Kuulutus rakennushankkeesta Terveyskeskus 172-402-2-993

toukokuuta 29, 2019 at 7:34 ap.

Joutsan kunnan rakennusvalvonnassa on vireillä seuraava MRL 131 §:n ja MRA 65 §:n mukainen rakennuslupahakemus:

Joutsan kunta hakee rakennuslupaa sosiaali- ja terveyskeskus rakennukselle. Rakennushanke sijoittuu Joutsan kunnan Jousan kylän kortteliin 20 YS tontille TERVEYSKESKUS RN:o 2:993 osoitteeseen Myllytie 8, 19650 JOUTSA.

Rakennustarkastaja tekee päätöksen.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 14 päivää, 29.05. – 11.06.2019 välisen ajan Joutsan kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Länsitie 5, 19650 JOUTSA. Asiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä Asiointipisteessä ma – pe klo 9 – 15, Länsitie 5, 19650 JOUTSA. Lisätietoja asiassa antaa rakennustarkastaja puh. 0400 649 224.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, voivat tehdä määräaikaan kirjallisen muistutuksen. Muilla henkilöillä kuin edellä mainituilla asianosaisilla sekä yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista kirjallinen mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kuulutusaikana tekniseen toimistoon osoitteella:

Joutsan kunta, rakennusvalvonta, PL 20, 19651 JOUTSA.

Joutsa 29.05.2019

TEKNINEN LAUTAKUNTA
Rakennusvalvonta

                                           

Tags: