Julkipanoilmoitus Joutsan ympäristötarkastajan hyväksymä ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

elokuuta 21, 2019 at 1:58 ip.

Ympäristötarkastaja antaa ympäristönsuojelulain 118 § mukaisesta meluilmoituksesta päätöksensä
oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

Päätös meluilmoituksesta ja siihen liitetyt asiakirjat ovat kuulutusajan nähtävänä Joutsan kunnan
asiointipisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa sekä kunnan www-sivuilla.

Ilmoituksen tekijä: 
Maanrakennus Ari Helminen Oy

Toiminta ja sen sijainti:
Murskaus 26.08.-11.09.2019, Kankaalan sora-alue 2:172-417-94-3   

Päätöksen antopäivä on 23.08.2019

Muutoksenhaku
Meluilmoitukseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää
lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja 
liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. 

Lisätietoja päätöksestä saa Joutsan kunnan ympäristötarkastajalta p. 040 3479 209.

Tämä ilmoitus on julkipantu Joutsan kunnan ilmoitustaululle ajaksi 22.08.-23.09.2019.

Joutsassa 21.08.2019
Ympäristötarkastaja

Tags: