Kuulutus maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteisestä lupahakemuksesta

huhtikuuta 20, 2017 at 12:15 ip.

Hakija: Sora-Manninen Oy
             Sahinjoentie 140
             41660 Toivakka

Hakemus
Sora Manninen Oy hakee lupaa 10 vuodeksi yhteensä 360 000 m³:n maa-ainesten ottoon tiloille
Koivurinne 172-419-6-28, Lehtomäki 172-419-6-50 ja Mattila 172-419-6-86. Maa-aines alueella
on pääosin soraa ja hiekkaa. Lisäksi lupaa haetaan soran ja kivien murskaukselle ja puhtaiden
ylijäämämaiden varastoinnille. Murskattavan maa-aineksen määrä on arviolta noin 100 000 m³.
Lupahakemus koskee 9,98 hehtaarin suunnitelma-aluetta, josta kaivualueen pinta-ala on 5,90 ha.

Kuulutusaika ja asiakirjojen nähtävilläolo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana 21.04.-22.05.2017 Joutsan kunnan yhteispalvelu-
pisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Muistutukset ja mielipiteet
Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena viimeistään 22.05.2017 mennessä
ympäristölautakunnalle osoitteeseen Joutsan kunta, Ympäristölautakunta, PL 20, 19651 Joutsa.

Lisätiedot
Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209.

Joutsassa 20.04.2017

Ympäristölautakunta 

Tags: