Joutsan ympäristötarkastajan hyväksymä ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

huhtikuuta 10, 2019 at 10:48 ap.

Ympäristötarkastaja antaa ympäristönsuojelulain 118 § mukaisesta meluilmoituksesta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.
 
Päätös meluilmoituksesta ja siihen liitetyt asiakirjat ovat kuulutusajan nähtävänä Joutsan kunnan asiointipisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa sekä kunnan www-sivuilla.
 
Ilmoituksen tekijä: JM-Louhinta Oy Toiminta ja sen sijainti: Louhinta (poraus, räjäytys) 08.04 - 30.07.2019 myöhemmin tarkentuvina päivinä, VT4 Joutsa-Kanavuori työmaa, Leivonmäen Teboilin ja Leivonlinnan väli.
 
Päätöksen antopäivä on 12.04.2019
 
Muutoksenhaku
Meluilmoitukseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasa hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Joutsan kunnan ympäristötarkastajalta p. 040 3479 209.
 
Tämä ilmoitus on julkipantu Joutsan kunnan ilmoitustaululle ajaksi 11.4. - 13.05.2019.
 
Joutsassa 10.04.2019
Ympäristötarkastaja
Tags: