Julkipanoilmoitus Joutsan ympäristötarkastajan hyväksymä ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

elokuuta 01, 2018 at 9:11 ap.

Ympäristötarkastaja antaa ympäristönsuojelulain 118 § mukaisesta meluilmoituksesta 
päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien
asianomaisten tietoon.

Päätös meluilmoituksesta ja siihen liitetyt asiakirjat ovat kuulutusajan nähtävänä Joutsan 
kunnan yhteispalvelupisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Ilmoituksen tekijä: Kukko Racing ry 

Toiminta ja sen sijainti:
Rokkiralli autourheilukilpailu 10. - 12.8.2018, Joutsan seudun ratakeskus, Röksäntie 169

Päätöksen antopäivä on 2.8.2018.

Muutoksenhaku
Meluilomoitukseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää
lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja
liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. 

Lisätietoja päätöksestä saa Joutsan kunnan ympäristötarkastajalta p. 040 3479 209.

Tämä ilmoitus on julkipantu Joutsan kunnan ilmoitustaululle ajaksi 1.8. - 3.9.2018.

Joutsassa 31.7.2018
Ympäristötarkastaja
 

Tags: