiden järjestämään jätteiden kuljetukseen vuonna 2014. Nykymallissa kunnan tulee kilpailuttaa ja hyväksyä jätteiden vastaanottopaikat, mutta kiinteistöjen haltijat sopivat kuljetuksesta itsenäisesti urakoitsijoiden kanssa.

Kunnan omien ja kunnan tytäryhtiöiden omistamien kiinteistöjen jätteiden kuljetukset sekä jätteiden vastaanottopaikkojen kilpailutus tulisi nyt järjestää, sillä edellisen kilpailutuksen mukaiset puitesopimukset ovat päättyneet ja tällä hetkellä jätehuoltopalvelut on hankittu suorahankintana vanhoilta sopimuskumppaneilta.

Joutsan kunta selvittää tässä tilanteessa jätehuollon järjestämisen mallin tulevaisuudessa.

Kunnassa päätetään myöhemmin tänä keväänä, että jatkaako Joutsan kunta edelleen jätehuollon järjestämistä itsenäisesti vai liittyykö se jätehuollossa seudulliseen jätehuoltoyhtiöön. Osakkuus Mustankorkea Oy:ssä olisi tarkoituksenmukaisin vaihtoehto seudulliselle jätehuollon järjestämisen toimintamallille Joutsassa.

Tags: