Perusturvajohtajan virka

maaliskuuta 19, 2019 at 12:23 ip.

Mikäli Joutsan valtuusto kokouksessaan 8.4.2019 hyväksyy kunnanhallituksen 4.3.2019 § 39 mukaisen
esityksen perusturvajohtajan viran perustamisesta, avautuu Joutsassa 1.5.2019 lukien perusturvajohtajan
virka. Tehtävä pyritään täyttämään mahdollisimman pian viran avautumisen jälkeen. Virka täytetään 
toistaiseksi voimassaolevana.

Virkaan valittava toimii Joutsan kunnan perusturvaosaston osastopäällikkönä kunnanjohtajan alaisuudessa ja
vastaa osastonsa toimialan kehittämisestä, päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä kuuluu kunnan
johtoryhmään.

Kelpoisuusvaatimuksena edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, sekä vahvaa esimiestyö- ja 
organisaation johtamiskokemusta sekä talouden hallintaa. Eduksi katsotaan kokemus sosiaali- ja terveyden-
huollon tehtävistä. Lisäksi kunnanhallitus arvostaa hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Hakijat voidaan
lähettää soveltuvuustesteihin.

Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika ja valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksytty
lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakuaika päättyy 10.4.2019 klo 15.00. Hakemukset pyydetään lähettämään sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän
kautta www.kuntarekry.fi.

Hakemukseen tulee liittää jäljennökset kelpoisuustodistuksista sekä ansioluettelo.

Palkkaus ja työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksen. Virassa
noudatetaan kokonaispalkkaa.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi 

Työ alkaa: 1.5.2019 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES
Työavain: 222185
Lisätietoa antaa: Kunnanjohtaja Harri Nissinen, puh. 050 654 35, harri.nissinen@joutsa.fi
Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen, puh. 040 358 0007, antti-pekka.hokkanen@joutsa.fi
Valtuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne, puh. 0400 468 770, heikki.kuurne@gmail.com

Tags: