Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta

maaliskuuta 08, 2017 at 8:05 ap.

Hakija: MHT Etelä-Suomi
             Haapasaarentie 18
             44500 Viitasaari

Hakemus
Lupahakemus koskee 4200 m²:n ottamisaluetta kiinteistöllä Joutsan valtionmaat 172-893-1-6.
Suunniteltavalta alueelta on laskettu louhittavan räjäyttämällä moreenia yhteensä 24 000 m³
kymmenen vuoden aikana. Keskimääräinen ottosyvyys 6 m. Saatava maa-aines murskataan
pääosin 0-32 mm murskeeksi ja sitä käytetään lähialueella sijaitsevien Metsähallituksen yllä-
pitämän metsäautotiestön ylläpitoon ja kunnostamiseen.

Kuulutusaika ja asiakirjojen nähtävilläolo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana 08.03.-06.04.2017 Joutsan kunnan yhteis-
palvelupisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Muistutukset ja mielipiteet
Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena viimeistään 06.04.2017 mennessä
ympäristölautakunnalle osoitteeseen Joutsan kunta, Ympäristölautakunta, PL 20, 19651 Joutsa.

Lisätiedot
Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

Joutsassa 07.03.2017

Ympäristölautakunta 
 

Tags: