Kuulutus

maaliskuuta 22, 2018 at 10:37 ap.

ASIA
Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupahakemus

LUVAN HAKIJA
Joutsan Moottorikerho ry
Kärälammentie 153
19650 Joutsa

SIJAINTI
Joutsan Seudun Ratakeskus, Röksäntie 169, 19650 JOUTSA ja Joutsan crossiradan alue

TOIMINTA
Enduro ja crossipyörien Cross Country kilpailu, Joutsa CC, 5.5.2018
Kilpailutoiminta alkaa klo 7.00 ja päättyy klo 18.00

Hakemus liitteineen on nähtävänä kuulutusaikana Joutsan kunnan asiointipisteessä
osoitteessa Länsitie 5.

Lisätietoja toiminnasta: yhteyshenkilö Kimmo Virtanen p. 044 512 6899
Lisätietoja lupahakemuksesta: ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutuksen 
tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on
oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet asiasta
tulee toimittaa 20.4.2018 mennessä osoitteella Joutsan kunta, Tekninen lautakunta, PL 20
(Länsitie 5 ) 19651 JOUTSA.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 22.3. - 20.4.2018 välisen ajan Joutsan kunnan virallisella
ilmoitustaululla ja kunnan www-sivuilla.

Joutsassa 21.3.2018

TEKNINEN LAUTAKUNTA
Ympäristötarkastaja 

Tags: