Kuulutus maastoliikennelain 30 §:n mukaisesta lupahakemuksesta

tammikuuta 10, 2018 at 7:51 ap.

Asia
Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupahakemus

Luvan hakija
Helsingin Moottorikerho ry
c/o Mervi Sillman
Graniittitie 6 A 1
00710 Helsinki

Toiminta ja sijainti
Helsingin Moottorikerho ry hakee maastoliikennelain 30 §:n mukaista lupaa Päijänteen
Ympäriajo -nimisen enduro-moottoripyöräkilpailun maastokokeiden järjestämiseksi
Joutsan kunnan alueella 17.3.2018 sekä vastaavan kilpailun järjestämiseksi maaliskuun
puolivälissä vuosina 2019 ja 2020 hakemuksen liitteenä olevien karttojen mukaisesti.

Ennakkoarvion mukaan kilpailuun osallistuu noin 270 moottoripyörää. Hakemuksen 
mukaan Päijänteen Ympäriajokilpailun aiheuttamat haitat ympäristölle ovat hyvin pienet, 
eikä kilpailusta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muullekaan ympäristölle.
Kilpailun jälkeen kartoitetaan ja korjataan kilpailun mahdollisesti aiheuttamat vauriot ja 
siistitään maasto reittimerkeistä. Lisäksi järjestäjä kerää katselu- ja huoltoalueilta roskat
pois.

Asiakirjojen nähtävillä olo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 10.1. - 23.1.2018 Joutsan kunnan
asiointipisteessä os. Länsitie 5, Joutsa.

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksen johdosta niillä, joiden oikeutta tai etua asia koskee, on oikeus muistutuksen 
tekemiseen sekä muilla henkilöillä ja yhteisöillä oikeus lausua mielipiteensä.
Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena viimeistään 23.1.2018 klo 15 mennessä
Joutsan kunnan ympäristötarkastajalle osoitteeseen PL 20, 19651 Joutsa.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209.

Joutsassa 9.1.2018
Tekninen lautakunta 

Tags: