Myytävänä Huuponhovi -kiinteistö

maaliskuuta 20, 2018 at 6:38 ap.

Joutsan kunta myy tarjousten perusteella Leivonmäellä sijaitsevan Huuponhovin palvelutalon, osoite Rutavaarintie 1, 41770 Leivonmäki

Myytävä määräala Aaltola 172-418-2-16 –kiinteistöstä on 1,2530 hehtaaria. Se käsittää asemakaavan mukaisen rakennuspaikan (YS-tontti) sekä määräalalla sijaitsevat Huuponhovi ja Mäntypirtti –nimiset rakennukset. Kaupan kohteeseen sisältyvät vesihuollon-, sähkön- ja kaukolämmön liittymät.
Ostaja vastaa määräalan lohkomiskustannuksista.

Huuponhovissa toimii tällä hetkellä Joutsan kunnan vanhainkoti, jossa on n. 20 asukasta.

Tarjouksiin tulee liittää suunnitelma tai esitys kiinteistön jatkokäytöstä.

Joutsan kunta pidättää itsellään oikeuden olla myymättä kaupan kohdetta, mikäli se katsoo, että kauppahinta ei ole riittävä tai kiinteistön jatkokäytöstä ei ole esitetty kuntaa tyydyttävää suunnitelmaa.

Ostotarjoukset pyydetään jättämään kirjallisena viimeistään 18.4.2018 klo 12 mennessä os. Joutsan kunta, Kirjaamo, PL 20 / Länsitie 5, 19651 Joutsa. Kuoreen merkintä ”Huuponhovi”.

Lisätietoja myytävästä kohteesta:
kunnanjohtaja Harri Nissinen puh. 050 65435, sähköposti harri.nissinen@joutsa.fi ja
Metsä-Pirkka Ky/Jouko Pirkkalainen, puh. 040 7610237, jouko.pirkkalainen@metsapirkka.fi.

21.3.2018

Joutsan kunnanhallitus

 

 

 

Tags: