Julkipanoilmoitus ympäristötarkastajan hyväksymästä ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

maaliskuuta 08, 2019 at 2:23 ip.

Ympäristötarkastaja antaa ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

Päätös meluilmoituksesta ja niihin liitetyt asiakirjat ovat kuulutusajan nähtävänä ympäristötarkastajalla osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Ilmoituksen tekijä
Kivitammi Oy

 Toiminta ja sen sijainti
Kiviaineksen murskaus 05.03. - 05.04.2019
Joutsenlammentie 236, Joutsa

Päätöksen antopäivä 11.03.2019

Muutoksenhaku

Meluilmoitukseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasa hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Joutsan kunnan ympäristötarkastajalta p. 040 3479 209

Tämä ilmoitus on julkipantu Joutsan kunnan ilmoitustaululle ajaksi 08.03. -10.04.2019

Joutsassa 08.03.2019

Ympäristötarkastaja

Tags: