Julkipanoilmoitus maa-aineslupapäätöksestä

huhtikuuta 26, 2018 at 10:28 ap.

Joutsan kunnan tekninen lautakunta on käsitellyt Sora-Manninen Oy:n maa-aineslupahakemuksen
ja myöntänyt sen johdosta hakijalle luvan soran ja hiekan ottoon.
Lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 03.05.2018. Toiminta sijoittuu Joutsan kunnan Tammilahden
kylään tilalle Tammiharju 9:158. Lupapäätös on voimassa 10 vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulo-
päivästä lukien. Haettu kokonaisottomäärä on 270 000 m³.

Päätöksestä kuulutetaan Joutsan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla 02.05. - 04.06.2018.
Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana Joutsan kunnan asiointipisteessä
os. Länsitie 5, Joutsa.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Viimeinen muutoksenhaku-
päivä on 04.06.2018. Valitusosoitus on nähtävillä lupapäätöksen yhteydessä.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209.

Joutsassa 25.04.2018

Tekninen lautakunta

  

  

Tags: