Puulan Seutuopiston rehtorin virka

lokakuuta 08, 2018 at 10:13 ap.

Joutsan kunta julistaa haettavaksi 30.10. klo 15.00 mennessä

PUULAN SEUTUOPISTON REHTORIN VIRKA

Rehtorin virka julistetaan haettavaksi vakinaista täyttämistä varten. Virka täytetään 1.1.2019 alkaen (tai muuna soveltuvana päivänä 1.1.2019 jälkeen).

Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksesta annetun asetuksen 986/89 2 §:n mukaan (ylempi korkeakoulututkinto, opettajan kelpoisuus, riittävä kokemus opettajan tehtävissä ja opetushallinnon tutkinto 15 ov)

Puulan seutuopisto toimii Joutsan, Kangasniemen ja Toivakan kuntien alueella. Ylläpitäjänä on Joutsan kunta.  Rehtori toimii seutuopistolautakunnan esittelijänä ja koordinoi kuntien välistä yhteistyötä vapaasta sivistystyöstä säädetyn koulutustehtävän toteuttamisessa. Opisto toteuttaa vuosittain vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen tehtävää noin 10 000 opetustunnin verran. Rehtori johtaa vakituisesta henkilökunnasta (5 hlö) ja tuntiopettajista muodostuvaa 90 henkilön dynaamista työyhteisöä.

Toivomme hakijoilta hyvää vapaan sivistystyön tuntemusta, johtamistaitoa (henkilöstö- ja talousjohtaminen) sekä innokasta kehittämisotetta.  Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä halua kehittää opistoa yhteistoiminnallisesti henkilöstön, opiskelijoiden, yhdistysten ja elinkeinoelämän kanssa.

Virkasuhteen ehdot määräytyvät ao. kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
Virkasuhteeseen sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ennen valinnan vahvistamista tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Opiston toimintaan voit tutustua sivustollamme www.puulanseutuopisto.fi 

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: 1.1.2019 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: OVTES
Työavain: 199593
Lisätietoa antaa: Mika Sirkka, vs. peruspalvelujohtaja (sivistys), puh. 040 533 5619
Isto Liimatainen, seutuopistolautakunnan puheenjohtaja, puh. 050 347 2306
Sakari Ainali, Puulan seutuopiston va. rehtori, puh. 040 653 3165

Tags: