Joutsan ympäristötarkastajan hyväksymät ilmoitukset melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

heinäkuuta 05, 2019 at 1:00 ip.

Ympäristötarkastaja antaa ympäristönsuojelulain 118 § mukaisista meluilmoituksista päätöksensä
oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.
Päätökset meluilmoituksista ja niihin liitetyt asiakirjat ovat kuulutusajan nähtävänä Joutsan kunnan
asiointipisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Ilmoituksen tekijä: 
JouHos Oy

Toiminta ja sen sijainti:
Ulkoilmakonsertti osoitteessa Jousitie 39
05.-06.07.2019 klo 20.00-01.30,
07.07.2019 klo 16.00-19.00

Ilmoituksen tekijä:
Kukko Racing ry

Toiminta ja sen sijainti:
Rokkiralli autourheilukilpailu 30.8.-01.09.2019
Joutsan seudun ratakeskus, Röksäntie 169

Päätöksen antopäivä on 08.07.2019

Muutoksenhaku 
Meluilmoitukseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. 
Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää
lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja
liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.
Lisätietoja päätöksestä saa Joutsan kunnan ympäristötarkastajalta p. 040 3479 209.

Tämä ilmoitus on julkipantu Joutsan kunnan ilmoitustaululle ajaksi 05.07.-07.08.2019.

Joutsassa 05.07.2019
Ympäristötarkastaja


Tags: