Poikkemislupa kiinteistölle Kotaniemi 172-402-1-164

huhtikuuta 06, 2018 at 7:31 ap.

Joutsan kunnan tekninen lautakunta kokouksessaan 22.3.2018 § 34 antanut myönteisen päätöksen poikkeamislupa-asiassa. 

Poikkeaminen koskee Joutsan kunnassa Jousan kylässä sijaitsevaa kiinteistöä Kotaniemi 172-402-1-164. Hakemuksessa poiketaan vahvistetun yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan käyttötarkoituksesta (RA > AP).                    

Hakija:
Metsänen Juha

Päätöksen antopäivä on 10.4.2018

Poikkeamislupa-asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 9.4. – 11.5.2018 Joutsan kunnan yhteispalvelu pisteessä, Länsitie 5.

Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 Poikkeamispäätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.

Tekninen lautakunta

Tags: