Poikkeamislupa kiinteistölle Kuntala 172-417-91-7

helmikuuta 27, 2019 at 9:58 ap.

Joutsan kunnan tekninen lautakunta kokouksessaan 21.2.2019 § 10 antanut myönteisen päätöksen poikkeamislupa-asiassa.

Poikkeaminen koskee Joutsan kunnassa Leivonmäen kylässä sijaitsevaa kiinteistöä Kuntala 172-417-91-7. Hakemus koskee vanhan kunnantalon käyttötarkoituksen muuttamista rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (YH>AR).

Hakija:
Kaartinen Jarkko

Päätöksen antopäivä on 6.3.2019

Poikkeamislupa-asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 5.3. – 5.4.2019 Joutsan kunnan yhteispalvelu pisteessä, Länsitie 5.

Valitusaika:
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 Muutoksenhaku:
Poikkeamispäätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.

Tekninen lautakunta

Tags: