Julkipanoilmoitus Joutsan ympäristötarkastajan hyväksymä ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

heinäkuuta 08, 2019 at 11:54 ap.

Ympäristötarkastaja antaa ympäristönsuojelulain 118 § mukaisesta meluilmoituksesta 
päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien
asianomaisten tietoon. Päätös meluilmoituksesta ja siihen liitetyt asiakirjat ovat kuulutusajan 
nähtävänä Joutsan kunnan asiointipisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Ilmoituksen tekijä:
RH Entertainment Oy

Toiminta ja sen sijainti:
Ulkoilmakonsertti Joutorock - festivaali pankkiaukiolla
09.08.2019 klo 18.00 - 21.00 testausta
10.08.2019 klo  09.00 - 15.00 testausta
                    klo 16.00 -  02.00 konsertti

Päätöksen antopäivä on 09.07.2019

Muutoksenhaku
Meluilmoitukseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää
lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja 
liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.
Lisätietoja päätöksestä saa Joutsan kunnan ympäristötarkastajalta p. 040 3479 209.

Tämä ilmoitus on julkipantu Joutsan kunnan ilmoitustaululle ajaksi 08.07.-08.08.2019.

Joutsassa 05.07.2019
YmpäristötarkastajaTags: