Julkipanoilmoitus Joutsan ympäristötarkastajan hyväksymä ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

joulukuuta 12, 2019 at 1:52 ip.

Ympäristötarkastaja antaa ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta
päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien 
asianomaisten tietoon.

Päätös meluilmoituksesta ja siihen liitetyt asiakirjat ovat kuulutusajan nähtävänä Joutsan
kunnan asiointipisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa sekä kunnan www-sivuilla.

Ilmoituksen tekijä:
YIT Suomi Oy

Toiminta ja sen sijainti:
Murskaus 30.12.2019 - 17.01.2020 ilmoituksen liitekarttaan merkityillä paikoilla.

Päätöksen antopäivä on 16.12.2019.

Muutoksenhaku
Meluilmoitukseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää
lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja
liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. 

Lisätietoja päätöksestä saa Joutsan kunnan ympäristötarkastajalta p. 040 3479 209.

Tämä ilmoitus on julkipantu Joutsan kunnan ilmoitustaululle ajaksi 13.12.2019 - 15.01.2020.

Joutsassa 12.12.2019
Ympäristötarkastaja 

Tags: