Julkipanokuulutus maa-aines- ja ympäristölupapäätöksestä

marraskuuta 13, 2017 at 6:07 ap.

Joutsan kunnan tekninen lautakunta on käsitellyt  2.11.2017 Terttu ja Mikko Hentisen maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta hakijoille luvan kalliokiviaineksen ottoon, louhintaan ja murskaukseen sekä  puujätteen ja kierrätysasfaltin ja betonin murskaukseen.

Lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 14.11.2017.

Toiminta sijoittuu Joutsan kunnan Jousan kylän tiloille Vehmas 172-402-4-537 ja Koivusalo 172-402-4-185. Lupapäätös on voimassa 15 vuotta päätöksen voimaiseksi tulopäivästä lukien. 

Päätöksestä kuulutetaan Joutsan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla 13.11. – 14.12.2017.

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä, Länsitie 5, Joutsa.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 14.12.2017. Valitusosoitus on nähtävillä lupapäätöksen yhteydessä.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, puh.  040 3479 209.

Joutsassa 13.11.2017

Tekninen lautakunta

Tags: