Julkipanoilmoitus maa-aineslupapäätöksestä

marraskuuta 27, 2018 at 12:04 ip.

Joutsan kunnan tekninen lautakunta on hakijan pyynnöstä päättänyt maa-aineslain 4 §:n mukaisen
maa-ainesten ottolupahakemuksen käsittelyn. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 28.11.2018.
Hakemuksessa esitetty toiminta olisi sijoittunut Joutsan kunnan Kirkkolan kylään tilalle Hiekkala 3:126.
Haettu kokonaisottomäärä oli 70 00 m³.

Päätöksestä kuulutetaan Joutsan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla 27.11.-28.12.2018.
Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana Joutsan kunnan yhteispalvelu-
pisteessä os. Länsitie 5, Joutsa.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Viimeinen muutoksen-
hakupäivä on 28.12.2018. Valitusosoitus on nähtävillä lupapäätöksen yhteydessä.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, p. 040 3479 209.

Joutsassa 27.11.2018

Tekninen lautakunta 

Tags: