Julkipanoilmoitus ympäristölupapäätöksestä

huhtikuuta 09, 2018 at 8:30 ap.

Joutsan kunnan tekninen lautakunta on käsitellyt Tarpaper Recycling Finland Oy:n Leivonmäen laitoksen
ympäristölupahakemuksen kokouksessaan 22.03.2018 ja antaa sen johdosta päätöksensä. Lupapäätös 
annetaan julkipanon jälkeen 10.04.2018. Päätös koskee erilliskerätyn kattohuopajätteen vastaanottoa,
varastointia, käsittelyä ja käsitellyn kattohuopajätteen (kattohuoparouhe) jätteeksi luokittelun päättymistä
Joutsan kunnan Leivonmäen kylässä tilalla SAHA 172-418-2-598.

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana 09.04.2018 - 11.05.2018 Joutsan 
kunnan asiointipisteessä os. Länsitie 5, Joutsa. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan 
hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä ko. päivää lukuun ottamatta. Valitusosoitus
on nähtävillä lupapäätöksen yhteydessä. 

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209.


Joutsassa 4.4.2018
Tekninen lautakunta

 

Tags: