Kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta

toukokuuta 27, 2019 at 10:37 ap.

ILMOITTAJA
                              RH Entertainment Oy
                              Hongistonkuja 4
                              33300 Tampere

SIJAINTI JA TOIMINTA
                              Ulkoilmakonsertti ja testausta pankkiaukiolla.
                              Pe 09.08.2019              klo 18.00 - 21.00 testaus
                              La 10.08.2019               klo 09.00 - 15.00 testausta
                                                                    klo 06.00 - 02.00 konsertti

                              Äänentoistolaitteiston melutaso 95 dBA 10 metrin päässä.

NÄHTÄVILLÄOLO
                              Ilmoitus on nähtävänä Joutsan kunnan asiointipisteessä osoitteessa Länsitie 5, 19650 Joutsa.
                              Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 27.05.-10.06.2019 Joutsan kunnan virallisella ilmoitus-
                              taululla.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
                              Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutuksen
                              tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asiaosaista, on 
                              oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet asiasta
                              tulee toimittaa 05.06.2019 mennessä osoitteella Joutsan kunta, Tekninen lautakunta, 
                              Länsitie 5, PL 20, 19651 Joutsa.

LISÄTIEDOT
                              Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209.

                              Joutsassa 22.05.2019
                              Tekninen lautakunta

         


Tags: