Julkipanoilmoitus maa-aineslupapäätöksistä

maaliskuuta 05, 2019 at 8:26 ap.

Joutsan kunnan tekninen lautakunta on käsitellyt M. Hahtokari Oy:n kaksi maa-aineslupahakemusta
ja myöntänyt niiden johdosta hakijalle luvat soran ja hiekan ottoon. Lupapäätökset annetaan julkipanon
jälkeen 06.03.2019. Toiminta sijoittuu Joutsan kunnan Havumäen kylään tilalle Kankaanperä 30:4. 
Toinen lupapäätös on voimassa kolme vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulopäivästä lukien ja kokonais-
ottomäärä on 15 000 m³. Toinen lupapäätös on voimassa kymmenen vuotta päätöksen lainvoimaiseksi
tulopäivästä lukien ja haettu kokonaisottomäärä on 100 000 m³. 

Päätöksistä kuulutetaan Joutsan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla 05.03.-05.04.2019.
Lupapäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana Joutsan kunnan asiointipisteessä
os. Länsitie 5, Joutsa.

Päätöksiin saa hakea valittamalla muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Viimeinen muutoksenhaku-
päivä on 05.04.2019. Valitusosoitus on nähtävillä lupapäätösten yhteydessä.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, p. 040 3479 209.

Joutsassa 01.03.2019

Tekninen lautakunta 

Tags: