Kiinteistö myytävänä

kesäkuuta 20, 2018 at 9:22 ap.

Joutsan kunta myy tarjousten perusteella Kumpula-nimisen kiinteistön, osoite Teollisuustie 22, Joutsa.

Kumpula 172-402-3-282-kiinteistön pinta-ala on 0,5713 hehtaaria. Kaupan kohteeseen kuuluvat osuudet
yhteisiin maa- ja vesialueisiin sekä sähköliittymä (Suur-Savon Sähkö Oy) ja vesiliittymä.

Tarjouksiin tulee liittää suunnitelma tai esitys kiinteistön jatkokäytöstä. Kaupan kohde myydään julkisella
tarjouskilpailulla eniten tarjoavalle. Joutsan kunta pidättää itsellään oikeuden olla myymättä kaupan 
kohdetta eniten tarjoavalle, mikäli se katsoo, että kauppahinta ei ole riittävä tai kiinteistön jatkokäytöstä
ei ole esitetty kuntaa tyydyttävää suunnitelmaa.

Ostotarjoukset pyydetään jättämään kirjallisena viimeistään 28.6.2018 klo 15 mennessä os. Joutsan kunta, 
Kirjaamo, PL 20 / Länsitie 5, 19651 Joutsa. Kuoreen merkintä "Kumpula".

Lisätietoja myytävästä kohteesta:
työpäällikkö Veijo Penttinen, puh. 040 358 0013, sähköposti: veijo.penttinen@joutsa.fi ja
tekninen isännöitsijä Petri Laitinen, puh. 040 861 4779, sähköposti: petri.laitinen@joutsa.fi

18.6.2018
Joutsan kunnanhallitus

Tags: