Kuulutus ympäristölupahakemuksesta

tammikuuta 19, 2018 at 6:10 ap.

Hakija: Tarpaper Recycling Finland Oy
             Niemenkatu 73
             15140 Lahti

Sijainti: Leivonmäentie 42
              41770 Leivonmäki
              kiinteistö 172-418-2-598 (SAHA)

Hakemus
Tarpaper Recycling Finland hakee lupaa erilliskerätyn kattohuopajätteen vastaanotolle, 
varastoinnille, käsittelylle ja käsitellyn kattohuopajätteen (kattohuoparouhe) jätteeksi
luokittelun päättymiselle. Kyseessä on uusi toiminta.

Nähtävilläpito
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä kuulutusaikana 19.1. - 19.2.2018 Joutsan kunnan
asiointipisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemusta koskevat muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena viimeistään
19.2.2018 Joutsan kunnan tekniselle lautakunnalle osoitteeseen PL 20, 19651 JOUTSA.

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, p. 040 3479 209.

Joutsassa 18.1.2018
Tekninen lautakunta
 

Tags: