Kuulutuksia; rakennusjärjestyksen uudistaminen, kaava yleisesti nähtävillä ja rantaosayleiskaavojen hyväksymispäätökset

helmikuuta 07, 2018 at 6:31 ap.

KUULUTUKSET

Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Joutsassa on käynnistynyt rakennusjärjestyksen uudistaminen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 15 § mukaan rakennusjärjestystä valmisteltaessa 
on soveltuvin osin noudatettava kaavoitusta koskevaa vuorovaikutusmenettelyä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoituksena on muun muassa kuvata
rakennusjärjestyksen uudistamisen tavoitteita ja tarpeita.

Rakennusjärjestyksen uudistamista koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
asetetaan yleisesti nähtäville 8.2. - 12.3.2018.
Suunnitelma on nähtävillä kunnanvirastossa ja sähköisesti os. www.joutsa.fi/kaavoitus. 
Suunnitelmasta voi antaa vapaamuotoista palautetta. 


Kotikallion ranta-asemakaavan muutoksen kaavaehdotus, kiinteistö 172-402-6-34

Tekninen lautakunta päätti (25.1.2018 § 9) asettaa Kotikallion ranta-asemakaavan 
muutoksen kaavaehdotuksena yleisesti nähtäville.

Ranta-asemakaavan muutoksen kaavaehdotus pidetään yleisesti nähtävillä 8.2. - 12.3.2018.
Kaavaehdotus on laadittu kaavaluonnoksen pohjalta ja kaavaluonnoksen sisältöisenä. 
Kaavaehdotuksesta on kaavoituksen osallisilla oikeus jättää muistutuksia sen nähtävilläolo-
aikana. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta pyydetään toimittamaan kunnanhalli-
tukselle osoitettuna kunnanvirastoon tai sähköpostitse os. kunta@joutsa.fi.


Joutsan rantaosayleiskaavoja koskevat hyväksymispäätökset

Joutsan kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2017 seuraavat rantaosayleiskaavojen
laajennuksen ja kaavamuutokset:
§ 44 Joutsan rantaosayleiskaavan laajennus Tieransaari - Säynätniemi, Pohjois-Suontee. 
Kyseessä on ensimmäinen rantaosayleiskaava tälle alueelle.
§ 45 Joutsan rantaosayleiskaavan osittainen muutos, Siikaniemi.
§ 46 Joutsan rantaosayleiskaavan osittainen muutos kiinteistöllä Koivula 172-413-1-45.

Kaikkiin em. päätöksiin liittyvät kaava-asiakirjat ovat nähtävillä kunnanvirastolla os. Länsitie 5,
19650 Joutsa ja sähköisesti internetissä os. www.joutsa.fi/kaavoitus.

7.2.2018
kunnanhallitus 

Tags: