Kuulutus Keski-Suomen tarkistetun maakuntakaavan voimaantulosta

tammikuuta 26, 2018 at 10:46 ap.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 § mukainen

KUULUTUS

Keski-Suomen tarkistetun maakuntakaavan voimaantulosta

Keski-Suomen maakuntahallitus päätti kokouksessaan 26.1.2018 (§ 6) maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n 
mukaisesti määrätä Keski-Suomen maakuntavaltuuston 1.12.2017 (§ 40) hyväksymän Keski-Suomen tarkis-
tetun maakuntakaavan tulemaan voimaan. Voimaan tullessaan Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava
kumoaa Keski-Suomen maakuntakaavan, 1., 2., 3., ja 4. vaihemaakuntakaavat sekä Jämsän Länkipohjan
osalta Pirkanmaan 1. maakuntakaavan.

Lisätietoja: www.keskisuomi.fi/maakuntakaavoitus

KESKI-SUOMEN LIITTO
MAAKUNTAHALLITUS

Tags: