Julkipanoilmoitus Joutsan ympäristötarkastajan hyväksymä ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

huhtikuuta 25, 2018 at 9:12 ap.

Ympäristötarkastaja antaa ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta päätöksensä 
oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

Päätös meluilmoituksesta ja niihin liitetyt asiakirjat ovat kuulutusajan nähtävänä Joutsan kunnan asiointi-
pisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Ilmoituksen tekijä
Joutsan Moottorikerho ry

Toiminta ja sen sijainti
Enduro ja crossipyörien Cross Country, kilpailu Joutsa CC 5.5.2018 Joutsan seudun ratakeskus 
Röksäntie 169, Joutsa

Päätöksen antopäivä 26.4.2018

Muutoksenhaku
Meluilmoitukseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on
toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-
oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä
olevasta valitusosoituksesta. 

Lisätietoja päätöksestä saa Joutsan kunnan ympäristötarkastajalta p. 040 3479 209.

Tämä ilmoitus on julkipantu Joutsan kunnan ilmoitustaululle ajaksi 25.04. - 28.05.2018.

Joutsassa 24.04.2018
Ympäristötarkastaja

Tags: