Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta

syyskuuta 28, 2018 at 8:51 ap.

Hakija 
M. Hahtokari Oy
Leivonmäentie 14
41770 Leivonmäki

Hakemus 
M. Hahtokari Oy hakee lupaa 10 vuodeksi 100 000 m³:n maa-ainesten ottoon ja maisemoinnin
suorittamiseen Säynätharjun sora-alueelle tilalle 172-401-30-4. Alueelta on aiemmin otettu
soraa ja hiekkaa. Ottamisalueen pinta-ala on 3 ha.

Kuulutusaika ja asiakirjojen nähtävilläolo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana 28.09. - 29.10.2018 Joutsan kunnan asiointi-
pisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Muistutukset ja mielipiteet
Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena viimeistään 29.10.2018 mennessä
tekniselle lautakunnalle osoitteeseen Joutsan kunta, Tekninen lautakunta, PL 20, 19651 Joutsa.

Lisätiedot
Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

Joutsassa 27.09.2018

Tekninen lautakunta 

Tags: