Julkipanoilmoitus Joutsan ympäristötarkastajan hyväksymä ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

syyskuuta 06, 2018 at 8:43 ap.

Ympäristötarkastaja antaa ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta
päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien
asianomaisten tietoon.

Päätös meluilmoituksesta ja siihen liitetyt asiakirjat ovat kuulutusajan nähtävänä Joutsan
kunnan asiointipisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Ilmoituksen tekijä:
Kuljetus J. Mäkelä ja J. Viiala

Toiminta ja sen sijainti:
Kiviaineksen murskausta aikavälillä 01. - 30.11.2018 myöhemmin tarkentuvina päivinä,
Joutsan Rutalahdessa kiinteistöllä Perämetsä 6:90

Päätöksen antopäivä on 07.09.2018.

Muutoksenhaku
Meluilmoitukseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää
lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja 
liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. 
Lisätietoja päätöksestä saa Joutsan kunnan ympäristötarkastajalta p. 040 3479 209.

Tämä ilmoitus on julkipantu Joutsan kunnan ilmoitustaululle ajaksi 06.09. - 08.10.2018.

Joutsassa 05.09.2018
Ympäristötarkastaja 

Tags: