Presidentinvaali 2018

tammikuuta 10, 2018 at 4:40 ap.

Joutsan kunnan keskusvaalilautakunta ilmoittaa, että tasavallan presidentin vaali (presidentinvaali) toimitetaan 28.1.2018 ja mahdollinen toinen vaali toimitetaan 11.2.2018.

Toimitettavassa presidentinvaalissa äänestys Joutsan kunnassa tapahtuu

Joutsan äänestysalueella Joutsan kunnanvirastolla, osoite Länsitie 5, Joutsa.
Leivonmäen äänestysalueella Kurkiauran koululla, osoite Leivonmäentie 6, Leivonmäki

Äänestyshuoneistot avataan äänestyspäivänä klo 9 ja suljetaan klo 20.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 17.-23.1.2018  ja mahdollisella toisella kierroksella 31.1.-6.2.2018

Ennakkoäänestyspaikat:
Joutsan kunnanvirasto os. Länsitie 5, Joutsa. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna arkisin klo 9 – 18
ja lauantaina klo 10 – 14. Sunnuntaina ei ole äänestystä.
Leivonmäen kirjastolla, os. Leivonmäentie 6, Leivonmäki, on ennakkoäänestys to 18.1.2018 klo 13 – 19 ja pe 19.1.2018 klo 10 – 16 sekä to 1.2.2018 klo 13 – 19 ja pe 2.2.2018 klo 10 – 16.

Ennakkoäänestyksestä laitoksissa ilmoitetaan laitoskohtaisesti erikseen.

Kotiäänestys

Ennakkoäänestys kotona tapahtuu ennakkoäänestysaikana arkipäivinä klo 9  – 19.  

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Mikäli em. henkilö voi mennä äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin tai muitten kuljettamana tai muuten avustamana, hän ei kuulu kotiäänestykseen oikeutettujen piiriin. Kotiäänestykseen oikeutetun omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, jos hän asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti, osoite PL 20, 19651 Joutsa, tai puhelimitse puh. 0400 454 044 viimeistään 16.1.2018 ennen klo 16.
Kotiäänestyksen toimittamisesta ja ajankohdasta ilmoitetaan äänestäjälle etukäteen.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen

Ennakkoäänestykseen ja varsinaisen vaalipäivän äänestykseen osallistuja on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjä voi todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevalla poliisin antamalla henkilökortilla, passilla, kuvallisella Kela-kortilla tai ajokortilla.

Joutsassa, 10.1.2018

JOUTSAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tags: