KOTIKALLION RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

marraskuuta 08, 2017 at 6:22 ap.

Maanomistaja on käynnistänyt ranta-asemakaavan muutoksen kiinteistölleen 172-402-6-34. Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa ranta-asemakaavaa siten, että vanha peruskorjauskelpoinen rakennus muutetaan lomarakennuspaikaksi maanomistajan omaan käyttöön. Rakennuspaikka ei rajoitu rantaan.

Ranta-asemakaavan luonnoksen asiakirjat (valmisteluvaiheen kuuleminen) asetetaan yleisesti nähtäville 9.11.- 8.12.2017. Asiakirjat ovat nähtävillä kunnanvirastolla ja sähköisesti os. www.joutsa.fi/kaavoitus.     

8.11.2017
Tekninen- ja ympäristöosasto

Tags: